Blog

Finna.fi on suosittu valtakunnallinen hakupalvelu, joka on tuonut jo kuuden vuoden ajan yhteen osoitteeseen digitaalisia aarteita suomalaisilta arkistoilta, kirjastoilta ja museoilta. Nyt Kansalliskirjasto avaa Finna.fi-palvelussa Finna Luokkahuone -sivuston opettajien käyttöön.

Luokkahuoneesta peruskoulun ja lukion opettajat voivat valita opetussuunnitelmaan räätälöityjä aineistopaketteja muun muassa historian, yhteiskuntaopin, äidinkielen ja kirjallisuuden sekä kuvataiteen opetukseen.

Lue sivustosta lisää tiedotteesta STT:n sivuilta.

Finna Luokkahuone

Finna Klassrum


Olemme avanneet Finna.fi-palvelulle kanavan Youtubessa. Ensituimaan kanavalta löytyy kaksi ohjevideota: video kuva-aineistojen hausta sekä aineistojen lisensseistä.

Suunnitelmissa on julkaista ohjevideoita myös muista aiheista sekä muuta Finnan käyttäjille suunnattua sisältöä.

Tilaa Finna.fi:n kanava, ja seuraa videotuotantoamme! Voit vapaasti jakaa ja hyödyntää videoita omassa asiakasviestinnässä tai vaikkapa henkilökunnan perehdytyksessä.

Organisaatioille suunnattu videoviestintä jatkuu kuten ennenkin Kansalliskirjaston Youtube-kanavalla, josta voit katsoa esimerkiksi Finnan tilannekatsaukset Missä mennään -webinaareissa.

Muistathan myös muut Finna.fi:n somekanavat:

Finna Facebookissa

Finna Instagramissa

Finna Twitterissä

Finnan tulevaisuutta visioidaan Finnaan osallistuville organisaatioille tarkoitetussa työpajassa tiistaina 8.10. klo 12-16.

Visointityöpaja liittyy Finnan strategisten painopisteiden määrittämiseen vuoteen 2025. Lähtökohdaksi on muodostettu näkemys tulevaisuudesta seuraavien osa-alueiden osalta:

  • Kuluttajakäyttäytyminen
  • Oppimisen / opetuksen muutokset
  • Tiedeyhteisöjen / tieteen tekemisen muutos
  • Väestörakenteen monipuolistuminen
  • Teknologinen kehitys
  • Regulaatiomuutokset

Näiden pohjalta tarkastelemme Finnalle sopivaa roolia sekä painopisteitä. Kansalliskirjaston Finna- ja FinELib-palveluiden on visiotyöstöä on tänä vuonna tehty rinnakkain, Finnan konsortioryhmän ja FinELibin ohjausryhmän yhteistyöllä.

Toivomme, että Finnaan osallistuvista organisaatioista päästään osallistumaan 8.10. tilaisuudessa keskusteluun ja vaikuttamaan Finnan strategisten painopisteiden valintaan.

Tilaisuus järjestetään Kansalliskirjaston tiloissa Helsingissä (Yliopistonkatu 1). Päivän ohjelma: Finnan visiointityöpaja 8.10.2019.
Ilmoittaudu visiointityöpajaa 3.10. mennessähttps://www.lyyti.in/Finnan_visiointityopaja_3173.

Keväällä 2019 tehtiin kaksi erillistä käyttäjätutkimusta Finnaa koskien. Finnan käyttäjäkyselyn 2019 avovastauksien analyysissä perehdyimme tällä kertaa erityisesti sähköisten aineistojen löytämiseen ja käyttämiseen korkeakoululukirjastoissa. Vastauksia saatiin tutkijoilta, opettajilta ja opiskelijoilta koskien 43 eri korkeakoulukirjaston näkymää. Eficode Oy:ltä tilattiin Finna ja e-aineistot käyttäjätutkimus, jossa yhteistyökirjastoina olivat Oulun yliopiston kirjasto ja Metropolian kirjasto. Tutkimuksessa tarkasteltiin erityisesti, miten opettavat tutkijat ja opiskelijat hakevat ja käyttävät e-aineistoja sekä Finnan korkeakoulukohtaisia käyttöliittymiä. Näiden kahden käyttäjätutkimuksen lisäksi olemme teettäneet keskitetyn indeksin PCI:n käytöstä kertovan analyysin: Korkeakoulukirjastojen hakujen käyttö 2018.

