Finna-palveluiden vastuullisuustavoitteista on nyt saatavilla tietoa uudella verkkosivulla. Sivu esittelee kolme keskeistä teemaa, joihin työ Finna-palveluiden vastuullisuuden saralla keskittyy: 

  • Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen pääsy luotettavan tiedon äärelle 
  • Kestävä digitaalinen infrastruktuuri yhteiskunnan hyödyksi 
  • Ekologinen vastuullisuus

Punaisena lankana vastuullisuustyössämme on, että se on erottamaton osa perustoimintaamme. Esimerkiksi palvelun saavutettavuutta kehitämme jatkuvasti. Meillä on kuitenkin myös selkeitä uusia kehityskohtia, kuten palvelun ympäristövaikutusten kartoittaminen ja aineistojen eettisen käytön ohjeistaminen käyttäjille, kertoo Finnan palvelusuunnittelija Susanna Eklund. 

Vastuullisuustyölle on selkeä suunta jatkossa, sillä uudella Finnan visiokaudella 2025-2028 kestävyys on nostettu keskeiseksi toimintaa ohjaavaksi arvoksi.