Blog

Olennaisuusarvio eli Finnan vastuullisuuden tärkeimpien osatekijöiden tunnistaminen on tehty, ja etenemme seuraavaksi varsinaisten toimenpiteiden suunnitteluun. Olennaisuusarviossa hyödynnettiin laajasti Finnan sidosryhmien näkemyksiä, ja kiitämmekin kaikkia selvitystyöhön osallistuneita!

Arvioimme omaa toimintaamme kriittisesti, ja haluamme niin vastuullisuustyössä kuin sen viestimisessäkin keskittyä konkreettisiin tekoihin ja niiden vaikutuksiin. Finnan vastuullisuustyöstö on tiiviisti yhteydessä Helsingin Yliopiston sekä Kansalliskirjaston kestävän kehityksen työhön.  Tavoitteisiin kuuluu mm. hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä.  

”Työstämämme asiat ovat pitkälti samoja, kuin mitä asiakasorganisaatioissamme mietitään. Toiveena onkin kaikkia hyödyttävä yhteistyö myös vastuullisuuden tiimoilta sekä jatkuvan kehittämisen periaate”, Finnan vastuullisuutyötä suunnitteleva Susanna Eklund kertoo. 

Kestävyysajattelu on Finnassa otettu läpileikkaavaksi osaksi yksikön toimintaa. Digitaalisuuden kahtalainen vaikutus tiedostetaan hyvin: toisaalta digitaaliset palvelut säästävät esim. turhia matkoja ja paperin kulutusta, mutta toisaalta tiedonsiirto sekä tiedon säilyttäminen kuluttavat energiaa. Energian kulutukseen voi kuitenkin Finnassa vaikuttaa teknisten resurssien tehokkaalla käytöllä ja esim. aineiston käyttötapoihin vaikuttamalla. Finnan päästöjen tarkka laskeminen ei vielä onnistu, mutta se on pitkän tähtäimen tavoite, yhteistyössä CSC:n ja Helsingin yliopiston kanssa.

”Säästäväisyys on hyve. Mietimme jatkuvasti, miten kehitämme palvelua niin, että sen tuottamiseen kuluu mahdollisimman vähän energiaa. Tämä tapahtuu esim. hyödyntämällä selaimen välimuistia, tehokasta koodia sekä varmistamalla, ettei Finna tee ns. turhia asioita, kuten lataa sisältöjä, joita käyttäjä ei näe”, kertoo Ere Maijala, Finnan pääkehittäjä.

Olennaisuusarvio ohjaa koko vastuullisuustyötä


”Vastuullisuustyön suunnittelu edistyy hitaasti mutta varmasti. Halusimme hyödyntää olennaisuusarvioinnissa Finnan jo olemassa olevia rakenteita, kuten alkuvuoden laajaa käyttäjäkyselyä. Sen kautta saimme käyttöömme lähes 40 000 vastaajan näkemykset. Huolellinen työstö luo Finnan vastuullisuudelle vankan perustan, johon voimme nojata tulevina vuosina”, Susanna Eklund toteaa. 
Olennaisuusarvioinnissa koottiin kuvaa siitä, mitkä vastuullisuuden teemat ovat erityisen tärkeitä aineistojen tarjoajille ja Finnan loppukäyttäjille. Näiden perusteella Finnan vastuullisuudelle on hahmottunut kolme pääteemaa, joiden alle mahtuu sekä Finnan perustyöhön kuuluvia elementtejä että uusia haltuun otettavia osaamisalueita.

Finnan loppukäyttäjille erityisen tärkeitä olivat mm. esteettömyystoimintojen ja monikielisyyden kehittäminen, päästöjen minimoiminen ja ohjeet aineistojen eettiseen käyttöön.

Olennaisuusarvio esiteltiin Finnan ohjausryhmälle toukokuussa, josta etenemme teemojen avaamiseen konkreettisiksi toimenpiteiksi ja vastuiksi​. Tarkastelemme myös sitä, mitkä sopivat nykyisiin rakenteisiin ja mitä uutta on rakennettava.  Vastuullisuus otetaan osaksi muun toiminnan suunnittelua ja se huomioidaan myös Finnan käynnissä olevassa vision päivittämisessä.

Finnan vastuullisuustyötä esiteltiin maaliskuisessa tietoiskussa. Katso tilaisuuden tallenne täältä.