Molemmista käyttäjätutkimuksista tehtyihin raportteihin ja analyysin tuloksiin voit nyt tutustua tarkemmin Finnan asiakaswikissä. Lisäksi esittelemme käyttäjätutkimusten keskeisimpiä tuloksia lyhyesti seuraavassa Missä mennään -webinaarissa 20.9.2019. Kirjastoverkkopäivillä (23. – 24.10.2019) käyttäjätutkimuksista nousseita teemoja työstetään työpajassa otsikolla ” E-julkaisut sujuvammin kirjastojen asiakkaille - kohti yhteisiä ratkaisuja”. Työpaja on suunnattu sekä yleisille kirjastoille että korkeakoulukirjastoille. Ilmoittautuminen Kirjastoverkkopäiville avataan myöhemmin.

Kansalliskirjasto järjestää Finna Luokkahuoneen julkistuswebinaarin tiistaina 1.10.2019 klo 10-11.30.

Finna Luokkahuone on Finna.fi:n uusi sisältökokonaisuus, joka tuo Finna.fi:n aineistoja ja niihin liittyviä uusia oppimateriaaleja opettajien ja koulujen käyttöön.
Osallistu webinaariin ja kuule ensimmäisten joukossa Finna Luokkahuoneesta, sen mahdollisuuksista organisaation markkinoinnissa ja pedagogisen työn tukena, sekä uusista toiminnallisuuksista ja jatkosuunnitelmista.

Webinaari on tarkoitettu erityisesti Finna-organisaatioissa kouluyhteistyötä tekeville, näkymien sisällöistä vastaaville ja muille aiheesta kiinnostuneille.

Katso lisätietoa ja ilmoittaudu mukaan!

Kesäkuussa tiedotimme työskentelynsä aloittaneesta teknisestä työryhmästä, joka ratkoo kansallisten palveluiden Finnan ja Melindan integrointia kirjastojärjestelmä Almaan. Ryhmä koostuu Helsingin yliopiston, Tampereen yliopiston, Satakunnan ammattikorkeakoulun, Åbo Akademin ja Kansalliskirjaston asiantuntijoista. Tässä uutisessa kerromme, miten integraatiotyö on edennyt kesäkuun jälkeen.

Finnan ja Alman integrointi edennyt sujuvasti

Kesän aikana Finnan integrointi Almaan on edennyt erittäin hyvin. Olemme haravoineet Alman testiympäristön aineiston Finnan testi-indeksiin ja sitä kautta kirjojen ja e-aineistojen saatavuustiedot saadaan näkyviin Finnassa. Testauksen perusteella kirjastojen asiakkaat pystyvät kirjautumaan Finnaan edelleenkin sekä korkeakoulujen Haka-tunnuksella että salasanaa käyttämällä.  Olemme toteuttaneet testiympäristössä myös uuden, sähköpostilla tapahtuvan kirjautumistavan, joka joissakin kirjastoissa tulee korvaamaan kirjastokortti/PIN-kirjautumisen.

Finnassa toimivat myös asiakastoiminnot, kuten asiakasprofiilin tietojen näyttäminen Finnassa, samoin kuin asiakkaan lainat ja maksut. Muun muassa kirjojen varaaminen ja lainojen uusiminen onnistuvat myös. Ominaisuuksien tarkempi testaus tapahtuu kirjastojen ensimmäisen koekonversion jälkeen syyskuun loppupuolella.

Tähän astisen integraatiotyön perusteella Almaan siirtyvät kirjastot voivat jatkaa kansallisessa Finna.fi-hakupalvelussa ja tarjota asiakkailleen Finna-verkkokirjaston jatkossakin.

Melindan ja Alman integraation selvitys käynnistynyt

Tarkemmat selvitykset kansallisen metatietovaranto Melindan ja Alman välisen integraation toteutusmahdollisuuksista on aloitettu elokuussa. Tutkittavina asioina ovat esimerkiksi rajapintojen toteutus ja auktoriteettitietueiden tuotanto ja hyödyntäminen. Selvittelyä jatketaan teknisessä työryhmässä ja Ex Libriksen asiantuntijoiden kanssa.

