Tietueiden rikastamisen tarkoituksena on auttaa käyttäjää löytämään tarvitsemansa aineistot. Rikastamisen lähteenä käytetään pääasiassa Finton ontologioita.

Indeksin kentät tietueiden rikastuksiin

lähde: Kenttien mappaukset eri formaateista Finnan indeksiin (pieniä puutteita vielä)

Screenshot 2022-11-02 at 10.28.33.png

Muita oleellisia indeksin kenttiä

 • geographic_alt_txt_mv (ohjaustermit)
 • topic_alt_txt_mv (ohjaustermit)
 • long_lat: Main coordinates for map search and display on a map 
 • location_geo: Main coordinates for map search and display on a map, multiple values supported


Aiheiden ja asiasanojen perusteella tapahtuva rikastus tietueisiin

Miksi assosiatiivisia käsitteitä ei rikasteta nykyisellään Finnan indeksiin?

 • Sisältävät myös kuvaillun käsitteen vastakohtia, mitkä aiheuttaisivat huonoja hakutuloksia. 

Paikka-termien perusteella rikastettavat tiedot

Toimijatiedot

 • Lähteet (toimijaindeksi)
  • Asteri: Kansalliskirjaston toimijatiedot, tunnisteet käytössä myös muille organisaatioille 
  • AHAA: SKS:n arkiston (ja Kansallisarkiston) toimijatiedot
  • KAVIn toimijatiedot
 • Aineistoindeksiin indeksoitavat tiedot
  • Toimijatunnisteet
  • Vaihtoehtoiset nimimuodot ja kirjoitustavat MARC21-formaatissa
   • Auktoriteetit haravoidaan erilliseen tietokantaan. Indeksoinnin yhteydessä voidaan ottaa käyttöön MarcAuthEnrichment, minkä avulla pystytään rikastamaan henkilöiden varianttinimiä auktoriteeteista. Rikastus tapahtuu tietueen kentän author2_id_str_mv mukaan. Tällöin tuossa kentässä esiintyvien ID:den mukaan haetaan auktoriteettien tietokannasta tätä täsmäävä auktoriteetti ja haetaan kyseisen auktoriteetin varianttinimet.

    MarcAuthorityn varianttinimet haetaan tällä hetkellä seuraavalla tavalla:

    • Varianttinimet haetaan indikaattoreista 400, 410
    • Jos indikaattori on 400, niin katsotaan osakenttiä a, b, c. Jos indikaattori on 410, niin katsotaan osakenttiä a, b.
    • Kokousten varianttinimet haetaan toimijatietueen 411a-kentästä.
 • Tuetut formaatit
  • MARC21
  • FORWARD
  • EAC-CPF ja EAD3

Rikastettujen tietojen käyttö Finnassa

 • Aineistotietueet löytyvät (niin haluttaessa) myös ohjaustermeillä ja erikielisillä hauilla (kaikki osumat -haussa).
 • Hakua voi rajata alueen koordinaattien perusteella hakutulossivulla ja tarkennetussa haussa.
 • Finna.fissä hakuja voi painottaa täsmälleen oikeaan toimijaan toimijan nimeä klikkaamalla.
 • Omissa näkymissä voi kohdistaa haun täsmälleen oikeaan toimijaan, ei vain merkkijonoon.
  • Omissa näkymissä voi hakea toimijoita.


 • No labels