Blog

Kansalliskirjasto on valmistellut vuoden 2018 aikana Finnan palvelusopimuksen päivittämistä mm. EU:n tietosuoja-asetuksen edellytysten mukaiseksi. Kyseessä on laaja sopimusuudistus, joka koskee kaikkia Finnaan osallistuvia organisaatioita.

Kansalliskirjasto järjesti kommenttikierroksen sopimusuudistuksesta 17.9.-15.10.2018. Kierroksella saadut kommentit ja niihin annetut vastaukset on nyt julkaistu. Samoin on julkaistu kierroksella saadun palautteen perusteella muokatut Finnan sopimusdokumentit, jotka Finnan konsortioryhmä hyväksyi kokouksessaan 16.11.2018. Tutustu kommenttikierroksen satoon ja uusiin sopimusasiakirjoihin Finnan asiakaswikissä: https://www.kiwi.fi/display/Finna/Kommenttikierroksen+tulokset+ja+sopimusdokumenttien+muutokset
Keskustelufoorumilla aiheesta: https://foorumi.kiwi.fi/t/kommenttikierros-finnan-sopimusuudistuksesta-17-9-15-10-2018/1475

Uudet sopimusdokumentit otetaan käyttöön vuoden 2019 alusta lähtien. Käyttöönotosta tiedotetaan ja annetaan ohjeita erikseen. Jos Finna-konsortion jäsenellä on vuoden 2018 loppuun päättyvä määräaikainen Finnan palvelusopimus, voidaan uudet sopimusdokumentit allekirjoittaa jo 2018 vuoden lopussa. Kansalliskirjasto on yhteydessä tällaisiin konsortion jäseniin.

Kiitos kaikille sopimuskommentointiin osallistuneille!

Tiedustelut: finna-posti@helsinki.fi

 

Kansalliskirjasto järjestää Finna-palvelun 5-vuotisjuhlaseminaarin 14. joulukuuta Musiikkitalolla.

Viidessä vuodessa Finna on kehittynyt muutaman kulttuuriorganisaation hankkeesta Suomen suurimmaksi verkkokirjastoksi ja merkittävimmäksi digitaalisen kulttuuriperinnön hakupalveluksi. Nyt mukana on 333 arkistoa, kirjastoa ja museota yli 15 miljoonalla aineistolla. Kuukaudessa Finnaa käyttää noin 2,5 miljoonaa ihmistä.

Finna on osoitus sektori- ja organisaatiorajat ylittävästä yhteistyöstä ja osallistumisesta. Juhlaseminaarissa katsomme tulevaisuuteen ja mietimme millainen nuori nyt 5-vuotiaasta leikki-ikäisestä kasvaa.

Tutustu juhlaseminaarin ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan 3.12. mennessä. 

 

Finna-palvelu järjestää marraskuussa Saavutettavuus- ja Aineistotyyppi-webinaarin sekä Finnan peruskoulutuksen ja kaksi hallintaliittymän koulutusta. Osa marraskuun tapahtumista soveltuu hyvin niille, joille Finna on melko uusia asia tai jotka vasta harkitsevat mukaantuloa Finnaan. Osassa tapahtumista taas on ajankohtaista antia Finnaa jo paremmin tunteville tai pidempään Finnassa mukana olleille organisaatioille. Aineistotyyppi-webinaari ja Finnan peruskoulutus soveltuvat hyvin myös kuvailun ammattilaisille.


Finnan saavutettavuus -webinaari 21.11.2018 

Webinaari: Finnan saavutettavuus-webinaari
Aika: ke 21.11.2018 klo 10-11:30
Paikka: Adobe Connect webinaari (vain etäyhteys)
Ilmoittautuminen: 19.11. mennessä https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/93244/lomake.html
Ohjelma: Finnan saavutettavuus-webinaari

Webinaari on tarkoitettu organisaatioille, joilla on oma Finna-näkymä tai jotka ovat suunnittelmassa oman Finna-näkymän tekemistä. Webinaariin osallistujat voivat jättää kysymyksiä liittyen saavutettavuuteen ilmoituslomakkeella. Ohjelmassa käsitellään saavutettavuuden huomioimista omassa Finna-näkymässä tai -verkkokirjastossa, saavutettavuuden testaamista ja käydään läpi Finnan saavutettavuuteen liittyviä  kysymyksiä.

