Finnassa on mahdollisuus näyttää saman teoksen eri versiot käyttämällä ns. teosavaimia. Tietueessa teosavaimet näkyvät henkilökuntanäytön kohdassa work_keys_str_mv.

Ohessa kuvankaappaus Muumilaakson marraskuu tietueen teosavaimista:

 

Kyseisen teoksen Muut versiot-välilehdeltä löytyy linkki mm. teoksen englanninkieliseen versioon. Se teosavaimet näyttävät puolestaan tältä:

Koska molemmista teoksista löytyy sama teosavain AT janssontove sentinovember ne löytyvät toistensa versioina Muut versiot -välilehdeltä.

Teosavaimia on kahta tyyppiä: UT (uniform title, yhtenäistetty nimeke) ja AT (Author+Title, Tekijä+Nimeke). Alla on kuvattu kentät, joita avainten muodostamisessa käytetään. MARC-kentissä muotona NNNxx, jossa NNN on kenttäkoodi ja xx lista osakentistä.

AvainMARCLIDOFORWARDQDCHuomautukset
UT

130anp
730anp

---
AT-avaimen tekijäosa

100ab
110ab
111ac
700ab
710ab
711ac

descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event[eventType/term='valmistus']/eventActor/actorInRole/actor/nameActorSet/appellationValue (ensimmäinen arvo)

HasAgent/AgentName

creator

MARC-tietueissa kenttää etsitään listatussa järjestyssä. Avaimeen otetaan ensimmäinen löytynyt. 7xx-kentistä huomioidaan muut paitsi analyyttiset lisäkirjaukset, joista puolestaan tehdään kokonaan erilliset AT-avaimet (ks. alla).

FORWARD-tietueissa agentin Activityn tulee olla jokin seuraavista: 'd02' , 'a00' , 'a01' , 'a02' , 'a03' , 'a05' , 'a06' , 'a08' , 'a09' , 'a10' , 'a11' , 'a12' , 'a13' , 'a31' , 'a38' , 'a43' , 'a50' , 'a99' , 'adp' , 'aud' , 'chr' , 'cmm' , 'cmp' , 'cre' , 'dub' , 'inv'

AT-avaimen nimekeosa

240anpmr
245abn
246abn
247abn

descriptiveMetadata/objectIdentificationWrap/titleWrap/titleSet/appellationValue[@lang='fi'] tai descriptiveMetadata/objectIdentificationWrap/titleWrap/titleSet/appellationValue

IdentifyingTitle

titleMARC-tietueissa kaikista löytyneistä muodostetaan oma avain.

MARC-tietueiden erityispiirteet

  • Avaimet muodostetaan myös ylläolevien kenttien mahdollisista vastinpareista 880-kentissä (tiedot vaihtoehtoisella kirjaimistolla).
  • (Ei vielä käytössä: Analyyttisistä kirjauksista 7xx-kentissä tehdään AT-avaimet, niin, että tekijäosa otetaan ylläolevan taulukon mukaisista osakentistä ja nimekeosa osakentästä t, n, p, m ja r.)

Avainten normalisointi

Esimerkkejä

TeosAvaimet
Tutki ja kirjoitaAT hirsjärvisirkka tutkijakirjoita
Tutki ja kokeile

AT arnoldnick horriblesciencereallyrottenexperiments
AT arnoldnick tutkijakokeile

Autojen säätöarvoja 11-12

AT autotekniikankäsikirja autojensäätöarvoja1112
Humaanin pedagogiikan julistus

AT liimattapaula humaaninpedagogiikanjulistus
UT manifestgumannojpedagogiki
UT манифестгуманнойпедагогики

  • No labels