Finna tukee aineistojen kokoelmarakenteen ja/tai moniosaisten objektien näyttämistä. Kokoelmarakenne näytetään sekä hakutuloksessa että tietuesivulla omalla välilehdellään. Kokoelmahierarkian ylimmän tason tietuesivulla näytetään lisäksi Kokoelman sisältö -välilehti, jonka avulla käyttäjä voi tarkastella ja rajata kokoelman sisältöä tarkemmin.

Ohjeen sisältö

Kokoelmarakenne LIDOssa

LIDO-formaatilla Finnaan tulevissa aineistoissa kokoelmarakenne on kuvattava metadatassa, jotta Finna osaa näyttää rakenteen oikein. Tässä ohjeessa kerromme, miten rakenne ilmaistaan LIDOssa. Jokaiselle LIDO-tietueelle indeksoidaan Finnassa viittaukset lähimpään vanhempaan ja ylimmän tason vanhempaan, ja hierarkia muodostetaan näiden perusteella. VuFind wikistä löytyy tarkempi kuvaus siitä, miten tämä käytännössä tapahtuu.

LIDO: Olennaiset metadatakentät

LIDOssa kokoelmarakenteen ilmaisemiseen hyödynnetään seuraavia metadatakenttiä:

KenttäHuomEsimerkki

lido > lidoRecID

 • type-attribuutin arvo kokoelmahierarkian ylimmällä tasolla "collection"

 • type-attribuutin arvo kokoelmahierarkian välitasoilla "item"
 • type-attribuutin arvo moniosaisen objektin ylimmällä kokoavalla tasolla voi olla "item"

 • type-attribuutin arvo yksittäisen objektin tietueessa "item"
 • <lidoRecID type="collection">tietueen tunniste</lidoRecID>
 • <lidoRecID type="item">tietueen tunniste</lidoRecID>
Administrative Metadata

recordWrap > recordType > term
 • Kokoelmarakenteen ylimmän tason tietueessa arvoksi "collection"
  • Huomioi, että 'collection' -tyyppisiä tietueita voi olla hierarkiassa vain yksi. Kaikki muut ovat ITEM.
  • Tämän tason tietueissa käytetään Finnan kokoelmasivupohjaa (erotuksena tavallisesta tietuesivupohjasta)
 • Kokoelmarakenteen välitasoilla arvoksi "item"
 • Objektitasolla arvona on "item"
 • Moniosaisen objektin kaikilla tasoilla voi tässä olla arvona "item"
<recordWrap>
    <lidoRecID type="item"> arvo sama kuin objektin/kokoelman workID</lidoRecID>
    <recordType>
     <term>collection</term>
    </recordType>
    <recordSource>
     <legalBodyName>
      <appellationValue>organisaation nimi</appellationValue>
     </legalBodyName>
     <legalBodyWeblink>url</legalBodyWeblink>
    </recordSource>
    <recordRights>
     <rightsType>
      <conceptID type="copyright">CC0</conceptID>
      <term>julkinen</term>
     </rightsType>
    </recordRights>
</recordWrap>


