Finnassa julkaistavalle digitaaliselle resurssille, eli esim kuva-, 3D tai äänitiedostolle, voi tuoda tietoja LIDOn resourceSet-elementeissä. Tiedot näytetään kuva-alueen alla painikkeen 'Näytä kuvan/tiedoston tiedot' alla.

Jos tietueeseen sisältyy useita eri kuvia tai muita tiedostoja, käyttäjä näkee vain kulloinkin valitsemansa tiedoston tiedot.


Tiedot, joita resourceSet-elementeissä voi tuoda:

 • Tiedoston ID (resourceID)
 • Oikeudenhaltija (rightsHolder)
 • Krediitit (creditLine)
 • Resurssin tyyppi (resourceType)
 • Suhde objektiin (resourceRelType)
 • Luontiaika (resourceDateTaken)
 • Perspektiivi/suunta (resourcePerspective)
 • Tiedoston kuvaus (resourceDescription)
 • Tiedoston nimi (resourceDescription type="displayLink")

Tiedoston kuvaus ja Tiedoston nimi

Sekä tiedoston kuvaus että tiedoston nimi poimitaan kentästä resourceDescription.

 • Ilman attribuuttia kentän sisältö näkyy kuvan tiedoissa tiedoston kuvauksena
  • Huom! Kuvaustekstistä voidaan tarjota myös kieliversiot LIDO skeeman mukaisesti. Tiedoston kuvaus on eri asia kuin aineistotietueessa kuvaillun objektin kuvaus. 
 • Jos on attribuutti type="displayLink", kentän sisältö näytetään tiedoston nimenä. Vain ladattavissa olevien tekstitiedostojen tapauksessa resourceDescription-kentän sisältö displayLink-attribuutilla näytetään latauslinkkinä:

Katso lisää erilaisista tiedostotyypeistä Finnassa

 • No labels