Tulevia muutoksia Finnan aineistotyyppeihin -webinaari 21.11.2018

Webinaari: Muutoksia Finnan aineistotyyppeihin
Aika: ke 21.11.2018 klo 13-15
Paikka: Adobe Connect webinaari (vain etäyhteys)
Ilmoittautuminen: 19.11. mennessä https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/93175/lomake.html
Ohjelma: Tulevia muutoksia Finnan aineistotyyppeihin -webinaari

Finna-palvelu on järjestänyt viimeisen vuoden aikana sarjan aineistotyyppityöpajoja, jossa on käsitelty yhdessä Finnaan osallistuvien organisaatioiden kanssa eri suunnilta tulleita toiveita aineistotyypeille. Näiden työpajojen tulosten pohjalta on muodostettu kehityssuunnitelma Finnan aineistotyyppien näyttämiselle käyttöliittymässä. Tämän lisäksi valmistuvat kehityshankkeet ja mukaantulot arkistosektorilla tuovat muillekin sektorille heijastuvia muutoksia.

Tämän webinaarin tarkoituksena on informoida Finnaan osallisuvia organisaatioita suunnitelluista muutoksista ja antaa vielä tilaisuus kommentoida niitä. 

Finnan peruskoulutus 22.11.2018

Aika: to 22.11.2018 klo 10-16
Paikka: Leipätehdas, Kaikukatu 4, Helsinki. Kokoushuone Kaneli, 5.krs.
Etäyhteys: Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös Adobe Connect -etäyhteydellä
Ilmoittautuminen: 16.11. mennessä https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/93236/lomake.html
Ohjelma: Finnan peruskoulutus 22.11.2018

Koulutus tarjoaa perustietopaketin Finnasta. Se on tarkoitettu kaikille niille, joille Finna melko uusi asia tai jotka haluavat yleistietoa Finnan toiminnasta: uusille Finnaan mukaan tulijoille ja liittymistä vasta harkitseville sekä Finnaan jo liittyneen organisaation uudelle henkilökunnalle, erityisesti jos vastuisiin kuuluu Finnan ylläpitotyötä. Koulutus soveltuu myös hyvin kuvailijoille.


Finnan hallintaliittymän peruskoulutus 23.11.2018

 Aika: pe 23.11.2018 klo 10-16
Paikka: Leipätehdas, Kaikukatu 4, Helsinki. Kokoushuone Kaneli, 5. krs.
Etäyhteys: Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös Adobe Connect -etäyhteydellä
Ilmoittautuminen: 16.11. mennessä https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/93199/lomake.html 
Ohjelma: Finnan hallintaliittymän peruskoulutus

Koulutuksessa harjoitellaan oman näkymän muokkausta käytännössä. Koulutukseen on mahdollista osallistua etänä. Suosittelemme kuitenkin osallistumista paikan päällä. 

 

Finnan hallintaliittymän syventävä koulutus 28.11.2018

Aika: ke 28.11.2018 klo 10-16
Paikka: Leipätehdas, Kaikukatu 4, Helsinki. Kokoushuone Kaneli, 5. krs.
Etäyhteys: Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös Adobe Connect -etäyhteydellä
Ilmoittautuminen: 16.11. mennessä https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/93216/lomake.html 
Ohjelma: Finnan hallintaliittymän syventävä koulutus

Koulutuksessa harjoitellaan oman näkymän muokkausta käytännössä. Koulutukseen on mahdollista osallistua etänä. Suosittelemme kuitenkin osallistumista paikan päällä. 
Uudistamme hallintaliittymän syventävän koulutuksen muotoa vastaamaan paremmin koulutuksessa olevien henkilöiden tarpeita.

Koulutuksessa jakaudumme ryhmiin osallistujien kiinnostuksen mukaisesti. Etäosallistujista muodostetaan yksi ryhmä. Etäosallistujien kysymyksiin vastataan paikalla olevien asiantuntijoiden saatavuuden mukaan. Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään, mitkä asiat ovat teille tällä hetkellä ongelmallisia tai mistä asiasta kaipaatte lisätietoa oman näkymän ulkoasun muokkaamisessa tai sisällön tuomisessa näkymään.
Vaikuttajaviestinnän avaimet - Finnan viestintätyöpaja järjestetään torstaina 1.11.2018 klo 9.30-12. Aamukahvi tarjolla jo klo 9.00 alkaen.

Paikkana on Kansalliskirjaston tilat Leipätehtaalla (Kaikukatu 4, 5. krs, kokoushuone Kaneli). 

Tilaisuuden ohjelmaan voit tutustua täällä.

Ilmoittautumiset pyydetään torstaihin 25.10. mennessähttps://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/92733/lomake.html

Paikan päälle mahtuu 40 ensimmäisenä ilmoittautunutta. Etäyhteysohjeet lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä.

Uudistimme Finnan oma tili -sivun alisivuineen. Muutoksella olemme pyrkineet parantamaan oma tilin käytettävyyttä.

