Blog

Finnan syksyn 2021 koulutuksissa perehdytään Finnan perusteisiin sekä korkeakoulukirjastojen e-aineistojen hallintaan.

Ilmoittautumiset koulutuksiin aukeavat elokuussa, jolloin viestimme asiasta sähköpostitse ja Finnan asiakaswikissä. Päivämäärät kannattaa kuitenkin kalenteroida jo nyt. Peruskoulutuksiin ja mahdollisesti myös SFX-CDI-koulutukseen kannattaa varata koko päivä. 

Lämpimästi tervetuloa kouluttautumaan!

Finnan peruskoulutus 16.9.

Peruskoulutuksessa opit pääasiat Finnasta, siihen liittymisestä ja aineistojen tuonnista. Koulutus on suunnattu arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa työskenteleville, joiden tehtävät liittyvät tai tulee liittymään Finnan käyttöönottoon tai ylläpitoon. Koulutukseen ovat tervetulleita myös sellaisten organisaatioiden työntekijät, jotka vasta harkitsevat Finnaan liittymistä.

Hallintaliittymän peruskoulutus 23.9.

Finnan hallintaliittymän käyttöön opastava koulutus on suunnattu Finna-näkymien ylläpitäjille.

SFX-CDI-koulutus 7.10.

Koulutuksessa käsitellään E-aineistojen indeksihaun ja linkitysten hallintaa SFX:n ja CDI:n avulla. Koulutus on suunnattu Koha-kirjastojärjestelmää käyttäville korkeakoulukirjastoille.

Koulutukset järjestetään etäyhteyksin. Asiakaswikin tapahtumasivulle kootaan tietoa Finnan tapahtumista sekä ilmoittautumislinkit sitä mukaa, kun ne aukeavat. Viestimme ilmoittautumisten aukeamisesta myös sähköpostitse.

Finna Tutkijasalin käyttöä pilotoidaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran aineistoilla. Pilottivaiheessa testataan ja parannetaan Tutkijasalin toimintoja ja käytettävyyttä.

Pilotin arvioidaan kestävän syksyyn. Tutkijasali ei vielä pilotointivaiheessa ole avoimesti käytettävissä. Syksyn aikana valmistellaan sopimukset palvelun tuotantovaiheeseen, jonka jälkeen Tutkijasaliin voi alkaa tuoda muidenkin ahaa-arkistojen aineistoja. Käyttäjille Tutkijasalin on tarkoitus avautua vuonna 2022. Pääsy tietosuojattuihin digitaalisiin aineistoihin on tavoitteena toteuttaa projektin tätä seuraavassa vaiheessa.

Tutkijasali sujuvoittaa sekä arkistojen että arkistojen käyttäjien työtä

Finna Tutkijasali tulee tarjoamaan helppokäyttöisen, arkistoalan lainsäädännön sekä tietosuojalain vaatimukset tarkasti huomioivan työkalun arkistotiedon tarjoamiseen. Palvelun avulla esimerkiksi tutkijat pääsevät selaamaan kuvailu- ja luettelointitietoja tietosuojatuista aineistoista.

Tutkijasali vähentää fyysisen asiakaspalvelun tarvetta, ja se tulee myöhemmin myös kirjastojen ja museoiden käyttöön.  Tutkijasalia rakennetaan yhteistyössä CSC:n ja asiakasorganisaatioiden kanssa, ja sen perustana ovat jatkuvuus ja Finnan monipuolinen osaaminen.

Tutkijasalin hyödyntämisestä kiinnostuneet voivat lähettää kysymyksiä tai yhteystietonsa jo nyt osoitteeseen finna-posti@helsinki.fi.

Lisää Tutkijasaliin liittyvää tietoa saat Finnan asiakaswikistä. Lisäämme sivuille tietoa palvelusta ja siihen liittymisestä projektin edetessä.  Esittelemme Tutkijasalia arkistoille, kirjastoille ja museoille syksyn kuluessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan korkeakoulukirjastojen Finnan palvelusopimuksen liitemuutokset on hyväksytty Finnan konsortioryhmässä. Muutokset koskevat liitteitä keskitetystä indeksistä ja linkityspalvelusta. Muutoksesta järjestettiin kommenttikierros, jonka tulokset on nyt julkaistu.

