Vaihtoehtoinen nimeke

Julkaisun muu nimeke, esimerkiksi erikieliset nimekkeet. Nimeke muodossa Päänimeke : alanimeke. Kaksoispisteen molemmin puolin on tyhjä välilyönti kirjastoissa yleisesti käytetyn ISBD-välimerkityksen mukaisesti. Nimekkeen muotoilu muuten kuten alkuperäisessä julkaisussa. Toistettava kenttä. Katso esimerkit dc.title-kentän tiedoista.


*Finna

  • No labels