Muutos koskee kaikkia Finna-näkymiä. Oma tili -muutokset ovat menneet testiin tänään (4.10.2018). Finnaan kuuluvien organisaatioiden on hyvä testata omaa näkymään ennen kuin Finnan uusi versio menee tuotantoon (9.10.2018). Muutoksesta on suositeltavaa infromoida myös Finnan loppukäyttäjiä. 

Lisätietoa muutoksesta foorumilla: https://foorumi.kiwi.fi/t/finnan-oma-tili-uudistuu/1464  (voitte käyttää vapaasti foorumilla olevaa sisältöä omassa viestinnässä)


Mikäli huomaatte omassa näkymässänne oma tiliin liittyvän ongelman tai bugin, raportoikaa ne viipymättä osoitteella finna-posti@helsinki.fi.

Finnan sektorikohtaisten tapaamisten konseptia on muutettu siten, että jatkossa kaikille sektoreille yhteiset tiedotusluonteiset asiat sisällytetään Missa mennään -webinaarien Finna-katsauksiin. Varsinaisia sektoritapaamisia tullaan järjestämään keskimäärin kahdesti vuodessa / sektori. Näissä vuorovaikutteisissa tapaamisissa käsitellään vain kullekin sektorille olennaisia ajankohtaisia asioita ja käsiteltävistä asioista otetaan toiveita vastaan Finnaan osallistuvilta organisaatioilta. Lisäksi vuoden mittaan järjestetään tarpeen mukaan temaattisia tapaamisia, webinaareja ja työpajoja ajankohtaisten asioiden käsittelemiseen.

 

Lokakuun 2018 sektoritapaamiset

3.10. arkistot, ilmoittautuminen 28.9. mennessä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/91994/lomake.html

4.10. korkeakoulukirjastot, ilmoittautuminen 28.9. mennessä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/91994/lomake.html

 

Paikka: Kansalliskirjaston tilat Leipätehtaalla (Kaikukatu 4, 5. krs, kokoushuone Kaneli). Etäyhteysohjeet lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä.

Tuttuun tapaan toivoisimme teiltä etukäteen kommentteja ja / tai lisäysehdotuksia tapaamisten sisältöihin (ilmoittautmislomakkeessa).

Kunkin tapaamisen verkkosivuilla (linkit yllä) on alustava ehdotus tapaamisen sisällöstä.

Uusi digitaalisen kulttuuriperinnön sivusto Digime.fi on avautunut. Sivusto kokoaa yhteen tiedot toisiinsa liittyvistä digitaalisen kulttuuriperinnön palveluista, asiakokonaisuuksista ja hankkeista. Myös digitaalisen kulttuuriperinnön ajankohtaisasiat ja tiedot arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteistyöstä voi helposti löytää yhdestä paikasta. Digitaalinen kulttuuriperintömme -sivusto Digime.fi toimii opetus- ja kulttuuriministeriön linjaaman digitaalisen kulttuuriperinnön kokonaisuuden viestinnän pääkanavana. Kokonaisuus jatkaa Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) -hankkeessa vuosina 2008-2017 tehtyä työtä.

Digitaalisen kulttuuriperinnön kokonaisuudessa ylläpidetään palveluita, jotka parantavat tietovarantojen saatavuutta ja pitkäaikaista säilyttämistä. Lisäksi edistetään arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteistyötä ja osaamista sekä parannetaan tiedon ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta. Tavoitteena on edistää digitaalisen kulttuuriperinnön, siihen liittyvien tietovarantojen, palveluiden ja osaamisen laajaa hyödyntämistä yhteiskunnassa.

Palveluista Finna tuo kirjastojen, arkistojen ja museoiden digitaaliset aineistot laajasti saataville. Kulttuuriperintö-PAS-palvelu puolestaan varmistaa niiden säilyvyyden pitkälle tulevaisuuteen.

Digitaalisen kulttuuriperinnön kokonaisuus toimii yhteistyössä avoimeen tieteen toimijoiden kanssa.

Kulttuuriperintöalan palvelut yhteentoimiviksi

Yhteisten palveluiden avulla varmistetaan kulttuuriperintöalan tietojärjestelmien ja tiedon yhteentoimivuus osana esimerkiksi koulutuksen, kulttuurin, tieteen ja julkishallinnon ekosysteemejä. Tavoitteena on lisätä sisältöjen ja palveluiden yhteiskunnallista näkyvyyttä ja hyödynnettävyyttä. Kaikille avoin ja arjessa näkyvä kulttuuriperintö edistää moniarvoisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta.

