Kirjastoverkkopalvelut tarjoaa järjestelmää ja tukea digitaalisten aineistojen verkkojulkaisemiseen. Peruspalvelu kattaa työkalut aineistojen syöttöön, hallintaan, verkkojulkaisemiseen, sekä käyttäjätuen, nauhavarmistukset ja rajapintoja julkaisuarkiston käyttöön muista järjestelmistä käsin.

Helpoin tapa liittyä palveluumme on tulla osaksi Doriaa, usean organisaation käyttämää keskitettyä julkaisuarkistoa. Jos julkaisuarkistolle on paljon erityisvaatimuksia, asiakkaalle voidaan luoda räätälöidympi, oma julkaisuarkisto. Keskeinen osa tekniikkaa on toteutettu avoimen lähdekoodin DSpace-ohjelmistolla, jota on muokattu sopimaan käyttötarkoituksiimme.


Julkaisuarkistopalvelujen yhteystiedot

Käyttö- ja tekninen tuki:
kk-julkaisuarkistot (at) helsinki.fi

Asiakasorganisaatioiden palvelupostit

Kansalliskirjaston Doria-aineistot

Tiedustelut ja kysymykset:
kansalliskirjasto (at) helsinki.fi

Ajankohtaista Julkaisuarkistopalveluissa

Julkaisuarkistojen kuvailuverkosto https://www.kiwi.fi/x/LQE1Fg (JULKU) on aloittanut työnsä marraskuussa 2023. Ryhmän ensimmäinen kokous pidettiin tiistaina 21.11. Kokousmuistio on luettavissa täällä. JULKU-ryhmä keskittyy metadatasuosituksen ylläpitoon ja kehittämiseen. Metadatasuositus julkaisuarkistojen tekstiaineistoille julkaistiin vuonna 2017, ja sen teki eri organisaatioissa julkaisuarkistojen parissa työskentelevistä henkilöistä koostunut asiantuntijaryhmä.…
Seuraava julkaisuarkistopalveluiden asiantuntijaryhmän kokous pidetään tiistaina 28.11. klo 13:15 - 15. Kokouskutsut on lähetetty ryhmän jäsenille. Mikäli haluat tulla seuraamaan kokousta, voit pyytää osallistumislinkin sähköpostitse osoitteesta kk-julkaisuarkistot(at)helsinki.fi.
Palveluosoite muuttuu
Siirrymme kansalliskirjaston julkaisuarkistopalveluissa käyttämään asiakasviestinnässämme tikettijärjestelmää. Sen tähden palvelupostimme osoite muuttuu. Uusi osoite on kk-julkaisuarkistot (at) helsinki.fi. Vanha Doria-postin osoite toimii alkuvaiheessa rinnalla, mutta tarkoitus on, että viestintä siirtyy uuteen osoitteeseen.
Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan yhteinen Kaisu-julkaisuarkisto on avattu 22.11.2022. Kaisussa julkaistaan pääasiassa rahataloutta koskevaa tieteellistä kirjallisuutta painottuen erityisesti rahapolitiikkaan ja rahoitusmarkkinoihin. Kaisuun on tallennettu Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan verkkojulkaisut. Kaisussa on hieman yli 10 000 julkaisua, ja vanhimmat digitoidut aineistot ovat 1880-luvulta.…
Automaattinen kuvailutyökalu Annif on käytössä monien julkaisuarkistojemme syöttölomakkeella auttamassa julkaisun tallentajaa asiasanojen määrittelyssä. Viime syksyn Kirjastoverkkopäivillä pidettiin työpaja, jossa arvioitiin Annifin tekemän kuvailun laatua. Lue Tietolinjan artikkeli työpajasta: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021121661232 https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021121661232.

  • No labels