Tietueiden rikastamisen tarkoituksena on auttaa käyttäjää löytämään tarvitsemansa aineistot. Rikastamisen lähteenä käytetään pääasiassa Finton ontologioita. Rikastus on mahdollista vain, jos tietueet sisältävät tunnisteen kuvailtavasta asiasta. (Joissakin tapauksissa riittää tunnus.)

Indeksin kentät tietueiden rikastuksiin

lähde: Kenttien mappaukset eri formaateista Finnan indeksiin (pieniä puutteita vielä)

Screenshot 2022-11-02 at 10.28.33.png

Muita oleellisia indeksin kenttiä

 • geographic_alt_txt_mv (ohjaustermit)
 • topic_alt_txt_mv (ohjaustermit)
 • long_lat: Main coordinates for map search and display on a map 
 • location_geo: Main coordinates for map search and display on a map, multiple values supported


Aiheiden ja asiasanojen perusteella tapahtuva rikastus tietueisiin

Miksi assosiatiivisia käsitteitä ei rikasteta nykyisellään Finnan indeksiin?

 • Sisältävät myös kuvaillun käsitteen vastakohtia, mitkä aiheuttaisivat huonoja hakutuloksia. 

Paikka-termien perusteella rikastettavat tiedot

Toimijatiedot

 • Lähteet (toimijaindeksi)
  • Asteri: Kansalliskirjaston toimijatiedot, tunnisteet käytössä myös muille organisaatioille 
  • AHAA: SKS:n arkiston (ja Kansallisarkiston) toimijatiedot
  • KAVIn toimijatiedot
 • Aineistoindeksiin indeksoitavat tiedot
  • Toimijatunnisteet
  • Vaihtoehtoiset nimimuodot ja kirjoitustavat MARC21-formaatissa
   • Auktoriteetit haravoidaan erilliseen tietokantaan. Indeksoinnin yhteydessä voidaan ottaa käyttöön MarcAuthEnrichment, minkä avulla pystytään rikastamaan henkilöiden varianttinimiä auktoriteeteista. Rikastus tapahtuu tietueen kentän author2_id_str_mv mukaan. Tällöin tuossa kentässä esiintyvien ID:den mukaan haetaan auktoriteettien tietokannasta tätä täsmäävä auktoriteetti ja haetaan kyseisen auktoriteetin varianttinimet.

    MarcAuthorityn varianttinimet haetaan tällä hetkellä seuraavalla tavalla:

    • Varianttinimet haetaan indikaattoreista 400, 410
    • Jos indikaattori on 400, niin katsotaan osakenttiä a, b, c. Jos indikaattori on 410, niin katsotaan osakenttiä a, b.
    • Kokousten varianttinimet haetaan toimijatietueen 411a-kentästä.
 • Tuetut formaatit
  • MARC21
  • FORWARD
  • EAC-CPF ja EAD3

Rikastettujen tietojen käyttö Finnassa

 • Aineistotietueet löytyvät (niin haluttaessa) myös ohjaustermeillä ja erikielisillä hauilla (kaikki osumat -haussa).
 • Hakua voi rajata alueen koordinaattien perusteella hakutulossivulla ja tarkennetussa haussa.
 • Finna.fissä hakuja voi painottaa täsmälleen oikeaan toimijaan toimijan nimeä klikkaamalla.
 • Omissa näkymissä voi kohdistaa haun täsmälleen oikeaan toimijaan, ei vain merkkijonoon.
  • Omissa näkymissä voi hakea toimijoita.


 • No labels