Blog

Teimme kaikille Finnan ystäville joululahjaksi kalenterin vuodelle 2022. Lahjan myötä kiitämme menneestä vuodesta ja toivotamme rauhallista joulua sekä hyvää uutta vuotta!

Kalenteriin on merkitty viralliset liputuspäivät sekä arkipyhät. Kalenterin sivut ovat kooltaan A4, joten kunkin kuukauden kuva- ja kalenterisivun voi tulostaa parina A3-paperille. Ladattavissa on myös digitaaliseen käyttöön soveltuva kalenteri, jossa kalenterin sivut ovat yksittäisiä png-kuvia.

Lataa kalenteri tästä:

Finnaan on muodostettu uusi aineistotyyppi peleille. Tämä tarkoittaa, että haussa on mahdollista rajata hakutulokseen pelejä aineistotyyppi-rajaimella. Uusi aineistotyyppi on mukana kaikissa Finnan eri näkymissä, joista pelejä löytyy, kuten Finna.fi:ssä ja verkkokirjastoissa.

Pelit on jaettu kahteen alatyyppiin, videopeleihin ja lautapeleihin. Lisäksi haussa voi rajata videopelit edelleen käytettävän laitteen tai konsolin mukaisesti. Joukosta löytyy myös Kansalliskirjaston digitoimien vanhojen lautapelien kokoelma verkosta saatavana.

Peleille on tehty omat ikoninsa, joista ne voi tunnistaa. Lautapeleillä käytössä on noppa-ikoni, videopeleillä puolestaan ikonina on peliohjain.

Pelit erotellaan tällä hetkellä muista aineistoista erityisesti kirjastojen kokoelmissa. Aineisto määritellään peliksi Marc21-formaatissa muun muassa kiinteiden kenttien perusteella. Epäselvissä tapauksissa tarkastellaan 655-genrekenttää.

  • Lautapelit jos tietueessa 000/06 = r ja 008/33 = g. Jos 008 ei päde, mutta 655-kentästä löytyy lautapelit, niin lisätään lautapeleihin
  • Videopelit jos tietueessa 000/06 = m ja 008/26 = g. Jos 008 ei päde mutta 655-kentästä löytyy videopelit, niin laitetaan videopeleihin
  • Videopeleissä konsoli tunnistetaan 753-kentästä, tai epäselvissä tapauksissa 245 |b -osakentästä.

Käy katsomassa millaisia pelejä Finnasta löytyy oheisesta linkistä: Finnan pelit.


Finnan nykyisen konsortioryhmän toimikausi päättyy vuoden 2022 alussa. Uutta ryhmää muodostetaan loka-marraskuussa keräämällä ehdotuksia jäseniksi.

Ryhmän tehtävä on ohjata Finnan strategista toimintaa ja tukea palvelun kehittymistä. Edustettuina ovat arkisto-, kirjasto-ja museosektorit, Avointen oppimateriaalien palvelu sekä muita sidosryhmiä. Ryhmän jäsenten tehtäviin kuuluu myös käsitellyistä asioista viestiminen edustamalleen sektorille tai sidosryhmälle.

Ryhmän sääntöjen mukaisesti Finnan toiminnassa tiiviisti mukana olevat toimijat, neuvostot ja yhteistyöverkostot tekevät esitykset uusiksi jäseniksi ja varajäseniksi 24.11.2021 mennessä. Lista ehdotuksen tekevistä toimijoista löytyy säännöistä. Ohjausryhmän jäsenet asettaa Kansalliskirjaston johtokunta.

Esittelemme uuden ryhmän vuoden 2022 alussa.

Finnan konsortioryhmän nykyisen kokoonpanon löydät asiakaswikistä.

Lämpimästi tervetuloa 1.12.2021 Finnan viestintäwebinaariin, jossa pääset tällä kertaa vaikuttamaan Finnan vastuullisuustyöhön ja -viestintään.