Kansalliskirjasto vastaa digitaalisen kulttuuriperinnön kokonaisuuden viestinnästä. Digime.fi-sivustolle tuotetaan sisältöä ja sitä ylläpidetään yhteistyöverkostossa, jota koordinoi Kansalliskirjasto. Verkostoon kuuluvat sivuston julkaisuvaiheessa opetus- ja kulttuuriministeriö, CSC – tieteen tietotekniikan keskus Oy, Kansallisarkisto, Museovirasto, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) ja yksityisiä arkistoja. Sivustoa ja sen sisältöjä kehitetään ja sivustosta tullaan tarjoamaan ruotsin- ja englanninkieliset versiot.

Digitaalisen kulttuuriperinnön ajankohtaisasioita voi seurata myös Twitterissä: @digimefi

Lisätiedot digitaalisen kulttuuriperinnön viestinnästä ja Digime.fi-sivustosta: kk-digime(at)helsinki.fi

Kansalliskirjasto järjestää toukokuussa kolme Finna-koulutusta:

  • Finnan peruskoulutuksen 15.5.
  • Finnan hallintaliittymän peruskoulutuksen 16.5. ja
  • Finnan syventävän hallintaliittymän koulutuksen 18.5.

Kaikki koulutukset järjestetään Kansalliskirjaston tiloissa Leipätehtaalla (Kaikukatu 4, Helsinki), kokoushuone Kaneli, 5. krs.

Hallintaliittymäkoulutuksiin on suositeltavaa osallistua paikan päällä (oma kone mukaan). Kaikkiin koulutuksiin on kuitenkin myös etäosallistumismahdollisuus.

Etäyhteys Adobe Connectilla. Kokeile hyvissä ajoin, että sinulla on päivitetty versio tai Add-in-lisäosa.

Koulutuskohtaiset lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet alla.

FINNAN PERUSKOULUTUS

ti 15.5.2018 klo 10.00 - 15.30

Peruskoulutus on tarkoitettu kaikille, joille Finna melko uusi asia: uusille Finnaan mukaan tulijoille ja liittymistä vasta harkitseville, erityisesti uuden Finna-organisaation mukaantulon vastuuhenkilöille, sekä Finnaan jo liittyneen organisaation uudelle henkilökunnalle, erityisesti jos vastuisiin kuuluu Finnan ylläpitotyötä.

Ilmoittautumiset  pe 11.5. mennessä:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/89324/lomake.html

Tarkempi ohjelma Finnan asiakaswikissä:
https://www.kiwi.fi/display/Finna/Finnan+peruskoulutus+15.5.2018

HALLINTALIITTYMÄN PERUSKOULUTUS

ke 16.5.2018 klo 10.00 - 15.30

Koulutuksessa harjoitellaan oman näkymän muokkausta käytännössä. Koulutukseen on mahdollista osallistua etänä. Suosittelemme kuitenkin osallistumista paikan päällä. Perustiedot HTML:stä ja CSS:stä ovat hyödyksi peruskoulutuksessa.

Koulutuksessa tarvitaan hallintaliittymään tunnukset. Mikäli sinulla ei vielä ole sellaisia, voit pyytää niitä osoitteesta finna-posti (at) helsinki.fi.

Koulutuksessa tarvitaan oma kannettava tietokone. Jos sinulla ei ole konetta käytettävissä, ilmoitathan meille siitä lomakkeen "Kysymyksiä"-kohdassa, yritämme järjestää lainakoneen paikalle.

Ilmoittautumiset  pe 11.5. mennessä:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/89319/lomake.html

Tarkempi ohjelma Finnan asiakaswikissä: https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=93197425


HALLINTALIITTYMÄN SYVENTÄVÄ KOULUTUS

pe 18.5.2018 klo 10.00 – n. 16.00

Aiemman kokemuksen pohjalta suosittelemme osallistumaan koulutukseen paikan päällä, jotta harjoittelussa auttaminen olisi mahdollista. Koulutukseen sisältyy runsaasti itsenäistä työskentelyä ohjaajien avustuksella. Vastaamme kuitenkin mahdollisuuksien mukaan etäyhteydenkin välityksellä esitettäviin kysymyksiin.

Etäyhteys Adobe Connectilla. Kokeile hyvissä ajoin, että sinulla on päivitetty versio tai Add-in-lisäosa.

Koulutuksessa harjoitellaan oman näkymän ulkoasun räätälöintiä. Tämä edellyttää html/css-koodauksen perustaitoja (RSS-tiedot ovat hyödyksi). Myös hallintaliittymän tunnukset tarvitaan, tarvittaessa ne voi pyytää finna-postista (at helsinki.fi).

Koulutuksessa tarvitaan oma kannettava kone. Jos sinulla ei ole konetta käytettävissä, ilmoitathan meille siitä lomakkeen "Kysymyksiä"-kohdassa, yritämme järjestää lainakoneen paikalle.

