Blog

Kirjastojen, museoiden ja arkistojen sulkeuduttua kokosimme kymmenen vinkkiä Finna.fi:n aineistoista, joista voi nauttia virtuaalisesti. Lue tiedotteet STT:n sivuilta:

Katso kulttuuriaarteita kotisohvalta

Njut av kulturskatter hemma i soffan

Julkaisimme tänään tiedotteen, jossa kerroimme, miten Finna.fi-hakupalvelua voi käyttää etäopetuksessa ja turvallisessa tiedonhaussa. Siellä on myös vinkkejä, miten voit luoda omia oppimateriaaleja.
Keskiviikkona 25.3. järjestetään myös Finna Luokkahuoneen etäklinikka, jolloin voi kysyä lisää.

Tervetuloa!

Tiedote: https://bit.ly/394z1L6

Useat museot ja arkistot ovat lähiaikoina siirtymässä käyttämään uusia kokoelmanhallinta- tai arkistojärjestelmiä, joista aineistotietoja tuodaan myös Finnaan ja Europeanaan. Uudessa ohjeessa neuvotaan, mitä asioita tulee huomioida, kun uutta järjestelmää ollaan vaihtamassa Finnan tietolähteeksi vanhan järjestelmän tilalle. 

Ohje: Tietolähteen vaihtaminen Finnassa - ohje kokoelmanhallintajärjestelmää muuttaville museoille ja arkistoille

Päivitetty 3.4.2020

Koronavirustilanteesta huolimatta pyrimme mahdollisimman normaaliin toimintaan ja Finnan kehitykseen. Seuraavasta voit lukea tärkeimmät asiat, jotka on hyvä ottaa huomioon Finnan ylläpitoa ja tapahtumia koskien:

Voimmeko solmia Finnan palvelusopimuksen poikkeustilanteen aikana?

Korona-virukseen liittyvän poikkeustilanteen aikana sopimusten käsittely viivästyy. Mikäli organisaatiollasi on tarve solmia palvelusopimus poikkeustilanteen aikana, ota yhteyttä palvelupostiin finna-posti@helsinki.fi.

Onko aineistojen varaukset mahdollista saada toistaiseksi pois päältä omasta Finna-käyttöliittymästä ja Finna.fi-palvelusta?

Kaikki Finna-käyttöliittymät noudattavat niitä asiakastoimintojen asetuksia, joita kirjastojärjestelmissä on asetettu. Varausten esto tulee laittaa päälle omassa kirjastojärjestelmässä. Jos asetuksen muuttaminen on epäselvää, voit tiedustella neuvoja kirjastojärjestelmän ylläpitäjältä esimerkiksi ylläpitäjän palveluosoitteen kautta. Finna-käyttöliittymiä tai mahdollisia Finnan kanssa selvitettäviä ongelmatilanteita koskevat tiedustelut voit lähettää Finnan palveluosoitteeseen finna-posti@helsinki.fi.

Miten toimimme, jos organisaatiossamme ei ole mahdollisuutta testata Finnan uutta versiota poikkeustilanteen aikana?

Jos organisaatiollasi on käytössä oma Finna-käyttöliittymä, pyydämme varmistamaan, että käyttöliittymän ylläpito ja testaus on vastuutettu organisaatiosi sisällä. Jos tämä ei ole mahdollista, ilmoita asiasta palveluosoitteeseen finna-posti@helsinki.fi.

Toteutuvatko Finna-palveluiden järjestämät kevään tapahtumat ja koulutukset?

Tapahtumia ja koulutuksia pyritään järjestämään etäyhteyksiä hyödyntäen. Läsnäoloa vaativia tapahtumia ei järjestetä. Ilmoitamme tapahtumiin kohdistuvista muutoksista Finnaan osallistuvien organisaatioiden sähköpostilistalla. Jos tapahtuma joudutaan siirtämään ja perumaan, ilmoitamme asiasta myös suoraan tapahtumaan jo ilmoittautuneille. Päivittyvä tapahtumakoonti Finnan asiakaswikissä: Tapahtumat ja koulutukset

Voinko osallistua sopimaani kokoukseen Finna-palveluiden henkilökunnan kanssa?

Kokoukset pyritään järjestämään etäyhteyksien avulla. Finna-palveluiden henkilökunta ottaa yhteyttä kokousvieraisiinsa ja sopii järjestelyistä.

Voiko poikkeustilanne vaikuttaa Finna-palveluista saamaamme tukeen?

