Blog

Metadatasuosituksen kehittämiseen keskittyvän JULKUn neljäs kokous pidettiin tiistaina 21.5. Kokouksen muistio on luettavissa täällä

Kokouksessa käsiteltiin Finnan aineistotyyppejä sekä metadatasuosituksen uusia saavutettavuuskenttiä, saavutettavuusohjeistusta, embargon toiminnan dokumentointia metadatasuositukseen ja dc.rights-kentän uutta arvoa, jolla voi määritellä, että tekijänoikeuden alaista aineistoa saa käyttää opetustoiminnassa.

JULKUn seuraava kokous on ensi syksynä. 

Vuoden ensimmäinen julkaisuarkistopalveluiden asiantuntijaryhmän kokous pidetään perjantaina 24.5. klo 12:15 - 14. Ryhmä on aloittanut uuden toimintakautensa vv. 2024-27, ja ryhmän kokoonpano on hieman muuttunut.

Kokouskutsut on lähetetty ryhmän jäsenille. Mikäli haluat tulla seuraamaan kokousta, voit pyytää osallistumislinkin sähköpostitse osoitteesta kk-julkaisuarkistot(at)helsinki.fi.

Julkaisuarkistojen kuvailuverkosto (JULKU) on aloittanut työnsä marraskuussa 2023. Ryhmän ensimmäinen kokous pidettiin tiistaina 21.11. Kokousmuistio on luettavissa täällä.

JULKU-ryhmä keskittyy metadatasuosituksen ylläpitoon ja kehittämiseen. Metadatasuositus julkaisuarkistojen tekstiaineistoille julkaistiin vuonna 2017, ja sen teki eri organisaatioissa julkaisuarkistojen parissa työskentelevistä henkilöistä koostunut asiantuntijaryhmä. JULKU jatkaa kehitystyötä pyrkien ajantasaistamaan ja kehittämään suositusta julkaisuarkistokentän tarpeiden mukaan.

Verkoston jäsenten nimet näet tästä. Verkostolle voi lähettää postia osoitteeseen dc-posti (at) helsinki.fi. Verkoston seuraava kokous on tiistaina 23.1.2024.


Seuraava julkaisuarkistopalveluiden asiantuntijaryhmän kokous pidetään tiistaina 28.11. klo 13:15 - 15.

Kokouskutsut on lähetetty ryhmän jäsenille. Mikäli haluat tulla seuraamaan kokousta, voit pyytää osallistumislinkin sähköpostitse osoitteesta kk-julkaisuarkistot(at)helsinki.fi.

Palveluosoite muuttuu

Siirrymme kansalliskirjaston julkaisuarkistopalveluissa käyttämään asiakasviestinnässämme tikettijärjestelmää. Sen tähden palvelupostimme osoite muuttuu.

Uusi osoite on kk-julkaisuarkistot (at) helsinki.fi. Vanha Doria-postin osoite toimii alkuvaiheessa rinnalla, mutta tarkoitus on, että viestintä siirtyy uuteen osoitteeseen.


Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan yhteinen Kaisu-julkaisuarkisto on avattu 22.11.2022. Kaisussa julkaistaan pääasiassa rahataloutta koskevaa tieteellistä kirjallisuutta painottuen erityisesti rahapolitiikkaan ja rahoitusmarkkinoihin. Kaisuun on tallennettu Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan verkkojulkaisut. Kaisussa on hieman yli 10 000 julkaisua, ja vanhimmat digitoidut aineistot ovat 1880-luvulta. Kaisussa on myös erikoiskokoelmia kuten kotimaisten pankkien vuosikertomuksia 1800-luvulta alkaen. Kaisun artikkelit löytyvät myös Finna-hakupalvelusta.

Kaisun julkaisuista vastaa Suomen Pankin kirjasto. Kirjaston henkilökuntaan saa yhteyden sähköpostitse osoitteella kirjasto(at)bof.fi.

Julkaisuarkiston palveluntarjoajana ja teknisenä ylläpitäjänä toimii Kansalliskirjaston Julkaisemisen palvelut -yksikkö. Ennen Kaisua Suomen Pankin julkaisut oli koottu Helsingin yliopiston Helda-julkaisuarkistoon.

Automaattinen kuvailutyökalu Annif on käytössä monien julkaisuarkistojemme syöttölomakkeella auttamassa julkaisun tallentajaa asiasanojen määrittelyssä. Viime syksyn Kirjastoverkkopäivillä pidettiin työpaja, jossa arvioitiin Annifin tekemän kuvailun laatua. Lue Tietolinjan artikkeli työpajasta: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021121661232.

Metadatasuosituksen julkaisuarkistojen tekstiaineistolle pohjalta on luotu suunnitelmat siitä kuinka DSpacessa voi ohjelmallisesti luoda lähdeviitteen tietuesivulle APA-tyylillä. Tutustu metatietotaulukoihin täällä: 8 Viittaustietojen kerääminen julkaisujen metatiedosta

Lappeenrannan teknillisen yliopiston kokoelmat on poistettu Doria-julkaisuarkistosta, koska teknilliselle yliopistolle on syksyllä 2018 avattu oma LUTPub-julkaisuarkisto. Päällekkäisiä aineistoja ei näin ollen enää Lappeenrannan teknillisen yliopiston osalta löydy Doriasta. Vastaavien julkaisuarkistopäivitysten varalta julkaisuarkistoon tallennetut julkaisut kannattaa aina linkittää niiden metatiedoista löytyvällä URN-tunnuksella, jotta linkitykset säilyvät, vaikka verkkojulkaisujen sijainti muuttuisi.

