Finnan kivijalkaa eli hakupalvelualustaa ja palvelussa julkaistujen aineistojen esittämistä on kehitetty Finnan alkuajoista lähtien. Kehitystyötä varten kuunnellaan tarkasti asiakasorganisaatioiden tarpeita ja toiveita. Finna-palveluissa ohjelmiston kehitystyö pohjautuu ketteriin menetelmiin, mikä tarkoittaa mm. iteratiivista prosessia, läpinäkyvyyttä ja monialaisen osaamisen hyödyntämistä tiimeissä.

Asiakasliittymän ohjelmistokehitys

Finna-alustan teknistä kehitystä tehdään sykleissä eli kehityskierroksissa. Yksi kehityskierros kestää noin neljä viikkoa, johon sisältyy sykliin valittujen uusien ominaisuuksien suunnittelu, analyysi ja koodaus. Kehityskierroksen päättyessä torstaipäivänä Finnan tuore versio asennetaan esituotantopalvelimelle testatattavaksi.

Syklin aikana valmistuneet ominaisuudet esitellään Finna-demossa, joka järjestetään yleensä neljän viikon välein perjantaisin. Demoissa asiakkaat näkevät mitä muutoksia Finna-alustalla on tapahtunut tai tulee tapahtumaan. Tarkat päivämäärät ja osallistumislinkit demoihin löydät kalenterista:

Demot tallennetaan, ja viimeisimmän demon tallenne on katsottavissa Moodlessa. Pääset katsomaan tallenteen kirjautumalla vieraana.

Seuraavalla viikolla tiistaina Finnan uusin versio julkaistaan tuotantoon. Uusimman version ominaisuuksista löytyy tietoa Finnan foorumilta Finnan versiopäivitykset -ketjusta.

Käyttäjätutkimus ja -testaus

Osana Finna kehitystyötä teemme käyttäjätutkimusta ja käytettävyystestausta. Pyrkimyksenä on tehdä työstä yhä ketterämpää ja sujuvammin ketterän kehityksen aikatauluihin istutettavaa. Lue lisää:

Kehitystyön priorisointiperiaatteet

Saamme runsaasti kiinnostavia ja hyödyllisiä kehitysehdotuksia. Jotta ehdotusten käsittely olisi mahdollisimman sujuvaa ja tasapuolista, olemme sopineet kehitystyön priorisoinnille tietyt periaatteet ja kriteerit suhteessa sekä Finnan tuotehallintaan että vision näkökulmiin. 

 • Haluttavuus
  • Vision ja peruspalvelun näkökulmat ja painopisteet
  • Kuinka laajasti ominaisuus hyödyttää käyttäjiä ja organisaatioita (lisäarvo)
  • Ominaisuus on olennainen organisaation mukaantulon tai tuotannossa olemisen kannalta
  • Käytettävyystesteissä esiin nousseet kriittiset asiat
 • Toteutuskelpoisuus
  • Ohjelmiston toimintavarmuuden ja suorituskyvyn säilyttäminen
  • Säädökset, lain asettamat rajoitukset
  • Vaikutukset tietoturvaan ja tietosuojaan
  • Vaikutus koko tuotteen kehitettävyyteen ja käytettävyyteen
   • Avoimen lähdekoodin ylävirran tuotehallinta
   • Ohjelmistoarkkitehtuurin vaikutukset
   • Ohjelmiston ylläpidettävyys
  • Vaikutukset kokonaisarkkitehtuuriin
  • Metadatan ja järjestelmien yhteentoimivuus
  • Riippuvuudet eri toimijoihin
 • Kannattavuus
  • Työmäärä ja resursointi
  • Omainaisuus tehostaa palvelun tuottamista
  • Pidentää tuotteen elinkaarta
  • Strateginen vaikuttavuus
  • Erillisrahoitus
  • Säädökset, lain asettamat velvollisuudet
 • No labels