Blog


Finnan vuoden 2018 käyttötilastoista ja käyttäjien arvioista on ilmestynyt kattava raportti. Se sisältää analyysin kaikkiaan 78 Finna-hakupalvelun kävijädatasta sekä tammi-helmikuussa tehdyn käyttäjäkyselyn tulokset. Seuraavasta voit lukea raportin keskeisimpiä tuloksia ja sektorikohtaiset yhteenvedot:

Käyttäjien arviot positiivisia - NPS-luku kasvussa

Finnan alkuvuoden 2019 käyttäjäkyselyyn vastasi yli 47 000 henkilöä. Eniten vastauksia saatiin yleisten kirjastojen Finna-verkkokirjastojen kautta (47 %), ja liki yhtä paljon kyselyyn vastattiin korkeakoulujen hakupalveluista. Museoiden, arkistojen ja erikoiskirjastojen omien hakupalvelujen käyttäjiltä saatiin niukasti vastauksia.

Arvioimme vastaajien tyytyväisyyttä Finnaan Net Promoter Score -mittarilla (NPS), jossa vastaajat kertovat, kuinka todennäköisesti he suosittelisivat palvelua muille. NPS-mittarin luvut voivat vaihdella -100 ja +100 välillä. Hyvänä tuloksena voidaan pitää 0-50 välille asettuvaa lukemaa.

NPS-luku oli koko Finnan osalta 46, ja se kasvoi hienoisesti verrattuna vuoden 2017 kyselyyn (44). Pidemmällä aikavälillä tyytyväisyys on noussut huomattavasti, sillä vuonna 2016 NPS-luku oli 30. Vuosien 2016-2018 aikana Finnassa on panostettu käytettävyyteen merkittävästi, ja tämä näkyy osaltaan arvion nousussa.

Käyttäjät antoivat Finnalle keskimäärin arvosanan 8 asteikolla 1-10. Löydettävyys on pysynyt hyvänä, ja 80 % sanoi löytäneensä palvelusta etsimänsä.

Mobiilikäyttö lisääntynyt

Finna-hakupalveluja käytetään entistä enemmän älypuhelimilla. Mobiilikäyttö lisääntyi eniten yleisissä kirjastoissa, Finna.fi-palvelussa ja museoiden hakupalveluissa.

Finna.fi-palveluun tullaan hakukoneella

Kaikki aineistot yhteen kokoavaan Finna.fi-hakuun tullaan tyypillisimmin hakukoneen kautta suoraan tietuesivulle. Käyntejä oli vuonna 2018 kaikkiaan 2,3 miljoonaa. Eniten kävijät selasivat valokuvia. Myös kirjat, artikkelit, arkistoaineistot ja opinnäytteet kiinnostivat. Käyttäjien antama NPS-luku oli 48, joka lähenee erinomaista tulosta.

Kaikista käyttäjäkyselyyn vastanneista henkilöistä 43 % on vieraillut Finna.fi-palvelussa.

Korkeakoulukirjastoissa käyttö vakiintunut

Valtaosa korkeakoulukirjastojen käyttäjistä on vieraillut kirjaston verkkopalvelussa aiemmin (71-74 %). Korkeakoulukirjastojen näkymiä käytetään pääasiassa opiskeluun ja myös akateemiseen tutkimukseen. Useimmiten käyttäjät varaavat tai uusivat aineistoa tai etsivät jotain hyvin tiettyä aineistoa. NPS-lukema oli korkeakoulujen asiakkailla 43.

Korkeakoulukirjastojen osalta analysoimme käyttäjäkyselystä myös avovastauksia, jotka koskevat sähköisten aineistojen löytämistä ja käytettävyyttä. Kerromme analyysin tuloksista sen valmistuttua.

Puhelimen käyttö lisääntyi eniten yleisten kirjastojen verkkokirjastoissa

Yleisten kirjastojen Finna-verkkokirjastojen ensisijaisena käyttötarkoituksena on aineiston varaaminen tai uusiminen, ja palveluita käytetään vapaa-ajan tarkoituksiin. Älypuhelimien ja tablettien käyttö kasvoi ensi kerran yli tietokonekäytön (51 %). Yleisten kirjastojen asiakkaiden antama NPS-luku oli 48.

