Blog

Tämä uutinen koskee niitä korkeakoulu- ja erikoiskirjastoja, jotka jo käyttävät tai ovat siirtymässä käyttämään Alma-järjestelmää Finna-asiakasliittymän kanssa.

Saimme PCI-CDI-siirtymän pilotin onnistuneesti valmiiksi Finna-Alma-ympäristössä, ja olemme tehneet siirtymän edellyttämät muutokset Finnaan.  Seuraavaksi  teemme Almaan liitetyn CDI:n käyttöönoton edellyttämät valmistelut kaikille Alma-järjestelmää käyttäville kirjastoille.  Niiden kirjastojen osalta, jotka ovat parhaillaan ottamassa Alma-järjestelmää käyttöön Finnan kanssa, teemme samat valmistelut osana käyttöönottoa. 

Aikaisemmista tiedoista poiketen voimme edelleen jatkaa vanhan hakurajapinnan käyttämistä Finnassa, joten uusia rajapintatietoja tai palomuuriavauksia ei tarvita. 

Tarvitsemme teiltä muutaman parametrin arvon, jotta voimme tehdä tarvittavat konfiguraatiomuutokset.  Siirtymä ei edellytä teiltä sen lisäksi muuta kuin käyttöönottotestauksen.  Finnan palvelupiste ottaa teihin yhteyttä lähipäivinä konfiguraatiotietoja ja aikataulusta sopimista varten. 

Alma-järjestelmää Finnan kanssa jo käyttävät kirjastot

Kuten aiemmin kerroimme, CDI on testattavissa ja otettavissa käyttöön.  Ex Libris korvaa kaikki vielä käytössä olevat PCI-instanssit CDI-instansseilla 26.7.2020.  Konfiguraatiomuutos on mieluiten tehtävä sitä ennen. Jos muutosta ei tehdä, indeksihaku toimii edelleen, mutta aineistojen aktivointipäivitykset eivät välity Finnaan.

Voitte halutessanne kokeilla CDI:n käyttöä testinäkymän kanssa ennen lopullista käyttöönottoa.  Finnan Palvelupiste opastaa teitä tarvittaessa myös tässä, ja tarvittaessa luo testinäkymän teille.

Kirjastot, jotka ovat parhaillaan ottamassa Alma-järjestelmää käyttöön Finnan kanssa

Jos ette ole ottamassa CDI:tä käyttöön heti Almaan siirtymisen myötä, varmistattehan CDI:n käyttöönoton aikataulun Ex Librikseltä.  Finnan palvelupiste kysyy teiltä Finnan tarvitsemat parametrit CDI:tä varten, ja hoitaa konfiguroinnin sekä käyttönoton yhdessä sovittuna aikana.

Lisätiedot:

Finnan palvelupiste
finna-posti@helsinki.fi

Hyvät Finnaan osallistuvat organisaatiot,

tämä on kutsu osallistua Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden ohjausjärjestelmän (palveluiden ohjausryhmät ja muut palveluiden toimintaan vaikuttavat ryhmät) arviointikyselyyn. Finnan osalta tämä kattaa erityisesti Finnan konsortioryhmän toiminnan. Lisäksi palautetta voi antaa sektorikohtaisista tapaamisista ja temaattisista työpajoista.

Vastaathan kyselyyn 21.8. mennessä seuraavasta linkistä: https://fi.surveymonkey.com/r/kvpohjaus

Vastaaminen vie keskimäärin 7 min. Kysely huomioi tietosuojan eikä siinä kerätä yhteystietoja. Kyselyn toteuttaa Kansalliskirjaston toimeksiannosta WitMill Oy.

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut tuottavat yliopistokirjastoille, yleisille kirjastoille, ammattikorkeakoulukirjastoille ja erikoiskirjastoille, arkistoille, museoille sekä julkishallinnon organisaatioille yhteisiä keskitettyjä palveluita. Palveluiden ohjausjärjestelmä on palveluiden asiakasohjauksen kanava, jonka kautta asiakasorganisaatiot osallistuvat palveluiden toiminnan linjaamiseen. Ohjausjärjestelmä uudistettiin vuosina 2010-2011 ja uudistuksen onnistumista päätettiin tällöin arvioida muutaman vuoden kuluttua uudistuksesta. Arviointi toteutettiin viimeksi syksyn 2014 ja kevään 2015 aikana.

