Ilmoitathan Finna-postiin, mikäli tuot julkaisuviitteitä EAD3ssa. Tuki tälle rakennetaan, kun esimerkkitietue on indeksissä saatavilla.


Arkistoaineistoissa on joskus tarpeen tuoda metadatassa myös julkaisun tietoja. Julkaisun tiedot voidaan tuoda Finnaan kahdella eri tavalla: 

Yksinkertaisempi tapa:

<bibliography>        

        <bibref>                

                <ref href="URL tms.">Julkaisun nimi. Muut referenssitiedot kuten  4/1929 (s. 155-156). Kirjoittajan nimi</ref>        

        </bibref>

</bibliography> 

Monimutkaisempi ja rakenteisempi:

<bibliography>        

    <bibref>                

         <ref href="URL tms.">                         

        <title> Julkaisun nimi</title>           

               Muut referenssitiedot kuten  4/1929 (s. 155-156)                 

        </ref>                

       <name identifier="URN tms. toimijan tunniste" localtype="kirjoittaja” TAI ”RDA-rooli-URI tms.">                         

              <part>Kirjoittajan nimi</part>                

       </name>        

   </bibref>

</bibliography>


Bibliography EAD3-skeemassa: https://loc.gov/ead/EAD3taglib/EAD3-TL-eng.html#elem-bibliography

  • No labels