On Finnan juhlavuoden toisen asiakasorganisaatioille räätälöidyn sometempauksen aika! Vietämme juhlavuotta teemalla 10 vuotta löytöretkiä. Maanantaina 5.6. julkaistaan yleisten kirjastojen oma haaste, jonka aiheena on Unohdetut tarinat. Historia on täynnä unohdettuja henkilöitä ja heidän tarinoitaan. Haastammekin nyt kirjastot etsimään aineistoistaan kiehtovimmat unohdetut tarinat.

"Haluamme osallistua, mitä teemme?"

Yleiset kirjastot voivat osallistua juhlavuoden haasteeseen julkaisemalla 5.6. alkavan viikon aikana omissa somekanavissaan postauksen, joka liittyy Unohdetut tarinat -teemaan. Kanavia ovat pääasiassa Facebook ja Instagram, mutta myös muita somekanavia voi käyttää. Lähtemällä mukaan haasteeseen voitte esitellä oman organisaationne Finnasta löytyviä aineistoja ja saada niille laajempaa näkyvyyttä!

Somehaasteen muistilista

 • Somejulkaisu kannattaa valmistella jo etukäteen! Toteutus on vapaa, voitte käyttää kuvia, videota, liveä, sisältönoston jakoa ym.
 • Finnan Facebook-, Instagram- ja Twitter-tileille ilmestyy maanantaina 5.6. haasteviesti, jossa kerromme aiheen ja haastamme kaikki yleiset kirjastot mukaan. Voitte vastata haasteeseen joko heti viestin ilmestyttyä tai viikon aikana haastepäivästä.
 • Kertokaa postauksen alussa, mihin haaste liittyy. Esimerkiksi: "Finna haastoi meidät juhlavuotensa kunniaksi etsimään aineistoistamme unohdettuja tarinoita."
 • Lisätkää julkaisuun linkki aineistoihin omassa Finna-näkymässänne tai Finna.fi:ssä.
 • Muistakaa merkitä somejulkaisu juhlavuoden tunnisteella #Finna10, jotta osaamme jakaa niitä myös Finnan kanavissa.
 • Voitte halutessanne käyttää Finnan juhlavuoden tunnusta osana somejulkaisunne kuvitusta.
 • Juhlavuoden somehaasteiden sisällöt, aikataulut ja ohjeet löytyvät täältä.

Finna.fi-hakupalvelussa on tehty muutoksia aiempaan Sallitut käyttötavat -hakurajaimeen ja samalla nimi on vaihtunut muotoon Käyttöoikeudet. Kuten ennenkin, kyseinen rajain koskee verkossa saatavilla olevia aineistoja. Muutos tulee vaikuttamaan kaikkien niiden asiakasorganisaatioiden Finna-näkymiin, joissa käytetään Sallitut käyttötavat -rajainta.  

Uusi Käyttöoikeudet-hakurajain parantaa hakupalvelun käytettävyyttä. Hakurajaimen avulla on mahdollista etsiä aineistoja eri käyttötarkoituksiin entistä helpommin ja rajausvaihtoehtojen sisällöt ovat käyttäjän kannalta aiempaa selkeämpiä. Käyttöoikeudet-rajaimen toimintaa voi kokeilla Finna.fi-hakupalvelussa, jossa se on jo käytössä. Suosittelemme uuden rajaimen käyttöönottoa, sillä emme enää kehitä Sallitut käyttötavat -hakurajainta.

Miten tulee toimia?

Mikäli organisaationne Finna-näkymässä on käytössä Sallitut käyttötavat -hakurajain, voitte valita seuraavista vaihtoehdoista:

 1. Olette mukana Finnan keskitetyssä vaihdossa 
 2. Otatte uuden rajaimen käyttöön itse 
 3. Jatkatte Sallitut käyttötavat -rajaimen käyttöä 

Mikäli ette ole mukana Finnan keskitetyssä Käyttöoikeudet-hakurajaimen vaihdossa, teidän tulee ilmoittaa meille: vaihdatteko uuden Käyttöoikeudet-rajaimen näkymäänne itse vai säilytättekö Sallitut käyttötavat -rajaimen näkymässänne. Vastaukset lähetetään osoitteeseen finna-posti@helsinki.fi 31.5. mennessä. 