Kansalliskirjasto on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen olla hiilineutraali vuonna 2030. Miten viemme tätä – ja muita vastuullisuuteen liittyviä tavoitteita – eteenpäin Finnan digitaalisessa palvelutarjonnassa? Webinaarissa kuulet kestävyystyömme suuntaviivoista ja pääset vaikuttamaan sen tuleviin painopisteisiin.
 
Webinaari on maksuton ja tarkoitettu erityisesti Finnaan osallistuvien organisaatioiden asiantuntijoille ja johdolle sekä muille digitaalisten palveluiden vastuullisuudesta kiinnostuneille.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan 29.11.2021 mennessä.

Uudistetulla sivustolla kerromme yleisesti Europeanasta ja Kansalliskirjaston Formula-palvelusta, ja annamme ohjeita aineistojen saamisesta Europeanaan Formula-palvelun avulla. Asiakaswiksivustolla palvelemme erityisesti niitä Finnaan kuuluvia tai Finnaan liittymistä suunnittelevia organisaatioita, jotka ovat kiinnostuneita avaamaan aineistojaan myös Europeanassa.

Europeana kokoaa ja tarjoaa digitaalista kulttuuriperintöaineistoa eurooppalaisista arkistoista, kirjastoista ja museoista. Palvelu edistää digitoidun kulttuuriperinnön avointa saatavuutta ja tuo esiin kulttuurien monimuotoisuutta.

Suomessa aineistoja Europeanaan välittää Kansalliskirjasto. Formula on Kansalliskirjaston ylläpitämä palvelu, jonka kautta suomalaisten arkistojen, kirjastojen ja museoiden aineistoa välitetään Europeanaan.

Europeana ja Formula -asiakaswikisivustolta saat tietoa mm. seuraavista aiheista:

  • Mitä ovat Europeana ja Formula ja miten ne toimivat
  • Miten palveluun liitytään
  • Lisätietoa ja ohjeita erityisesti metadatasta, aineistoista ja teknisistä vaatimuksista.

Sivuston löydät osoitteesta https://www.kiwi.fi/display/formula.

Haluatko saada organisaatiosi digitaalista kulttuuriperintöaineistoa Europeanaan? Ota meihin yhteyttä osoitteessa finna-posti (at) helsinki.fi. Otamme mielellämme vastaan myös toiveita ja kommentteja asiakaswikisivustoon liittyen.

Finna Tutkijasalia on pilotoitu onnistuneesti kesän ja syksyn aikana Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkiston aineistoilla.

Palvelun toisen toteuttajan, CSC Tietotekniikan keskuksen, Tutkijasaliin liittyvän jatkorahoituksen ratkaisut ovat siirtyneet suunniteltua myöhemmäksi. Tämän vuoksi Finna Tutkijasalin aikatauluun on tullut viivästys. Tarkoituksenamme oli työstää Tutkijasalin mukaantuloihin liittyviä sopimuksia syksyllä 2021, mutta niiden valmistuminen siirtyy CSC:n rahoituspäätösten jälkeiseen aikaan.

Loppuvuoden aikana kartoitamme Finna Tutkijasaliin liittyviä asiakastarpeita ja toiveita osana asiakaskyselyämme. Jos haluat esittää palveluun liittyviä ajatuksia jo sitä ennen, palvelemme tuttuun tapaan osoitteessa finna-posti (at) helsinki.fi.

Palaamme sopimuksiin ja muiden arkistojen mukaantuloasioihin ensi vuoden puolella kokonaisrahoitustilanteen selvittyä.

Lue lisää Finna Tutkijasalista

Finnassa on vuoden 2021 aikana keskitytty ydinpalvelun vahvistamiseen. Palvelun luotettavuutta ja käytettävyyttä parantava työ jatkuu edelleen, ja syksyn aikana Finna tarjoaa käyttäjilleen myös uusia palvelumuotoja. Alla kerromme tarkemmin kehitysaskeleista ja Finnan loppusyksyn suuntaviivoista.