Tänä vuonna arviointi halutaan ulottaa koskemaan FinELib, Finna ja Finto -palveluita sekä Tiedonhallinnan ohjausryhmää ja se kohdennetaan laajasti paitsi palveluiden ohjausryhmille, myös muille asiakas- ja sidosryhmille.


Lisätietoja ohjausjärjestelmän arvioinnista antaa: Kristiina Hormia-Poutanen, kristiina.hormia@helsinki.fi 

Lisätietoja kyselystä antaa: Heli Paavola, WitMill Oy, heli@witmill.fi


Kiitos arvokkaista näkemyksistäsi!

Maria Virtanen
johtava palvelusuunnittelija
Kansalliskirjasto, Finna-palvelut 

PL 15 (Unioninkatu 36), 00014 Helsingin yliopisto
Puh. 050 4487568
maria.virtanen@helsinki.fi

Tällä hetkellä Finnan keskitetty indeksi on Primo Central Index (PCI), jonka Ex Libris korvaa uudella tuotteella nimeltään Central Discovery Index (CDI).  Muutos edellyttää kirjastoilta erilaisia toimenpiteitä sen mukaan, mikä kirjastojärjestelmä kullakin on käytössä.

Lue aiheesta lisää täällä. 

Kiitos asiakkaidemme, Finna.fi:stä on vuosien mittaan kehittynyt runsaasti kiinnostavaa sisältöä tarjoava aarreaitta. Tämä ei ole muuttumassa, mutta aiomme jatkossa palvella käyttäjiämme entistä kattavammin.  

Tässä tarvitsemme sinun apuasi. Jotta tulevat kehitysaskeleemme kulkevat varmasti oikeaan suuntaan, haluaisimme kuulla, millaisia palveluita ja ominaisuuksia toivot kaikkien organisaatioiden aineistot yhteen kokoavalta Finna.fi:ltä. Lisäksi olemme kiinnostuneita siitä, millaisena haluaisit nähdä Finna.fi:n roolin yhteiskunnassamme laajemmin. 

Toivomme, että ehdit käyttää n. 10 minuuttia aikaasi vastataksesi oheiseen kyselyyn. Kyselyn tuloksia hyödynnämme sekä suoraan että syksyllä 2020 järjestettävien asiakastyöpajojen suunnittelussa. 

Vuosi 2020 on monella tapaa oikea hetki tarkentaa Finna.fi:n tulevaa suuntaa. Otathan siihen osaa kertomalla näkemyksistäsi viimeistään 15.kesäkuuta: https://link.webropolsurveys.com/S/7F521F064532759C    

Huomaathan, että vastausaikaa on vain viikko. 

Keväällä 2020 toteutimme käytettävyystestauksen kansainvälisten e-aineistojen hausta korkeakoulukirjastojen Finna-käyttöliittymissä. Esittelemme käytettävyystestauksen tuloksia webinaarissa 17.6.2020 klo 10-11. Webinaari on avoin kaikille kiinnostuneille, vaikka asia koskee etenkin korkeakoulukirjastoja.

Ilmoittauduthan mukaan webinaariin 15.6. mennessä osoitteessa: https://www.lyyti.fi/reg/Finnan_artikkelihaun_kaytettavyystestauksen_tuloksia_9400.

Koronavirusepidemia on saanut ihmiset verkon kulttuuri- ja tiedeaarteiden ääreen. Valtakunnallisen hakupalvelu Finna.fi:n kävijämäärät kasvoivat huhtikuussa reippaasti. Lue lisää tiedotteestamme STT Infon sivuilla.

