Kirjastoverkkopalvelut tarjoaa järjestelmää ja tukea digitaalisten aineistojen verkkojulkaisemiseen. Peruspalvelu kattaa työkalut aineistojen syöttöön, hallintaan, verkkojulkaisemiseen, sekä käyttäjätuen, nauhavarmistukset ja rajapintoja julkaisuarkiston käyttöön muista järjestelmistä käsin.

Helpoin tapa liittyä palveluumme on tulla osaksi Doriaa, usean organisaation käyttämää keskitettyä julkaisuarkistoa. Jos julkaisuarkistolle on paljon erityisvaatimuksia, asiakkaalle voidaan luoda räätälöidympi, oma julkaisuarkisto. Keskeinen osa tekniikkaa on toteutettu avoimen lähdekoodin DSpace-ohjelmistolla, jota on muokattu sopimaan käyttötarkoituksiimme.


Julkaisuarkistopalvelujen yhteystiedot

Käyttö- ja tekninen tuki:
kk-julkaisuarkistot (at) helsinki.fi

Asiakasorganisaatioiden palvelupostit

Kansalliskirjaston Doria-aineistot

Tiedustelut ja kysymykset:
kansalliskirjasto (at) helsinki.fi

Ajankohtaista Julkaisuarkistopalveluissa

Julkaisuarkistopalveluiden asiantuntijaryhmän vuoden ensimmäinen kokous pidettiin perjantaina 24.5.2024. Asiantuntijaryhmä aloitti uuden toimintakautensa, joka kestää vuoteen 2027. Ryhmän jäsenistö muuttui osin, ja mukaan tuli edustajia asiakasorganisaatioista, joilla ei aiemmin ole ollut edustajaa asiantuntijaryhmässä.  Kokouksen muistio on luettavissa täällä. 
Metadatasuosituksen kehittämiseen keskittyvän JULKUn neljäs kokous pidettiin tiistaina 21.5. Kokouksen muistio on luettavissa täällä.  Kokouksessa käsiteltiin Finnan aineistotyyppejä sekä metadatasuosituksen uusia saavutettavuuskenttiä, saavutettavuusohjeistusta, embargon toiminnan dokumentointia metadatasuositukseen ja dc.rights-kentän uutta arvoa, jolla voi määritellä, että tekijänoikeuden alaista aineistoa saa käyttää opetustoiminnassa. JULKUn seuraava kokous on ensi syksynä. 
Vuoden ensimmäinen julkaisuarkistopalveluiden asiantuntijaryhmän https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=95589638 kokous pidetään perjantaina 24.5. klo 12:15 - 14. Ryhmä on aloittanut uuden toimintakautensa vv. 2024-27, ja ryhmän kokoonpano on hieman muuttunut. Kokouskutsut on lähetetty ryhmän jäsenille. Mikäli haluat tulla seuraamaan kokousta, voit pyytää osallistumislinkin sähköpostitse osoitteesta kk-julkaisuarkistot(at) mailto:[email protected].…
Julkaisuarkistojen kuvailuverkosto https://www.kiwi.fi/x/LQE1Fg (JULKU) on aloittanut työnsä marraskuussa 2023. Ryhmän ensimmäinen kokous pidettiin tiistaina 21.11. Kokousmuistio on luettavissa täällä. JULKU-ryhmä keskittyy metadatasuosituksen ylläpitoon ja kehittämiseen. Metadatasuositus julkaisuarkistojen tekstiaineistoille julkaistiin vuonna 2017, ja sen teki eri organisaatioissa julkaisuarkistojen parissa työskentelevistä henkilöistä koostunut asiantuntijaryhmä.…
Seuraava julkaisuarkistopalveluiden asiantuntijaryhmän kokous pidetään tiistaina 28.11. klo 13:15 - 15. Kokouskutsut on lähetetty ryhmän jäsenille. Mikäli haluat tulla seuraamaan kokousta, voit pyytää osallistumislinkin sähköpostitse osoitteesta kk-julkaisuarkistot(at)helsinki.fi.

  • No labels