Massaeditointityökalulla voidaan tehdä metadatamuokkauksia ja tietueiden siirtoja isoille massoille kerrallaan. Editointi tapahtuu LibreOfficen Calc-ohjelmalla, joka vastaa Microsoftin Exceliä. Muokattavat tiedostot ovat CSV-muotoisia. Julkaisuarkistosta voi exportoida CSV-tiedoston kokoelmittain tai yhteisöittäin ja hakutuloksiin perustuen. Exportilla saadaan CSV-tiedosto, jossa jokainen tietue on omalla rivillään ja sarakkeissa puolestaan ovat kaikki julkaisuarkistossa käytössä olevat Dublin Core -metadatakentät. Ideana on, että taulukkolaskentaohjelman (Calc) toimintoja käyttäen voidaan muokata metadataa tehokkaasti, esim. muuttaa jokin arvo replace-toiminnolla tai lisätä uusi metadata jokaiseen tietueeseen nopeasti sarakkeen kopiointitoiminnolla. Vain taulukkolaskentaohjelman rajat määrittävät muokkausmahdollisuudet. Kun muokkaus on valmis, CSV-tiedosto importoidaan takaisin DSpaceen käyttöliittymästä löytyvällä "importoi metadata" -toiminnolla. Tämän jälkeen DSpace näyttää raportin muutettavista asioista ja käyttäjän hyväksyttyä ne tietueet päivitetään vastaamaan CSV:ssä tehtyjä muutoksia. Massaeditorin käyttö vaatii pääkäyttäjätunnuksia ja sen kanssa täytyy luonnollisesti olla huolellinen.

Alla on ohjeet massaeditorin käytöstä. Niissä opastetaan massaeditorin yleisimpiin toimintoihin kuvakaappausten kanssa.

Hakemisto

 

Massaeditoinnin toimintaperiaate

 • Kokoelman tai hakutuloksen tietueet (itemit) voidaan eksportoida CSV-tiedostona omalle tietokoneelle taulukkomuodossa

 • CSV:tä muokataan AINA LibreOfficen Calc-ohjelmalla, Microsoftin Excel-ohjelma ei avaa tiedostoa oikein

 • Muokattu CSV importoidaan takaisin DSpaceen ja siellä olevat tietueet päivittyvät vastaamaan CSV:ssä tehtyjä muutoksia

 • Massaeditoinnilla voi:

  • Muokata, lisätä ja poistaa metadataa

  • Lisätä, poistaa tai siirtää tietueita (lisäyksessä vain metadata)

  • Hakea kokoelman tai hakutuloksen metadatan taulukkomuodossa, esim. raportointia varten

 • Ennen CSV:n importointia tulevat muutokset vahvistetaan

  • DSpace luo raportin siitä, miten on tulkinnut CSV:tä ja mitä on muuttamassa julkaisuarkiston metadatassa

  • Muutokset voi vielä perua tässä kohtaa, jos näyttää siltä, että importoitava CSV muuttaakin jotain muuta kuin mitä oli tarkoitus

 • Jos muutokset hyväksytään, massaeditointi suoritetaan tietokantaan/julkaisuarkistoon

  • Importoinnin jälkeen DSpace luo raportin tehdyistä muutoksista

 • Metadata editoidaan siis kokonaan DSpacen ulkopuolella

 • Ideana on, ettei pyörää keksitä uudelleen, vaan käytetään editoinnissa jo hyväksi havaittua tapaa, eli taulukkolaskentaohjelmaa

 • Editoinnissa voi käyttää taulukkolaskentaohjelman tarjoamia työkaluja:

  • Etsi ja korvaa, (arvojen uudelleenjärjestäminen?)

  • Tyhjien solujen täyttäminen samoilla vakioarvoilla

  • Suuren massan muokkaus on nopeampaa kuin web-pohjaisella syöttölomakkeella


Käytön rajoitteita

 • Vain pääkäyttäjät voivat exportoida ja importoida CSV-tiedostoja

  • Muut voivat käyttää massaeditointia pyytämällä sopivan CSV:n ja lähettämällä sen editoinnin jälkeen takaisin importoitavaksi

 • Maksimimäärä editoitavia tietueita per importointi on 1000 kpl

  • Voidaan kiertää pilkkomalla suurempi tiedosto pienempiin osiin, joissa max. 1000 riviä/tiedosto

  • Rajoitus on käytössä vain käyttöliittymän kautta käytettäessä, suoraan palvelimella importoitaessa rajaa ei ole

 • HUOM: Massaeditoinnissa on riskinsä, jolla voi saada aikaan paljon tuhoa julkaisuarkistossa! Käyttö vaatii aina koulutuksen!


Metadatan eksportointi julkaisuarkistosta

 • Poimi sopiva joukko tietueita, joita haluat muokata
 • Toiminnon nimi riippuu siitä, millaista metadataa haluat eksportoida (eksportointi voi kestää hetken)
 • Kokoelmatasolla (klikkaa kuvaa suurentaaksesi sitä):

   

 • Hakutuloksissa (toimii vain pääkäyttäjätunnuksilla): 


 

CSV-tiedoston asetukset

 • CSV-tiedostoa avatessa (tai ohjelmallisesti generoitaessa) LibreOfficella on ensin tarkistettava CSV-tiedoston asetukset

 • Itse CSV-tiedoston sarakkeiden erotinmerkkinä toimii pilkku (,) ja tekstin erotinmerkkinä lainausmerkki (“)

  • Valittava erikseen Calc-ohjelmassa tiedostoa avatessa!