Kuvassa Finnan konsortioryhmän jäseniä ja varajäseniä ensimmäisessä tapaamisessa maaliskuussa.
Kuva Marko Oja / Kansalliskirjasto

Monipuolinen edustus konsortioryhmässä

Kahden vuoden välein Finnalle nimitetään uusi konsortioryhmä. Siinä ovat edustettuina konsortion jäsenet arkistoista, kirjastoista ja museoista, Avointen oppimateriaalien kirjasto sekä Finnan intressiryhmiä edustavia organisaatioita. Ryhmä linjaa Finna-palvelun kehittämistä sekä suunnittelee ja seuraa sen toimintaa. Kansalliskirjasto vastaa Finnan ylläpidosta ja kehittämisestä konsortioryhmän linjausten mukaisesti.


Konsortioryhmässä on 16 varsinaista jäsentä ja 15 varajäsentä, joista noin puolet ovat olleet mukana edellisessä ryhmässä. Puheenjohtajana toimii kaudella 2020–2021 kehittämispäällikkö Matti Sarmela (Valtakunnalliset kehittämispalvelut, Helsingin kaupunginkirjasto) ja varapuheenjohtajana Ismo Malinen Museovirastosta. Konsortion työtä koordinoi Kansalliskirjastossa Finnan johtava palvelusuunnittelija Maria Virtanen ja sihteerinä toimii suunnittelija Anne Järvinen.

Konsortioryhmän tehtäviä

Konsortioryhmä edistää konsortion jäsenten välistä yhteistyötä ja toimii viestintäkanavana. Edellisen ryhmän loppukeskustelussa erityisesti tätä kiiteltiin työskentelyssä. Yhteistyön vahvistaminen jatkui huhtikuun lopussa järjestetyissä kirjastojen, arkistojen ja museoiden Finna- tapaamisissa, joissa uuden konsortioryhmän jäsenet olivat mukana alustamassa ja keskustelemassa. Voitte olla omaan edustajaanne yhteydessä, jos toivotte, että edustaja tuo konsortioryhmään uusia aloitteita.

Ryhmä käsittelee Finnaa koskevat linjaukset ja pitkän tähtäimen suunnitelmat. Edellisellä kaudella Finnalle luotiin uusi visio 2025 ja ryhmän jäsenet osallistuivat työhön aktiivisesti. Erkki Tolonen kertoi haastattelussa: “Minusta vaikutti siltä, että mukana olevien organisaatioiden edustajat olivat innostuneita yhdessä tehdyn vision päämääristä. Uskon, että tällä innostuksella ja yhteistyöllä pystymme etenemään vision viemisessä käytäntöön.” Tätä työtä konsortioryhmä jatkaa yhdessä Kansalliskirjaston ja kaikkien Finnan osallistuvien organisaatioiden kanssa.

Sananen tämän vuoden työskentelystä

Tälle vuodelle on suunniteltu kolme kokousta ja yksi työpaja. Vuoden ensimmäisessä kokouksessa 10.3. ryhmä keskusteli mm. Finnan visiosta ja hyväksyi vuosiraportin ja toimintasuunnitelman.

Ryhmän seuraava kokous sujuu toukokuussa etäyhteydellä. Syksyllä työskentely jatkuu työpajalla, jossa Finna.fi:n konseptia työstetään ja kehitetään. Työpajaan kutsutaan niin ryhmän varsinaiset kuin varajäsenetkin.

Tervetuloa vielä kerran uuden konsortioryhmän jäsenet ja varajäsenet!

Kansalliskirjasto järjestää toukokuun toisella viikolla kolme Finna-koulutusta: Finnan peruskoulutuksen 5.5., Finnan hallintaliittymän peruskoulutuksen 6.5. ja Finnan hallintaliittymän syventävän koulutuksen 7.5. Koulutuksiin ilmoittautuminen on nyt käynnissä. Tarkempia tietoja alla.