Ilmoittautumiset ma 14.5. mennessä:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/89310/lomake.html

Tarkempi ohjelma Finnan asiakaswikissä: https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=93197429

 

Finna-hakupalvelua koskevaan kyselyyn vastasi helmikuussa yli 33 000 käyttäjää. Vastanneet antoivat palvelulle arvosanaksi keskimäärin 8 asteikolla 1-10. Käyttäjien tyytyväisyyttä mittaava Net Promoter Score nousi edellisvuodesta ja aktiivisten suosittelijoiden osuus kasvoi jälleen.

Finna on hakupalvelujen kokonaisuus, johon kuuluu valtakunnallisen Finna.fi:n lisäksi jo yli kuusikymmentä Finna-alustalle rakennettua verkkokirjastoa ja muuta hakupalvelua. Vuoden 2017 lopussa palvelussa oli mukana yli kaksisataa arkistoa, kirjastoa ja museota. Kaikille yhteisessä Finna.fi-näkymässä oli yli 13,6 miljoonaa aineistoa.

Finnan käytöstä tehdään vuosittain käyttäjäkysely, johon pääsee vastaamaan verkossa kaikkien Finna-näkymien kautta. Kyselyn tarkoituksena on selvittää eri näkymien käyttöä ja käyttäjien tyytyväisyyttä. Kysely toteutettiin helmikuussa 2018. Kyselyyn tuli vastauksia 33 443 kappaletta, mikä on 130 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoteen 2014 verrattuna vastausten määrä on nyt yli kymmenkertainen. Käytön trendeistä ja käyttäjäkyselyn tuloksista on julkaistu Trendiraportti Finnan asiakaswikissä.

Finnan käyttö reippaassa kasvussa

Vuoden 2017 aikana kaikissa Finna-näkymissä vierailtiin yhteensä yli 23 miljoonaa kertaa. Eniten käyntejä kertyi Helka-kirjastojen näkymään (2,0 miljoonaa käyntiä). Toiseksi eniten vierailtiin kansallisessa Finna.fi-näkymässä (1,9 miljoonaa käyntiä) ja kolmanneksi eniten Vaski-kirjastojen näkymässä (1,8 miljoonaa käyntiä). Finna.fi-sivuston kävijämäärissä oli oli 66 % kasvua verrattuna edelliseen vuoteen.

Kyselyyn vastanneista valtaosa (69 %) kertoi käyttäneensä korkeakoulukirjastojen Finna-näkymiä. Osuus oli suurin, mikä heijastelee opiskelijoiden suurta osuutta vastaajista. Vastaajista 41 % on käyttänyt Finna.fi-näkymää ja yleisten kirjastojen hakupalvelua 40 %. Museoiden ja arkistojen osuus oli 8 %.

Tiedon löydettävyys ja saavutettavuus tärkeää käyttäjille

Hakupalvelua arvioitaessa tiedon löydettävyys on yksi tärkeimpiä kriteerejä. Vastaajista 82 % kertoi löytävänsä palvelun avulla hakemansa tiedon tai aineiston. Osuus on laskenut 4 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Silti edellisen vuoden tapaan ainoastaan 5 % sanoi, ettei löytänyt mitä etsi. Loput 13 % vastaajista eivät etsineet mitään tiettyä. Löydettävyys ei siis välttämättä ole heikentynyt, vaan palveluun tullaan entistä useammin ilman selkeää tavoitetta.

Valtaosa vastaajista kertoi käyttävänsä Finna-hakupalvelua vähintään kerran viikossa (41 %) tai muutamia kertoja kuussa (33 %). Edelliseen vuoteen verrattuna päivittäisten käyttäjien määrä (7 %) on hieman kasvanut.

Palvelusta haettiin ensisijaisesti aineistoja opiskelua (38 %) tai akateemista tutkimusta (17 %) varten. Harrastuksiin tai muuhun vapaa-ajan käyttöön aineistoja haki 18 % vastaajista. Tulos on hyvin samankaltainen kuin edellisenä vuonna.

Kyselyssä kartoitettiin tänä vuonna aineistotyypeittäin, minkälaiset aineistot kävijöitä kiinnostaa (verkossa saatavilla, lainattavat, paikan päällä tutkittavat, painokelpoiset). Eniten kyselyyn vastanneita kiinnostivat kirjat, lehdet ja artikkelit. Kaikkien muiden aineistotyyppien paitsi kirjojen kohdalla kiinnosti eniten verkossa saatavilla oleva aineisto. Kirjoista lainattava versio oli mieluisampi vaihtoehto.