Jos emme ole saaneet vastaustanne toukokuun loppuun mennessä, vaihdamme Käyttöoikeudet-rajaimen näkymäänne keskitetysti 5.–7.6. välisenä aikana.

Hakurajaimen vaihtaminen ei vaikuta Finnaan tallennettuihin hakuihin eli Sallitut käyttöoikeudet -rajaimen perusteella tehdyt ja tallennetut haut säilyvät.

Tarkemmat ohjeet ja tiedot siirtymää varten löytyvät asiakaswikistä.


Uudet hakumahdollisuudet parantavat käytettävyyttä 

Käyttöoikeudet -rajaimen hakuvaihtoehtojen avulla käyttäjän on mahdollista etsiä entistä helpommin aineistoja eri käyttöoikeuksien mukaan. CC- eli Creative Commons -lisenssien rinnalla Finnassa tuetaan Rights Statement -merkintöjä.  

Käyttöoikeudet-rajaimen avulla käyttäjä voi etsiä aineistoa seuraavilla kriteereillä: 

 • Täysin vapaat aineistot: CC0 ja Public Domain 
 • Vapaat, lähde nimettävä: CC BY ja CC BY-SA 
 • Ei kaupallista käyttöä: CC BY-NC ja CC BY-NC-SA 
 • Ei muokkauksia: CC BY-ND 
 • Ei kaupallista käyttöä, ei muokkauksia: CC BY-NC-ND 
 • Vain opetuskäyttöön: InC-EDU, kyseistä aineistoa on toistaiseksi vain vähän Finnassa 
 • Tekijänoikeuden piirissä: INC, aineistot ovat tekijänoikeuden suojaamia ja niiden käyttöön liittyy rajoituksia 
 • Käyttöoikeus ei tiedossa: CNE tai merkintä puuttuu, käyttäjän tulee kysyä lisätietoja käyttöoikeuksista aineiston tarjoajalta aineiston yhteydestä löytyvällä Ota yhteyttä -lomakkeella

Muutoksen myötä käyttäjä voi kohdistaa hakunsa yksittäisiin lisensseihin tai käyttöoikeusmerkintöihin. Sallitut käyttötavat -rajaimen vaihtoehdot sen sijaan kattavat useita lisenssejä ja merkintöjä. 

Hakurajaimesta löytyy nyt selkeästi kaikki käyttöoikeuksia koskevat CC-lisenssit, joiden avulla hakua voi rajata valitsemalla yhden tai useamman vaihtoehdon. Uudella ”Vain opetuskäyttöön” -hakukriteerillä voi etsiä ainoastaan opetuskäyttöön tarkoitettuja aineistoja. 

Lisäksi Sallitut käyttötavat -rajaimessa käytössä olevan Luvanvarainen käyttö/Ei tiedossa -kategorian sijaan uudistuneessa rajaimessa käyttäjä voi kohdistaa hakunsa joko tekijänoikeuden alaisiin aineistoihin tai sellaisiin aineistoihin, joiden käyttöoikeus ei ole tiedossa.

Lisätietoa käyttöoikeuksista löytyy täältä.


Finna ja CSC Tieteen tietotekniikan keskus tekivät vuonna 2021 pilotin Finna Tutkijasalista. Erityisesti arkistoaineistojen jatkokäyttöön suunnatun palvelun tavoitteena oli mahdollistaa tietosuojattujen metatietojen ja aineistojen monipuolinen hyödyntäminen. Tutkijasalin pilotti saatiin onnistuneesti valmiiksi, mutta rahoitushaasteiden vuoksi palvelun jatkokehitys siirtyi. 

CSC:n saama rahoitus mahdollistaa vain nykyisen Tutkijasalin ylläpidon pilotointiympäristössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoaineistoille, eikä palvelun tuotantoon siirtymiseen, laajentamiseen tai jatkokehittämiseen tarvittavaa rahoitusta ole saatu. Tutkijasalia ei siis valitettavasti voida edistää ainakaan tämän vuoden aikana.

Tutkijasalin kehitysmahdollisuuksiin vaikuttaa myös vastavalmistunut tekijänoikeuslain uudistus, mikä ei nykyisellään mahdollista tekijänoikeuden alaisten aineistojen välittämistä esim. tutkijoille internetissä ilman tekijän lupaa.