Finna-palveluissa työskennellään pääosin etänä ja tukea saa palvelusosoitteesta finna-posti@helsinki.fi. Korkeimman kiireellisyysluokan yhteydenottoja ja ongelmatilanteita priorisoidaan myös poikkeusoloissa.


Tiedotamme tarpeen mukaan tilanteen muuttumisesta. Voit kysyä aiheesta lisätietoja palveluosoitteestamme finna-posti@helsinki.fi.

Tiedote: Kansalliskirjasto suljettu 18.3.-13.5.

Museovirasto ja Finna-palvelut ovat laatineet LIDO-mallipohjan, johon on koottu Finnan näkökulmasta parhaita käytänteitä soveltaa LIDO-skeemaa. Mallipohja on tehty erityisesti helpottamaan uusien kokoelmanhalllintajärjestelmien integroimista Finnaan, mutta jo integroitujenkin järjestelmien ylläpitäjille siitä on apua LIDOlla Finnaan tuotavan metadatan parantamisessa ja yhtenäistämisessä. Yhtenäisempi ja monipuolisempi metadata mahdollistaa tehokkaamman järjestelmien yhteentoimivuuden ja uusien toiminnallisuuksien kehittämisen Finnaan tulevaisuudessa.

Mallipohja löytyy Museoviraston Museoiden Finna -sivulta. Pohjaa päivitetään sitä mukaa kun uudentyyppisiä aineistoja ja toiminnallisuuksia suunnitellaan Finnaan tai kun LIDO-skeema päivittyy. Muutoksia skeemaan on odotettavissa lähivuosina, koska kansainvälisellä CIDOCin LIDO-työryhmällä on päivityshanke käynnissä. 

Palautetta mallipohjasta otetaan mielellään vastaan joko Finnapostiin (finna-posti@helsinki.fi) tai Museoviraston LIDO-neuvontaan (yhteystiedot Museoiden Finna -sivulla).

Kansalliskirjasto järjestää keskiviikkona 11.3.2020 klo 13.30-15.00 Finnan webinaarin korkeakoulu- ja erikoiskirjastoille.
Webinaarin aiheina on Alma-Finna -integraatioihin liittyvät asiat, joita käsitellään sekä jo Alma-kirjastojärjestelmään siirtyneiden kirjastojen että kesän aikana siirtyvien kirjastojen näkökulmasta.
Ohjelmaan voi tutustua tarkemmin Finnan asiakaswikissä: Webinaari korkeakoulu- ja erikoiskirjastoille 11.3.2020.

Ilmoittautumiset 9.3. mennessähttps://www.lyyti.in/webinaari_20200311
Ilmoittautumisen yhteydessä voi esittää toiveita ja kertoa tarpeista liittyen tuleviin Alma-Finna -integraatioihin.

Tervetuloa mukaan webinaariin!

Finna.fi-hakupalvelun kävijämäärät kasvoivat jälleen ennätyslukemiin vuonna 2019, jolloin palvelussa vierailtiin yhteensä 2,5 miljoonaa kertaa. Museoviraston, Kansalliskirjaston ja Helsingin kaupunginmuseon aineistot olivat suosituimpia.

Lue aiheesta lisää STT:n verkkosivuilla:

Suomenkielinen tiedote

Ruotsinkielinen tiedote

Millaista viestintää tarvitaan, kun odottamaton häiriö tapahtuu ja verkkopalvelut eivät toimi? Mitä nykymaailman nopea some- ja mediamaailma vaativat viestinnältä? Tule mukaan Finnan viestintätyöpajaan kehittämään häiriöviestintää ja samalla kasvattamaan viestintäosaamistasi poikkeustilanteissa.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan 17.3.2020 mennessä: Finnan viestintätyöpaja 24.3.2020

Ensimmäisenä Alma-kirjastojärjestelmän käyttöön ottaneiden viiden korkeakoulukirjaston integraatiot Finnaan on toteutettu suunnitelmien mukaisesti, ja Finna-käyttöliittymät ovat olleet toiminnassa vuoden 2019 lopusta lähtien. Finna-näkymää käyttävien kirjastojen kaikki integraatiot toteutuivat sovitussa aikataulussa. Primo-käyttöliittymään siirtyneiden kirjastojen aineistojen tuominen kansalliseen Finna.fi-hakupalveluun on osin vielä työn alla, ja edistämme asiaa yhdessä kyseisten kirjastojen kanssa.