Löydät konsortioryhmän hyväksymät liitepohjat, kommenttikierroksella saadut kysymykset ja Kansalliskirjaston vastaukset Finnan asiakaswikistä: Kommenttikierroksen tulokset ja sopimusliitteiden muutokset 2021

Uudet liitteet otetaan käyttöön kesäkuun alussa. Finna-tiimi on allekirjoituksista kirjastoihin yhteydessä tuolloin.


KOHAa käyttävien korkeakoulukirjastojen CDI-indeksin käyttöönotto on päätetty siirtää kesäkuuhun 2021. Käyttöönotto oli tarkoitus tehdä toukokuussa, mutta teknisistä syistä se toteutetaan vasta kesäkuussa, ennen juhannusta. Näin varmistamme, että kaikkien kirjastojen aktivointimuutokset näkyvät Finnassa toivotulla tavalla.

Olemme erikseen yhteydessä niihin kirjastoihin, joiden aktivointimuutoksissa on vielä selvitettävää.

Viestimme käyttöönotosta seuraavan kerran kesäkuussa, kun asia etenee.

Lisätietoja saat osoitteesta finna-posti(at)helsinki.fi.


Finnan tarjoamaa polkua taideteosten äärelle on kuljettu tänä keväänä ennätysmäärin, sillä palvelun käyntimäärät ovat nousseet yli 25 %. Kuluvan vuoden aikana palvelussa on käyty jo yli 1,2 miljoonaa kertaa. Suosion kasvu on osin seurausta Finnan uusista aineistoista. Esimerkiksi Museoviraston joulukuussa julkaisemat uudet korkearesoluutiokuvat sekä EMMAn taideaineistojen julkaisu huhtikuussa ovat entisestään kasvattaneet Finnan kävijämääriä.

Jotta entistä useampi löytäisi Finnan aineistojen äärelle, kokosimme lehdistötiedotteeseen vinkkejä Finnan taidetarjontaan tutustumiseksi:

Suomen taide asuu suosiotaan kasvattavassa Finna.fi:ssä

Allt populärare Finna.fi hyser Finlands konst

Finna on saanut kevään aikana joukon uusia aineistojen tarjoajia. Museoista Finna-perheeseen ovat liittyneet mm. Lapin maakuntamuseo, EMMA ja Tampereen taidemuseo. Tarve tarjota digitaalisia sisältöjä on kasvanut korona-aikana, ja uusien kokoelmanhallintajärjestelmien käyttöönotto museoissa näkyy myös Finnassa uusina liittymisinä ja tietolähteiden vaihtoina. Tekemistä siis riittää, ja se on Finnassa aina hieno uutinen!

Mikäli museosi on kiinnostunut aineistojen julkaisemisesta Finnassa, tai tiedossanne on Finnassa julkaistujen aineistojen tietolähteen vaihtaminen järjestelmämuutoksen yhteydessä, otattehan ajoissa yhteyttä Finna-tiimiin osoitteessa finna-posti@helsinki.fi.

Koska työn alla on parhaillaan kymmeniä organisaatioita, uudet mukaantulo- ja muutosprosessit päästään pääsääntöisesti aloittamaan vuoden 2022 puolella. Tarkempi aikataulu sovitaan yhdessä. Liittymisprosessiin ja tietolähteen vaihtamiseen kannattaa varata reilusti aikaa. Kun prosessi saadaan alkuun, vie se keskimäärin noin puoli vuotta.

Voitte kuitenkin ilmoittaa kiinnostuksestanne milloin vain. Ajoissa liikkeellä oleminen on toivottavaa, etenkin jos aikataulua rajoittaa hanke- tai muu rahoitus. Sovitun aikataulun siirtäminen myöhemmäksi on parempi vaihtoehto, kuin kiireisellä aikataululla toteutettu liittyminen. ”Odotusajan” voi hyödyntää perehtymiseen ja tositoimien valmisteluun. Voitte esimerkiksi tutustua Finnan perusteisiin verkkokurssilla ja suunnitella asiakaswikin ohjeiden avulla omaa tulevaa osallistumistanne.

Terveisin,
Finna-tiimi
finna-posti@helsinki.fi

Kaipaatko apua avoimen oppimateriaalin julkaisemiseen liittyvissä kysymyksissä? Tervetuloa julkaisuklinikalle 3.6.2021 klo 8.30-9.30.