Olemme viivästymisestä pahoillamme etenkin asiakasorganisaatioidemme vuoksi, sillä palvelun oli tarkoitus tarjota eri aineistoille ja esim. arkistojen tekemälle työlle entistä laajempi näkyvyys.

Palaamme Finna Tutkijasaliin ja sen kehitykseen saatuamme lisää tietoa tulevista rahoitussuunnitelmista.

Lisätiedot:
finna-posti (at) helsinki.fi

Vielä ehtii ilmoittautua Finnan seuraaviin tietoiskuihin! Tutustu tapahtumiin:

Tietoisku: Aineistojen avaaminen Formula-palvelulla Europeanassa
ke 19.4. klo 10–12
Lue lisää

Tietoisku: Korkeakoulu- ja erikoiskirjastojen e-aineistot Finnassa
ke 24.5. klo 10–11.30
Lue lisää

Tietoisku: Aineistopakettityökalu
ti 30.5. klo 10–12
Lue lisää

Kevätkauden tapaamisissa käydään läpi Finnan ajankohtaisia aiheita ja kehitysaskeleita. Arkistoille, museoille, korkeakoulu- ja erikoiskirjastoille sekä yleisille kirjastoille on varattu omat Finna-tapaamiset, mikä mahdollistaa keskittymisen kunkin sektorin keskeisiin kuulumisiin. Tervetuloa mukaan!

Arkistojen Finna-tapaaminen
to 4.5. klo 9.30–12

Lue lisää ja ilmoittaudu viimeistään 3.5. klo 12.

Museoiden Finna-tapaaminen
pe 5.5. klo 10–16
Lue lisää ja ilmoittaudu viimeistään 4.5. klo 12.

Korkeakoulu- ja erikoiskirjastojen Finna-tapaaminen 
ti 9.5. klo 9–12
Lue lisää ja ilmoittaudu viimeistään 8.5. klo 12.

Yleisten kirjastojen Finna-tapaaminen
ke 17.5. klo 13–15.30

Lue lisää ja ilmoittaudu viimeistään 16.5. klo 12.

Finnan käyttäjämäärät ja mukana olevien organisaatioiden määrä on kasvanut viime vuosina jopa ennustettuakin nopeammin. Eri Finna-sivustoilla vierailtiin viime vuonna huimat yli 50 miljoonaa kertaa. Suuret käyttäjämäärät edellyttävät ennen kaikkea vakaasti toimivaa palvelua.

Finnan kehitystyön painopiste on siirtynyt entistä vahvemmin ydinpalvelun turvaamiseen ja ns. pellin alla tehtävään kehitystyöhön. Tätä työtä tehdään paljon, ja yhdessä pienet kehitystyöt muodostavat merkittävän Finnan toiminnan takaavan tekijän.

Toiveita Finnan kehittämiseksi tulee ilahduttavan paljon. Kuuntelemmekin tarkkaan sekä asiakasorganisaatioiltamme että loppukäyttäjiltä tulevia pyyntöjä ja kehitysehdotuksia. Pyynnöistä priorisoimme erityisesti niitä, jotka auttavat meitä Finnan vision saavuttamisessa.

Tiedossa uusi aineistopakettityökalu ja yhä lisää käyttäjiä

Perusominaisuuksien ja käytettävyyttä parantavan työn ohella Finna tarjoaa myös paljon uutta. Tänä vuonna Finnassa kehitetään uudenlaista aineistopakettityökalua. Sen avulla Finnan asiakasorganisaatiot pystyvät kuratoimaan aineistoistaan entistä monikäyttöisempä kokonaisuuksia.

Julkaisemme myös Finnalle uuden poimintarajapinnan, joka mahdollistaa aineistojen helpomman poiminnan, eli entistä paremman jatkokäytön.

Helmet-kirjastojen uuden Finna-verkkokirjaston avaus tuo Finnalle merkittävän määrän uusia käyttäjiä. Kasvavaan käyttäjämäärään ja mahdollisiin riskeihin varaudutaan kehittämällä mm. kommenttien moderointia. Vuoteen 2023 mahtuu myös paljon uusien museoiden mukaantuloja ja tietolähteen vaihdoksia.

Erityishuomiota kiinnitämme myös mm. saavutettavien aineistojen ja musiikkiaineistojen löytymiseen. Aineistojen hakuun panostetaan myös kehittämällä tietuesivun käytettävyyttä. Myös pohjoissaameksi julkaistavat finna.fi ja hallintaliittymä ovat meille merkittäviä panostuksia.