Lisätietoja:

finna-posti@helsinki.fi
melinda-posti@helsinki.fi

Järjestämme tarpeen mukaan tapaamisia tai Skype-palavereita integraatiokysymyksien käsittelyyn. Jos toivot tapaamista, voit sopia sen ottamalla yhteyden yllä mainittuihin sähköpostiosoitteisiin. 


Finnan vuoden 2018 käyttötilastoista ja käyttäjien arvioista on ilmestynyt kattava raportti. Se sisältää analyysin kaikkiaan 78 Finna-hakupalvelun kävijädatasta sekä tammi-helmikuussa tehdyn käyttäjäkyselyn tulokset. Seuraavasta voit lukea raportin keskeisimpiä tuloksia ja sektorikohtaiset yhteenvedot:

Käyttäjien arviot positiivisia - NPS-luku kasvussa

Finnan alkuvuoden 2019 käyttäjäkyselyyn vastasi yli 47 000 henkilöä. Eniten vastauksia saatiin yleisten kirjastojen Finna-verkkokirjastojen kautta (47 %), ja liki yhtä paljon kyselyyn vastattiin korkeakoulujen hakupalveluista. Museoiden, arkistojen ja erikoiskirjastojen omien hakupalvelujen käyttäjiltä saatiin niukasti vastauksia.

Arvioimme vastaajien tyytyväisyyttä Finnaan Net Promoter Score -mittarilla (NPS), jossa vastaajat kertovat, kuinka todennäköisesti he suosittelisivat palvelua muille. NPS-mittarin luvut voivat vaihdella -100 ja +100 välillä. Hyvänä tuloksena voidaan pitää 0-50 välille asettuvaa lukemaa.

NPS-luku oli koko Finnan osalta 46, ja se kasvoi hienoisesti verrattuna vuoden 2017 kyselyyn (44). Pidemmällä aikavälillä tyytyväisyys on noussut huomattavasti, sillä vuonna 2016 NPS-luku oli 30. Vuosien 2016-2018 aikana Finnassa on panostettu käytettävyyteen merkittävästi, ja tämä näkyy osaltaan arvion nousussa.

Käyttäjät antoivat Finnalle keskimäärin arvosanan 8 asteikolla 1-10. Löydettävyys on pysynyt hyvänä, ja 80 % sanoi löytäneensä palvelusta etsimänsä.

Mobiilikäyttö lisääntynyt

Finna-hakupalveluja käytetään entistä enemmän älypuhelimilla. Mobiilikäyttö lisääntyi eniten yleisissä kirjastoissa, Finna.fi-palvelussa ja museoiden hakupalveluissa.

Finna.fi-palveluun tullaan hakukoneella

Kaikki aineistot yhteen kokoavaan Finna.fi-hakuun tullaan tyypillisimmin hakukoneen kautta suoraan tietuesivulle. Käyntejä oli vuonna 2018 kaikkiaan 2,3 miljoonaa. Eniten kävijät selasivat valokuvia. Myös kirjat, artikkelit, arkistoaineistot ja opinnäytteet kiinnostivat. Käyttäjien antama NPS-luku oli 48, joka lähenee erinomaista tulosta.

Kaikista käyttäjäkyselyyn vastanneista henkilöistä 43 % on vieraillut Finna.fi-palvelussa.

Korkeakoulukirjastoissa käyttö vakiintunut

Valtaosa korkeakoulukirjastojen käyttäjistä on vieraillut kirjaston verkkopalvelussa aiemmin (71-74 %). Korkeakoulukirjastojen näkymiä käytetään pääasiassa opiskeluun ja myös akateemiseen tutkimukseen. Useimmiten käyttäjät varaavat tai uusivat aineistoa tai etsivät jotain hyvin tiettyä aineistoa. NPS-lukema oli korkeakoulujen asiakkailla 43.

Korkeakoulukirjastojen osalta analysoimme käyttäjäkyselystä myös avovastauksia, jotka koskevat sähköisten aineistojen löytämistä ja käytettävyyttä. Kerromme analyysin tuloksista sen valmistuttua.

Puhelimen käyttö lisääntyi eniten yleisten kirjastojen verkkokirjastoissa

Yleisten kirjastojen Finna-verkkokirjastojen ensisijaisena käyttötarkoituksena on aineiston varaaminen tai uusiminen, ja palveluita käytetään vapaa-ajan tarkoituksiin. Älypuhelimien ja tablettien käyttö kasvoi ensi kerran yli tietokonekäytön (51 %). Yleisten kirjastojen asiakkaiden antama NPS-luku oli 48.