Metadatasuositus on päivitetty 16.3.2018 järjestetyssä kokouksessa käytyjen keskustelujen pohjalta. Uudet kentät on lisätty Kaikki metadatakentät -sivulle ja ne, sekä olennaisesti muuttuneet jo käytössä olevat kentät on listattu 9 Muutokset metadatasuositukseen -sivulle. Lisäksi suositukseen on luotu uusi alasivu, Ehdotus korkeakoulujen alayksiköiden metadatakentiksi, mutta tälle sivulle listatut kentät löytyvät laajemmasta metadatakenttälistauksestakin. Myös suosituksen kentät sisältävään excel-tiedostoon on tehty tarvittavat muutokset. Samaan tiedostoon on lisätty muutama aputaulukko helpottamaan työtä julkaisuarkistoissa.

Turun yliopiston kokoelmat on poistettu Doria-julkaisuarkistosta, koska ne ovat löytyneet elokuusta 2017 lähtien omasta UTUPub-julkaisuarkistosta. Nyt siis päällekkäisiä aineistoja ei enää Turun yliopiston osalta löydy Doriasta. Vastaavien julkaisuarkistopäivitysten varalta julkaisut kannattaa aina linkittää niiden metatiedoista löytyvällä URN-tunnuksella, jotta linkitykset säilyvät, vaikka verkkojulkaisujen sijainti muuttuisi.

Lisätietoja Turun yliopiston kirjaston uutisissa: Doria-julkaisuarkisto sulkeutuu - aineistot nyt UTUPubissa

Kansalliskirjaston ylläpitämissä julkaisuarkistoissa käynnissä ollut taustajärjestelmän päivitys on valmistunut. Käytetty DSpace-järjestelmä on päivitetty uudempaan 5.6-versioon. Samalla monessa julkaisuarkistossa on päivitetty metadataa vastaamaan viime vuonna julkaistua Metadatasuositusta julkaisuarkistojen tekstiaineistolle. Yhtenäistä metadataa on helpompi käsitellä tulevissa versiopäivityksissä, kokoelmien siirroissa ja haravoidessa tietoa muihin järjestelmiin. Yhtenäisyydestä on myös hyötyä tiedonhakijalle, koska samalla tavalla tallennettua metadataa on helpompi selailla ja hakea.

WitMill Oy toteuttaa Kansalliskirjaston toimeksiannosta kirjastoille ja muille julkishallinnon organisaatioille suunnattujen verkkopalveluiden ulkoisen arvioinnin. Arvioinnin piiriin kuuluvat Finna, Finto, FinELib, Melinda, kirjastojärjestelmäpalvelut, julkaisuarkistopalvelut ja KITT2. 

Osana arviointia toteutamme verkkokyselyn, johon toivomme vastauksia organisaatiostasi ko. palveluita tuntevilta henkilöiltä. Kyselyllä koottava tieto täydentää eri tahoille tehdyillä haastatteluilla koottua arviointiaineistoa.

Voit välittää tätä kyselyä eteenpäin organisaatiossasi palveluita tunteville henkilöille. Voit valita yhden tai useampia palveluita, joiden osalta vastaat kyselyyn. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia riippuen siitä, kuinka monen palvelun osalta vastaat kysymyksiin. 

Vastaathan kyselyyn viimeistään ma 12.3.2018 seuraavasta linkistä: https://fi.surveymonkey.com/r/MLD9ZGC

Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti siten, ettei tuloksia yhdistetä yksittäiseen vastaajaan. Kiitos arvokkaasta tutkimusavustasi!

Lisätietoja kyselystä: Heli Paavola, WitMill Oy, [email protected], 050 428 0873
Lisätietoja arvioinnista: Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto, [email protected], puh. +358 50 3102654

Kansalliskirjaston ylläpitämissä julkaisuarkistoissa on käynnissä laaja päivitysruljanssi, kun taustajärjestelmänä käytetty avoimen lähdekoodin DSpace-järjestelmä päivitetään uudempaan 5.6-versioon. Uutta tässä versiossa on mobiiliyhteensopiva Mirage 2 -käyttöliittymä ja helpompi silmäiltävyys Discovery-moduulin avulla. Voit käydä tutustumassa uuteen käyttöliittymään esimerkiksi Lapin yliopiston Lauda- (http://lauda.ulapland.fi/) tai vasta julkaistussa Turun yliopiston UTUPub-julkaisuarkistossa (http://www.utupub.fi/). Kannattaa myös kokeilla miten paljon helpompaa päivitettyjen julkaisuarkistojen käyttö on kännykällä tai tabletilla.

Sain mahdollisuuden esitellä Dublin Core -formaattia ja helmikuun lopussa julkaistua Metadatasuositusta julkaisuarkistojen tekstiaineistolle Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen webinaareissa. Kumpikin webinaari kestää 20 minuuttia ja ne katsomalla saa hyvät perustiedot niin Dublin Core -formaatista kuin metadatasuosituksesta. Samalta sivulta löytyvät myös powerpoint-diat, joissa on hyödyllisiä linkkejä eteenpäin.

Linkit webinaari-esityksiin:

Dublin Core -formaatin käyttö elektronisten resurssien kuvailussa

Metadatasuositus julkaisuarkistojen tekstiaineistoille