Uutiset toivat liikennettä museoiden hakupalveluihin

Museoiden näkymien käyttö liittyi yleensä harrastuksiin tai vapaa-aikaan. Yksittäiset museonäkymät keräsivät enemmän kävijöitä kuin yhteinen näkymä. Yksittäiset uutiset voivat tuoda paljon uusia kävijöitä aineistojen pariin. Museonäkymien käyttäjien antama NPS-luku oli 48.

Arkistojen käyttäjät kaikkein tyytyväisimpiä

Arkistojen aineistoja käyttävät antoivat parhaimman arvion Finnasta (NPS 65). Luku lähenee maailman parhaimpien palveluiden saamia NPS-lukemia. Arkistojen näkymissä oli eniten satunnaisia käyttäjiä. Palaavia kävijöitä oli 33 %. Erityistä on, että käyttäjäkyselyssä viranomaisaineistot olivat ylipäätään kiinnostavimpien aineistojen joukossa.

Erikoiskirjastojen näkymiä käyttävät todennäköisimmin ammattilaiset

Erikoiskirjastojen näkymille on tyypillistä, että niitä käytetään pidemmän aikaa (yli 7 minuuttia), yleensä arkisin ja välineenä on yleensä tietokone. Käyttö viittaakin ammattikäyttöön. Käyttäjien antama NPS-luku oli 44. Palaavia käyttäjiä oli yli puolet (51 %).

→ Avaa tästä koko trendiraportti käyttöösi

Lisätietoja Trendiraporttiin liittyen voit tiedustella palveluosoitteestamme finna-posti(at)helsinki.fi.

Korkeakoulukirjastojen kirjastojärjestelmämuutokset ovat käynnissä, ja osa kirjastoista ottaa käyttöön Ex Libriksen Alma-kirjastojärjestelmän. Tällä viikolla aloitti työskentelyn tekninen työryhmä, joka ratkoo kansallisten palveluiden Finnan ja Melindan integrointia Almaan. Ryhmä koostuu Helsingin yliopiston, Tampereen yliopiston, Satakunnan ammattikorkeakoulun, Åbo Akademin ja Kansalliskirjaston asiantuntijoista. Ryhmä toimii mm. seuraavien tehtävien parissa:

  • edistää Alman ja kansallisten palveluiden välistä yhteentoimivuutta
  • ratkoo kysymyksiä yhdessä Ex Libriksen asiantuntijoiden kanssa
  • edistää Alman pilotti-integraatioita Finnaan (Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Åbo Akademi)

Finna- ja Melinda-palveluista tullaan viestimään ryhmän työn ja integraatioiden etenemisestä säännöllisesti. Seuraavan kerran välitämme ryhmän kuulumisia kirjastojen asiantuntijoille elokuussa.

Lisätietoja:
Finnan kehittämispäällikkö Erkki Tolonen, erkki.tolonen(at)helsinki.fi. 26.6.-7.8.2019 välisenä vastaamme palvelupostissamme finna-posti@helsinki.fi
Melindan kehittämispäällikkö Minna Olkinuora-Tauru, minna.olkinuora-tauru(at)helsinki.fi (28.6.2019 saakka). Heinäkuussa vastaamme palvelupostissamme melinda-posti@helsinki.fi

Kirjasto- ja arkistoväki kokoontuu tällä viikolla alan ammattilaistapahtumiin Helsinkiin ja Mikkeliin. Finna-tiimi on mukana molemmissa tapahtumissa: Kirjastopäivillä Kulttuuritalolla Helsingissä 5.-7.6. ja Arkistopäivillä kongressi- ja konserttitalo Mikaelissa Mikkelissä 6.-7.6.

Tervetuloa piipahtamaan osastoilla, keskustelemaan Finnasta ja teille ajankohtaisista teemoista! Tässä tarkemmat tiedot osastoistamme:

Finna Kirjastopäivillä

Olemme mukana valtakunnallisten toimijoiden yhteisellä osastolla Puoli valtakuntaa kirjastojen palveluksessa (Osasto 31) torstaina 6.6. klo 10.00–10.30 Kulttuuritalolla. Tutustu koko osaston ohjelmaan Kirjastot.fi:n sivuilla.