Vaikuta Finnan visioon

Finnan työtä ohjaa vahvasti sille asetettu visio. Finnan nykyinen visiokausi päättyy vuoden 2024 lopussa, ja olemme aloittamassa seuraavan kauden suunnittelua. Osana vision päivitystä selvitämme asiakasorganisaatioidemme näkemyksiä kyselyllä. Lue lisää ja vaikuta.
 
Lisätietoa Finnan kehitystyöstä (PPt)

Kerro kantasi Finnan visioon

Finnan työtä ohjaa vahvasti sille asetettu visio. Nykyinen visiokausi päättyy vuoden 2024 lopussa, ja olemme aloittamassa seuraavan kauden eli vuosien 2025–2028 suunnittelua. Haluamme sitä ennen selvittää Finnaan osallistuvien organisaatioiden näkemyksiä sekä tunnistaa Finnan tulevaisuuteen vaikuttavat tekijät mahdollisimman kattavasti.

Nykyistä visiota laadittiin vuoteen 2030 tähdäten, joten työtä ei aloiteta nollasta. Ennen kaikkea päivitämme visiota tarkistamalla palvelumme suuntaa ja reagoimalla Finnaan mahdollisesti vaikuttaviin muutosvoimiin.

Osana vision päivitystä selvitämme asiakasorganisaatioidemme näkemyksiä kyselyllä. Teema on laaja, mutta olemme yrittäneet tehdä kyselystä mahdollisimman sujuvan vastata. Toivomme vastauksia sekä Finna-organisaatioiden asiantuntijoilta että johdolta. Voit välittää kyselyn vastattavaksi useammalle henkilölle organisaatiossasi. Arvostamme suuresti näkemyksiänne sekä jokaista saamaamme vastausta!

Vastaa kyselyyn tästä.

Vision päivitystyöhön kuuluu myös Finnan ohjausryhmän haastatteluja ja työpajoja myöhemmin keväällä. Kerromme visiotyön seuraavista askeleista Finnan postituslistalla ja toukokuisissa Finna-tapaamisissa. Tavoitteemme on, että vision päivitys valmistuu syksyllä.

Vastaathan kyselyyn 5.4.2023 mennessä. Voit vastata myös ruotsiksi tai englanniksi, vaikka kysymykset ovat suomeksi.

Maaliskuussa on luvassa Finnan asiakkaille suunnattuja koulutuksia ja tapahtumia, jotka järjestetään etäyhteydellä. Tutustu tarjontaan ja ilmoittaudu mukaan!

Hallintaliittymän peruskoulutus
ke 22.3. klo 10–16
Koulutus on hyödyllinen erityisesti Finna-näkymien ylläpitäjille. Tutustut Finnan hallintaliittymään ja opit, miten sitä käytetään oman näkymän rakentamisessa ja ylläpitämisessä.
Lue lisää ja ilmoittaudu koulutukseen ti 21.3. klo 12 mennessä.

Hallintaliittymän kyselytunnit
pe 24.3. klo 10–12 ja klo 13–15

Kyselytunneilla käsitellään oman näkymän luonnissa tai ylläpidossa esiin tulleita ongelmia, tai muita Finnan hallintaliittymän käyttöön liittyviin ajatuksia ja pulmia. Aamupäivän osuus on suunnattu kirjastoille, ja iltapäivän osuus arkistoille ja museoille.
Lue lisää ja ilmoittaudu koulutukseen to 23.3. klo 12 mennessä.

Tietoisku: Kestävyys ja vastuullisuus Finnassa 
ke 29.3. klo 9–10

Kerromme miten Finna tukee monia kestävän kehityksen tavoitteita ja millaiset pääteemat ovat nousseet esiin tärkeimpinä edistettävinä asioina.

Lue lisää ja Ilmoittaudu mukaan ti 28.3. klo 12 mennessä.

Äänikirjoja varten on muodostettu oma aineistotyyppinsä Finnaan. Tämä tarkoittaa, että äänikirjat on mahdollista löytää Finnassa helpommin esimerkiksi hakurajausten avulla. Tunnistat äänikirjat jatkossa omista ikoneistaan.

Äänikirjat löytyvät Aineistotyyppi-rajaimesta Kirja-aineistotyypin alatyyppinä.