Kokemuksia ensimmäisistä integraatioista hyödynnetään tulevissa siirtymissä

Kansalliskirjastolla ja Almaan siirtyneillä kirjastoilla on nyt käytännön kokemusta Ex Libriksen Alma-ympäristöön integroitumisesta. Keräsimme ensimmäisistä Alma-Finna -integraatioista palautetta, ja siirtymän koettiin onnistuneen pääosin hyvin. Erityisesti oltiin tyytyväisiä testausvaiheeseen. Hyödynnämme palautetta  seuraavien Alma-kirjastojärjestelmään siirtyvien kirjastojen integraatioissa. Päivitämme mm. ohjeistusta ja kehitämme palveluviestintää edelleen saadun palautteen pohjalta.

Palautteessa viitattiin palvelinten vikaan liittyviin ongelmiin tuotantoon siirtymisessä. Joulun aikaan kaikissa Finna-näkymissä ilmeni käyttökatkoja, jotka johtuivat viasta CSC:n palvelinten levyjärjestelmässä. Häiriöt eivät johtuneet Alma-integraatiosta.

Tervetuloa webinaariin

Keskiviikkona 11.3. klo 13.30-15 järjestämme webinaarin korkeakoulu- ja erikoiskirjastoille. Webinaarin aiheina on mm. seuraavana Alma-kirjastojärjestelmään siirtyvien kirjastojen integraatio ja jo siirtyneiden kokemukset.
Avaamme ilmoittautumisen webinaariin myöhemmin ja tiedotamme siitä erikseen. 


Voit tutustua olemassa olevaan integraatio-ohjeistukseen Finnan asiakaswikissä:

Kiitokset yhteistyöstä syksyn integraatioihin osallistuneille!

Lisätietoja ja palautetta voi lähettää palveluosoitteeseen finna-posti@helsinki.fi

Finnassa on mahdollista näyttää saman teoksen eri painokset ja kieliversiot käyttämällä ns. teosavaimia. Teosavaimia on kahta tyyppiä: UT (uniform title, yhtenäistetty nimeke) ja AT (Author+Title, Tekijä+Nimeke). Teosavaimia muodostetaan MARC-, QDC-, LIDO- ja FORWARD-tietueille. Tarkempia tietoja teosavainten muodostumisesta ja käyttöönotosta löytyy Finnan asiakaswikistä: https://www.kiwi.fi/x/4gNYC ja https://www.kiwi.fi/x/bQFHCQ.
Finnassa teosavain on mahdollista näyttää tietuesivun välilehdessä taikka tietuesivun katso myös -komponentin tilalla. 

Teosavain on tällä hetkellä kehitysvaiheessa, ja sitä ollaan ottamassa tesitikäyttöön Finna.fi:ssä. Toivommekin palautetta ja kehitysehdotuksia teosavaimeen liittyen jatkokehityksen kannalta. Palautetta voi lähettää osoitteeseen finna-posti@helsinki.fi.

Finnaan on tehty saavutettavuusselostepohjat, jotka perustuvat EU:n ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusselostemalliin. Ohjeet saavutettavuusselosteen lisäämiseen omaan Finna-käyttöliittymään löytyvät osoitteesta: https://www.kiwi.fi/display/Finna/Saavutettavuusseloste

Suosittelemme tutustumaan myös Finnan saavutettavuusohjeisiin, jotka löytyvät osoitteesta: https://www.kiwi.fi/display/Finna/Saavutettavuus

Kansalliskirjasto järjestää joulukuun ensimmäisellä viikolla kolme Finna-koulutusta: Finnan peruskoulutuksen 2.12., Finnan hallintaliittymän peruskoulutuksen 4.12. ja Finnan hallintaliittymän syventävän koulutuksen 5.12. Koulutuksiin ilmoittautuminen on nyt käynnissä. Tarkempia tietoja alla.

FINNAN PERUSKOULUTUS ma 2.12.2019 klo 10–16
Kansalliskirjasto, auditorio (C221), 2. krs. Käyntiosoite: Yliopistonkatu 1

Koulutus on tarkoitettu arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa työskenteleville henkilöille, joiden tehtävät liittyvät tai tulee liittymään Finnan käyttöönottoon tai ylläpitoon. Koulutukseen ovat tervetulleita myös sellaisten organisaatioiden työntekijät, jotka vasta harkitsevat Finnaan liittymistä. Kulttuuriperintöaineistojen parissa työskenteleville koulutuksessa kerrotaan myös, miten oman organisaation aineistot saadaan Europeanaan. Tähän koulutukseen ei sisälly tiedonhaun opetteleminen Finnan avulla. Koulutukseen kannattaa ottaa mukaan oma tietokone tai mobiililaite.

