Aineistot tuodaan Finnaan käyttäen OAI-PMH -protokollaa.

Aineistot haravoidaan ensin Finnan testi-indeksiin, jossa tietojen näkymistä Finnan käyttöliittymässä voidaan tarkastella ja muokata. Myös mahdolliset rajapinnan ongelmat voidaan havaita tässä vaiheessa. Testiharavoinnit suoritetaan pyynnöstä arkisin.  Pyynnöt voi lähettää osoitteella finna-posti[AT]helsinki.fi.

Arkistojen, kirjastojen ja museoiden aineistot siirtyvät Finnaan erilaisissa metadataformaateissa (EAD / EAD3, MARC21, LIDO, Dublin Core / QDC, FORWARD). Joka formaatilla on omat erityispiirteensä suhteessa Finnaan. Oheiseen taulukkoon on koottu tietoa siitä, miten eri formaatit mapataan Finnaan:


Museoille löytyy tarkentavia ohjeita museoviraston sivuilta. Täällä mainitaan mm. mahdollisuus saada Museoviraston neuvoja LIDO:n käyttöön, eli miten oman kokoelmanhallintajärjestelmän tietoja mapataan LIDO-siirtoformaattiin.


Kun aineistot on todettu valmiiksi testi-indeksissä, ne julkaistaan haravoimalla ne Finnan tuotantoindeksiin. Tuotantoindeksissä haravoinnit suoritetaan automaattisesti ajastettuina. Lisätietoa tuotantoharavointien aikatauluista löytyy sivulta Finnan indeksin päivittyminen.

Finnassa käyttäjällä on mahdollisuus rajata aineistohakua koskemaan vain niitä aineistoja, joihin pääsee käsiksi suoraan verkon kautta. Jotta tällaiset aineistot saadaan rajauksen piiriin, ne täytyy merkitä tietyllä tavalla. Verkossa saatavilla olevan aineiston määritelmä ja ohjeet merkitsemiseen löytyvät sivulta Verkossa saatavilla oleva aineisto.


Aineistotietojen tuomiseen liittyvät ohjeet

  • No labels