Alla olevassa taulukossa ovat ehdotukset käytettäviksi Dublin Core -kentiksi, jos korkeakoulussa on tarpeen tallentaa tiedekunnan, laitoksen, oppiaineen tai muiden vastaavien alayksiköiden tiedot julkaisun metadataan. Julkaisuarkiston sisäisen yhtenäisyyden vuoksi kenttä voi olla kaikissa vaihtoehdoissa myös joko contributor- tai subject-alkuinen. Saman alkuisen kentän käyttö voi helpottaa metadatan ymmärrettävyyttä myös, jos tietoja haravoidaan muihin tietokantoihin Simplified Dublin Core -formaatissa, eli ilman kentän tarkenteita.

 

 DC-kenttäSelite
dc.contributor.departmentLaitos (korkeakoulussa)

dc.contributor.faculty

Yksikkö tai tiedekunta

dc.subject.degreeprogramKoulutusohjelma
dc.subject.specializationOpintojen suuntautumisvaihtoehto
dc.subject.disciplineOppi-/pääaine
  • No labels