 • Tiedosto pitää avata UTF-8 -muodossa:

  • Character set: Unicode (UTF-8)

  • Myös tallennus tehtävä UTF-8 -muodossa

   • Tallennusmuoto on automaattisesti oikein, jos tiedosto on avattu ohjeen mukaan (klikkaa kuvaa suurentaaksesi sitä) • HUOM: jos saat alla olevan kaltaisen virheilmoituksen, valitse aina CSV-tiedostomuoto!CSV-tiedoston rakenne

 • Taulukon 1. rivi:

  • 1. sarake: tietueen ID

  • 2. sarake: kokoelman handle

  • Loput sarakkeet: metadatakenttien nimet

 • Yksi rivi vastaa yhden julkaisuarkistoon tallennetun tietueen koko kuvailua / metadataa

 • Metadatakentän kieliversiot hakasuluissa [ ] nimen perässä

  • Saman metadatakentän eri kieliversioille on oma sarakkeensa (voi hämätä aluksi)

  • Esim: dc.title[], dc.title[fi], dc.title[en] jne.

 • Toistuvan kentän eri arvot erotetaan metadatassa toisistaan kaksoisputkella: ||

 • Sarakkeista tärkein on ID-kenttä, koska sen avulla rivi yhdistyy tiettyyn tietueeseen

  • Kenttää ei saa poistaa taulukosta!

  • Poikkeuksena uuden metadatan lisääminen, jolloin id-sarakkeessa on plusmerkki (+)


  (klikkaa kuvaa suurentaaksesi sitä)


Ennen CSV-tiedoston muokkausta

 • Ota CSV:stä varmuuskopio 

  • ÄLÄ muokkaa eksportoitua tiedostoa, vaan sen kopioita

  • NIMEÄ kopiot erikseen, esim. voit lisätä julkaisuarkiston lyhenteen tiedoston nimen loppuun

 • Älä käytä Microsoft Exceliä

  • Vaikka Excel on virallisesti tuettu, CSV-tiedoston avaaminen on vaikeaa ja versiosta riippuvaa.

  • Jos Excel on ainoa vaihtoehto, tee vain editointi sillä, mutta älä tallenna lopullista importoitavaa versiota. (Copy-Paste Calciin hoitaa asian viimeistelyvaiheessa)

 • Poista tiedostosta kaikki ne sarakkeet, joita ei muokata

  • Poista myös mahdolliset ylimääräiset rivit

 • HUOM: Säilytä aina vähintään ID-sarake muokattavilla riveillä!

 • Taulukon toisessa sarakkeessa olevaa kokoelman handlea ei sen sijaan ole pakko säilyttää

  • Handle tarvitaan vain, jos olet siirtämässä tietuetta toiseen kokoelmaan


Metadatan muokkaus Calc-ohjelmalla

 • Tietyn metadatakentän muokkaus:

  • Poista kaikki muut sarakkeet, paitsi ID ja muokattava sarake

   • Säilytä myös jokin sarake, jolla tunnistat tietueen, esim. title

  • Tee muokkaukset sarakkeeseen

 • Tietueen lisäys (vain metadataa voi lisätä):

  • Ota jokin samaan kokoelmaan kuuluva tietue malliksi

  • SÄILYTÄ ylin rivi, jossa on sarakkeiden otsikot

  • Lisää ID-sarakkeeseen plusmerkki +

  • Täytä rivin sarakkeet halutulla metadatalla

   • Erota toistuvat kentät solussa kaksoisputkella ||

 • Tietueen siirto toiseen kokoelmaan:

  • Vaihda riville sen kokoelman handle, johon tietue halutaan siirtää

  • HUOM: Tietueen voi mäpätä myös useampaan kokoelmaan antamalla useamman handlen erottamalla ne toisistaan kaksoisputkella ||

   • Ensimmäinen on omistava kokoelma

  • Pyri välttämään item-mäppäystä, jos se vain on suinkin mahdollista

 • Metadatan poisto:

  • Tyhjennä haluttu solu

  • HUOM: älä poista ID-solua


Muokatun CSV:n importointi

 • Kun metadatan muokkaus on valmis, tallenna CSV ja importoi se takaisin DSpaceen (toimii vain pääkäyttäjätunnuksilla)
 •  “Importoi metadata” -toimintoa klikkaamalla avautuu sivu, jossa voit ladata CSV-tiedoston


  (klikkaa kuvaa suurentaaksesi sitä)
 • Hae muokkaamasi tiedosto tietokoneeltasi painamalla Choose file -nappia

 • Tarkista DSpacen luoma raportti siitä, mitä olet muuttamassa
 • Hyväksy importointi vain jos raportin tiedot vastaavat sitä mitä oli tarkoitus saada aikaiseksi

 • Odota ilmoitusta importoinnin onnistumisesta

  • HUOM: Käyttöliittymä voi mennä sekaisin isompien tiedostojen importoinnissa ja päätyä ikävän näköiseen virheeseen.

   • Näissä tapauksissa loppuyhteenvetoa ei tule, mutta importointi kyllä onnistuu käyttöliittymän toiminnasta huolimatta

   


 • No labels