Alla on aakkosjärjestyksessä kaikki metadatasuosituksen Dublin Core -kentät tarkenteineen. Huomioi kirjainkoko kenttien nimityksissä erityisesti DSpace-julkaisuarkistoissa: kirjoita DC-kentät kokonaan pienillä kirjaimilla. Yksittäisen kentän otsikkoa klikkaamalla löytyy lisätietoa eri aggregoijista, esimerkkejä kentän sisällöstä ja muita huomioita kentän käyttötarkoituksesta.

Samat tiedot excel-taulukkona (esikatselun sijaan lataa omalle koneelle): Metadatasuositus_julkaisuarkistojen_tekstiaineistolle_1.0.xlsx

  

dc.contributor.[muu tekijyys]

Muu tekijä

Vaihtoehtoja tarkenteeksi: degreeSupervisor, thesisAdvisor, opponent, artist, illustrator, photographer, translator, transcriber, other

Teoksen muut tekijät, kuten väitöskirjaohjaajat, vastaväittäjät, kuvittajat ja valokuvaajat. Jokainen nimi omaan kenttäänsä muodossa Sukunimi, Etunimi. Katso esimerkit dc.contributor.author-kentästä. Valitse tarkenne Library of Congressin "Code list for Relators"-sivustolta: http://www.loc.gov/marc/relators/relaterm.html. Toistettava kenttä.

dc.contributor.[tunnisteen lyhenne]

Teokseen liittyvien henkilöiden tunnisteet

Kentän nimi esimerkiksi dc.contributor.orcid. Tekijän henkilökohtainen ORCID-tunniste tai muu tunniste, kuten ISNI. Jokainen tunniste omaan kenttäänsä.  Toistettava kenttä.

dc.contributor.author

Tekijä

Tekijän nimi muodossa Sukunimi, Etunimi. Kenttää käytetään myös jos kyseessä on organisaatiotekijä (ei pelkkä affiliaatio tai opinnäytteen tekopaikka). Huomioi tyhjä välilyönti pilkun jälkeen. Jokaisen tekijän nimi omaan kenttäänsä. Toistettava kenttä.

dc.contributor.editor

Toimittaja (editori)

Teoksen toimittajan nimi muodossa Sukunimi, Etunimi. Huomioi tyhjä välilyönti pilkun jälkeen. Jokaisen toimittajan nimi omaan kenttäänsä. Toistettava kenttä. Katso esimerkit dc.contributor.author-kentästä.

dc.contributor.organization

Opinnäytteen tekopaikka

Opinnäytteen hyväksyneen organisaation, tiedekunnan tai oppiaineen nimi. Toistettava kenttä.

dc.creator

Tekijä

Katso dc.contributor.author.
DSpace-ohjelmisto on varannut creator-kentän sisäiseen käyttöön, mutta dc.contributor.author-kenttä haravoituu OAI-rajapinnan välityksellä dc.creator-kenttänä.

dc.date.available

Saatavilla julkaisuarkistosta

Ajankohta, jolloin teos on saatavilla julkaisuarkistosta. Tieto ilmoitetaan muodossa VVVV-KK-PP, ISO 8601 -standardin mukaan.

dc.date.issued

Julkaisuaika

Teoksen alkuperäinen julkaisuaika muodossa VVVV-KK-PP, ISO 8601 -standardin mukaan. Pelkkä vuosi riittää.

dc.description

Lyhyt kuvaus

Teosta tai sen sisältöä kuvaavia tietoja. Toistettava kenttä.

dc.description.abstract

Tiivistelmä

Vapaatekstikenttä teoksen tiivistelmälle tai abstraktille. Kielikoodien käyttö suositeltavaa. Suositus abstraktin kopioimiseen: tekstin tulee olla Unicode UTF-8 -merkistöstandardin mukaista. Toistettava kenttä.

dc.description.notification

Muu huomautus

Vapaatekstikenttä erilaisille teosta koskeville huomautuksille. Käytössä esimerkiksi Theseus-, TamPub- ja Valto-julkaisuarkistoissa. Toistettava kenttä.

dc.description.reviewstatus

Tieto vertaisarvioinnista

Alkuperäisen julkaisun luonne. Vaihtoehdot: Vertaisarvioitu/peerReviewed - Vertaisarvioimaton/nonPeerReviewed.

dc.format.content

Tietueen sisältö

Julkaisuarkistoon tallennettavan teoksen muoto. Jos kyseessä on tekstiaineisto, vaihtoehtoja ovat: fulltext, metadataOnly, abstractOnly.

dc.format.extent

Sivumäärä

Sivujen kokonaislukumäärä teoksessa. Numerokenttä.