Pidämme Kirjastopäivillä myös tietoiskun Finna-verkkokirjaston tulevaisuudesta torstaina 6.6. klo 13.00 Aino-salissa. Tietoiskuja on monista muistakin Kansalliskirjaston palveluista, ja niiden tiedot näet Kirjastopäivien sivuilta.

Finna Arkistopäivillä

Kansalliskirjaston ständi sijaitsee 1. kerroksessa kongressi- ja konserttitalo Mikaelissa. Tule kuulemaan Finna-palveluista arkistoille ja juttelemaan Finnan kehityksestä. Pääset myös tutustumaan Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot kokoavaan Digi-palveluun.

Tule tapaamaan Finna-tiimiä osastolle torstaina 6.6. klo 11.30-13 ja 13.50-14.20.

Lisätietoja tapahtumasta

Tapaamisiin Helsingissä ja Mikkelissä!

SFX-linkityspalvelun hallintaliittymä pysyy poissa käytöstä vielä jonkin aikaa, koska SFX:n siirto uusille palvelimille vaatii lisätyötä ja testausta yhdessä Ex Libriksen kanssa.  Aikataulu tarkentuu viikon 23 aikana.

Itse linkityspalvelu toimii edelleen kuten ennenkin, vain SFX-hallintaliittymä on suljettu.

Suomen yleisistä kirjastoista yli 60 prosenttia hyödyntää Finna-verkkokirjastoa palvelukanavana asiakkailleen. Haastattelimme uutiseen Oulun kaupunginkirjastoa, joka kertoo  jutussa kokemuksistaan Finnasta.

Uutisessa kerromme myös ohjelmastamme Kirjastopäivillä Helsingissä 6.6.2019.

Lue juttu Finna.fi-palvelun uutisosiosta suomeksi tai ruotsiksi.

Kuten jo aiemmin ilmoitimme, SFX-linkityspalveluun on palvelinlaitteiston uusimisen takia tulossa käyttökatko.  Se alkaa lauantaina 11.5. kello 22 ja päättyy sunnuntaina 12.5. viimeistään kello 05 aamulla.  Tänä aikana linkityspalvelu on kokonaan poissa käytöstä.

SFX-hallintaliittymä poissa käytöstä 11.5.-3.6.

Käyttökatkon yhteydessä suljemme SFX:n hallintaliittymän ja se pysyy poissa käytöstä aina maanantaihin 3.6. asti.  Tänä aikana linkityspalvelu toimii normaalisti, mutta aineistojen aktivointeihin ja muihin asetuksiin ei voi tehdä muutoksia.  Silloin emme myöskään aja viikkopäivityksiä SFX:n tietokantaan.  3.6. otamme uudet palvelimet käyttöön, minkä jälkeen hallintaliittymä on taas käytössä.

 

Lisätietoja asiasta saatte osoitteesta finna-posti@helsinki.fi

 

 

SFX-linkityspalveluun on palvelinlaitteiston uusimisen takia tulossa käyttökatko viikonlopun 11.-12.5. aikana. Se alkaa lauantaina 11.5. kello 22 ja päättyy sunnuntaina 12.5. viimeistään kello 05 aamulla. Tänä aikana linkityspalvelu on kokonaan poissa käytöstä.

Lisäksi itse katkon jälkeen SFX:n hallintaliittymä on edelleen poissa käytöstä aina maanantaihin 3.6. asti.  Tänä aikana linkityspalvelu toimii normaalisti, mutta aineistojen aktivointeihin ja muihin asetuksiin ei voi tehdä muutoksia.  Silloin emme myöskään aja viikkopäivityksiä SFX:n tietokantaan. 3.6. otamme uudet palvelimet käyttöön, minkä jälkeen hallintaliittymä on taas käytössä.

Varsinaisen käyttökatkon aikana koko SFX-järjestelmästä otetaan varmuuskopio. Seuraavalta viikolta lähtien Ex Libris pystyttää järjestelmän uusille palvelimille ja kopioi kirjastokohtaisten SFX-instanssien datan niille.

Uuden SFX:n pystytys ja datan migraatio alkaa siis 13.5. ja Ex Libris arvioi tarvitsevansa työhön aikaa 29.5. asti. Kun uusi SFX on kaikkien asiakaskirjastojen osalta valmis, kytkemme uudet palvelimet käyttöön. Helatorstain takia tämä tapahtuu maanantaina 3.6.  Migraation tultua valmiiksi myös väliin jääneet viikkopäivitykset ajetaan kantaan.

