Julkaisun kattavuus (aika)

Julkaisun ajallinen kattavuus, kuten vuosikymmen, vuosisata tai ajanjakso, jota julkaisu käsittelee. Suosituksena on tallentaa ajanjaksot numeroin, esim. 500-1400; ei 1980-luku, vaan 1980-1989. Ajanjaksojen nimitykset tulee tallentaa dc.subject-kenttään, esim. renessanssi, keskiaika, antiikki. Jos ajallista kattavuutta ei tiedetä tarkasti, voi tallentaa arvion aikavälistä. Älä käytä vuosiluvun korvaamiseen erikoismerkkejä. Toistettava kenttä.


Huomioita: ISO 8601 -standardin mukaan ajanjakson erotinmerkkinä tulisi käyttää kauttaviivaa ( / ), mutta väliviivan ( - ) vakiintuneen käytön vuoksi kauttaviivan käyttö ei ole yleistynyt. Kumman tahansa erotinmerkin käyttö on hyväksyttävää, mutta erotinmerkin käytön tulee olla yhtenäistä julkaisuarkiston sisällä.

  • No labels