Koulutukset järjestetään etänä käyttämällä Zoom-yhteyttä. Ohjeet etäosallistumiseen: https://www.kiwi.fi/x/pIN3CQFINNAN PERUSKOULUTUS ti 5.5.2020 klo 10.00–15.30

Koulutus on tarkoitettu arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa työskenteleville henkilöille, joiden tehtävät liittyvät tai tulee liittymään Finnan käyttöönottoon tai ylläpitoon. Koulutukseen ovat tervetulleita myös sellaisten organisaatioiden työntekijät, jotka vasta harkitsevat Finnaan liittymistä. Kulttuuriperintöaineistojen parissa työskenteleville koulutuksessa kerrotaan myös, miten oman organisaation aineistot saadaan Europeanaan. Tähän koulutukseen ei sisälly tiedonhaun opetteleminen Finnan avulla. 
Peruskoulutuksen tarkempi ohjelma asiakaswikissä: https://www.kiwi.fi/x/joDbCQ

Ilmoittautuminen viimeistään 3.5.2020: https://www.lyyti.fi/reg/Finnan_peruskoulutus_5871


HALLINTALIITTYMÄKOULUTUKSET

Hallintaliittymäkoulutuksissa perehdytään Finnan hallintaliittymän käyttöön. Koulutukset on kohdennettu Finna-näkymien ylläpitäjille ja ne järjestetään tänä keväänä etäyhteyllä. Koulutusta varten tarvitset ajantasalla olevat hallintaliittymän tunnukset. Mikäli sinulla ei vielä ole tunnuksia, voit pyytää niitä osoitteesta finna-posti(at)helsinki.fi. Varmista lisäksi organisaatiosi pääylläpitäjältä, että tunnuksellesi on myönnetty oikeudet muokata sivupohjia.


FINNAN HALLINTALIITTYMÄN PERUSKOULUTUS ke 6.5.2020 klo 9.30–16.00

Koulutuksessa harjoitellaan, miten oma näkymä luodaan ja kuinka sen ulkoasua muokataan.
Tarkempi ohjelma https://www.kiwi.fi/x/SQLJCQ


FINNAN HALLINTALIITTYMÄN SYVENTÄVÄ KOULUTUS to 7.5.2020 klo 9.30–16.00


Koulutuksessa syvennytään oman näkymän muokkaamiseen. Klo 14-16 on kyselytunnit, jolloin voi kokeilla, kysyä ja saada opastusta, mutta yhteistä ohjelmaa ei ole.
Tarkempi ohjelma Finnan asiakaswikissä: https://www.kiwi.fi/x/SwLJCQ

Voit ilmoittautua joko molempiin tai vain toiseen hallintaliittymäkoulutukseen lomakkeella viimeistään 3.5.2020: https://www.lyyti.fi/reg/Finnan_hallintaliittymakoulutukset_3632Tervetuloa!


Ystävällisin terveisin,

Laura Lipponen

Koulutussihteeri

Kansalliskirjasto

Kirjastoverkkopalvelut

PL 15 (Unioninkatu 36)

00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puh. +358 50 4780329

laura.lipponen@helsinki.fi


www.kansalliskirjasto.fi/

www.facebook.com/Kansalliskirjasto

www.twitter.com/NatLibFi

www.instagram.com/natlibfi


Finnan uusi, vuoden 2021 alussa voimaan astuva visio on julkistettu. Voit lukea sen keskeisimmistä tavoitteista Finna.fi:n uutisesta, johon on linkitetty visioista kertova powerpoint-aineisto. Myös asiakaswikistä löydät tietoa visiosta.

Esittelemme visiota kevään aikana tarkemmin sektorikokouksissa 22.-28.4. ja Missä mennään -webinaarissa 12.5. Tervetuloa kuulemaan lisää tulevien vuosien tavoitteista, jotka kiteytyvät visiolauseeseen ”Kulttuuri- ja tiedeaineistot osallistavasti ja älykkäästi yhteiskunnan käyttöön”.


Hei,

Kansalliskirjasto järjestää Finnassa mukana oleville organisaatioille sektorikohtaisia tapaamisia huhtikuussa 2020. Tapaamisissa pääsee kuulemaan ja keskustelemaan Finnan ajankohtaisista asioista oman sektorin näkökulmasta. Olet tervetullut osallistumaan useamman sektorin tapahtumaan, mikäli koet sisällön hyödylliseksi.


Tapaamiset on järjestetty etänä käyttäen Zoomia. Tässä ohjeet etäosallistumiseen: https://www.kiwi.fi/display/etaosallistuminen/Kokousosallistujalle


Koska osallistuminen tapahtuu tällä kertaa pelkästään etäyhteydellä, pyydämme ilmoittautumaan tapahtumaan. Viimeinen ilmoittautumispäivä ke 20.4.

Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/202004_Finnan_sektoritapaamiset_4330


Alla tarkemmat tiedot tapaamisista:


Museoiden Finna-foorumi ke 22.4. klo 9.30-16.30

Ohjelma Finnan asiakaswikissä: https://www.kiwi.fi/display/Finna/Museoiden+Finna-foorumi+22.4.2020

Museoiden Finna-foorumin järjestävät yhteistyössä museoiden edustajat Finnan konsortioryhmästä, Kansalliskirjasto, Kansallisgalleria, Museovirasto ja Museoliitto.Yleisten kirjastojen tapaaminen to 23.4. klo 10–16

Ohjelma Finnan asiakaswikissä: https://www.kiwi.fi/display/Finna/Yleisten+kirjastojen+Finna-tapaaminen+23.4.2020


Korkeakoulu- ja erikoiskirjastojen tapaaminen pe 24.4. klo 10–14

Ohjelma Finnan asiakaswikissä: https://www.kiwi.fi/display/Finna/Korkeakoulu-+ja+erikoiskirjastojen+Finna-tapaaminen+24.4.2020


Arkistojen tapaaminen ti 28.4. klo 10–12:30

Ohjelma Finnan asiakaswikissä: https://www.kiwi.fi/display/Finna/Arkistojen+Finna-tapaaminen+28.4.2020Tervetuloa mukaan!


Ystävällisin terveisin,

Laura Lipponen

Koulutussihteeri

Kansalliskirjasto

Kirjastoverkkopalvelut

PL 15 (Unioninkatu 36)

00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puh. +358 50 4780329

laura.lipponen@helsinki.fi


www.kansalliskirjasto.fi/

www.facebook.com/Kansalliskirjasto

www.twitter.com/NatLibFi

www.instagram.com/natlibfi

Kirjastojen, museoiden ja arkistojen sulkeuduttua kokosimme kymmenen vinkkiä Finna.fi:n aineistoista, joista voi nauttia virtuaalisesti. Lue tiedotteet STT:n sivuilta:

Katso kulttuuriaarteita kotisohvalta

Njut av kulturskatter hemma i soffan

Julkaisimme tänään tiedotteen, jossa kerroimme, miten Finna.fi-hakupalvelua voi käyttää etäopetuksessa ja turvallisessa tiedonhaussa. Siellä on myös vinkkejä, miten voit luoda omia oppimateriaaleja.
Keskiviikkona 25.3. järjestetään myös Finna Luokkahuoneen etäklinikka, jolloin voi kysyä lisää.

Tervetuloa!

Tiedote: https://bit.ly/394z1L6

Useat museot ja arkistot ovat lähiaikoina siirtymässä käyttämään uusia kokoelmanhallinta- tai arkistojärjestelmiä, joista aineistotietoja tuodaan myös Finnaan ja Europeanaan. Uudessa ohjeessa neuvotaan, mitä asioita tulee huomioida, kun uutta järjestelmää ollaan vaihtamassa Finnan tietolähteeksi vanhan järjestelmän tilalle. 

Ohje: Tietolähteen vaihtaminen Finnassa - ohje kokoelmanhallintajärjestelmää muuttaville museoille ja arkistoille

Päivitetty 19.5.2020

Koronavirustilanteesta huolimatta pyrimme mahdollisimman normaaliin toimintaan ja Finnan kehitykseen. Seuraavasta voit lukea tärkeimmät asiat, jotka on hyvä ottaa huomioon Finnan ylläpitoa ja tapahtumia koskien:

Voimmeko solmia Finnan palvelusopimuksen poikkeustilanteen aikana?

Korona-virukseen liittyvän poikkeustilanteen aikana sopimusten käsittely viivästyy. Mikäli organisaatiollasi on tarve solmia palvelusopimus poikkeustilanteen aikana, ota yhteyttä palvelupostiin finna-posti@helsinki.fi.

Onko aineistojen varaukset mahdollista saada toistaiseksi pois päältä omasta Finna-käyttöliittymästä ja Finna.fi-palvelusta?