Suosittelijoiden määrä kasvoi

Käyttäjien tyytyväisyyttä mitataan myös Net Promoter Score -luvulla. Vuonna 2017 Finna-palvelun Net Promoter Score oli 44 (2016: 33). Luku on noussut edellisestä vuodesta ja aktiivisia suosittelijoita on nyt 10 prosenttiyksikköä enemmän kuin aikaisemmin, eli 54 %. Yhteensä Finnaan positiivisesti suhtautuvia oli 90 % vastaajista.

Jos tyytyväisyyttä tarkastellaan käyttäjäryhmittäin, käy ilmi että harrastajat ovat tyytyväisempiä kuin muut ryhmät: heistä 62 % on aktiivisia suosittelijoita ja NPS on 54. Kaiken kaikkiaan erot käyttäjäryhmien välillä ovat kuitenkin melko pieniä ja palveluun ollaan kautta linjan tyytyväisiä.

Kyselyyn vastanneita pyydettiin myös arvioimaan Finna-palvelua asteikolla 0-10. Palvelu sai kokonaisarvosanan 8. Luku on pysynyt samana useita vuosia.

Arvonnan voittaja käyttää korkeakoulukirjaston Finnaa

Arvoimme kyselyyn vastanneiden kesken Applen iPad-tabletin. Onnetar suosi Johanna Köykkää, joka hyödyntää erityisesti Åbo Akademin Finna-näkymää. Onnea voittajalle!
 

Lisätietoja:

Palvelupäällikkö Heli Kautonen, Kansalliskirjasto, heli.kautonen(at)helsinki.fi

Kaikki Finna-hakupalvelut
Finna Twitterissä
Finna Facebookissa
Finna Instagramissa

Seuraa nyt Finnaa myös Twitterissä @Finnafi: https://twitter.com/Finnafi

 

Muutamme Finnan sektorikohtaisten tapaamisten konseptia siten, että jatkossa kaikille sektoreille yhteiset tiedotusluonteiset asiat sisällytetään Missa mennään -webinaarien Finna-katsauksiin. Varsinaisia sektoritapaamisia tullaan järjestämään keskimäärin kahdesti vuodessa / sektori. Näissä vuorovaikutteisissa tapaamisissa käsitellään vain kullekin sektorille olennaisia ajankohtaisia asioita ja käsiteltävistä asioista otetaan toiveita vastaan Finnaan osallistuvilta organisaatioilta. Lisäksi vuoden mittaan järjestetään tarpeen mukaan temaattisia tapaamisia, webinaareja ja työpajoja ajankohtaisten asioiden käsittelemiseen.

Toukokuun 2018 sektoritapaamiset

8.5. museot, ilmoittautuminen 4.5. mennessä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/89250/lomake.html
9.5. yleiset kirjastot,
ilmoittautuminen 4.5. mennessä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/89250/lomake.html
Korkeakoulukirjastojen ja arkistojen seuraavat sektoritapaamiset järjestetään kesäkauden jälkeen.

Paikka: Kansalliskirjaston tilat Leipätehtaalla (Kaikukatu 4, 5. krs, kokoushuone Kaneli). Etäyhteysohjeet lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä.

Tuttuun tapaan toivoisimme teiltä etukäteen kommentteja ja / tai lisäysehdotuksia tapaamisten sisältöihin (ilmoittautmislomakkeessa).
Kunkin tapaamisen verkkosivuilla (linkit yllä) on alustava ehdotus tapaamisen sisällöstä.

Ilmoittaudu seuraavaan Missä mennään -webinaariin
viimeistään maanantaina 23.4.2018:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/88786/lomake.html   
Missä mennään -webinaarin Finna-katsauksessa esitettyihin asioihin voit tutustua myös webinaarin jälkeen, sillä tilaisuuden tallenne ja esitysmateriaalit tulevat saataville webinaarisivulle.

 

Finna osallistuu ensimmäistä kertaa 12.-13.4. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssiin Hämeenlinnassa. ITK-konferenssi on Suomen suurin digitaalisen koulutuksen ja oppimisen tapahtuma. ITK on tsuunnattu kaikille koulutuksesta, oppimisesta, opetusteknologiasta ja sen käytöstä kiinnostuneille. Finnalla on konferenssissa posteri ja webinaari.

Katso täältä "Yksi palvelu, yksi haku, koko kulttuuriperintömme" -webinaari, jossa Finnan kehittämispäällikkö Erkki Tolonen kertoo Finnan tarjoamista mahdollisuuksista opettajille ja kouluille. Webinaarissa kuulet, miten kaikille avoin Finna.fi tarjoaa opettajille ja kouluille sujuvan mahdollisuuden tehdä löytöretkiä historiaan ja hyödyntää maksuttomia digitaalisia aineistoja rikastamaan oppimateriaaleja. 