Finnan ja Avointen oppimateriaalien kirjaston yhteisellä klinikalla saat vastauksia kysymyksiin, joita avoimen oppimateriaalin tekemisen ja julkaisemisen yhteydessä herää. Tule rohkeasti kyselemään, erillistä ilmoittautumista ei tarvita.

Katso lisätietoja ja osallistumislinkki tapahtumasivulta: Avoimen oppimateriaalin julkaisuklinikat


Tervetuloa!

Keskitetyn indeksin muutoksen ja kirjastojärjestelmävaihdosten vuoksi opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) hallinnonalan korkeakoulukirjastojen Finnan palvelusopimusta päivitetään.  Asiasta järjestetään kommenttikierros 6.4.-23.4.2021.

Muutos koskee palvelusopimuksen liitteitä keskitetystä indeksistä ja linkityspalvelusta. Osalla korkeakoulukirjastoista toinen tai molemmat ko. liitteistä poistuvat sopimuksesta, ja osalla korkeakoulukirjastoista liite keskitetystä indeksistä päivitetään. Lisäksi kaikkien OKM:n hallinnonalan korkeakoulukirjastojen palvelusopimuksiin lisätään allekirjoitettava muutosliite. Löydät lisätietoa ja kommentoitavat dokumentit Finnan asiakaswikistä: Korkeakoulukirjastojen muuttuvat sopimusliitteet 2021

Kommentointiin osallistutaan vastaamalla tästä linkistä aukeavaan kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/BD18D59306304C8F Kommentteja ja kysymyksiä pyydetään erityisesti korkeakoulukirjastoilta. Pyydättehän organisaationne juristia ja/tai sopimusasiantuntijaa osallistumaan kommentointiin! Kommentointiin voivat tarpeen mukaan osallistua muutkin Finnassa mukana olevat organisaatiot.

Kansalliskirjasto järjestää kommenttikierroksen aikana webinaarin, johon voi ilmoittautua 13.4. mennessä: CDI-muutoswebinaari 15.4.2021. Tervetuloa mukaan!

Tiedustelut:

Maria Virtanen

johtava palvelusuunnittelija, Finna-palvelut

maria.virtanen(at)helsinki.fi

Useat Finnassa aineistojaan julkaisevat museot ja arkistot ovat parhaillaan vaihtamassa kokoelmanhallintajärjestelmiään. Tämä tarkoittaa tietolähteen vaihtamista myös Finnan puolella, johon liittyy riski Finnassa julkaistuihin aineistoihin johtavien linkkien katkeamisesta.  

Jos linkit katkeavat, käyttäjät eivät enää löydä esim. Finna Luokkahuoneen aineistopakettien tai omien suosikkilistojensa aineistoja. Tilanne vaikuttaa myös Finnan avointa rajapintaa käyttäviin sovelluksiin, jotka eivät välttämättä enää löydä tarvitsemaansa aineistoa. 

Linkkien katkeaminen voidaan välttää yksinkertaisella tavalla jo uuden järjestelmän käyttöönotto- tai migraatiovaiheessa, jolloin tietoja ollaan vasta siirtämässä vanhasta järjestelmästä uuteen.  

Kaikkein helpointa on, jos Finnaan tuotavien tietueiden tunnisteet säilytetään samoina. Tällöin linkit eivät katkea lainkaan. Jos tunnisteet kuitenkin muuttuvat, linkkien katkeamista voidaan viivästyttää väliaikaisella uudelleenohjauksella. Jotta ohjaus vanhoista tietueista uusiin voidaan tehdä Finnassa, on uusista tietueista pystyttävä systemaattisesti päättelemään vanhan tietueen osoite. Tämän vuoksi aineistotietueiden vanhat tunnisteet tulisi siirtää migraatiossa uuteen järjestelmään.  

  1. Varmista tunnisteiden säilyminen sekä vanhan että uuden järjestelmäsi toimittajalta jo ennen migraatiota. 
  2. Tarvittaessa varmista Finnan uudelleenohjauksen edellyttämien tunnistetietojen siirtyminen järjestelmien välillä. 