Kaikki Finna-käyttöliittymät noudattavat niitä asiakastoimintojen asetuksia, joita kirjastojärjestelmissä on asetettu. Varausten esto tulee laittaa päälle omassa kirjastojärjestelmässä. Jos asetuksen muuttaminen on epäselvää, voit tiedustella neuvoja kirjastojärjestelmän ylläpitäjältä esimerkiksi ylläpitäjän palveluosoitteen kautta. Finna-käyttöliittymiä tai mahdollisia Finnan kanssa selvitettäviä ongelmatilanteita koskevat tiedustelut voit lähettää Finnan palveluosoitteeseen finna-posti@helsinki.fi.

Miten toimimme, jos organisaatiossamme ei ole mahdollisuutta testata Finnan uutta versiota poikkeustilanteen aikana?

Jos organisaatiollasi on käytössä oma Finna-käyttöliittymä, pyydämme varmistamaan, että käyttöliittymän ylläpito ja testaus on vastuutettu organisaatiosi sisällä. Jos tämä ei ole mahdollista, ilmoitathan asiasta palveluosoitteeseen finna-posti@helsinki.fi.

Toteutuvatko Finna-palveluiden järjestämät tapahtumat ja koulutukset?

Tapahtumia ja koulutuksia pyritään järjestämään etäyhteyksiä hyödyntäen. Läsnäoloa vaativia tapahtumia ei toistaiseksi järjestetä. Ilmoitamme tapahtumiin kohdistuvista muutoksista Finnaan osallistuvien organisaatioiden sähköpostilistalla. Jos tapahtuma joudutaan siirtämään ja perumaan, ilmoitamme asiasta myös suoraan tapahtumaan jo ilmoittautuneille. Päivittyvä tapahtumakoonti Finnan asiakaswikissä: Tapahtumat ja koulutukset

Voinko osallistua sopimaani kokoukseen Finna-palveluiden henkilökunnan kanssa?

Pyrimme järjestämään kokoukset etäyhteyksien avulla. Otamme yhteyttä kokousvieraisiin ja sovimme järjestelyistä.

Voiko poikkeustilanne vaikuttaa Finna-palveluista saamaamme tukeen?

Työskentelemme Finna-palveluissa etänä ja tarjoamme tukea palvelusosoitteessa finna-posti@helsinki.fi. Korkeimman kiireellisyysluokan yhteydenottoja ja ongelmatilanteita priorisoidaan myös poikkeusoloissa.


Tiedotamme tarpeen mukaan tilanteen muuttumisesta. Voit kysyä aiheesta lisätietoja palveluosoitteestamme finna-posti@helsinki.fi.

Tiedote: Kansalliskirjasto suljettu 18.3.-13.5.

Museovirasto ja Finna-palvelut ovat laatineet LIDO-mallipohjan, johon on koottu Finnan näkökulmasta parhaita käytänteitä soveltaa LIDO-skeemaa. Mallipohja on tehty erityisesti helpottamaan uusien kokoelmanhalllintajärjestelmien integroimista Finnaan, mutta jo integroitujenkin järjestelmien ylläpitäjille siitä on apua LIDOlla Finnaan tuotavan metadatan parantamisessa ja yhtenäistämisessä. Yhtenäisempi ja monipuolisempi metadata mahdollistaa tehokkaamman järjestelmien yhteentoimivuuden ja uusien toiminnallisuuksien kehittämisen Finnaan tulevaisuudessa.

Mallipohja löytyy Museoviraston Museoiden Finna -sivulta. Pohjaa päivitetään sitä mukaa kun uudentyyppisiä aineistoja ja toiminnallisuuksia suunnitellaan Finnaan tai kun LIDO-skeema päivittyy. Muutoksia skeemaan on odotettavissa lähivuosina, koska kansainvälisellä CIDOCin LIDO-työryhmällä on päivityshanke käynnissä. 

Palautetta mallipohjasta otetaan mielellään vastaan joko Finnapostiin (finna-posti@helsinki.fi) tai Museoviraston LIDO-neuvontaan (yhteystiedot Museoiden Finna -sivulla).