Joudumme vaihtamaan palvelinlaitteiston, koska Ex Libris ei enää tue SFX:n käyttöä Solaris-palvelinympäristössä. Siirrämme siksi palvelun CSC:n linux-ympäristöön. Samalla jaamme SFX-instanssit neljälle eri palvelimelle, jotka käyttävät samaa osoitetta. Hajautuksen tavoitteena on parantaa SFX:n suorituskykyä ja lyhentää viikkopäivitysten ajoaikaa.

Hallintaliittymässä voit lisätä omaan verkkokirjastoon poikkeusviestin katkon ajaksi. Katso tästä ohje viestin lisäämiseen.

Lisätietoja aiheesta saat palveluosoitteesta finna-posti@helsinki.fi. Voit myös keskustella aiheesta Foorumilla: https://foorumi.kiwi.fi/t/palvelukatkot-finnassa/338/91

 

 

Finnan hallintaliittymän koulutukset järjestetään 24. ja 25.4.2019. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumislinkit alla.

 

Finnan hallintaliittymän peruskoulutus
Aika: ke 24.4.2019 klo 10.15-16
Paikka: Kansalliskirjasto, auditorio C221, 2.krs., Yliopistonkatu 1, Helsinki
Etäyhteys: Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Myös etäosallistujien on ilmoittauduttava ennakkoon.
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/Finnan_hallintaliittyman_peruskoulutus_9152
Ohjelma: Finnan hallintaliittymän peruskoulutus

Koulutuksessa harjoitellaan oman näkymän muokkausta käytännössä. Koulutukseen on mahdollista osallistua etänä. Suosittelemme kuitenkin osallistumista paikan päällä. 

 

Finnan hallintaliittymän syventävä koulutus
Aika: to 25.4.2019 klo 10-15.30
Paikka: Kansalliskirjasto, auditorio C221, 2.krs., Yliopistonkatu 1, Helsinki
Etäyhteys: Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Myös etäosallistujien on ilmoittauduttava ennakkoon.
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/Finnan_hallintaliittyman_syventava_koulutus_9545
Ohjelma: Finnan hallintaliittymän syventävä koulutus

Koulutuksessa harjoitellaan oman näkymän muokkausta käytännössä. Koulutukseen on mahdollista osallistua etänä. Suosittelemme kuitenkin osallistumista paikan päällä. 
Ilmoittautumisen yhteydessä kysymme mitkä asiat ovat teille tällä hetkellä ongelmallisia tai mistä asiasta kaipaatte lisätietoa oman näkymän ulkoasun muokkaamisessa tai sisällön tuomisessa näkymään.

Koulutuksessa jakaudumme ryhmiin osallistujien kiinnostuksen mukaisesti. Etäosallistujista muodostetaan yksi ryhmä. Etäosallistujien kysymyksiin vastataan paikalla olevien asiantuntijoiden saatavuuden mukaan.

Ryhmien aiheet määräytyvät siis osallistujien kiinnostuksen mukaan, mutta on mahdollista käsitellä yleisiä hallintaliittymä-asioita myös kaikkien osallistujien kesken.

 Ilmoittautumiset hallintaliittymän koulutuksiin pyydetään keskiviikkoon 17.4. mennessä.

Tervetuloa!


Finnan peruskoulutus on tarkoitettu kaikille, joille Finna melko uusi asia: uusille Finnaan mukaan tulijoille ja liittymistä vasta harkitseville, sekä niille, joiden tehtäviin kuuluu uutena asiana Finnan ylläpitoon liittyviä työtehtäviä.

Finnan peruskoulutus järjestetään tiistaina 23.4.2019 klo 10-16, aamukahvit jo klo 9.30.

Paikkana on Kansalliskirjasto, auditorio C221, 2.krs., Yliopistonkatu 1, Helsinki. 

Tilaisuuden ohjelmaan voit tutustua ohjelmasivulla.

Ilmoittautumiset pyydetään keskiviikkoon 17.4. mennessähttps://www.lyyti.in/Finnan_peruskoulutus_8758.
Ohjelmaa voi seurata myös etäyhteydelläMyös etäosallistujan on ilmoittauduttava ennakkoon.

