Finna.fi:n hakuohjeita on päivitetty ja selkeytetty jokerimerkkien eli sanakatkaisun käytön osalta. Samalla myös nk. tooltip-ohjetekstejä on muokattu. Mikäli olette muokanneet oman Finna-näkymänne ohjetekstejä, tulee uudet ohjeet itse poimia ja päivittää näkymään. Emme yliaja asiakasorganisaatioiden omia muokattuja ohjeita. Jos ette ole muokanneet hakuohjeita, ne ovat päivittyneet automaattisesti näkymäänne Finnan versiopäivityksen yhteydessä tiistaina 23.4.

Jokerimerkkien käytön ohjeistusta on selkeytetty varsinkin suhteessa erikielisiin hakusanoihin. Finnan perushaun ohjeessa on tarkennettu, mitä käsittelyä Finna-haku tekee hakusanojen eri muotojen löytämiseksi automaattisesti ilman jokerimerkkejä.

Finna osaa automaattisesti hakea suomenkielisten sanojen taivutusmuotoja. Mikäli käytät suomenkielisissä sanoissa sanakatkaisua, silloin osa automaattisista käsittelytoimenpiteistä ei toimi ja hakutulokset saattavat jopa vähentyä. Jokerimerkkien käyttöä ei siis suositella suomenkielisissä sanahauissa.

Tooltip-ohjetekstejä on muokattu ja samalla niistä on tehty ruotsinkieliset käännökset. Tooltip-ohjeella tarkoitetaan hakulaatikon vieressä kysymysmerkin takana olevaa ohjetta. Kysymysmerkin takaa avautuvat ohjeet näkyvät versiopäivityksen jälkeen myös kaikissa ruotsinkielisissä Finna-näkymissä, jos näkymässä ei ole ollut aiemmin kyseistä ohjetta.

Korkeakoulu- ja erikoiskirjastojen on hyvä huomioida, että aiemmin tänä vuonna on päivitetty myös seuraavia ohjeita: 

  • CDI:n tarkennetun haun ohje (tooltip_pci_advanced_html) 
  • Blenderin eli yhdistetyn haktuloslistan tarkennetun haun ohje (tooltip_blended_advanced_html) 

Nämä liittyvät ainoastaan korkeakoulukirjastoilla ja joillain erikoiskirjastoilla käytössä oleviin kansainvälisiin e-aineistoihin eli Central Discovery Indeksiin (CDI) sekä yhdistettyyn hakutuloslistaan eli blenderiin. Näitä ei siis ole näkyvissä Finna.fi:ssä.

Huomioitavaa:

  1. Mikäli ette ole muokanneet Finna-näkymänne hakuohjeita tai ohjeiden otsikoita, uudet ohjeet ovat päivittyneet näkymäänne keskitetysti versiopäivityksen yhteydessä tiistaina 23.4. Tämä ei edellytä näkymän ylläpitäjältä toimenpiteitä. 
  2. Mikäli olette muokanneet Finna-näkymänne hakuohjeita, tutustukaa päivitettyihin ohjeisiin Finna.fi:ssä. Käykää hakuohjeet läpi ja päivittäkää tarvittavat muutokset omaan näkymäänne. Uudistuneet hakuohjeet jokerimerkkien eli sanakatkaisun osalta löytyvät Finna.fi:n ohjesivulta. Tooltip-ohje löytyy hallintaliittymän käännöskoodilla: tooltip_local_search_html. Suosittelemme samalla katsomaan läpi myös kaikki muut ohjetekstit, jotta ne ovat ajan tasalla omassa Finna-näkymässänne.