Blog

Seuraava Finnan peruskoulutus järjestetään perjantaina 10.2.2023 klo 9.45–15.30. Koulutus tapahtuu Zoom-etäyhteydellä. Koulutus on tarkoitettu arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa työskenteleville henkilöille, joiden tehtävät liittyvät tai tulevat liittymään Finnan käyttöönottoon tai ylläpitoon. Lisäksi koulutukseen ovat tervetulleita sellaisten organisaatioiden työntekijät, jotka vasta harkitsevat Finnaan liittymistä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu koulutukseen torstaihin 9.2. klo 12 mennessä. 

Tervetuloa mukaan!

Vesileimattujen digitaalisten kuvien käyttö Finnassa aiotaan lopettaa asteittain. Näin linjasi Finnaan osallistuvia organisaatioita edustava ohjausryhmä vuoden 2022 viimeisessä kokouksessaan. Vesileimalla tarkoitetaan kuvaa peittävää merkintää, jolla on tavoiteltu kuvan jatkokäytön estämistä.

Muutos toteutetaan kahdessa vaiheessa. Vuodesta 2023 lähtien uusia vesileimattuja kuvia ei voi enää tarjota saataville Finnaan. Jos organisaatiosi on aiemmin tarjonnut vesileimattuja kuvia Finnaan, tulee leimoista luopua esimerkiksi järjestelmävaihdoksen yhteydessä siten, että 2025 mennessä kaikki Finnasta löytyvät kuvat ovat vesileimattomia.

Verkossa saatavilla olevien kuvallisten kulttuuriperintöaineistojen vesileimat on tunnistettu käytettävyysongelmaksi, ja suomalaiset arkistot, kirjastot ja museot ovatkin pääosin jo luopuneet vesileimoista. Sen sijaan erittäin suositeltavaa on, että digitaaliset kuva-aineistot kuvaillaan Finnaan osallistuvissa organisaatioissa kansainvälisesti yhteensopivilla käyttöoikeusmerkinnöillä.

Käyttöoikeusmerkinnöillä on mahdollista esimerkiksi ilmaista, että aineisto on tekijänoikeuden suojaamaa eikä siten jatkokäytettävissä. Huomaathan kuitenkin, että tekijänoikeuden alaisen digitaalisen aineiston tarjoaminen avoimesti Finnaan saataville edellyttää aina, että organisaatiollasi on asiaa koskeva lupa tai sopimus. Jos aineistoa ei ole tekijänoikeuksien tai muun syyn vuoksi mahdollista tuoda verkossa saataville, voi organisaatiosi tarjota Finnaan vain kuvailutiedot.

Aineistojen käyttöoikeustietoja koskevan ohjeen löydät Finnan asiakaswikistä.

Käyttäjien tietosuojasta huolehtiminen on aina ollut keskeistä Finnan kehityksessä ja toteutuksessa. Tietosuojasta on huolehdittu Finna.fi:ssä jo ennen lainsäädännöllä tehtyjä tiukennuksia, eikä esim. Google Analyticsiä ole tuettu koskaan Finnan keskitetysti ylläpitämässä koodissa. 

Omia Finna-näkymiä käyttävien organisaatioiden on kuitenkin tärkeää huomioida, että erilaisten, kolmansien osapuolien tarjoamien palveluiden käyttö on kuitenkin mahdollista omissa Finna-näkymissä. Sen vuoksi kunkin Finna-näkymän ylläpitäjän vastuulla on huolehtia oman organisaationsa tietosuojasta. Näkymien ylläpitäjien tulee siis varmistaa, etteivät räätälöityihin Finna-näkymiin lisätyt upokkeet, kuten chat-palvelu, yhdistä huomaamatta esim. Googlen palvelimiin.

Jos jokin Finna-näkymän lisäpalvelu vaikuttaa käyttäjän tietosuojaan, on myös tietosuojasivu päivitettävä tältä osin.

