Protokollan speksit: http://www.openarchives.org/OAI/2.0/openarchivesprotocol.htm

Erityisesti 3.5 Flow Control: http://www.openarchives.org/OAI/2.0/openarchivesprotocol.htm#FlowControl

Toteutuksen ohjenuorat: https://www.openarchives.org/OAI/2.0/guidelines-harvester.htm

RecordManagerin wiki: https://github.com/NatLibFi/RecordManager/wiki
Alma-järjes

Lyhyt kuvaus haravoinnin kulusta:

1. RecordManager (OAI-PMH Harvester) lähettää ensimmäisen haravointipyynnön palvelimelle (OAI-PMH Provider). Jos haravointi on saatu tehtyä onnistuneesti aiemmin, pyydetään vain edellisen haravoinnin jälkeen muuttuneet tietueet. Muussa tapauksessa aloitetaan haravointi alusta asti. Haravointi tehdään testi-indeksissä tyypillisesti kerran vuorokaudessa ja tuotanto-indeksissä 30 minuutin välein. Jos edellinen haravointi ei ole ehtinyt valmistua, kun seuraava olisi aikataulutettu alkamaan, jätetään seuraava haravointi välistä.

2. Jos pyyntö päättyy virheeseen (HTTP-virhekoodi, yhteysvirhe tai error-elementti vastauksessa), RecordManager yrittää pyyntöä uudelleen 30 sekunnin kuluttua. Uudelleenyrityksiä tehdään korkeintaan 20.

3. Jos vastaus palvelimelta tulee onnistuneesti eikä sisällä virheitä, käsitellään vastauksen sisältämät tietueet (voi olla myös tyhjä vastaus ilman tietueita), ja mikäli vastauksessa on ei-tyhjä resumptionToken, tehdään uusi pyyntö välittömästi tätä resumptionTokenia käyttäen. Pyyntöjä ei tehdä samanaikaisesti useampaa, vaan RecordManagerin on odotettava seuraavaa resumptionTokenia, jotta se pystyy pyytämään seuraavan tietuejoukon.

  • No labels