Finnan indeksiin tallennetaan indeksoinnin yhteydessä tieto, onko aineisto ”verkossa saatavilla” ja vapaasti verkossa saatavilla.  

 • Tiedon avulla käyttäjä voi Finnan käyttöliittymässä rajata aineiston pelkästään digitaalisiin aineistoihin, jotka ovat verkossa saatavilla.  
 • Osasta aineistoista tunnistetaan myös ”vapaasti verkossa saatavilla” oleva aineisto. Osassa formaateista aineisto tunnistetaan samoilla ehdoilla ”verkossa saatavilla” ja ”vapaasti verkossa saatavilla” olevaksi. Formaattikohtaiset tunnistuskriteerit on kuvailtu alla. Lisäksi tunnistus voidaan yliajaa tietolähdekohtaisella asetuksella. Tällöin kaikki kyseisen tietolähteen tietueet tunnistetaan joko vapaasti verkossa saatavilla oleviksi tai pääsyrajoitetuiksi.

Kuvakaappaus verkossa saatavilla rajauksesta

Kuvassa verkossa saatavilla rajaus aktivoituna kansallisessa Finna.fi:ssä. Finna.fi:ssä käytetään rajaukseen “vapaasti verkossa saatavilla” rajausehtoa.  

Määrittely 

 • Aineisto on verkossa saatavilla, mikäli Finnassa näytetään aineistoon liittyvä linkki tai resurssi (esim. kuva tai video). Lisäksi aineiston linkin pitää täyttää seuraavat ehdot: 
  • Aineistoon pitää olla kaikilla käyttäjillä mahdollisuus kirjautua taikka aineisto pitää olla avoimesti saatavilla ilman kirjautumista
  • Aineisto ei saa olla rajattu johonkin fyysiseen sijaintiin tai organisaatioon, mihin käyttäjillä ei ole pääsyä verkon kautta. 

Tunnistaminen 

MARC 21 

MARC-syntaksi tukee suoraan verkossa saatavilla olevan aineiston tunnistamista. MARC 21-formaatti sisältää tietokentän, joka kertoo linkistä, viekö se digitaaliseen objektiin vai sitä koskeviin lisätietoihin.

Ehtoja tunnistamiseen: 

 1. 856-kentän 2. indikaattori on asetettu ja sillä on joko arvo 0 tai 1 
 2. 856-kentän osakentässä u on URLilta näyttävä merkkijono 
 3. 856-kentässä ei ole osakenttää 3 (osakenttä 3 määrittelee sen osan materiaalista, johon kenttä viittaa) 
 4. Mikäli 856-kenttää ei ole, 338-kentän osakentässä tallennetyypin b-koodin pitää on 'cr' (online resource) 

Aineisto tunnistetaan ”vapaasti verkossa saatavilla” olevaksi, mikäli 856-kentän ehdot toteutuvat, ja 506-kentän f-osakenttäkoodin arvo on eri kuin Online access with authorization”. 

LIDO 

LIDO-aineisto on verkossa saatavilla, jos siihen sisältyy linkki linkresource-kentässä. Linkki on yleensä kuva, mutta voi olla yhtä hyvin esimerkiksi 3D-tiedosto. 

EAD 2002  

EAD 2002-aineisto on verkossa saatavilla, jos daoloc-elementti sisältää href-attribuutin.

Aineisto tunnistetaan ”vapaasti verkossa saatavilla” olevaksi, mikäli siinä ei ole accessrestrict/p-elementtiä, jossa olisi jotain sisältöä.

EAD3  

EAD3-aineisto on verkossa saatavilla, jos dao-elementti sisältää href-attribuutin. 

Aineisto tunnistetaan ”vapaasti verkossa saatavilla” olevaksi, mikäli siinä ei ole accessrestrict/p-elementtiä, jossa olisi jotain sisältöä.

QDC 

QDC-aineisto on verkossa saatavilla, jos siinä on 

 • joko relation-elementti, jonka sisältö näyttää URLilta, 
 • tai file-elementti.

Verkossa saatavilla oleva QDC-aineisto tunnistetaan "vapaasti verkossa saatavilla" olevaksi, jos aineistoa ei tunnisteta pääsyrajoitetuksi tai jos se tunnistetaan avoimeksi kentän dc.rights.accesslevel arvosta openAccess. Pääsyrajoitetuksi tunnistetaan aineisto, jossa on arvo restrictedAccess tai closedAccess kentässä dc.rights.accesslevel. Lisätietoja kenttien käytöstä on julkaisuarkistojen metadatasuosituksessa mm. kohdissa 1 Kaikki metadatakentät ja dc.rights.accesslevel.

Forward 

Forward-aineisto on verkossa saatavilla, jos siihen sisältyy linkki ProductionEventType-elementin elokuva-elonet-materiaali-video-url-attribuutissa. 

 • No labels