Finna.fi käyttää analytiikan seurantaan Matomoa

Finnassa käytetään analytiikkaa varten paikallisesti ylläpidettyä Matomo-palvelua, eikä esim. Google Analyticsiä. Näin voidaan varmistua siitä, ettei analytiikkatietoa välitetä väärille tahoille. Matomossa käyttäjien IP-osoitteet on anonymisoitu.

Tarkista mitä kolmansien osapuolten palveluita Finna-sivustosi käyttää 

Sekä Finna-näkymien ylläpitäjät että Finna-näkymien yksittäiset käyttäjät voivat tarkistaa selaimen työkaluilla, lähettääkö käytetty sivusto pyyntöjä Googlen palvelimille. Esimerkiksi useissa Finna-näkymissä käytössä olevat, kolmannen osapuolen tarjoamat chat-upokkeet saattavat käyttää Googlen palvelimia.  

Hyödynnä alla olevia ohjeita tarkistamiseen:  

-        ohje Chromen käyttäjille 

-        ohje Firefoxin käyttäjille

Molemmissa selaimissa sarake Domain (toimialue) kertoo, mille palvelimille pyyntöjä on lähetetty.

Lisätietoa käyttäjien tietosuojasta löydät Finnan asiakaswikistä.

Finnan perusteet -verkkokurssi tarjoaa tietoa Finnasta kiinnostuneille. Kurssi siirrettiin vuodenvaihteessa Helsingin yliopiston Moodle-alustalle, jossa se on käytettävissä sekä suomeksi että ruotsiksi.

Verkkokurssi on tarkoitettu tietopaketiksi Finnan kanssa työskenteleville ja Finnasta kiinnostuneille. Kurssin voi suorittaa itsenäisesti omaan tahtiin. Kurssilla käydään läpi Finnan eri ulottuvuudet: Finna.fi, Finna-verkkoalustat sekä jatkokäytön palvelut. Kerromme, miten metadata toimii Finnan haun polttoaineena, ja miten se mahdollistaa jatkokäytön. Lopuksi opitaan, mitä erilaisia työkaluja Finna tarjoaa käyttäjilleen.

Kurssimateriaalin kielen pääset vaihtamaan kielivalikosta verkkosivun yläosasta.

Pääset kirjautumaan Moodleen joko HAKA-tunnuksilla tai vierailijatunnuksilla. Lisätietoa löydät Finnan asiakaswikistä.

***

Nätkursen om Finnas grunder ger information till den som är intresserad av Finna. Kursen överfördes vid årsskiftet till Helsingfors universitets Moodleplattform, där den är tillgänglig både på finska och på svenska.

Nätkursen är avsedd som ett informationspaket till personer som arbetar med eller är intresserade av Finna. Man kan avlägga kursen självständigt i sin egen takt. Kursen går igenom Finnas olika dimensioner: Finna.fi, Finna-nätverksplattformar och tjänster för vidareanvändning. Vi berättar hur metadata fungerar som bränsle för en sökning i Finna och möjliggör vidareanvändning. Slutligen lär man sig vilka olika verktyg Finna erbjuder sina användare.

Du kan ändra kursmaterialets språk i språkmenyn längst upp.

Du kan logga in i Moodle med HAKA-inloggningsuppgifter eller med inloggningsuppgifter för besökare. Mer information finns i Finnas kundwiki.

Hei

Finnan kevään 2023 koulutus- ja tapahtumakalenteri on nyt julkaistu. Varaathan siis päivät kalenteristasi ja ilmoittaudu mukaan vaikka heti.

Lähetämme lisää tietoa tapahtumista Finnan postituslistalle vielä myöhemmin. Ilmoittautumaan pääset kunkin tapahtuman omalta sivulta, joiden linkit löydät alta.