Turvallisuus parani

Turvallisuuden ja luotettavuuden lisääminen on yksi Finnan ydinpalvelun kehittämisen keskeisistä tavoitteista. Tästä hyvänä esimerkkinä on syksyllä käyttöönotettu Content Security Policy, joka on lisännyt Finnan tietoturvaa.

Myös saavutettavuuteen ja mobiilikäyttöön liittyviä parannuksia on tehty runsaasti. Yksittäiset parannukset ovat olleet pieniä, mutta niitä on tehty kymmenittäin, joten muutos esimerkiksi vuodentakaiseen on huomattava. Korjattavana oli alun perin lista ongelmia, joita löydettiin mm. organisaatioiden omissa saavutettavuusarvioinneissa. Syksyn aikana tämäkin työ jatkuu entistä rivakammin, jotta kaikki listatut ongelmat saadaan korjattua. Finnan eri käyttöliittymien kehittäminen on tulevaisuudessa ylipäänsä sujuvampaa, kun käyttöliittymäkoodauksen käytäntöjä on parannettu.

Perusominaisuuksien parannuksiin kuuluu myös pitkään työn alla olleen sivustokartan (eli sitemapin) valmistuminen. Tämän parantaa Finna-käyttöliittymien hakukonenäkyvyyttä. Hakukoneet löytävät sivustokartan avulla nopeammin ja kattavammin uudet sekä muuttuneet sivut. Lisäksi suosikkilistojen editoria on parannettu, joten omia muistiinpanoja on nyt aiempaa helpompi tehdä. Suosikkilistojen parempi toiminta palvelee sekä organisaatioita että Finnan käyttäjiä.

EAD3-formaatti on otettu laajasti käyttöön arkistoaineistoissa, ja sen sekä metatietojen paremman hyödyntämisen eteen on tehty paljon uutta.

Uusi hallintaliittymä vuoden 2022 alkupuolella

Kesän aikana Finnassa tapahtuneiden henkilöstömuutosten vuoksi ohjelmistokehityksen tehtävien toteutus on osittain hidastunut. Siksi mm. vuoden loppuun suunniteltu Finnan hallintaliittymän uuden version julkaisu tapahtuu todennäköisesti vasta vuoden 2022 puolella. Tähän kytkeytyvät myös hallintaliittymän video-ohjeet, jotka voidaan viimeistellä tuottaa vasta hallintaliittymän uuden version julkaisun jälkeen.

Uudistuva hallintaliittymä tulee helpottamaan niitä käyttöön liittyviä ongelmia, joita tuli ilmi vuoden 2020 haastattelututkimuksessa. Ruotsinkielisille asiakkaille uudistunut hallintaliittymä tuo mahdollisuuden valita käyttöliittymäkieleksi ruotsin.

Kaukopalveluja ja 3D-aineistoja

Sähköisten aineistojen käyttökokemuksen parantaminen on toiminnassamme keskeisellä sijalla, ja sen eteen tehdään yhteistyötä monella rintamalla. Finnassa on nyt mm. mahdollista esittää 3D-aineistoja. Lisätietoja 3D-aineistojen tuomisesta löydät asiakaswikistä. Mahdollisesti ensimmäisiä 3D-aineistoja tulee Finnaan jo tämän syksyn aikana.

Videoiden ja audiotiedostojen tuki laajenee kattamaan LIDO-formaatilla Finnaan tulevat aineistot. Myös PDF-aineistojen esittämistä on parannettu. Yhteistyössä asiakasorganisaatioiden kanssa mietimme myös sitä, miten organisaatioille hankittujen sähköisten aineistojen käyttö olisi saumattomampaa.