Lisätietoja: http://www.itk.fi/

 

Kansallisesta digitaalisesta kirjastosta (KDK) on kasvanut toimintansa aikana merkittävä tieto-varanto- ja palvelukokonaisuus, toimintamalli ja osaamiskeskittymä. KDK-hankkeen ulkoisen arvioinnin tulokset ovat kokonaisuudessaan myönteisiä ja hanke on saavuttanut tavoitteensa kaikilla osa-alueilla joko hyvin tai melko hyvin. Julkaistu hankkeen loppuraportti kuvaa erityisesti KDK:n kolmannen hankekauden 2014–2017 toimintaa ja tuloksia.

Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) oli opetus- ja kulttuuriministeriön vuosina 2008–2017 toteutettu hanke, jossa kehitettiin ratkaisuja digitaalisten kulttuuriperintö- ja kirjastotietovarantojen tehokkaaseen ja laadukkaaseen luomiseen, hallintaan, jakeluun ja pitkäaikaissäilytykseen. KDK-hanke on ollut kulttuuriperintöorganisaatioiden mittavin yhteistyöhanke Suomessa. Hanke on sekä tiivistänyt kirjasto-, arkisto- ja museosektorien välistä yhteistyötä että johtanut kunkin sektorin sisäiseen koordinaatioon, tarpeiden priorisointiin ja päällekkäisyyksien vähentämiseen.

Hankkeen tulokset osoittavat, että laadukkaan ja luotettavan tiedon saatavuus ajasta ja paikasta riippumatta on merkittävä yhteiskunnallinen voimavara. Kaikille avoin ja arkeen kiinnittyvä kulttuuriperintö edistää yhteiskunnallista moniarvoisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta. KDK:n toiminnan tuloksena on syntynyt sekä konkreettisia ratkaisuja ja tuotantokäytössä olevia palveluita että abstraktimpia tuloksia, kuten sektoreiden keskinäisen tuntemuksen kasvua ja yhteisten palveluiden käyttöönoton tuottamia kustannushyötyjä.

KDK toimi laajassa yhteistyössä OKM:n toisen merkittävän hankkeen, Avoin tiede ja tutkimus (ATT), kanssa. Molempien hankkeiden tuloksia hyödynnetään jatkossa tutkimuksen avoimuuden ja digitaalisen kulttuuriperinnön edistämistyössä. KDK:ssa tuotetut palvelut, aineistojen saatavuutta parantava Finna ja aineistojen säilyvyyttä edistävä Kulttuuriperintö-PAS-palvelu, jatkavat toimintaansa.

Finna-palvelusta vastaa Kansalliskirjasto ja Kulttuuriperintö-PAS-palvelusta Tieteen tietotekniikan keskus CSC. Palveluita kehitetään jatkossakin yhteistyössä osallistuvien organisaatioiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Vuodesta 2018 Kansalliskirjasto vastaa digitaalisen kulttuuriperinnön kokonaisuuden ajankohtais- ja yhteentoimivuusasioiden viestinnästä ja edistää alan yhteistyötä. Pääasiallisena viestintäkanavana tulee olemaan myöhemmin keväällä julkaistava verkkosivusto.

Finnassa on tällä hetkellä 230 kirjaston, arkiston ja museon aineistoja ja palveluita. Uusia organisaatioita liittyy mukaan Finnaan jatkuvasti. Digitaalisten aineistojen säilyvyyttä edistävän Kulttuuriperintö-PAS-palvelun hyödyntäjiin on tällä hetkellä liittynyt seitsemän organisaatiota. Säilytettävän aineiston laajuus ja kattavuus lisääntyy edelleen lähivuosina. KDK-hankkeella on ollut merkittäviä vaikutuksia myös osaamisen vahvistamisessa sekä tietojen ja järjestelmien yhteentoimivuuden parantamisessa.

KDK on tuot­tanut välitöntä vaikuttavuutta mahdollistaessaan digitaalisten kulttuuriperintöaineistojen tehokkaan ja luotettavan tuottamisen, jakamisen, hallinnan ja pitkäaikaissäilyttämisen se­kä näihin liittyvien palveluiden laajentamisen. Lisäksi hanke on edistänyt kulttuuriperintö­aineistojen saatavuutta ja hyödyntämistä.

Kansallinen digitaalinen kirjasto; Loppuraportti hankekaudelta 2014–2017 

Lisätietoja:

kulttuuriasiainneuvos Minna Karvonen, OKM, p. 02953 30142

ylitarkastaja Tapani Sainio, OKM, p. 02953 30336

Finna: palvelujohtaja Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto, p.050 552 3056,

Kulttuuriperintö-PAS-palvelu: kehityspäällikkö Kimmo Koivunen, Tieteen tietotekniikan keskus CSC, p. (09) 457 2001,

Muualla verkossa

KDK-hankkeen ulkoinen arviointi. Tulosraportti 13.10.2017 (pdf) 

Finna.fi 

WitMill Oy toteuttaa Kansalliskirjaston toimeksiannosta kirjastoille ja muille julkishallinnon organisaatioille suunnattujen verkkopalveluiden ulkoisen arvioinnin. Arvioinnin piiriin kuuluvat Finna, Finto, FinELib, Melinda, kirjastojärjestelmäpalvelut, julkaisuarkistopalvelut ja KITT2. 