Finnan peruskoulutus 10.2.
Koulutus on tarkoitettu arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa työskenteleville henkilöille, joiden tehtävät liittyvät tai tulevat liittymään Finnan käyttöönottoon tai ylläpitoon. Lisäksi koulutukseen ovat tervetulleita sellaisten organisaatioiden työntekijät, jotka vasta harkitsevat Finnaan liittymistä.
Ilmoittaudu mukaan >>

Hallintaliittymän peruskoulutus 22.3.
Koulutus on hyödyllinen erityisesti Finna-näkymien ylläpitäjille. Koulutuksessa tutustut Finnan hallintaliittymään ja opit, miten sitä käytetään oman näkymän rakentamisessa ja ylläpitämisessä.
Ilmoittaudu mukaan >>

Hallintaliittymän kyselytunti 24.3.
Kyselytuntien tarkoituksena on käsitellä oman näkymän luonnissa tai ylläpidossa esiin tulleita ongelmia, tai käsitellä muita Finnan hallintaliittymän käyttöön liittyviin ajatuksia ja pulmia.
Ilmoittaudu mukaan >>

Tietoisku: Kestävyys ja vastuullisuus Finnassa 29.3.
Tässä tilaisuudessa kuulet, miten Finna tukee jo nyt monia kestävän kehityksen tavoitteita ja millaiset pääteemat ovat nousseet esiin tärkeimpinä edistettävinä asioina.
Ilmoittaudu mukaan >>

Tietoisku: Aineistojen avaaminen Formula-palvelulla Europeanassa 19.4.
Kansalliskirjasto toimii suomalaisten aineistojen välittäjänä Europeanaan. Tulee kuuntelemaan, miten voit avata organisaatiosi aineistot Europeanassa Kansalliskirjaston Formula-palvelulla.
Ilmoittaudu mukaan >>

Kevätkauden Finna-tapaamiset

Tietoisku: Korkeakoulu- ja erikoiskirjastojen e-aineistot Finnassa 24.5.

Tietoiskun aiheina Finna, CDI ja SFX - arkkitehtuuri, käsitteet ja aktivointien hallinta.
Ilmoittaudu mukaan >>

Tietoisku: Aineistopakettityökalu 30.5.

Kerromme tietoiskussa Finnan uuden aineistopakettityökalun ominaisuuksista ja kehitystyön etenemisestä.
Ilmoittaudu mukaan >>

Lämpimästi tervetuloa mukaan!


Vastaamalla kyselyymme voit ilmoittaa museosi kiinnostuksesta julkaista uusia aineistoja Finnassa ja/tai Europeanassa. Voit kertoa meille myös muutostarpeesta, esim. jos museosi on jo julkaissut aineistoja Finnassa ja/tai Europeanassa, mutta olette ottamassa uutta kokoelmanhallintajärjestelmää käyttöön ja haluatte vaihtaa sen Finna/Europeana-aineistojen tietolähteeksi.

Huomioithan, että vuodelle 2023 siirtyy vuodelta 2022 useita museoiden liittymisiä ja muutostilanteita. Myös useilla kokoelmanhallintajärjestelmien toimittajilla työtilanne jatkuu ruuhkaisena. Liittymis- ja muutosaikatauluun tuleekin vaikuttamaan museosi valmiuden lisäksi järjestelmäsi toimittajan, Finnan ja Europeanan työtilanne, joten emme valitettavasti voi taata esim. aineistojen julkaisemista tietyn vuoden aikana.

Kysely on auki 28.2.2023 asti.

HUOM! Mikäli museosi on jo aiemmin ollut yhteydessä Finna-tiimiin samaan asiaan liittyen, ei sinun tarvitse osallistua tähän kartoitukseen. Voit jatkaa keskustelua  sähköpostitse.

Meddela om ditt museums intresse eller ändringsbehov för Finna och Europeana

Genom att svara på den här enkäten kan du berätta för oss om ditt museums intresse för att publicera nytt material i Finna och/eller Europeana. Du kan också berätta om eventuella ändringsbehov, som t.ex. om ditt museum redan publicerat material i Finna och/eller Europeana, men nu implementerar ett nytt samlingshanteringssystem som ni vill göra till datakälla för Finna/Europeana-material.