Peruskoulutuksen tarkempi ohjelma asiakaswikissä: https://www.kiwi.fi/x/fgRYC
Koulutukseen voi osallistua myös etäyhteydellä.

Ilmoittautuminen (myös etäosallistujilta) ke 27.11. mennessä: https://www.lyyti.in/Finnan_peruskoulutus_12_2019

HALLINTALIITTYMÄKOULUTUKSET

Molempia hallintaliittymäkoulutuksia varten tarvitset oman kannettavan tietokoneen ja ajantasalla olevat hallintaliittymän tunnukset. Mikäli sinulla ei vielä ole tunnuksia, voit pyytää niitä osoitteesta finna-posti (at) helsinki.fi. Jos osallistut näkymän ylläpitäjille tarkoitettuun osuuteen, varmista organisaatiosi pääylläpitäjältä että tunnuksellesi on myönnetty oikeudet muokata sivupohjia.

Suosittelemme osallistumaan hallintaliittymä-koulutuksiin paikan päällä, mutta osallistuminen on mahdollista myös etänä. Koulutuksissa on työskentelyosuuksia, joiden aikana kokeillaan ja harjoitellaan käsiteltyjä asioita käytännössä. Harjoitusten aikana käytyä keskustelua ei välitetä etänä. Kysymysten esittäminen on kuitenkin mahdollista koko koulutuspäivän ajan Adobe Connectin chat-toiminnolla.

FINNAN HALLINTALIITTYMÄN PERUSKOULUTUS ke 4.12.2019 klo 10.15–16.00
Helsingin yliopisto, Siltavuorenpenger 5 A, Minerva, sali K113

Koulutuksessa harjoitellaan oman näkymän muokkausta käytännössä.
Tarkempi ohjelma Finnan asiakaswikissä: https://www.kiwi.fi/x/qIJzC

FINNAN HALLINTALIITTYMÄN SYVENTÄVÄ KOULUTUS to 5.12.2019 klo 10.15–16.00

Helsingin yliopisto, Siltavuorenpenger 5 A, Minerva, sali K218

Koulutuksessa syvennytään oman näkymän muokkaukseen. Koulutus on suunnattu näkymän ylläpitäjille.
Tarkempi ohjelma Finnan asiakaswikissä: https://www.kiwi.fi/x/qoJzC

Voit ilmoittautua joko molempiin tai vain toiseen hallintaliittymäkoulutukseen lomakkeella pe 29.11. mennessä: https://www.lyyti.in/Finnan_hallintaliittyma_joulukuu_2019

Tervetuloa!

CSC siirtää Finna-palveluiden palomuurin maanantaina 18.11. klo 18-21 välisenä aikana. Siirron aikana Finna-palveluissa tulee olemaan lyhyitä katkoksia (arvio 1-3 minuuttia/per katkos).

Suosittelemme, että ilmoitatte katkoista etukäteen asiakkaillenne poikkeusviestillä, joka näkyy bannerina Finna-käyttöliittymänne yläosassa. Ohjeen poikkeusviestin lisäämiseen löydät asiakaswikistä.

Voit käyttää esimerkiksi seuraavaa tekstiä:

Finna-hakupalvelussa esiintyy lyhyitä katkoja huoltotoimien takia maanantaina 18.11.2019 klo 18-21 välisenä aikana. Pahoittelemme katkoista aiheutuvaa haittaa.

Det kommer att vara korta avbrott i söktjänsten Finna på grund av underhållsarbete under måndag 18 november 2019 mellan klockan 18 och 21. Vi beklagar de olägenheter som avbrotten kan medföra.

Due to maintenance, there will be brief breaks in the Finna search service between 6 and 9 pm on Monday 18 November 2019. We apologise for any inconvenience caused by these breaks.

Lisätietoja käyttökatkosta voit kysellä tarvittaessa palveluosoitteestamme finna-posti@helsinki.fi.


Elokuussa tiedotimme Finnan ja kirjastojärjestelmä Alman integraation sujuvasta etenemisestä ja Melindan ja Alman integraation selvityksen käynnistymisestä. Tässä uutisessa kerromme, miten integraatiotyö on Finnan osalta jatkunut elokuun jälkeen.