Pyrimme Finnassa auttamaan asiakasorganisaatioitamme, jotta järjestelmävaihdokset olisivat mahdollisimman sujuvia. Olemme koonneet asiakaswikiin ohjeen, joka tukee tietolähteen vaihdossa.

Lisätiedot:
Finnan palvelupiste
finna-posti@helsinki.fiKansalliskirjaston ja Ex Libriksen sopimusneuvottelut siirtymisestä Primo Central Indexin (PCI) käytöstä Central Discovery Indexiin (CDI) on saatu päätökseen. Käytöstä on solmittu toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Asiaan liittyviä muutoksia esitellään webinaarissa 15.4.

Neuvottelutuloksella varmistimme, että keskitetty indeksi (CDI) voidaan tarjota jatkossakin Finnaa ensisijaisena asiakaskäyttöliittymänään käyttäville OKM:n hallinnonalan korkeakoulukirjastoille osana  Finnan palvelukokonaisuutta. Lisäksi neuvottelimme SFX-linkityspalvelusta, jonka käyttämiseen Alma-kirjastojärjestelmään siirtyneillä kirjastoilla ei enää ole ollut tarvetta. SFX tullaan tarjoamaan Koha-järjestelmää käyttäville OKM:n hallinnonalan korkeakoulukirjastoille entiseen tapaan osana Finnan palvelukokonaisuutta.

Muutokset heijastuvat Finnan palvelusopimuksen linkityspalvelua ja keskitettyä indeksiä koskeviin sopimusliitteisiin. Käynnistämme korkeakoulukirjastoille suunnatun kommenttikierroksen sopimusliitteiden muutoksista 6.4.2021. Julkaisemme tuolloin muutosluonnokset ja tiedotamme tarkemmin, miten ja missä aikataulussa kommentteja voi antaa.

Ilmoittaudu webinaariin

Järjestämme muutoksista webinaarin 15.4.2021 klo 14.00 - 15.30. Tutustu webinaariohjelmaan.

Ilmoittaudu webinaariin ja jätä ennakkokysymyksiä.

Ilmoittauduthan viimeistään 13.4.2021. Lähetämme ilmoittautuneille osallistumislinkin ennen webinaaria.


Lisätietoa neuvottelutuloksesta:

Kristiina Hormia-Poutanen
Johtaja, Kirjastoverkkopalvelut
kristiina.hormia@helsinki.fi

Kansalliskirjasto järjestää Finnassa mukana oleville organisaatioille sektorikohtaisia tapaamisia huhtikuussa 2021. Tapaamisissa pääsee kuulemaan ja keskustelemaan Finnan ajankohtaisista asioista oman sektorin näkökulmasta. Olet tervetullut osallistumaan useamman sektorin tapahtumaan, mikäli koet sisällön hyödylliseksi.

Tapaamiset järjestetään etänä käyttäen Zoomia.


Alla tarkemmat tiedot tapaamisista:

Yleisten kirjastojen tapaaminen 16.4. klo 11.15-14.00 Alustava ohjelma Finnan asiakaswikissä.

Arkistojen tapaaminen ti 20.4. klo 10.00-12.15 Alustava ohjelma Finnan asiakaswikissä.

Museoiden Finna-foorumi ke 21.4. klo 10-16 Alustava ohjelma Finnan asiakaswikissä.

Korkeakoulu- ja erikoiskirjastojen tapaaminen  27.4. klo 9.45-12.15 Alustava ohjelma Finnan asiakaswikissä.


Ilmoittaudu mukaan: https://www.lyyti.in/FinnanSektoritapaamisetKevat2021


Tervetuloa!

Finnan tarkennettuun hakuun on lisätty uusia haun kohdistimia, joiden avulla haun tarkentaminen nimekkeen ja otsikon mukaan on entistä helpompaa. Etenkin useat kirjastot ovat toivoneet uusia kohdistimia, jotka on nyt otettu käyttöön kaikissa Finnan näkymissä.  

Aiemmin hakuryhmiin on voinut lisätä hakuehtoja, joilla haun on voinut kohdistaa teoksen nimekkeeseen tai otsikkoon. Nyt nimekkeen tai otsikon mukaan voi kohdistaa haun kolmella eri tavalla:

1. Nimeke/otsikko sisältää  

Haun kohdistin toimii samalla tavalla kuin nimeke/otsikko-kenttään kohdistaminen toimi aikaisemmin. Se siis täsmää nimeke/otsikko-kenttään missä tahansa kohdassa.