Descriptive Metadata

relatedWorksWrap > relatedWorkSet

Hierarkian eri tasot omiin relatedWorkSetteihinrelatedWorksWrap > relatedWorkSet> relatedWork > object> objectType
 • Indeksointia varten tarvitaan relatedWork -elementteihin objectType-elementti kertomaan, onko viitattava Work-tietue
  • hierarkian ylin taso'collection': 
  • tietueen lähivanhempi 'parent': 
   • <lido:objectType>
    <conceptID type="URI"></conceptID>
    <term>parent</term>
    </lido:objectType>
 • kussakin tietueessa voi olla viittaus VAIN YHTEEN collection-tasoon
  • collection-tason tietueeseen laitetaan vain viittaus siihen itseensä, jolloin Finna ymmärtää hierarkian päättyvän siihen.
 • parent-viittaus VAIN lähivanhempaan/lähivanhempiin (jos kuuluu useampiin)
  • ei siis tuoda kaikkia välitasoja alimman tietueen lidossa
 • Tietuesivun Konteksti/rakenne-kentässä näytetään hierarkkiset aineistokokonaisuudet, joihin tietue kuuluu, siinä järjestyksessä kuin ne tulevat LIDOssa. Eli LIDOon kannattaa laittaa ylin 'collection' taso ensin ja 'parent' alimmaksi.
<lido:relatedWorksWrap>
     <relatedWorkSet>
      <relatedWork>
       <displayObject>JOKA Journalistinen kuva-arkisto</displayObject>
      </relatedWork>
      <relatedWorkRelType>
       <term>Kokoelma</term>
      </relatedWorkRelType>
     </relatedWorkSet>
     <relatedWorkSet>
      <relatedWork>
       <displayObject>Eero Saurin kokoelma</displayObject>
      </relatedWork>
      <relatedWorkRelType>
       <term>Alakokoelma</term>
      </relatedWorkRelType>
     </relatedWorkSet>
     <relatedWorkSet>
      <relatedWork>
       <displayObject>JOKAEES, Eero Saurin kokoelma</displayObject>
       <object>
       	<objectWebResource/>
        <objectID>cc9fb1c2-5915-4fa2-b47f-95d7f175ece3</objectID>
        	<objectNote type="objectWorkType">Kokoelma</objectNote>
				 	<lido:objectType>
			 			<conceptID type="URI">http://terminology.lido-schema.org/lido01053</conceptID>
						<term>collection</term>
					</lido:objectType>               
				</object>
      </relatedWork>
      <relatedWorkRelType>
       <conceptID/>
       <term>is part of</term>
      </relatedWorkRelType>
     </relatedWorkSet>
     <relatedWorkSet>
      <relatedWork>
       <displayObject>JOKAEES10_08:-, Luojan armeliaita päiviä Heinolan hiekkarannalla</displayObject>
       <object>
        <objectWebResource/>
        <objectID>7886c89d-8ded-4478-b856-1951c8d19179</objectID>
        <objectNote type="objectWorkType">Sarja</objectNote>
			 	<lido:objectType>
					<conceptID type="URI"></conceptID>
					<term>parent</term>
				</lido:objectType>               
			 </object>
      </relatedWork>
      <relatedWorkRelType>
       <conceptID/>
       <term>is part of</term>
      </relatedWorkRelType>
     </relatedWorkSet>
</lido:relatedWorksWrap>relatedWorksWrap > relatedWorkSet> relatedWork > object> displayObjectHierarkian tason nimi, joka näytetään käyttäjälle
relatedWorksWrap > relatedWorkSet> relatedWork > object > objectID

Sen tietueen  lidoRecID-tunniste, johon tässä relatedWorkSetissä viitataan.

relatedWorksWrap > relatedWorkSet> relatedWork > object> objectNote

Mikä on sen objektin aineistotyyppi, johon tässä relatedWorkSetissä viitataan?

 • Hierarkiaa kuvattaessa tänne sijoitetaan aineistokokonaisuutta kuvaava termi, esim 'sarja' tai 'kokoelma'
 • Pitää määritellä attribuutilla type="objectWorkType" (eli aineistotyyppi).
  • Tämä määrityksen perusteella Finna osaa käyttää kenttää oikein, eli näyttää tiedon tietuesivulla kohdassa Kontekti/rakenne > Kuulu kokoelmaan/alakokoelmaan jne.
 • Jos on tarvetta tuoda muuta tietoa tähän viitattavaan objektiin liittyen, objectNote -kenttää voi toistaa, mutta sen tyypiksi pitää määritellä jotain muuta sisällöstä riippuen.
relatedWorksWrap > relatedWorkSet> relatedWorkRelType > term

<term>is part of</term>

 • Kentän arvo määrittelee sen, miten ja missä Finna näyttää kyseisen relatedWorkSetin sisältämät tiedot. Arvon tulee olla hierarkkisella aineistolla 'is part of' erotuksena ei-hierarkkisesta aineistosta, jolla kentän arvona voi olla esim 'kokoelma', 'alakokoelma' tai jotain ihan muuta, esim 'julkaisu'.Huomioitavaa

Huomioi lisäksi seuraavat:

 • Hierarkian ylimmän tason tietueessa viitataan siihen itseensä ylimpänä tasona, jolloin Finna tietää, että tämä on kyseisen hierarkian ylin taso, johon lopetetaan.
 • Ne hierarkian tasot, joille ei ole mitään tietuetta tarjolla, eivät näy hierarkiapuussa. Eli jos
  • Collection-taso (löytyy tietue)
   • Välitaso (ei löydy tietuetta)
    • Parent (ei löydy tietuetta))
     • Objekti (löytyy tietue)
  • niin viittaus välitasolle ja parent-tasolle näytetään kyllä objektin tietuesivulla, mutta vain linkkeinä hakutulokseen, ei sivun alalaidan 'Kokoelmarakenne' -välilehdellä.

Esimerkit

Kokoelmarakenne hakutulossivulla

   → → → →    

Kokoelmarakenne tietuesivulla

Kokoelman sisältö-välilehti

Viittaukset hierarkian ylemmän tason tietueisiin tietuesivulla, kentässä Konteksti/rakenne

Esimerkkitietueeseen


Kokoelmarakenne saman tietueen LIDOssa

Ylimmän tason Collection-tietue

Esimerkkitietueeseen


Kokoelmarakenne saman tietueen LIDOssa


 • No labels