Verkkomonografian ISBN-numero

Monografian verkkoversion ISBN-numero. Verkkomonografian URN-tunnus muodostetaan tästä. Täytettävä vain, jos julkaisu on elektronisessa muodossa oleva monografia tai artikkeliväitöskirja, joka tallennetaan julkaisuarkistoon kokonaisuutena eikä artikkeli kerrallaan. Kirjaa kenttään pelkkä tunnus ilman lyhennettä "ISBN". Numerotunnus mahdollisuuksien mukaan yhdysviivoineen, muussa tapauksessa yhtenä numerojonona, ilman välilyöntejä tai yhdysviivoja.

 

Esimerkki: 123-456-789-0123

*Soveltuessaan pakollinen: OKM

  • No labels