2. Nimeke/otsikko alkaa

Haun kohdistin täsmää ainoastaan tietueisiin, joista haettu merkkijono löytyy otsikko-kentän alusta. Näin voit hakea esimerkiksi kirjoja tai kappaleita, joiden nimen alun muistat, tai esimerkiksi Aku Ankan taskukirjan eri numerot. 

3. Nimeke/otsikko täsmälleen 

Kenttä löytää hakemasi aineistot nopeasti silloin, kun tiedät haettavan aineiston nimikkeen täsmällisesti.  Löydät esimerkiksi Maija Vilkkumaan kappaleen ”Ei” helposti.

Huom! Jos uudet ominaisuudet eivät ole tulleet näkyviin omassa näkymässäsi, tarkista, ettei tarkennetussa haussa näytettäviä kohdistuksia ole muokattu paikallisesti. Katso tarkempi ohje: Tarkennetun haun kentät.


Finnan kehityksen kärjessä vuonna 2021 ovat perusominaisuuksien ja käytettävyyden vahvistaminen. Merkittävässä roolissa ovat myös Finna.fi:n konsepti ja aineistojen sujuva käyttö. 

”Finna on entistä keskeisempi osa siihen osallistuvien organisaatioiden toimintaa, mikä korostaa toimivien peruspalveluiden tärkeyttä. Myös integraatiot Finnan ja muiden sähköisten työkalujen välillä ovat lisääntyneet, joten Finnaa hyödynnetään entistä monipuolisemmin” kertoo Erkki Tolonen, kehittämispäällikkö.  

Finnan parissa työskentelevien arkea tullaan vuoden aikana helpottamaan esimerkiksi tuomalla hallintaliittymään sellaisia ominaisuuksia, joita on ennen voinut työstää vain koodipuolella. Finnan hallintaliittymän parannukset keskittyvät erityisesti etusivujen ja sisältösivujen entistä sujuvampaan hallinnointiin. 

Toive Finnan hallintaliittymän kehittämisestä tuli vahvasti esiin vuoden 2020 asiakaskyselyssä sekä muissa yhteistyökumppanien kanssa käydyissä keskusteluissa. Hallintaliittymän ongelmakohtia poimittiin mm.  haastattelemalla hallintaliittymän käyttäjiä.  

”Näkymien räätälöintiä on pyritty tehostamaan, jotta muutostarpeisiin kyetään vastaamaan nopeammin. Finna-verkkoalustan käyttöä pyritään jatkossa helpottamaan myös verkkokoulutuksilla ja parantamalla käyttöohjeita.  

Aineistojen kuratoinnin ja sisällöntuotannon mahdollisuuksia vahvistetaan ja suosikkilista-toiminnallisuutta kehitetään entistä joustavammaksi kaikissa Finnan käyttöliittymissä. Asiakasorganisaatioille halutaan tarjota mahdollisuus tuottaa omia sisältökokonaisuuksiaan, jollaisia on tällä hetkellä tarjolla esimerkiksi Finna Luokkahuoneessa. 

Finna.fi:n tarjontaa ja kohderyhmiä tarkennetaan 

Kaikkien Finnaan osallistuvien organisaatioiden aineistot yhteen kokoavaa Finna.fi:tä kehitetään, ja aineistomäärältään huikean suuren palvelun halutaan olevan entistä helpommin lähestyttävä. 

”Työstämme yhdessä asiakasorganisaatioiden ja konsortioryhmän kanssa ajatusta siitä, miten Finnan rikas aineisto saadaan käyttöön parhaalla mahdollisella tavalla ja millaisille eri käyttäjäryhmille palvelusta olisi iloa ja hyötyä” Maria Virtanen, Finnan johtava palvelusuunnittelija kertoo.   

Katse aineistojen sujuvaan käyttöön 

Miljoonat aineistot ja niiden sujuva käyttö ovat Finnan palvelun ydintä. Tulevina vuosina hakutoiminnot tulevat paranemaan usealla tavalla. Moottorina ja mahdollistajana tälle toimivat mm. aiempaa kattavammat aineistotiedot.  

