Alle listataan kenttiin tehdyt muutokset metadatasuosituksen julkaisun jälkeen. Vain suuret muutokset, kuten kentän vaihtamiset, uusien kenttien lisäykset tai tarpeettomien kenttien poistot listataan. Jos metadatakentän varsinainen merkitys/sisältö ei muutu, tieto lisätään vain kentän tietoihin, ei tänne.

Lisätty alasivu

Metadatasuosituksessa on uusi alasivu, jossa ehdotetaan, miten tiedekunta, oppiaine tai muu vastaava tieto voidaan tallentaa julkaisun metadataan: 7 Ehdotus korkeakoulujen alayksiköiden metadatakentiksi.

Lisätty uusia kenttiä

9.5.2018:

dc.contributor.department

dc.contributor.faculty

dc.contributor.groupauthor

dc.coverage.spatial

dc.coverage.temporal

dc.description.edition

dc.description.provenance

dc.identifier.doi

dc.relation.funder

dc.relation.pid

dc.relation.url

dc.relation.urn

dc.rights.copyright

dc.subject.degreeprogram

dc.subject.discipline

dc.subject.specialization

Muuttuneet kentät

9.5.2018:

dc.contributor.organization: otsikkoon lisäys, opinnäytteen tai julkaisun tekopaikka

dc.identifier.isbndc.relation.isbn, dc.relation.isversionof: tallenna kenttään pelkkä numerosarja, ilman lyhennettä ISBN

dc.rights: Rights Statements -lisensseissä muutoksia, In Copyright korvaa suosituksessakin mainitun Rights Reserved - Free Access -lisenssin (https://www.europeana.eu/portal/en/rights/rr-f.html) 

dc.rights.accessrights: kentän käyttöä supistettu, nyt kenttää tulee käyttää vain rajatun pääsyoikeustiedon ilmoittamiseen

Muuttuneet tarkenteet

9.5.2018

dc.rights.url: kentän tarkenne muutettu uri → url


  • No labels