Äänikirja on uusi aineistotyyppi Finnassa. Seuraavassa ohjeessa kerrotaan, millä perusteella aineistot päätellään äänikirjoiksi ja sen eri alatyypeiksi. Aineistotyyppien päättelyyn liittyvä koodi löytyy Githubista.

Lisää tietoa äänikirja-aineistotyypin julkaisusta löydät asiakaswikin uutisesta. Uutisessa kerrotaan uuden aineistotyypin testaamisesta ja tuotantoaikataulusta.


Marc 21 ja äänikirjat

Äänikirja-aineistotyyppi on jaoteltu seuraavasti:

  • CD-äänikirja
  • E-äänikirja
  • Kasettiäänikirja
  • Muu äänikirja
  • Celia-äänikirja

CD-äänikirja, e-äänikirja, kasettiäänikirja ja muu-äänikirja ovat aiemmin sijainneet Äänite-aineistotyypin alla esimerkiksi nimellä CD, puhe. Niiden määrittelyn periaatteet eivät ole juurikaan muuttuneet aiemmasta, vaan ne noudattavat Marc 21 -formaatin suosituksia. Löydät lisää tietoa esimerkiksi RDA-sovellusohjeen Äänikirjat -työohjeesta.

CD-äänikirja

nimiö merkkipaikka 6: i
007 merkkipaikka 0: s
007 merkkipaikka 1: d
(007 merkkipaikka 13: d) TAI (007 merkkipaikka 6: g JA 007 merkkipaikka 10: m)

E-äänikirja

nimiö merkkipaikka 6: i
007 merkkipaikka 0: s
007 merkkipaikka 1: r

Overdrive-äänikirjat

Overdrive-äänikirjat ovat verkossa saatavilla olevaa aineistoa, jota on hankittu yleisille kirjastoille. Overdrive-äänikirjojen kuvailu vaikuttaa olevan kustantajan tai välittäjän tuottamaa. Jotta nämä äänikirjat saataisiin aineistotyyppiin e-äänikirja niille on luotu oma tunnistussääntö:

380$a: 'eAudiobook'

Kasetti-äänikirja

nimiö merkkipaikka 6: i
007 merkkipaikka 0: s
007 merkkipaikka 1: s

Muu äänikirja

nimiö merkkipaikka 6: i
007 merkkipaikka 0: s
007 merkkipaikka 1: d

tai

nimiö merkkipaikka 6: i
007 merkkipaikka 0: s
007 merkkipaikka 1: JOKU MUU KUIN EDELLÄ

Celia-äänikirjat

image-2023-3-1_12-20-52.png

Celia-äänikirjat ovat Celian julkaisema äänikirjatyyppi. Celia-äänikirjat ovat tarkoitettu vain Celian asiakkaille. Ne pystytään erottelemaan RDA-sovellusohjeen Äänikirjat-työohjeen kriteeriden perusteella. Koska Finnan aineistoista löytyy jonkun verran vanhempia tietueita, joissa kyseisiä ohjeita ei noudateta, on Finnaan luotu lisäksi muutamia lisäkriteereitä, joiden avulla Daisy-äänikirjat voidaan tunnistaa.

Sääntö 1:
(008 merkkipaikka 22: 'f' ) AND ( 347$b: 'Daisy' )
347 on toistettava kenttä

Sääntö 2.1:
020$q: sisältää /Daisy/

Sääntö 2.2:
028$b: sisältää /Celia/

Sääntö 2.3:
300$a: sisältää /Daisy/

Sääntö 2.4:
245$b: sisältää /Daisy-äänikirja/

Sääntö 1on virallinen ohjeistus Celia-äänikirjojen kuvailuun, ja sen perusteella Celiakirjat tunnistetaan varmasti. Osa aineistoista on kuvailtu vielä vanhoilla 2. säännöillä. Riittää, että yksi 2. säännöistä toteutuu, jotta aineisto tunnistetaan Celia-äänikirjaksi.

Dublin Core ja äänikirjat

Dublin core -aineistojen aineistotyypit mapataan Finnassa tietolähdekohtaisesti, joten äänikirjoja ei mapata Finnassa äänikirjoiksi automaattisesti. Organisaatiot, joiden dublin core -aineistoissa on äänikirjoja voivat pyytää aineistojen uudelleenmappausta Finnan palvelupostista osoitteessa Finna-posti[AT]helsinki.fi.

Aineistotyyppi määräytyy Finnassa dc.type-kentän mukaan. Jos tietueessa on useampi kuin yksi dc.type-kenttä, Finna hyödyntää niistä yleensä ensimmäistä. Tietueet voidaan Finnassa mapata aineistotyyppiin äänikirja sillä edellytyksellä että käytettävään dc.type-kenttään merkitty arvo on vain tietolähteen äänikirjoilla eikä samaa dc.type-kentän arvoa ole merkitty muille julkaisutyypeille.

  • No labels