Äänikirja-aineistotyyppi on jaettu seuraaviin alatyyppeihin:

 • CD-äänikirja
 • E-äänikirja
 • Kasettiäänikirja
 • Muu äänikirja
 • Celia-äänikirja

Celia-äänikirjat ovat Saavutettavuuskirjasto Celian asiakkaille tarkoitettuja äänikirjoja. Niiden erottelu omaksi aineistotyypikseen on tärkeää, jotta niitä käyttävät asiakkaat löytävät ne helposti. Toisaalta myös ne kirjaston käyttäjät, jotka eivät voi lainata Daisy-kirjoja, tunnistavat ne jatkossa helpommin. Näin kirjastonkäyttäjä ei tee vahingossa varausta äänikirjaan, jota hän ei voi lainata.

Äänikirjat löytyvät tällä hetkellä Finnan testi-indeksistä.  Äänikirjojen toimimista kannattaa testata omalla aineistollanne erillisessä testinäkymässänne. Kopioikaa oletusnäkymänne, niin saatte luotua testinäkymän. Sen jälkeen valitkaa Finnan hallintaliittymässä testinäkymän Paikalliset aineistot -välilehdeltä Hakuindeksi -osiosta Testi-indeksi.

Tuotantoon äänikirjat menevät viikolla 9, ja niiden pitäisi näkyä myös asiakkaille viimeistään 3.3. Viestimme tästä asiakaslistan lisäksi Finna.fi:ssä sekä omilla sosiaalisen median kanavillamme.

Muistilista äänikirja-aineistotyyppiin

 • Tutustu Finnan asiakaswikistä löytyvään Äänikirja-ohjeeseen, jossa kerrotaan millä perusteilla aineistotyyppi ja alatyypit on muodostettu
 • Testaa omilla aineistoilla: vaikuttaako siltä, että äänikirjat löytyvät oikeasta aineistotyypistään

               → Lähetä palautetta kummallisuuksista Finna-postiin

 • Päivitä Finna-verkkokirjastosi: onko vanhoja linkkejä tai rajauksia, joissa äänikirjat ovat mukana?
 • Tarkista myös aineistotyyppien omat käännökset hallintaliittymästä ajantasaiseksi

Finnassa oli lauantaina 18.2.2023 klo 7.00 - 8.30 häiriöitä, jotka aiheuttivat katkoja palvelun saatavuudessa.
Kyseessä on samanlainen ongelmatilanne kuin viime viikon lauantaina, jolloin tehdyt muutokset eivät auttaneet. Nyt virhe löytyi yhdestä Finnan käyttämistä varusohjelmista.
Ratkaisua virheeseen sekä mahdollisia automaattisen valvonnan ja korjauksen parannuksia selvitetään.

Viestimme ongelmasta tarkemmin keskustelufoorumilla.

Tällä hetkellä Finna toimii normaalisti. Pahoittelemme jälleen häiriöstä aiheutuvaa harmia!


Finnassa oli lauantaina 11.2.2023 klo 16.55–19.30 välisenä aikana häiriöitä, jotka aiheuttivat katkoja palvelun saatavuudessa. Häiriöt johtuivat ilmeisesti liian tiukoista rajoista palvelinten yhtäaikaisissa verkkoyhteyksissä. Asetukset on nyt päivitetty. Seuraamme toimintaa ja säädämme sitä lisää tarpeen mukaan.

Pahoittelemme aiheutunutta häiriötä.

Finna täyttää kymmenen vuotta! Juhlistamme Finnaa koko vuoden 2023 ajan ja toivotamme kaikki asiakasorganisaatiomme mukaan juhlahumuun rennolla asenteella. Juhlavuoden teemana on 10 vuotta löytöretkiä. Tarjoamme myös asiakasorganisaatioillemme mahdollisuuden omien aineistojen ja näkymien esiin nostamiseen. Osallistu vaikkapa somehaasteeseen, tykkää ja jaa juhlavuoden sisältöjä tai keksi ihan oma tempaus!

Juhlavuoden visuaalinen ilme

Juhlavuodella on oma tunnus ja valmiita kuvituselementtejä, joita asiakasorganisaatiot voivat käyttää juhlavuoteen liittyvässä viestinnässä ja tapahtumissa. Lisäksi olemme tehneet valmiita materiaaleja, joita on mahdollista hyödyntää esimerkiksi somehaasteissa.