Uutiset toivat liikennettä museoiden hakupalveluihin

Museoiden näkymien käyttö liittyi yleensä harrastuksiin tai vapaa-aikaan. Yksittäiset museonäkymät keräsivät enemmän kävijöitä kuin yhteinen näkymä. Yksittäiset uutiset voivat tuoda paljon uusia kävijöitä aineistojen pariin. Museonäkymien käyttäjien antama NPS-luku oli 48.

Arkistojen käyttäjät kaikkein tyytyväisimpiä

Arkistojen aineistoja käyttävät antoivat parhaimman arvion Finnasta (NPS 65). Luku lähenee maailman parhaimpien palveluiden saamia NPS-lukemia. Arkistojen näkymissä oli eniten satunnaisia käyttäjiä. Palaavia kävijöitä oli 33 %. Erityistä on, että käyttäjäkyselyssä viranomaisaineistot olivat ylipäätään kiinnostavimpien aineistojen joukossa.

Erikoiskirjastojen näkymiä käyttävät todennäköisimmin ammattilaiset

Erikoiskirjastojen näkymille on tyypillistä, että niitä käytetään pidemmän aikaa (yli 7 minuuttia), yleensä arkisin ja välineenä on yleensä tietokone. Käyttö viittaakin ammattikäyttöön. Käyttäjien antama NPS-luku oli 44. Palaavia käyttäjiä oli yli puolet (51 %).

→ Avaa tästä koko trendiraportti käyttöösi

Lisätietoja Trendiraporttiin liittyen voit tiedustella palveluosoitteestamme finna-posti(at)helsinki.fi.

Korkeakoulukirjastojen kirjastojärjestelmämuutokset ovat käynnissä, ja osa kirjastoista ottaa käyttöön Ex Libriksen Alma-kirjastojärjestelmän. Tällä viikolla aloitti työskentelyn tekninen työryhmä, joka ratkoo kansallisten palveluiden Finnan ja Melindan integrointia Almaan. Ryhmä koostuu Helsingin yliopiston, Tampereen yliopiston, Satakunnan ammattikorkeakoulun, Åbo Akademin ja Kansalliskirjaston asiantuntijoista. Ryhmä toimii mm. seuraavien tehtävien parissa:

  • edistää Alman ja kansallisten palveluiden välistä yhteentoimivuutta
  • ratkoo kysymyksiä yhdessä Ex Libriksen asiantuntijoiden kanssa
  • edistää Alman pilotti-integraatioita Finnaan (Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Åbo Akademi)

Finna- ja Melinda-palveluista tullaan viestimään ryhmän työn ja integraatioiden etenemisestä säännöllisesti. Seuraavan kerran välitämme ryhmän kuulumisia kirjastojen asiantuntijoille elokuussa.

Lisätietoja:
Finnan kehittämispäällikkö Erkki Tolonen, erkki.tolonen(at)helsinki.fi. 26.6.-7.8.2019 välisenä vastaamme palvelupostissamme finna-posti@helsinki.fi
Melindan kehittämispäällikkö Minna Olkinuora-Tauru, minna.olkinuora-tauru(at)helsinki.fi (28.6.2019 saakka). Heinäkuussa vastaamme palvelupostissamme melinda-posti@helsinki.fi

Kirjasto- ja arkistoväki kokoontuu tällä viikolla alan ammattilaistapahtumiin Helsinkiin ja Mikkeliin. Finna-tiimi on mukana molemmissa tapahtumissa: Kirjastopäivillä Kulttuuritalolla Helsingissä 5.-7.6. ja Arkistopäivillä kongressi- ja konserttitalo Mikaelissa Mikkelissä 6.-7.6.

Tervetuloa piipahtamaan osastoilla, keskustelemaan Finnasta ja teille ajankohtaisista teemoista! Tässä tarkemmat tiedot osastoistamme:

Finna Kirjastopäivillä

Olemme mukana valtakunnallisten toimijoiden yhteisellä osastolla Puoli valtakuntaa kirjastojen palveluksessa (Osasto 31) torstaina 6.6. klo 10.00–10.30 Kulttuuritalolla. Tutustu koko osaston ohjelmaan Kirjastot.fi:n sivuilla.