Osana arviointia toteutamme verkkokyselyn, johon toivomme vastauksia organisaatiostasi ko. palveluita tuntevilta henkilöiltä. Kyselyllä koottava tieto täydentää eri tahoille tehdyillä haastatteluilla koottua arviointiaineistoa.

Voit välittää tätä kyselyä eteenpäin organisaatiossasi palveluita tunteville henkilöille. Voit valita yhden tai useampia palveluita, joiden osalta vastaat kyselyyn. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia riippuen siitä, kuinka monen palvelun osalta vastaat kysymyksiin. 

Vastaathan kyselyyn viimeistään ma 12.3.2018 seuraavasta linkistä: https://fi.surveymonkey.com/r/MLD9ZGC

Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti siten, ettei tuloksia yhdistetä yksittäiseen vastaajaan. Kiitos arvokkaasta tutkimusavustasi!

Lisätietoja kyselystä: Heli Paavola, WitMill Oy, heli.paavola@witmill.fi, 050 428 0873
Lisätietoja arvioinnista: Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto, kristiina.hormia-poutanen@helsinki.fi, puh. +358 50 3102654

Tid: 8.3.2018 kl. 9.30-12.30
Plats: Nationalbiblioteket, Nationalbibliotekets nättjänster
Det går att delta också på distans.

Känns det ibland utmanande med kommunikation på flera språk? Hurudana 
möjligheter erbjuder flerspråkighet? Välkommen med att diskutera och 
lösa de utmaningar två- och flerspråkighet medför på ett seminarium som 
Nationalbiblioteket ordnar i mars. Seminariet riktar sig exempelvis 
till:
-    kommunikatörer som i sitt eget arbete stöter på utmaningar och 
möjligheter med flerspråkig kommunikation
-    allmänna bibliotek som kommer med i Finna och behöver tvåspråkigt 
innehåll till sina Finna-användargränssnitt
-    Nationalbibliotekets svenskspråkiga organisationskunder som önskar få 
mera och bättre information och skolning om Nationalbibliotekets 
tjänster på sitt eget språk.

Målsättningen är att med hjälp av praktiska exempel diskutera utmaningar 
och möjligheter med tvåspråkig kommunikation. Ett konkret mål är 
identifiera vilka områden inom  kommunikation och skolning som vi 
tillsammans kan utveckla och som Nationalbiblioteket kan ta som sin 
uppgift att utveckla.

Vi uppdaterar programmet på webbsidan: https://www.kansalliskirjasto.fi/sv/evenemang/ut-med-spraket-kielen-paalla-seminariet

Med denna anmälningsblankett kan du anmäla dig: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/85879/lomake.html


Ut med språket! - Kielen päällä

Aika: 8.3.2018 klo 9.30-12.30
Paikka: Kansalliskirjasto, Leipätehdas
Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä

Tuntuuko monikielinen viestintä välillä haastavalta? Millaisia
mahdollisuuksia monikielisyys tarjoaa? Tervetuloa keskustelemaan ja
ratkomaan kaksi- ja monikielisyyden haasteita Kansalliskirjaston
järjestämään tilaisuuteen maaliskuussa. 

Tilaisuus on tarkoitettu
esimerkiksi:
- viestijöille, jotka omassa työssään törmäävät monikielisen
viestinnän haasteisiin ja mahdollisuuksiin
- Finnaan mukaan tuleville yleisille kirjastoille, jotka tarvitsevat
omiin näkymiinsä kaksikielisiä osuuksia
- Kansalliskirjaston ruotsinkielisille organisaatioasiakkaille, joilla
on toiveita saada Kansalliskirjaston palveluihin liittyvää
viestintää ja koulutusta omalla kielellään enemmän ja paremmin.

Tavoitteena on keskustella monikielisen viestinnän haasteista ja
mahdollisuuksista käytännön esimerkein. Konkreettisena tavoitteena
on tunnistaa sellaisia viestinnän ja koulutuksen kehittämiskohteita,
joita voimme kehittää yhdessä ja joita Kansalliskirjasto voi ottaa
kehittääkseen.

Päivitämme ohjelmaa tapahtumasivulle: https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/tapahtumat/ut-med-spraket-kielen-paalla
Ilmoittautumislomake: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/85879/lomake.html