Julkaisussa käytetty lähde

Julkaisussa käytetyn lähteen verkko-osoite (OpenAIRE: publication reference) tai muu tunnistetieto. Jokainen lähde omaan kenttäänsä. Toistettava kenttä.


Huomioita: Verkkolähteet pyydetään ilmoittamaan, jos kyseessä on OpenAIRE-artikkeli.

*Suositeltu: OpenAIRE (skeema)

  • No labels