Yleistä

Dublin core -formaatissa haravoitavien aineistojen kohdennus (mappaus) Finnan aineistotyyppeihin tehdään tietokantakohtaisesti eli kullekin tuotavalle kokoelmalle määritellään, mihin Finnan aineistotyyppiin mikäkin siinä esiintyvä aineistotyyppimerkintä kohdennetaan.

Mitä sanastoa kannattaa käyttää?

  • Koska QDC-formaatissa haravoitavien aineistojen mappaus Finnan aineistotyyppeihin tehdään nykyisellään tietokantakohtaisesti, minkään tietyn sanaston käyttö ei ole pakollista, vaan olennaista on termien johdonmukaisuus oman julkaisuarkistoaineiston sisällä.
  • Finna on yleisesti sitoutunut tukemaan Metatietosanaston aineistotyyppejä, joita on opinnäytetöiden osalta käytetty myös metadatasuosituksen ohjeissa kentälle dc.type.ontasot. Muiden kuin opinnäytteiden osalta esim. OKM:n julkaisutyypeille löytyy hyvin vastaavuudet Finnan aineistotyypeistä ja niiden käytöstä on niinikään metadatasuosituksessa ohjeet kentälle dc.type.okm. Kannattaa tutustua myös muihin julkaisuarkistojen metadatasuosituksen ohjeisiin type-kenttien käytöstä.
  • Aineistontarjoaja voi sopia Finnan palvelupisteen kanssa, mihin Finnan aineistotyyppiin mikäkin type-kentän arvo mapataan/kohdennetaan Finnassa. Finnassa käytössä olevat aineistotyypit löytyvät esim. aineistotyyppifasetistä Finnan tuotantonäkymässä.

Mistä kentästä aineistotyyppi tunnistetaan?

  • Finna tunnistaa vain yhden aineistotyypin tietueen metadatasta ja tämä tunnistetaan oletuksena ensimmäisestä dc.type-kentästä, joka tietueesta löytyy.
  • Tarvittaessa voidaan määritellä käytettäväksi ensisijaisesti jokin tietty muu type-kenttä silloin kuin kyseinen kenttä löytyy tietueesta. (Esim. dc.type.okm, dc.type.coar…) Tämä on hyvä vaihtoehto siinä tapauksessa, että aineistossa suositaan jonkin tietyn type-kentän käyttöä, joka ei välttämättä ole tietueen ensimmäinen type-kenttä. Jos tätä preferoitua kenttää ei löydy tietueesta, Finna hyödyntää ensimmäisenä löytyvää type-kenttää.
  • Jos käytössä on sellaisia type-kenttiä, jotka hankaloittavat aineistotyyppien mappausta Finnassa, niitä voi suodattaa pois rajapinnasta DSPacen puolella, jotta Finnaan tulevat haravoinnissa vain sellaiset type-kentät, joita pystytään hyödyntämään aineistotyypin mappauksessa.


  • No labels