Tutustu juhlavuoden ilmeeseen.

Finnaa juhlitaan sosiaalisessa mediassa

Järjestämme juhlavuoden aikana erilaisia somehaasteita, joiden avulla esitellään Finnasta löytyviä aineistoja ja opetellaan Finnan käyttöä. Finnan asiakasorganisaatioille on räätälöity omia somehaasteita, mutta myös suurelle yleisölle tarkoitettuihin haasteisiin saa osallistua organisaationa. Lähtemällä mukaan haasteeseen voit esitellä oman organisaatiosi Finnasta löytyviä aineistoja ja saada niille laajempaa näkyvyyttä.

Merkitsethän juhlavuoteen liitettävät teot tunnisteella #finna10.

Lue lisää somehaasteiden aikatauluista ja sisällöistä.

Juhlavuosi on loistava mahdollisuus innostaa ja inspiroida Finnan käyttäjiä

10 vuotta löytöretkiä -teemalla haluamme kannustaa sekä Finna.fi:n että asiakasorganisaatioiden omien näkymien käyttäjiä tekemään uusia löytöjä, oppimaan uutta Finnan käytöstä ja aineistojen monipuolisuudesta.

Juhlavuoden viestinnän ja markkinoinnin ohjeet löytyvät koottuna asiakaswikiin. Finna 10 vuotta -sivuille päivittyvät ajankohtaisten somehaasteiden aiheet, tarkemmat ohjeet ja valmiit materiaalit. Muistuttelemme vuoden mittaan tulevista haasteista myös Finnan postituslistalla.

Seuraava Finnan peruskoulutus järjestetään perjantaina 10.2.2023 klo 9.45–15.30. Koulutus tapahtuu Zoom-etäyhteydellä. Koulutus on tarkoitettu arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa työskenteleville henkilöille, joiden tehtävät liittyvät tai tulevat liittymään Finnan käyttöönottoon tai ylläpitoon. Lisäksi koulutukseen ovat tervetulleita sellaisten organisaatioiden työntekijät, jotka vasta harkitsevat Finnaan liittymistä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu koulutukseen torstaihin 9.2. klo 12 mennessä. 

Tervetuloa mukaan!

Vesileimattujen digitaalisten kuvien käyttö Finnassa aiotaan lopettaa asteittain. Näin linjasi Finnaan osallistuvia organisaatioita edustava ohjausryhmä vuoden 2022 viimeisessä kokouksessaan. Vesileimalla tarkoitetaan kuvaa peittävää merkintää, jolla on tavoiteltu kuvan jatkokäytön estämistä.

Muutos toteutetaan kahdessa vaiheessa. Vuodesta 2023 lähtien uusia vesileimattuja kuvia ei voi enää tarjota saataville Finnaan. Jos organisaatiosi on aiemmin tarjonnut vesileimattuja kuvia Finnaan, tulee leimoista luopua esimerkiksi järjestelmävaihdoksen yhteydessä siten, että 2025 mennessä kaikki Finnasta löytyvät kuvat ovat vesileimattomia.

Verkossa saatavilla olevien kuvallisten kulttuuriperintöaineistojen vesileimat on tunnistettu käytettävyysongelmaksi, ja suomalaiset arkistot, kirjastot ja museot ovatkin pääosin jo luopuneet vesileimoista. Sen sijaan erittäin suositeltavaa on, että digitaaliset kuva-aineistot kuvaillaan Finnaan osallistuvissa organisaatioissa kansainvälisesti yhteensopivilla käyttöoikeusmerkinnöillä.

Käyttöoikeusmerkinnöillä on mahdollista esimerkiksi ilmaista, että aineisto on tekijänoikeuden suojaamaa eikä siten jatkokäytettävissä. Huomaathan kuitenkin, että tekijänoikeuden alaisen digitaalisen aineiston tarjoaminen avoimesti Finnaan saataville edellyttää aina, että organisaatiollasi on asiaa koskeva lupa tai sopimus. Jos aineistoa ei ole tekijänoikeuksien tai muun syyn vuoksi mahdollista tuoda verkossa saataville, voi organisaatiosi tarjota Finnaan vain kuvailutiedot.

Aineistojen käyttöoikeustietoja koskevan ohjeen löydät Finnan asiakaswikistä.