Edelliseen liittyen Finnan rajapintoja tullaan kehittämään syksyn aikana. Finnan kirjautumisrajapinta saa rinnalleen OAuth 2.0 -rajapinnan, joka mahdollistaa käyttäjien auktorisoinnin Finnan ulkopuolisissa palveluissa standardilla tavalla. Toiminto voi esimerkiksi tarjota käyttäjille suoremman pääsyn organisaation kirjautumista edellyttäviin aineistoihin. Rajapinnan hyödyntämiseen liittyvä kirjastojen e-kirjoihin liittyvä pilotti alkaa heti, kun rajapinta on valmis käyttöönotettavaksi.

Kaukopalvelu ja aineistojen tilaus mm. Varastokirjastosta on keskeinen osa kirjastojen toimintaa. Tämän tekeminen helpommaksi asiakkaille on mahdollistettu kehittämällä Finnan lomaketoiminnallisuuksia. Yhteistyössä Jyväskylän kaupunginkirjaston kanssa on tehty tilauslomake varastokirjastossa olevien aineistojen omatoimiseen tilaamiseen. Tämän toiminnon käyttöönottoa tarjotaan kaikille kirjastoille. Vaikka omatoimisessa kaukopalvelussa ja aineistojen tilaamisessa on vielä paljon kehitettävää, käyttäjän arkea uusi toiminto sujuvoittaa huomattavasti. Aiheesta järjestetään oma työpaja Kirjastoverkkopäivillä 26.–28.10.

Finna.fi:n konsepti ja avoimien julkaisujen tarjonta kehittyvät

Tavoittenamme on, että Finnan avoimien julkaisujen tarjonta kasvaa suomalaisten tiedelehtien Journal.fin tarjonnalla vielä tämän vuoden aikana. Julkaisuarkistoaineistojen kattavaa saatavuutta kehitetään edelleen.

Vuoden lopussa Finna.fi:ssä julkaistaan uusi sisältökokonaisuus, joka nostaa esille avoimien julkaisujen tarjontaa. Sisältökokonaisuudella haluamme innostaa ja ohjata Finna.fi:n käyttäjiä avoimien tieteellisten julkaisujen äärelle. Sisältöjen kehittäminen perustuu mm. yhteisiin työpajoihin, joita on pidetty Finna.fi:n konseptin päivittämiseksi. Konseptin päivittäminen huomioi myös muita uuden vision tavoitteita. Uusi konsepti ja alustava etenemisaikataulu esitellään joulukuussa.

Viestimme kaikista tulevista kehitysaskeleista lisää vielä myöhemmin niiden tullessa ajankohtaisiksi. Monia askeleita käsittelemme tarkemmin myös marraskuun sektoritapaamisissa – tervetuloa!

Kysyttävää? Palvelemme tuttuun tapaan osoitteessa finna-posti@helsinki.fiFinnan eri sektoreiden eli korkeakoulu,- erikois- ja yleisten kirjastojen, arkistojen ja museoiden tapaamisiin voi nyt ilmoittautua. Tapaamisissa kerrotaan Finnan kuulumisia ja keskustellaan ajankohtaisista aiheista.

Kannustamme kaikkia kiinnostuneita ottamaan osaa myös muiden kuin oman sektorinsa tapaamiseen, sillä eri alat yhdistyvät monen asiantuntijan työssä.

Lisätietoa ja tarkemmat aikataulut löydät kunkin tapahtuman omalta sivulta:

Tilaisuuksia ei tallenneta.

Ilmoittaudu kaikkiin tapaamisiin tästä linkistä.

Lämpimästi tervetuloa!

Tapaamisia innolla odottaen,
Finna-tiimi

Finnan aiempaa kattavampi käyttäjätutkimus ja tilastointidataa hyödyntävä trendiraportti on nyt julkaistu. Uunituoreet raportit tarkastelevat sekä Finna.fi:n että eri Finna-näkymien käyttöä, ja luotaavat monipuolisesti eri käyttäjäryhmiä.

Lue lisää Finna.fi:n uutisesta.


Finnassa otetaan vaiheittain käyttöön Content Security Policy (CSP), jolla parannetaan palvelun turvallisuutta.