Observera vänligen att ett flertal museianslutningar och ändringsarbeten överförs från 2022 till 2023. Flera systemleverantörer är också överbelastade. Därför påverkas tidtabellen för publiceringar och ändringar inte bara av ditt museums beredskap, utan också av Finnas, Europeanas OCH er systemleverantörs arbetssituation. Vi kan tyvärr inte garantera publicering av material under ett visst år.

Enkäten är öppen till den 28 februari 2023.

NB! Om ditt museum redan har varit i kontakt med Finna-teamet angående samma fråga behöver du inte delta i denna kartläggning. Du kan fortsätta konversationen via e-post.

Lisätiedot:
finna-posti@helsinki.fi

Finnan perusteet verkkokurssi on jo yli vuoden tarjonnut tietoa Finnasta kiinnostuneille. Nykyisen kurssialustan ylläpito päättyy, joten kurssi siirretään vuoden vaihteessa Helsingin yliopiston Moodle-alustalle. Näin Finnan koulutusvideot- ja Finnan perusteet -kurssit löytyvät jatkossa samalta alustalta.

Kurssi on toistaiseksi poissa käytöstä, ja avataan uudelleen tammikuun alkupuoliskolla. Tiedotamme tammikuussa 2023, kun siirto uudelle alustalle on tapahtunut, ja jaamme uuden linkin kurssille. Kurssille pystyy jatkossakin kirjautumaan vierailijatunnuksella, ja käytössä ovat samat aineistot kuin aiemminkin.

Finna täyttää pyöreitä vuonna 2023, ja helmikuussa alkaa juhlavuosi täynnä löytämisen iloa.

Ohesta löydät seinäkalenterin juhlavuodelle 2023. Lahjan myötä kiitämme menneestä vuodesta ja toivotamme rauhallista joulua sekä hyvää uutta vuotta!

Kalenteriin on merkitty viralliset liputuspäivät sekä arkipyhät. Kalenterin sivut ovat kooltaan A4, joten kunkin kuukauden kuva- ja kalenterisivun voi tulostaa parina A3-paperille tai erillisille sivuille A4-kokoisena.

Somessa pysyt mukana juhlahumussa seuraamalla aihetunnistetta #Finna10.

Lataa kalenteri tästä!

Finna tekee joka toinen vuosi suuren käyttäjäkyselyn kaikissa Finnan alustaa käyttävissä näkymissä. Seuraava käyttäjäkysely tehdään tammi-helmikuussa 2023.

Kyselyyn liittyvä pop-up-ikkuna tuodaan keskitetysti kaikkiin näkymiin Finnan uuden version julkaisun yhteydessä viikolla 4. Ikkuna poistetaan Finnan seuraavan version julkaisun yhteydessä viikolla 8.

Näkymien ylläpitäjät: Tarkistakaa tammikuun julkaisun yhteydessä, että kyselyn pop-up-ikkuna ei häiritse näkymässänne kolmansien osapuolten tarjoamia elementtejä, kuten chat-ikkunoita (mikäli sellaisia on käytössä).

Teemme tuloksista yhteenvetoraportin kevään 2023 aikana. Organisaatioiden on mahdollista saada pyynnöstä omien näkymiensä raakadatat heti kyselyn sulkeuduttua lähettämällä pyyntö osoitteeseen finna-posti@helsinki.fi.

Tutustu vuoden 2021 käyttäjäkyselyn raporttiin.

Finnaa tehdään yhdessä, niin myös Finnan juhlavuotta. Juhlistamme kymmenvuotiasta Finnaa koko ensi vuoden, ja toivomme teidän osallistuvan teemavuoteen sometempausten, -jakojen ja muun juhlistuksen merkeissä.

