Finnan indeksin päivityksessä noudatetaan pääsääntöisesti kahta aikataulua:

  • Kirjastojärjestelmien aineistot päivitetään puolen tunnin välein. 

    • Axiell, KOHA ja Mikromarc-aineistoja haravoidaan neljä tietokantaa rinnakkain.

    • Linnea- ja Armas-palvelimilla sijaitsevista kannoista päivitetään muutokset palvelinkohtaisesti niin, että kullakin palvelimella on kerrallaan korkeintaan yksi haravointiajo käynnissä. Näin siksi, että palvelimet ovat toistaiseksi melko kovalla kuormituksella, ja ylimääräistä kuormitusta pyritään välttämään. Tämän ratkaisun seurauksena saattaa jokin isompi päivityserä (esim. iso bulk import -muutos) hidastaa muiden kantojen päivitystä. Samoin voi käydä, jos joudutaan haravoimaan tietokantoja uudelleen. Yleensä siis tiedot päivittyvät n. puolen tunnin välein, mutta takeita siitä ei ole. Jos edellinen haravointiajo on vielä kesken, kun olisi aika aloittaa seuraava kierros, jää uusi kierros väliin, ja sitä yritetään jälleen puolen tunnin kuluttua.

      Linnea- ja Armas-palvelimilla on päivityksessä katko päivittäin n. klo 19.55 - 23.25, jotta palvelinten varmuuskopiot ja mahdolliset huoltoajot saadaan tehtyä ongelmitta.

  • Muu aineisto haravoidaan pääsääntöisesti kerran vuorokaudessa alkaen klo 23.00 yksi tietokanta kerrallaan. Joidenkin taustajärjestelmien haravointi tehdään harvemmin, esim. kerran viikossa.

 

Miksi tietueet päivittyvät eri aikaan?

Haravoinnissa muuttuneiden, lisättyjen ja poistettujen tietueiden käsittely (esim. deduplikointi) ja indeksin päivitys tapahtuvat Finnassa samaan aikaan haravointien kanssa. Näin ollen saattaa olla, että osa haravoiduista muutoksista näkyy muita aikaisemmin. Käsittelyä ja indeksointia tehdään kuitenkin jatkuvasti, joten seuraavat muutokset voivat tulla näkyviin jo muutaman minuutin kuluttua edellisistä.

Viivettä aiheuttaa myös uuden hakijan "lämmitys" Finnan hakuindeksin puolella, missä kestää aina muutama minuutti.  "Lämmitys" on edellytyksenä sille, että haut toimivat nopeasti. Näin ollen juuri ennen haravoinnin aloitusta tallennetun tietueenkin näkymiseen Finnassa menee useita minuutteja.

 

Kuinka kirjastoaineistojen saatavuustiedot siirtyvät Finnaan?

Saatavuustiedot saadaan kirjastojärjestelmän rajapinnasta reaaliaikaisesti aina tarvittaessa.

  • No labels