dc.format.mimetype

MIME Type -aineistotyyppi

Teoksen MIME Type (Multipurpose Internet Mail Extension), kaikki vaihtoehdot listattu osoitteessa: http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml.

dc.format.pagerange

Sivunumerot

Artikkelin sivunumerot alkuperäisjulkaisussa. Erota alku- ja loppusivun numerot toisistaan yhdysviivalla. Numerokenttä.

dc.format.size

Tiedoston koko

Julkaisuarkistoon tallennettavan tiedoston koko esimerkiksi megatavuissa.

dc.identifier.[tunnisteen lyhenne]

Teoksen tunniste

Julkaisuarkistoon tallennetun teoksen tunniste, usein verkko-osoite. Suositellaan pysyvän tunnisteen käyttöä. Tunniste tallennetaan dc.identifier.other -kenttään, jos ei ole tarvetta tarkentaa mistä tunnisteesta on kyse.

dc.identifier.citation

Lähdeviite, alkuperäisen teoksen ilmestymistiedot

Kirjan tai lehden tiedot, jossa teos on alunperin ilmestynyt.

dc.identifier.isbn

Verkkomonografian ISBN-numero

Monografian verkkoversion ISBN-numero. Verkkomonografian URN-tunnus muodostetaan tästä. Täytettävä vain, jos julkaisu on elektronisessa muodossa oleva monografia tai artikkeliväitöskirja, joka tallennetaan julkaisuarkistoon kokonaisuutena eikä artikkeli kerrallaan.

dc.identifier.uri

Verkko-osoite

Julkaisuarkistoon tallennetun teoksen verkko-osoite.

dc.identifier.urn

URN-tunnus

Julkaisuarkistoon tallennetun teoksen pysyvä URN-tunniste.

dc.language.iso

Teoksen kieli

Teoksen kielen merkinnässä suositellaan käyttämään julkaisuarkistotasolla yhtenäistä, ISO 639-x -standardin mukaista muotoa. On hyvä, jos merkinnässä sovelletaan ISO 639-2 tai tarvittaessa 639-3 -standardin mukaisia 3-merkkisiä kielikoodeja. Toistettava kenttä.

dc.publisher

Julkaisija (kustantaja)

Julkaisijan nimi. Tarkista nimen vakiintunut muoto esimerkiksi Julkaisufoorumin julkaisukanavahausta, Sherpa/RoMEOsta tai Ulrichswebistä.

dc.publisher.country

Teoksen julkaisumaa

Teoksen kustantajan kotimaa. Suositellaan ISO-3166 -standardin mukaisen maakoodin käyttöä.

dc.publisher.place

Teoksen kustannuspaikkakunta

Teoksen kustantajan kotipaikka.

dc.relation.[tunnisteen lyhenne]

Vaihtoehtoinen tunniste

Kustantajan version tai toiseen julkaisuarkistoon tallennetun artikkeliversion tunniste, esimerkiksi PubMed, ArXiv, Handle tai toisen organisaation URN. Toistettava kenttä.

dc.relation.articlenumber

Artikkelin järjestysnumero

Artikkelin järjestysnumero. Käyttö on tavallista esimerkiksi elektronisissa lehdissä perinteisen sivunumeroinnin sijaan.

dc.relation.conference

Konferenssin vakiintunut nimi

Konferenssin vakiintunut nimi. Tarkista nimi Julkaisufoorumin julkaisukanavahausta tai konferenssin kotisivuilta.

dc.relation.dataset

Viittaus tutkimusdataan

Teoksen pohjana käytetyn tutkimusdatan verkko-osoite. Toistettava kenttä.

dc.relation.doi

Muu DOI-tunnus

Kustantajan julkaiseman tai muun version kuin julkaisuarkistoon tallennettavan teoksen pysyvä DOI-tunniste.

dc.relation.grantnumber

Sisäinen hankerahoitustunniste

Kenttä organisaation sisäisille hankerahoitus- ja projektitunnisteille. Huomioi, että EU-projektirahoitustunnisteet kirjataan dc.relation.projectid-kenttään. Toistettava kenttä.

dc.relation.haspart

Artikkeli/osa kokoomateosta

Kokoomateoksen tai opinnäytteen osa. Kirjaa tähän joko osateoksen bibliografiset tiedot tai verkko-osoite. Jokainen teoksen osa omaan kenttäänsä. Toistettava kenttä.

dc.relation.isbn

Emojulkaisun/kokoomateoksen ISBN-numero

Artikkelin emojulkaisun ISBN-numero.

dc.relation.ispartof

Emojulkaisu/kokoomateos

Kokoomateoksen nimi, jos artikkeli on ilmestynyt sellaisessa.