CSP:n käyttöönotto edellyttää toimenpiteitä niiden Finna-näkymien osalta, joihin on tuotu ulkoista sisältöä muulla tavalla kuin Finnan sisäänrakennetuilla työkaluilla. Tällaisia toimintoja ovat mm. chat-upokkeet, sosiaalisen median upokkeet ja ulkoiset videot.

CSP:n käyttöönottoon liittyvät ohjeet on koottu Finnan keskustelufoorumille. Pyydämme kaikkia näkymien ylläpitäjiä:

  1. tutustumaan ohjeistukseen foorumilla
  2. päivittämään näkymien JavaScript-lisäykset ja CSP-säännöt ohjeiden mukaisesti
  3. ottamaan foorumiketju seurantaan.

Tavoitteena on saada tämä eli ensimmäinen vaihe valmiiksi 6.10.2021 mennessä. Tämän jälkeen on vielä testausvaihe. Tuotantokäyttöön CSP on tarkoitus ottaa, kun Finnan seuraava versio on julkaistu, eli 19.10.2021 jälkeen.

Hei!

Finnan uutiset ja muut kuulumiset tulevat jatkossa sähköpostiosoitteesta finna-viestinta@helsinki.fi. Vanha kdk-asiakasliittymä-nimellä tunnettu postituslistamme sekä lähetysjärjestelmämme on uudistunut entistä varmemmaksi, ja lähetysosoite on uusi.

Jos haluat varmistaa viestiemme perilletulon myös jatkossa, kannattaa osoite finna-viestinta@helsinki.fi lisätä turvallisten osoitteiden joukkoon sähköpostisovelluksessasi. Esimerkiksi Outlookissa sen voi tehdä roskapostiasetusten Turvalliset vastaanottajat -välilehdellä. Lisäohjeita löydät esim. täältä.

Siirrämme kaikki kdk-listalle kuuluneet asiakkaamme automaattisesti uudelle postituslistallemme, jota kutsumme nimellä Finnan postituslista.  

Etkö vielä saa Finnan uutisia sähköpostiisi, mutta haluaisit saada?

Finnan postituslistalle voi liittyä Finnan asiakaswikistä löytyvällä tilauslomakkeella.

Viestimme listalla Finnan käytön kannalta oleellisista asioista, kuten mahdollisista häiriötilanteista.

Syksyn 2021 koulutuksissa perehdymme Finnan perusteisiin sekä korkeakoulukirjastojen e-aineistojen hallintaan. Tutustu koulutuksiin alla ja ilmoittaudu mukaan tapahtumien omilla sivuilla!

Huomaathan, että Finnan hallintaliittymän peruskoulutus on täydentynyt seuraavana päivänä järjestettävällä kyselytunnilla, jossa vastaamme osallistujien kysymyksiin hallintaliittymän käytöstä.

Koulutukset järjestetään etäyhteyksin. Lämpimästi tervetuloa kouluttautumaan!

Finnan peruskoulutus 16.9. klo 9.30 - 15.30

Peruskoulutuksessa opit pääasiat Finnasta, siihen liittymisestä ja aineistojen tuonnista. Koulutus on suunnattu arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa työskenteleville, joiden tehtävät liittyvät tai tulee liittymään Finnan käyttöönottoon tai ylläpitoon. Koulutukseen ovat tervetulleita myös sellaisten organisaatioiden työntekijät, jotka vasta harkitsevat Finnaan liittymistä.  

Hallintaliittymän peruskoulutus 23.9. klo 9.30 - 16.00 ja Kyselytunti 24.9. klo 9.30 - 15.00

Finnan hallintaliittymän käyttöön opastava koulutus on suunnattu Finna-näkymien ylläpitäjille. 

Seuraavan päivän kyselytunnilla vastataan edellisen koulutuspäivän herättämiin ja muihin hallintaliittymän käyttöön liittyviin kysymyksiin. Päivä on jaettu kahtia siten, että aamupäivällä käsitellään arkistojen ja museoiden kysymyksiä ja iltapäivällä kirjastojen.  