Keräämme ilmoittautumisia jo nyt, jotta meille muodostuu hyvä käsitys vuoden käänteistä jo ennakkoon. Mukaan voi tulla myöhemminkin, osallistumisen tapoja on monia!

Juhlavuoden teemana ”10 vuotta löytöretkiä”

Toivomme teeman inspiroivan ja tuovan esiin Finnan ainutlaatuista luonnetta tiedon ja kulttuurin aarrearkkuna. Tavoitteemme on saada Finnalle lisää näkyvyyttä sekä tarjota asiakasorganisaatioille mahdollisuuksia omien aineistojen ja näkymien esiin nostamiseen.

Aloitamme juhlistuksen helmikuussa somehaasteen ja digimainoskampanjan merkeissä. Vuoden aikana teemme myös mm. vaikuttajayhteistyötä ja ulkomainontaa.

Helmikuun alussa Finnan asiakaswikiin tulee saataville juhlavuoden logo- ja muita materiaaleja. Teemme teille valmiiksi erilaisia teksti- ja kuvamateriaaleja, jotta osallistuminen juhlavuoteen onnistuu matalalla kynnyksellä. Materiaaleja saa halutessaan muokata omaan toimintaan sopivaksi.

Ilmoita organisaatiosi mukaan juhlavuoden viettoon tästä. Lomakkeen täyttäminen ei sido teitä mihinkään.

Finna.fi:n hauissa otetaan käyttöön entistä monipuolisempi tapa hyödyntää toimijatietueita ja paikkatunnisteita. Toiminnallisuuden voi ottaa käyttöön myös omissa Finna-näkymissä.  

Uuden toiminnallisuuden ensisijainen tarkoitus on laajentaa erityisesti edistyneempien tiedonhakijoiden haku- ja käyttömahdollisuuksia. Myös Finnan yksinkertaiset haut säilytetään, sillä ne palvelevat suurta käyttäjäkuntaa. 

Uuden toiminnon avulla haku kohdistuu tarkemmin kuvailtuun toimijaan. Aikaisemmin haku on tehty vain merkkijonon perusteella. Tämä haku koskee niitä aineistoja, joissa toimijan tunniste on mukana aineiston kuvailutiedoissa. Myöhemmin tästä popover-toiminnosta pääsee aineistoihin merkittyjen tekijöiden tarkempiin tietoihin myös Finna.fissä. Tämä edellyttää, että tekijällä on oma toimijatietue Finnassa.  

Tekijä aineistotietosivulla:Paikkatieto-popoverissa hyödynnetään muinaisjäännös- ja rakennusperintörekisterin tunnuksia, jos sellainen on mukana aineiston kuvailutiedossa. Popoverissa käyttäjä voi valita, kohdistaako haun Finnan sisällä aiheisiin, kaikkiin aineistotietoihin, vai haluaako siirtyä Kyppi.fi-palveluun tarkastelemaan kohteen tietoja muinaisjäännösrekisterissä tai rakennusperintörekisterissä.

Ohje kohteiden yksilöivien tunnisteiden lisäämisestä LIDOon

Paikka aineistotietosivulla:

 

Uudet haut myös omiin näkymiin 


Uusi popover-toiminto on mahdollista ottaa käyttöön paikoille, asiasanoille ja toimijoille myös omissa näkymissä. Rikastettujen asiasanojen (aiheet) kieliversiot ja ohjaustermit saa näkyviin tietue- ja hakutulossivulle popover-ikkunaan. Nämä voivat auttaa käyttäjää ymmärtämään hakutuloksia paremmin.

Ohjeet toiminnallisuuden käyttöönottoon omissa näkymissä

Olethan muistanut ilmoittautua marraskuisiin Finna-tapaamisiimme? Finnan eri sektoreiden eli korkeakoulu-, erikois- ja yleisten kirjastojen, arkistojen ja museoiden tapaamisissa kerrotaan Finnan kuulumisia ja keskustellaan ajankohtaisista aiheista.