dc.relation.ispartofjournal

Lehden nimeke

Tarkista lehden vakiintunut nimi esimerkiksi Julkaisufoorumin julkaisukanavahaun, SHERPA/RoMEOn, ISSN-onlinen tai Ulrichswebin hausta. Lehden nimen voi kirjata myös dc.relation.ispartofseries -kenttään, jos ei ole tarvetta erotella lehtiä ja sarjoja toisistaan.

dc.relation.ispartofseries

Sarjatieto, nimeke

Vapaatekstikenttä sarjan tai lehden tiedoille. Mahdollisuuksien mukaan organisaation omat sarjat pudotusvalikkoon. Tarkista vakiintunut nimi. Toistettava kenttä.

dc.relation.isreferencedby

Teokseen viitattu

Lisää tieto tähän kenttään, jos tiedossa, että teosta on käytetty jonkin toisen teoksen lähdemateriaalina tai se mainitaan teoksen kirjallisuusluettelossa. Toistettava kenttä.

dc.relation.issn

Sarjan/lehden ISSN-numero

Numerokenttä, kirjaa tähän pelkkä sarjan tai lehden ISSN-numero. Toistettava kenttä.

dc.relation.issue

Lehden numero

Numerokenttä, lehden/kausijulkaisun numero, jossa artikkeli on ilmestynyt. Tiedon voi kirjata myös dc.relation.numberinseries-kenttään, jos ei ole tarvetta erotella lehtiä ja sarjoja toisistaan.

dc.relation.isversionof

Painetun monografian ISBN-numero

Kirjaa kenttään painetun monografiaversion ISBN-numero.

dc.relation.numberinseries

Sarjatieto, järjestysnumero

Julkaisun numero sarjassa. Samaan kenttään voi tallentaa myös lehden numeron, jos ei ole tarvetta erotella sarjoja ja lehtiä toisistaan, ks. dc.relation.issue.

dc.relation.projectid

EU-projektirahoituksen tunniste

OpenAIREn vaatima EU-projektin ID-tunnus, syntax: info:eu-repo/grantAgreement/Funder/FundingProgram/ProjectID/ [Jurisdiction]/[ProjectName]/[ProjectAcronym].

dc.relation.reference

Teoksessa käytetty lähde

Teoksessa käytetyn lähteen verkko-osoite (OpenAIRE: publication reference) tai muu tunnistetieto. Jokainen lähde omaan kenttäänsä. Toistettava kenttä.

dc.relation.volume

Lehden vuosikerta

Kirjaa kenttään lehden/kausijulkaisun vuosikerta niin kuin se on merkitty lehteen.

dc.rights

Tekijänoikeus-/käyttöoikeustiedot

Tallennetun teoksen käyttöoikeudet/lisenssi ja sen mahdollinen versionumero. Kenttään kirjataan lyhenne, jonka muotoilun tulee olla yhtenäinen julkaisuarkistossa. Käyttöön voi ottaa myös pudotusvalikon, johon on listattu CC-lisenssit ja All rights reserved/Kaikki oikeudet pidätetään -vaihtoehto. CC-lisenssin ehdot erotetaan toisistaan tavuviivoilla. Toistettava kenttä.

dc.rights.accesslevel

OpenAIRE-pääsyoikeustieto

OpenAIRE-vaatimusten mukainen pääsyoikeustieto, vaihtoehdot: closedAccess, embargoedAccess, restrictedAccess, openAccess.

dc.rights.accessrights

Muu pääsyoikeustieto

Muu selite pääsyoikeudesta, esimerkiksi kustantajan vaatima tekijänoikeustieto: © [kustantajan nimi]. Toistettava kenttä.

dc.rights.copyrightholder

Tekijänoikeuksien haltija

Tekijänoikeuksien mahdolliset omistajat. Jokainen nimi omaan kenttäänsä muodossa Sukunimi, Etunimi. Toistettava kenttä.

dc.rights.uri

Tekijänoikeus-/käyttöoikeussivun verkko-osoite

Tallennetun teoksen käyttöoikeuden/lisenssin mahdollinen verkko-osoite.

dc.source.identifier

Lähdetietokannan koodi (metadatan tunniste)

Teoksen metadatan tunniste tai ID-numero tietokannassa, josta sen tietue on haravoitu. Lähdetietokantoja voivat olla esimerkiksi ISI Web of Science, Scopus, Pubmed, ArXiv, Cab Abstracts, Arto tai Fennica. Muotoilu tunnisteen mukaan. Toistettava kenttä.

dc.source.metadata

Metadatan lähdetietokanta

Lähdetietokannan lyhenne tai nimi, jos metadata on tuotu julkaisuarkistoon toisesta tietokannasta. Nimen pitää vastata dc.identifier.[tunnisteen lyhenne]-kentässä annettua lähdetietokannan tunnistetta. Esim. WOS. Toistettava kenttä.