Kaikki ensimmäisessä aallossa Alma-kirjastojärjestelmään siirtyvät kirjastot pääsevät muodostamaan Finna-yhteyksiä

Syksyn aikana Finnan integrointi Almaan on edelleen edennyt hyvin. Integraatiopilotoinnin ansiosta kaikki ensimmäisen aallon kirjastot pääsevät jo tässä vaiheessa muodostamaan Finna-yhteyksiä oman kirjaston Alma-tuotantoympäristöihin kirjastokohtaisia testauksia varten. Tämän viestin lopusta löydät tekniset ohjeet Alma-Finna -integraatiosta.

Integraatiossa mukana olleiden pilottien (Satakunnan ammattikorkeakoulun kirjasto ja Åbo Akademin kirjasto) tulevat Alma-tuotantoympäristöt on onnistuneesti kytketty Finnaan. Olemme onnistuneesti testanneet SAMK-Alma -tuotantoympäristössä aineiston haravoinnin ja saatavuustietojen lisäksi myös asiakastoiminnallisuudet (mm. sähköpostikirjautuminen, varaaminen, yhteystietojen päivitys, verkkomaksaminen ja kirjastokortin automaattinen yhdistäminen Haka-kirjautumisessa). Testauksen ohella olemme tehneet tarvittavia ohjelmistomuutoksia, ja ominaisuuksien tarkempi testaus jatkuu.

Finna tukee myös kirjastoaineiston ja kansainvälisten e-aineistojen hakutuloksien sekoittamista (ns. blendaus), joka monipuolistaa e-aineistojen esittämistä käyttöliittymässä.

Käsittelemme Alma-Finna -integraatiota korkeakoulu- ja erikoiskirjastojen Finnan sektoritapaamisessa 14.11.2019 klo 9-12. Tervetuloa mukaan! Ilmoittautumaan pääset tästä linkistä: https://www.lyyti.in/Finnan_sektoritapaamiset_11_2019.

Tekniset ohjeet:

Lisätietoa: finna-posti@helsinki.fi

Kansalliskirjasto järjestää Finnassa mukana oleville organisaatioille sektorikohtaisia tapaamisia marraskuussa 2019. Tapaamisissa pääsee kuulemaan ja keskustelemaan Finnan ajankohtaisista asioista oman sektorin näkökulmasta.

Tapaamisiin on etäosallistumismahdollisuus lukuun ottamatta yleisten kirjastojen työpajaosuutta iltapäivällä 12.11. Alla tarkemmat tiedot tapaamisista:

 

Arkistojen tapaaminen pe 8.11. klo 10–12
Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone (C222), 2. krs, Yliopistonkatu 1, Helsinki
Ohjelma Finnan asiakaswikissä: https://www.kiwi.fi/x/EgBIC
Viimeinen ilmoittautumispäivä ke 6.11.
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/Finnan_sektoritapaamiset_11_2019

Yleisten kirjastojen tapaaminen ti 12.11. klo 10–12, työpajaosuus klo 13–16 (ei etäyhteyttä)
Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio (C221), 2. krs, Yliopistonkatu 1, Helsinki
Ohjelma Finnan asiakaswikissä: https://www.kiwi.fi/x/0AJIC
Viimeinen ilmoittautumispäivä pe 8.11.
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/Finnan_sektoritapaamiset_11_2019

Korkeakoulu- ja erikoiskirjastojen
tapaaminen to 14.11. klo 9–12
Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio (C221), 2. krs, Yliopistonkatu 1, Helsinki
Ohjelma Finnan asiakaswikissä: https://www.kiwi.fi/x/wIMrC
Huom! Korkeakoulu- ja erikoiskirjastojen tapaaminen on yhden tunnin pidempi kuin yleensä (aloitus jo klo 9), jotta ehditään käsittelemään kirjastojärjestelmämuutokseen ja Finnaan liittyvät asiat. Ilmoittautumislomakkeessa on aiheeseen liittyen kysymys, johon toivomme kaikkien vastaavan.
Viimeinen ilmoittautumispäivä ti 12.11.
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/Finnan_sektoritapaamiset_11_2019

Museoiden Finna-foorumi ke 20.11. klo 10–16 (erillinen ilmoittautumislomake)
Kiasma, Mannerheiminaukio 2, Helsinki
Ohjelma Finnan asiakaswikissä: https://www.kiwi.fi/x/T4PoBw
Viimeinen ilmoittautumispäivä ti 12.11.
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/museoiden_finna-foorumi_marraskuu2019

 

Tervetuloa!