Finnan sektoritapaamiset järjestetään huhtikuussa 9. - 12.4.2019.

 

Sektorikohtaiset ajat ovat:

Yleiset kirjastot ti 9.4.2019 klo 13-15 (huom. kellonaika muuttunut aiemmin ilmoitetusta), tutustu ohjelmaan.

Arkistot ke 10.4.2019 klo 10-12, tutustu ohjelmaan.

Korkeakoulu- ja erikoiskirjastot pe 12.4.2019 klo 10-12, tutustu ohjelmaan.

 

Paikka: Kansalliskirjaston tilat Fabiania-rakennuksessa (Yliopistonkatu 1, Helsinki). Osallistua voi myös etäyhteydellä. Etäyhteysohjeet lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä.

 

Ilmoittautumiset tällä lomakkeella: https://www.lyyti.in/Finnan_sektoritapaamiset_9046

Viimeinen ilmoittautumispäivä on torstaina 4.4.2019. Muistathan ilmoittautua myös, jos osallistut etäyhteydellä!


Museoiden sektoritapaaminen korvataan museoiden Finna-foorumilla, joka järjestetään ke 3.4. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumislinkki löytävät täältä. (Huom. viimeinen ilmoittautumispäivä museoiden Finna-foorumiin on 29.3.)

 

Tervetuloa!

 

Museoiden sektoritapaamisten konsepti uudistuu. Tervetuloa keskustelemaan ja kuulemaan ajankohtaisista Finnaan liittyvistä asioista!
 
Museoiden uuden Finna-foorumin tavoitteena on edistää digitaalisten aineistojen julkaisuun ja käyttöön liittyvää keskustelua ja yhteistyötä museoalalla sekä saada museolaisten ääni paremmin kuuluviin Finnan kehityksessä. Tapahtuma on tarkoitettu kaikille museolaisille. Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Museoliitto, museovirasto, Kansalliskirjasto ja Finnan konsortioryhmän museoedustajat.

Aika: 3.4.2019 klo 13-16
Paikka: Kansallismuseon Ateljee kokoustila (2.krs),  Mannerheimintie 34, 00100 Helsinki

Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä.
 
Tutustu ohjelmaan Finnan asiakaswikissä.
 
Lisää uudesta verkostotapaamisesta Museoliiton PS-blogissa.

 

Ilmoittaudu viimeistään pe 29.3.2019 tällä lomakkeella: https://www.lyyti.in/Museoiden_Finnafoorumi_2735.
Tervetuloa!

Suomalaiset selaavat kulttuuriaineistoja verkossa enemmän kuin koskaan aiemmin. Vuonna 2018 valtakunnallisessa Finna.fi-palvelussa vierailtiin 2,3 miljoona kertaa, mikä on 19 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Ylivoimaisesti suosituin aineisto olivat kuva-aarteet.

Lue Finna.fi:n käytön kasvusta sekä palvelun saamasta asiakaspalautteesta lisää Kansalliskirjaston julkaisemasta tiedotteesta:

Finnaan ovat tähän asti voineet liittyä ainoastaan opetus- ja kulttuuriministeriön Finnalle myöntämän keskitetyn rahoituksen piiriin kuuluvat organisaatiot (ks. lisätiedot rahoituksen kattavuudesta sivulla Palveluun liittyminen). Kansalliskirjasto on nyt saanut valmiiksi Finnan maksullisen palvelun mallin ja hinnoittelun keskitetyn rahoituksen ulkopuolisille organisaatioille. Finnan konsortioryhmä hyväksyi mallin kokouksessaan 16.11.2018 (Linkki kokouksen aineistoihin).

Otamme kevään aikana yhteyttä jo aiemmin kiinnostusta esittäneisiin organisaatioihin, joiden kohdalla Finnaan mukaantulon tekniset edellytykset jo täyttyvät. Liittymisneuvottelut uusien organisaatioiden kanssa voidaan aloittaa aikaisintaan syksyllä 2019.

Lisätietoa ja palvelun hinnastoa voi tiedustella Finna-postista: finna-posti [AT] helsinki.fi

SFX-peruskoulutus järjestetään 15.2.2019 klo 10-16.15. Koulutus on suunnattu pääasiassa niiden Finna-kirjastojen henkilökunnalle, jotka käyttävät SFX-linkityspalvelua. Koulutuksessa esitellään SFX-ohjelmisto ja sen käytön perusteet.