Olemme päivittäneet tapaamisten omille sivuille niiden tarkemmat ohjelmat. Kannustamme kaikkia kiinnostuneita ottamaan osaa myös muiden kuin oman sektorinsa tapaamiseen.

Kaikkiin tapaamisiin pääset ilmoittautumaan tästä.

Lisätietoja tapaamisista:

Tilaisuudet järjestetään etänä.

Tavataan pian!

Uudet evästeasetukset ja tilastoinnin muutos otetaan käyttöön Finnassa 1.11.2022.  Asiakasorganisaatioiden tulee tehdä kaikki edeltävät toimet omiin Finna-näkymiin viimeistään 31.10.

Toimi näin:
 
1. Selvitä, onko käyttämissänne ulkopuolisissa liitännäisissä käytössä evästeitä (esim. video- ja someupokkeet, chat-ikkunat).
 - Näistä evästeistä kieltäytyminen pitää tehdä mahdolliseksi käyttäjälle.     
 - Lisäksi evästeistä ja niiden käyttötarkoituksesta pitää kertoa verkkopalvelun käyttäjille.

2. Mikäli näkymässänne ei käytetä ulkopuolisia liitännäisiä, voi näkymässä käyttää Finnassa määriteltyjä evästeiden hyväksynnän oletusasetuksia. Tällöin uusien evästeasetusten käyttöönotto ei edellytä toimenpiteitä.
 
Mikäli teette oman Finna-näkymänne evästeasetuksiin muutoksia, pitää näkymä julkaista, jotta muutokset näkyvät. Keskitetty evästebannerin käyttöönotto 1.11 ei vie Finna-näkymään tehtyjä paikallisia muutoksia tuotantoon.
 
Evästebannerin voi julkaista omassa näkymässä ennen keskitettyä käyttöönottoa 1.11.

Myös tietosuojasivu ja -seloste päivitetään

Myös Finna-näkymien tietosuojasivu ja -seloste päivitetään 1.11. vastaamaan evästeasetusten muutoksia. Jos tietosuojateksteistä on muokattuja näkymäkohtaisia versioita, ne eivät enää näy päivityksen jälkeen, mutta säilyvät palvelimella tallessa custom-kansiossa. Tietosuojasivulle on jatkossa mahdollista tehdä näkymäkohtainen osio additions-tiedoston avulla. Tarkemmat ohjeet tietosuojasivun näkymäkohtaisiin muokkauksiin löytyvät  asiakaswikistä.

Lue lisää Finnan asiakaswikin ohjeista:

Päivitys 24.10: Microsoftin sähköpostit kulkevat jälleen normaalisti Finnan käyttäjille. Häiriötilanne saatiin kuntoon perjantaina 21.10.

Päivitys 19.10: Museoiden kuvien häiriö ohi, kuvat näkyvät jälleen normaalisti.

Joillain käyttäjillä on ilmennyt ongelmia Finnan toiminnoissa Microsoftin sähköpostiosoitteita käyttäessä. Lisäksi joidenkin museoiden kuvat eivät näy oikein. Alla lisätietoa molemmista, toisistaan erillisistä häiriötilanteista.

Häiriö Microsoftin sähköpostin kulussa

Häiriö sähköpostin kulussa ilmenee kaikissa käyttäjän tekemissä toiminnoissa, joissa lähtee viesti Microsoftin sähköpostiosoitteisiin (mm. kirjautuminen, uuden tunnuksen luominen tai sähköpostiosoitteen vaihtaminen). Käyttäjälle ongelma näkyy esim. siten, että tilattua kirjautumislinkkiä ei tule omaan sähköpostiin.

Ongelma on havaittu CSC:llä, ja sitä selvitetään parhaillaan. Häiriö koskee tiettävästi vain Microsoftin palveluita (mm. outlook.com, live.com, hotmail.com).