SFX-CDI-koulutus 7.10. klo 9.30 - 14.30 

Koulutuksessa käsitellään E-aineistojen indeksihaun ja linkitysten hallintaa SFX:n ja CDI:n avulla. Koulutus on suunnattu Koha-kirjastojärjestelmää käyttäville korkeakoulukirjastoille.

Finnan ajankohtaisasioiden tiedotuskanavana toimiva KDK-asiakasliittyma@helsinki.fi-sähköpostilista vaihtaa nimensä vähemmän salaperäiseksi. Tulevaisuudessa sähköpostilistamme tunnetaan Finnan postituslistana. Samalla vaihdamme käyttämämme lähetysjärjestelmän varmemmaksi.

Siirrämme kaikki KDK-listalle nykyisin kuuluvat asiakkaamme automaattisesti uuden postituslistan vastaanottajiksi.

Jos haluat edelleen vastaanottaa Finnan uutisia, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Voit poistua uudelta postituslistalta milloin vain viestin lopusta löytyvästä peruutuslinkistä. Suosittelemme tietysti lämpimästi pysymään listalla. Jokaisesta Finnan asiakasorganisaatiosta vähintään yhden henkilön tulisi kuulua postituslistallemme, sillä viestimme listalla Finnan käytön kannalta oleellisista asioista, kuten mahdollisista häiriötilanteista ja Finnan kehityksestä. Myös arkistojen, kirjastojen ja museoiden käyttämien taustajärjestelmien toimittajat ovat tervetulleita listalle.

Postituslista uudistuu vasta syyskuussa, joten toistaiseksi viestit tulevat sähköpostiisi tutun listan kautta. Jos Finnan viestejä ei ala tulla sähköpostiisi syyskuusta alkaen säännöllisen epäsäännöllisesti, ovat ne todennäköisesti jääneet kiinni sähköpostisi roskapostisuodattimiin. Tässä tapauksessa kurkkaathan nämä kansiot, ja lisää tuleva lähetysosoitteemme finna-viestinta@helsinki.fi turvallisten osoitteiden joukkoon.

Mikäli et vielä kuulu KDK-listalle mutta haluaisit sähköpostiisi tietoa Finnan uutisista, kerro siitä meille sähköpostitse: finna-posti@helsinki.fi.

Finna Luokkahuoneen aineistopaketit tarjoavat inspiraatiota ja uusia näkökulmia opettajille ja kaikille oppimisesta kiinnostuneille. Koulujen alkaessa kerromme mediatiedotteessa uusista aineistopaketeista, joissa  suunnataan katse mm. designiin, Helsingin olympialaisiin ja matkustamisen muutoksiin:

Historia ja luova prosessi heräävät eloon Finna Luokkahuoneessa

Historian och den kreativa processen vaknar till liv i Finna Klassrum
Finnaan on nyt toteutettu 3D-mallien esikatseluun sopiva katseluohjelma. 3D-malleista voi tuoda Finnaan esikatselukokoisen version, ja käyttäjille voi myös tarjota linkin mallin suurempaan versioon Finnan ulkopuolelle.

Toistaiseksi tekninen tuki on vain LIDO-formaatissa oleville 3D-aineistoille.

Oletteko kiinnostuneita 3D-aineistojen tuomisesta Finnaan?

Jos olette kiinnostuneita 3D-aineistojen julkaisemisesta Finnassa, kannattaa aloittaa selvittämällä järjestelmäntoimittajiltanne mahdollisuudet aineistojen tuomiseen. Kun aineistojen testaaminen Finnan puolella on taustajärjestelmänne puolesta mahdollista, otattehan meihin yhteyttä osoitteessa finna-posti(at)helsinki.fi.

Lisätietoja ja ohjeita 3D-aineistojen tuomiseen löydät asiakaswikistä.