dc.subject

Avainsanat

Teosta kuvaavat, vapaamuotoiset avainsanat, joita ei ole tarkistettu mistään asiasanastosta. Yksi sana per kenttä. Toistettava kenttä.

dc.subject.[asiasanaston lyhenne]

Asiasanat

Kontrolloidusta sanastosta tarkistetut asiasanat. Kentän tarkenteeksi on merkittävä sanaston nimi tai lyhenne, esimerkiksi dc.subject.yso. Yksi asiasana per kenttä, ei ketjutettuja asiasanoja. Sanastojen lyhenteet ensisijaisesti Library of Congressin listalta: http://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html. Toistettava kenttä.

dc.title

Nimeke

Teoksen nimeke muodossa Päänimeke : alanimeke. Kaksoispisteen molemmin puolin on tyhjä välilyönti kirjastoissa yleisesti käytetyn ISBD-välimerkityksen mukaisesti. Muuten nimekkeen muotoilussa (isot kirjaimet) tulee noudattaa kuvailukielen mukaisia oikeinkirjoitussääntöjä.

dc.title.alternative

Vaihtoehtoinen nimeke

Teoksen muu nimeke, esimerkiksi erikieliset nimekkeet. Nimeke muodossa Päänimeke : alanimeke. Kaksoispisteen molemmin puolin on tyhjä välilyönti kirjastoissa yleisesti käytetyn ISBD-välimerkityksen mukaisesti. Nimekkeen muotoilu muuten kuten alkuperäisessä teoksessa. Toistettava kenttä. Katso esimerkit dc.title-kentän tiedoista.

dc.type.[sanaston nimitys]

Aineistotyyppi

Suositellaan tarkenteen käyttöä, sanastot tulee erotella toisistaan tarpeen mukaan. Eri aineistotyyppisanastot on pääsääntöisesti listattu tässä suosituksessa omina kenttinään. Esimerkiksi COAR:in Controlled Vocabulary for Resource Type Genres -sanaston termejä käytettäessä kentän nimi on tarkenteineen dc.type.coar. Toistettava kenttä.

dc.type.okm

OKM-julkaisutyyppi

OKM:n tiedonkeruun mukainen julkaisutyyppi. Suositellaan tyyppien mukaisten kirjain-numeroyhdistelmien käyttöä. Julkaisutyyppiluokitus: https://confluence.csc.fi/display/tutki/OKM%3An+julkaisutyyppiluokitus.

dc.type.ontasot

Opinnäytteen taso

Opinnäytteiden tasot tulee määritellä kiinteäksi listaksi niin pitkälle kuin mahdollista. Opinnäytteen taso suositellaan tallennettavaksi sekä suomeksi, ruotsiksi, että englanniksi omiin kenttiinsä. Toistettava kenttä. Listaa voidaan täydentää tarpeen vaatiessa. Nimitykset on tarkistettu Metatietosanastosta, jossa käytetty terminologia on ISBD-kuvailusääntöjen ja RDA-kuvailuohjeiden mukaista. Tällä hetkellä lista sisältää seuraavat tasot:

Väitöskirja
Doctoral dissertation
Doktorsavhandling

Monografiaväitöskirja
Doctoral dissertation (monograph)
Monografiavhandling

Artikkeliväitöskirja
Doctoral dissertation (article-based)
Artikelavhandling

Lisensiaatintyö
Licentiate thesis
Licentiatarbete

Pro gradu -tutkielma
Master’s thesis
Pro gradu -avhandling

Diplomityö
Master’s thesis
Diplomarbete

Kandidaatintyö
Bachelor's thesis
Kandidatarbete

Ylempi AMK-opinnäytetyö
Master's thesis
Högre YH-examensarbete (tai avhandling)

AMK-opinnäytetyö
Bachelor's thesis
YH-examensarbete

dc.type.publication

OpenAIRE-aineistotyyppi

OpenAIREn mukaiset aineistotyypit.

Vaihtoehdot: article, bachelorThesis, masterThesis, doctoralThesis, book, bookPart, review, conferenceObject, lecture, workingPaper, preprint, report, annotation, contributionToPeriodical, patent, other

dc.type.version

OpenAIRE-aineistoversio

OpenAIREn mukaiset rinnakkaistallenteen aineistoversiot, oletuksena vertaisarvioinnin läpikäynti. 

Vaihtoehdot: draft, submittedVersion, acceptedVersion (vertaisarvioitu), publishedVersion (vertaisarvioitu), updatedVersion

  • No labels