Asiasta keskustellaan keskustelufoorumilla, jonne päivitämme myös lisätietoja.

Häiriö kuvien näkymisessä

MuseumPlus-järjestelmää käyttävien organisaatioiden kuvien näkymisessä Finnassa on häiriöitä MuseumPlus-järjestelmän häiriön vuoksi.

Nämä organisaatiot ovat: Museovirasto, Emma, Villa Gyllenberg, Postimuseo, Gallen-Kallelan museo, Imatran museot, Arkkitehtuurimuseo, Lappeenrannan museot, Loviisan kaupunginmuseo, Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, Ett Hem, Casa Haartman, Sibelius-museo, Åbo Akademin säätiö, Satakunnan museo ja Helsingin kaupunginmuseo.

Pahoittelemme häiriöistä mahdollisesti aiheutuvaa harmia!

Lisätiedot:
finna-posti@helsinki.fi

Traficom antoi vuoden 2021 lopussa verkkopalveluntarjoajille uudet ohjeet evästeasetuksista. Näiden myötä myös Finnassa otetaan käyttöön mahdollisuus kieltäytyä muista kuin välttämättömistä evästeistä. Samalla olemme kehittäneen uutta, evästeetöntä käytönseurantaa ja valmistelleet päivityksiä tietosuojasivuun.
 
Koska tilastoinnin muutos pitää ajoittaa siihen hetkeen, kun evästeiden hyväksyntätoiminto otetaan käyttöön, pitää käyttöönotto tehdä samanaikaisesti. Uudet evästeasetukset ja tilastoinnin muutos otetaan käyttöön Finnassa 1.11.2022. Asiakasorganisaatioiden tulee tehdä kaikki edeltävät toimet viimeistään 31.10.


1. Selvitä, onko käyttämissänne ulkopuolisissa liitännäisissä käytössä evästeitä (esim. video- ja someupokkeet, chat-ikkunat).
 - Näistä evästeistä kieltäytyminen pitää tehdä mahdolliseksi käyttäjälle.     
 - Lisäksi evästeistä ja niiden käyttötarkoituksesta pitää kertoa verkkopalvelun käyttäjille.


2. Mikäli näkymässänne ei käytetä ulkopuolisia liitännäisiä, voi näkymässä käyttää Finnassa määriteltyjä evästeiden hyväksynnän oletusasetuksia. Tällöin uusien evästeasetusten käyttöönotto ei edellytä toimenpiteitä.

Tietosuojatekstien muutokset


Myös Finna-näkymien tietosuojasivu ja -seloste päivitetään vastaamaan evästeasetusten muutoksia 1.11. Jos tietosuojateksteistä on muokattuja näkymäkohtaisia versioita, ne eivät enää näy päivityksen jälkeen, mutta säilyvät palvelimella tallessa custom-kansiossa.

Tietosuojasivulle on jatkossa mahdollista tehdä näkymäkohtainen osio additions-tiedoston avulla. Jos näkymänne ulkopuoliset liitännäiset (esim. chat-ikkunat) käsittelevät henkilötietoja, tulee asiasta kertoa tietosuojasivulla näkymäkohtaisessa osiossa. Additions-templaatti löytyy 13.10. jälkeen, ja on sen jälkeen editoitavissa hallintaliittymässä. Siihen tehdyt muokkaukset tulevat näkyviin tuotantopuolella 1.11.

Kansalliskirjaston keskitetysti ylläpitämiä tietosuojatekstejä ei tule jatkossa enää muuttaa.

Lue lisää Finnan asiakaswikin ohjeista:

Evästebanneri- ja evästeasetukset 

Tietosuojasivun näkymäkohtaiset muokkaukset

Lisätietoja saat myös 30.9. pidetystä evästeinfosta, jonka tallenteen sekä esitysmateriaalit löydät tapahtuman omalta sivulta.

Voit keskustella muutoksesta Finnan keskusteluforumilla.