Aamupäivällä koulutukseen tarjotaan etäyhteysmahdollisuus. Suosittelemme paikan päällä osallistumista, sillä vain siten voi osallistua iltapäivän työskentelyosuuteen.
Päivän ohjelman tarkemmat tiedot ovat verkkosivulla.

Koulutus järjestetään Kansalliskirjaston tiloissa Helsingin keskustassa (käyntiosoite Yliopistonkatu 1), tilassa auditorio, C221.

Ilmoittautua voi tällä lomakkeella maanantaihin 11.2.2019 mennessä.

Tervetuloa!

Ei koske määräaikaisten Finnan palvelusopimusten piirissä  olleita Finna-konsortion jäseniä, jotka ovat jo ottaneet uudistetun sopimuksen käyttöön.

Finnan palvelusopimus uudistui

Finnan palvelusopimusta on päivitetty mm. EU:n tietosuoja-asetuksen edellytysten mukaiseksi. Kyseessä on laaja sopimusuudistus, joka koskee kaikkia Finnaan osallistuvia organisaatioita. Finnan konsortioryhmä hyväksyi uudistetun palvelusopimuksen liitteineen kokouksessaan 16.11.2018. Taustatietoa sopimusuudistuksesta: Kommenttikierroksen tulokset ja sopimusdokumenttien muutokset

Sopimusuudistuksessa tehdyt muutokset edellyttävät uuteen palvelusopimukseen siirtymistä kaikilta Finna-konsortion jäseniltä 15.3.2019 mennessä. Mikäli tiedossanne on, että sopimuksen käyttöönotto organisaatiossanne tulee toteutumaan hitaammin, olkaa yhteydessä Finnan palvelupostiin.

Toimi näin

 Uudet sopimusdokumentit löytyvät Finnan asiakaswikistä: Sopimukset. Täydennä sopimukseen ja liitteisiin organisaatiotasi koskevat tiedot ja tulosta sekä allekirjoita dokumentit sivulta löytyvän ohjeen mukaisesti.


Varmistathan, että nämä vaiheet on tehty ennen sopimuksen postittamista:

  • Päivitä organisaatiosi Finna-yhteyshenkilöiden tiedot oheisella lomakkeella: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/94845/lomake.html
  • Täydennä organisaatiokohtaiset tiedot sopimusdokumentteihin
  • Tulosta palvelusopimus ja täydennetyt liitteet kahtena kappaleena
  • Allekirjoita ja päivää palvelusopimus
  • Säilytä organisaatiotasi koskevat liitteet
  • Lähetä kaksi allekirjoitettua kappaletta palvelusopimuksesta ja yhdet kappaleet muokatuista liitteistä Kansalliskirjastoon allekirjoitettavaksi. HUOM. Muista merkitä kuoreen vastaanottajaksi Finna/ Susanna Eklund

Palvelusopimuksen toimittaminen Kansalliskirjastoon

Palvelusopimus ja liitteet lähetetään Kansalliskirjastoon sopimusasioita hoitavalle palvelusuunnittelija Susanna Eklundille osoitteella:

Kansalliskirjasto, kirjastoverkkopalvelut
Finna / Susanna Eklund
PL 15 (Unioninkatu 36)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
 

Kansalliskirjaston allekirjoituksella varustettu asiakkaan kappale palvelusopimuksesta palautetaan asiakkaalle. Liitteitä ei palauteta. 


Kysyttävää?

Ota yhteys Finnan palvelupostiin: finna-posti@helsinki.fi

Otsikoi viesti näin: Finna sopimus 2019 Organisaation nimi

Muista pitää organisaatiosi Finna-yhteyshenkilöiden tiedot ajantasalla!

Päivitämme uuden sopimuksen allekirjoituskierroksen aikana myös kaikkien organisaatioiden ja yhteenliittymien Finna-yhteyshenkilöiden tiedot asiakasrekisteriimme. Vahvista jo yhteyshenkilöinä toimivien tiedot ja ilmoita uusia yhteyshenkilöitä oheisella lomakkeella ennen sopimuksen lähettämistä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/94845/lomake.html