Pidämme Kirjastopäivillä myös tietoiskun Finna-verkkokirjaston tulevaisuudesta torstaina 6.6. klo 13.00 Aino-salissa. Tietoiskuja on monista muistakin Kansalliskirjaston palveluista, ja niiden tiedot näet Kirjastopäivien sivuilta.

Finna Arkistopäivillä

Kansalliskirjaston ständi sijaitsee 1. kerroksessa kongressi- ja konserttitalo Mikaelissa. Tule kuulemaan Finna-palveluista arkistoille ja juttelemaan Finnan kehityksestä. Pääset myös tutustumaan Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot kokoavaan Digi-palveluun.

Tule tapaamaan Finna-tiimiä osastolle torstaina 6.6. klo 11.30-13 ja 13.50-14.20.

Lisätietoja tapahtumasta

Tapaamisiin Helsingissä ja Mikkelissä!

SFX-linkityspalvelun hallintaliittymä pysyy poissa käytöstä vielä jonkin aikaa, koska SFX:n siirto uusille palvelimille vaatii lisätyötä ja testausta yhdessä Ex Libriksen kanssa.  Aikataulu tarkentuu viikon 23 aikana.

Itse linkityspalvelu toimii edelleen kuten ennenkin, vain SFX-hallintaliittymä on suljettu.

Suomen yleisistä kirjastoista yli 60 prosenttia hyödyntää Finna-verkkokirjastoa palvelukanavana asiakkailleen. Haastattelimme uutiseen Oulun kaupunginkirjastoa, joka kertoo  jutussa kokemuksistaan Finnasta.

Uutisessa kerromme myös ohjelmastamme Kirjastopäivillä Helsingissä 6.6.2019.

Lue juttu Finna.fi-palvelun uutisosiosta suomeksi tai ruotsiksi.

Kuten jo aiemmin ilmoitimme, SFX-linkityspalveluun on palvelinlaitteiston uusimisen takia tulossa käyttökatko.  Se alkaa lauantaina 11.5. kello 22 ja päättyy sunnuntaina 12.5. viimeistään kello 05 aamulla.  Tänä aikana linkityspalvelu on kokonaan poissa käytöstä.

SFX-hallintaliittymä poissa käytöstä 11.5.-3.6.

Käyttökatkon yhteydessä suljemme SFX:n hallintaliittymän ja se pysyy poissa käytöstä aina maanantaihin 3.6. asti.  Tänä aikana linkityspalvelu toimii normaalisti, mutta aineistojen aktivointeihin ja muihin asetuksiin ei voi tehdä muutoksia.  Silloin emme myöskään aja viikkopäivityksiä SFX:n tietokantaan.  3.6. otamme uudet palvelimet käyttöön, minkä jälkeen hallintaliittymä on taas käytössä.

 

Lisätietoja asiasta saatte osoitteesta finna-posti@helsinki.fi

 

 

SFX-linkityspalveluun on palvelinlaitteiston uusimisen takia tulossa käyttökatko viikonlopun 11.-12.5. aikana. Se alkaa lauantaina 11.5. kello 22 ja päättyy sunnuntaina 12.5. viimeistään kello 05 aamulla. Tänä aikana linkityspalvelu on kokonaan poissa käytöstä.

Lisäksi itse katkon jälkeen SFX:n hallintaliittymä on edelleen poissa käytöstä aina maanantaihin 3.6. asti.  Tänä aikana linkityspalvelu toimii normaalisti, mutta aineistojen aktivointeihin ja muihin asetuksiin ei voi tehdä muutoksia.  Silloin emme myöskään aja viikkopäivityksiä SFX:n tietokantaan. 3.6. otamme uudet palvelimet käyttöön, minkä jälkeen hallintaliittymä on taas käytössä.

Varsinaisen käyttökatkon aikana koko SFX-järjestelmästä otetaan varmuuskopio. Seuraavalta viikolta lähtien Ex Libris pystyttää järjestelmän uusille palvelimille ja kopioi kirjastokohtaisten SFX-instanssien datan niille.

Uuden SFX:n pystytys ja datan migraatio alkaa siis 13.5. ja Ex Libris arvioi tarvitsevansa työhön aikaa 29.5. asti. Kun uusi SFX on kaikkien asiakaskirjastojen osalta valmis, kytkemme uudet palvelimet käyttöön. Helatorstain takia tämä tapahtuu maanantaina 3.6.  Migraation tultua valmiiksi myös väliin jääneet viikkopäivitykset ajetaan kantaan.

