Saamme Finnaan runsaasti kiinnostavia ja hyödyllisiä kehitysehdotuksia, jotka koskettavat niin asiakasorganisaatioitamme kuin hakupalvelun loppukäyttäjiä. Jotta ehdotusten käsittely Finnassa olisi mahdollisimman sujuvaa ja tasapuolista, olemme sopineet kehitystyön priorisoinnille tietyt periaatteet ja kriteerit suhteessa sekä Finnan tuotehallintaan että vision näkökulmiin. 

Kehitysehdotusten priorisoinnissa huomioidaan kolme tekijää: haluttavuus, toteutuskelpoisuus ja kannattavuus. Priorisointitekijöiden painoarvot voivat vaihdella tilanteen ja ajankohdan mukaan. Kehitystyössä kuuntelemme myös asiakkaidemme toiveita ja neuvottelemme tarvittaessa keskeisistä asioista suoraan kehitysehdotuksen tehneiden kanssa. 

Kolmea priorisointitekijää arvioidaan seuraavasti:

Haluttavuus 

 • Huomioimme sekä Finnan vision että peruspalvelun näkökulmat ja painopisteet. Finnassa tehdäänkin runsaasti peruspalvelun mukaista kehitystyötä. 

 • Tarkastelemme kuinka laajasti ominaisuus hyödyttäisi sekä loppukäyttäjiä että asiakasorganisaatioita. 

 • Arvioimme ominaisuuden kriittisyyttä ja hyötyä asiakasorganisaatioiden kannalta suhteessa asiakasorganisaation mukaantuloon tai tuotannossa pysymiseen. Pyrimme myös poistamaan Finnaan liittymisen esteitä. 

 • Arvioimme kehitettävän ominaisuuden kriittisyyttä ja hyötyä loppukäyttäjän kannalta. Olennaisia tarpeita nousee esille myös käytettävyystesteissä.

Toteutuskelpoisuus 

 • Arvioimme ohjelmiston toimintavarmuuden ja suorituskyvyn säilyttämistä. 

 • Arvioimme vaikutukset tietoturvaan ja tietosuojaan. 

 • Huomioimme säädökset ja lain asettamat velvollisuudet. 

 • Arvioimme vaikuttavuuden koko tuotteen kehitettävyyteen ja käytettävyyteen. Tässä yhteydessä tarkastellaan  avoimen lähdekoodin ylävirran tuotehallintaa, ohjelmistoarkkitehtuurin vaikutuksia ja ohjelmiston ylläpidettävyyttä. 

 • Huomioimme riippuvuudet asiakkaiden ja kolmansien osapuolten järjestelmiin ja toimintaan, vaikutukset kokonaisarkkitehtuuriin sekä metadatan ja järjestelmien yhteentoimivuuden.

Kannattavuus 

 • Tarkastelemme vaadittavaa työmäärää ja resursointia suhteessa kehitettävään ominaisuuteen. 

 • Arvioimme tehostaako ominaisuus palvelun tuottamista. 

 • Arvioimme pidentääkö ominaisuus tuotteen elinkaarta. 

 • Huomioimme strategisen vaikuttavuuden ja sen tukeeko ominaisuus Finnan visiota. 

Miten kehitystoiveita voi jättää Finnalle? 

 • Lähettämällä viestin Finnan palvelupostiin: [email protected] 

 • Nostamalla asian esille Keskustelufoorumilla. Foorumilta saattaa löytyä jo olemassa oleva ratkaisu!

 • Kehitysehdotuksen on hyvä sisältää: selkeä ja tarkka kuvaus, linkki tapaukseen ja kuvakaappaus. Jos kyse on uudesta ominaisuudesta, kerro myös mikä olisi ominaisuuden käyttötarkoitus, mitä kohderyhmää ominaisuus palvelisi ja miksi? 
   

Priorisointikriteerit sekä lisää tietoa kehittyvästä Finnasta löydät asiakawikistä.