Esimerkiksi valokuvia on jatkossa mahdollista hakea koon perusteella, sillä uusissa museohallintajärjestelmissä tieto kuvan resoluutiosta sisältyy kuvailutietoihin. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa esim. 3D-kuvien näyttäminen suoraan Finnassa. 

Hakutoimintojen kehittäminen liittyy tiiviisti myös tieteentekijöille tarjottavien palveluiden vahvistamiseen.  

”Korkeakoulujen sähköisiin aineistoihin liittyvää käytettävyyden parantamista jatketaan, ja kehitämme korkeakoulukirjastojen verkkokirjastomallia yhteistyössä kirjastojen kanssa. Selvitämme myös mahdollisuutta hyödyntää viittaustietoja tutkimusjulkaisujen löydettävyyden parantamiseksi”, Erkki Tolonen kertoo.  

 Vuoden aikana keskitytään myös Avointen oppimateriaalien kirjaston integrointiin ja Finna Tutkijasalin kehittämiseen.

Finnan kehityskohteista käydään jatkuvaa keskustelua asiakasorganisaatioiden kanssa eri foorumeilla. Finna-tiimi etsii uusia ideoita ja kuulee osallistuvien organisaatioiden näkemyksiä esimerkiksi sektorikohtaisissa asiakastapaamisissa, joita järjestetään useita joka vuosi. Näiden lisäksi myös muihin tapaamisiin ja webinaareihin kannattaa osallistua, tai kertoa näkemyksistään esimerkiksi Finnan keskustelufoorumilla, josta saa tarvittaessa apua myös esimerkiksi teknisiin ongelmatilanteisiin.  

Tutustu Finnaan osallistuvien organisaatioiden ja intressiryhmien edustajien muodostaman Finna-konsortioryhmän hyväksymään vuosisuunnitelmaan:  

https://www.kiwi.fi/display/Finna/Suunnitelmat+ja+raportit Haaveiletko museokäynnistä? Etsitkö sisältöjä etäopetukseen? Tai tarvitsetko materiaalia opintoihisi, mutta kirjastot ovat vain rajoitetusti auki? Kaiken tämän äärelle pääset Finna.fi-hakupalvelussa, joka on koti miljoonille kulttuurin ja tieteen aarteille.
 

Kokosimme Finnan sisällöistä viisi vinkkiä, jotka ilahduttavat korona-arjessa. Lue tiedote Finna.fi:stä.


Finnaan on valmisteilla Tutkijasali, joka mahdollistaa tietosuojattujen aineistotietojen hyödyntämisen. Tulevaisuudessa tavoitteena on tarjota pääsy myös tietosuojattuun digitaaliseen aineistoon. Tutkijasali sujuvoittaa sekä arkistojen että arkistojen käyttäjien työtä, ja vähentää fyysisen asiakaspalvelun tarvetta. Palvelu on myöhemmin myös kirjastojen ja museoiden käytössä.

Tutkijasalin pilotoinnin aikataulu on viivästynyt suunnitellusta muutamalla kuukaudella. Viivästyksen syynä ovat AHAA-taustajärjestelmän käyttöönottoon liittyvät avoimet kysymykset sekä Tutkijasaliin liittyvän yhteisrekisterisopimuksen keskeneräisyys. Nämä on tarkoitus ratkaista huhtikuun aikana. Mikäli prosessi etenee suunnitelmien mukaan, pilotointi alkaa toukokuussa.

Viivästyneen aikataulun vuoksi suunnittelemaamme Tutkijasali-webinaaria ei toteuteta vielä tänä keväänä. Tutkijasalin hyödyntämisestä kiinnostuneet voivat kuitenkin lähettää kysymyksiä tai yhteystietonsa jo nyt osoitteeseen finna-posti@helsinki.fi.

Tutkijasali tulee tarjoamaan helppokäyttöisen, arkistoalan lainsäädännön sekä tietosuojalain vaatimukset tarkasti huomioivan työkalun arkistotiedon tarjoamiseen. Sen avulla esimerkiksi tutkijat pääsevät selaamaan kuvailu- ja luettelointitietoja tietosuojatuista aineistoista. Tutkijasalin kehittyessä tarkoitus on mahdollistaa myös pääsy suoraan aineistoihin.