Joudumme vaihtamaan palvelinlaitteiston, koska Ex Libris ei enää tue SFX:n käyttöä Solaris-palvelinympäristössä. Siirrämme siksi palvelun CSC:n linux-ympäristöön. Samalla jaamme SFX-instanssit neljälle eri palvelimelle, jotka käyttävät samaa osoitetta. Hajautuksen tavoitteena on parantaa SFX:n suorituskykyä ja lyhentää viikkopäivitysten ajoaikaa.

Hallintaliittymässä voit lisätä omaan verkkokirjastoon poikkeusviestin katkon ajaksi. Katso tästä ohje viestin lisäämiseen.

Lisätietoja aiheesta saat palveluosoitteesta finna-posti@helsinki.fi. Voit myös keskustella aiheesta Foorumilla: https://foorumi.kiwi.fi/t/palvelukatkot-finnassa/338/91

 

 

Finnan hallintaliittymän koulutukset järjestetään 24. ja 25.4.2019. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumislinkit alla.

 

Finnan hallintaliittymän peruskoulutus
Aika: ke 24.4.2019 klo 10.15-16
Paikka: Kansalliskirjasto, auditorio C221, 2.krs., Yliopistonkatu 1, Helsinki
Etäyhteys: Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Myös etäosallistujien on ilmoittauduttava ennakkoon.
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/Finnan_hallintaliittyman_peruskoulutus_9152
Ohjelma: Finnan hallintaliittymän peruskoulutus

Koulutuksessa harjoitellaan oman näkymän muokkausta käytännössä. Koulutukseen on mahdollista osallistua etänä. Suosittelemme kuitenkin osallistumista paikan päällä. 

 

Finnan hallintaliittymän syventävä koulutus
Aika: to 25.4.2019 klo 10-15.30
Paikka: Kansalliskirjasto, auditorio C221, 2.krs., Yliopistonkatu 1, Helsinki
Etäyhteys: Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Myös etäosallistujien on ilmoittauduttava ennakkoon.
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/Finnan_hallintaliittyman_syventava_koulutus_9545
Ohjelma: Finnan hallintaliittymän syventävä koulutus

Koulutuksessa harjoitellaan oman näkymän muokkausta käytännössä. Koulutukseen on mahdollista osallistua etänä. Suosittelemme kuitenkin osallistumista paikan päällä. 
Ilmoittautumisen yhteydessä kysymme mitkä asiat ovat teille tällä hetkellä ongelmallisia tai mistä asiasta kaipaatte lisätietoa oman näkymän ulkoasun muokkaamisessa tai sisällön tuomisessa näkymään.

Koulutuksessa jakaudumme ryhmiin osallistujien kiinnostuksen mukaisesti. Etäosallistujista muodostetaan yksi ryhmä. Etäosallistujien kysymyksiin vastataan paikalla olevien asiantuntijoiden saatavuuden mukaan.

Ryhmien aiheet määräytyvät siis osallistujien kiinnostuksen mukaan, mutta on mahdollista käsitellä yleisiä hallintaliittymä-asioita myös kaikkien osallistujien kesken.

 Ilmoittautumiset hallintaliittymän koulutuksiin pyydetään keskiviikkoon 17.4. mennessä.

Tervetuloa!


Finnan peruskoulutus on tarkoitettu kaikille, joille Finna melko uusi asia: uusille Finnaan mukaan tulijoille ja liittymistä vasta harkitseville, sekä niille, joiden tehtäviin kuuluu uutena asiana Finnan ylläpitoon liittyviä työtehtäviä.

Finnan peruskoulutus järjestetään tiistaina 23.4.2019 klo 10-16, aamukahvit jo klo 9.30.

Paikkana on Kansalliskirjasto, auditorio C221, 2.krs., Yliopistonkatu 1, Helsinki. 

Tilaisuuden ohjelmaan voit tutustua ohjelmasivulla.

Ilmoittautumiset pyydetään keskiviikkoon 17.4. mennessähttps://www.lyyti.in/Finnan_peruskoulutus_8758.
Ohjelmaa voi seurata myös etäyhteydelläMyös etäosallistujan on ilmoittauduttava ennakkoon.