Muu tekijänoikeustieto

Muu selite pääsyoikeudesta, esimerkiksi kustantajan vaatima tekijänoikeustieto: © [kustantajan nimi]. Tallenna tekijänoikeustieto samassa muodossa kuin se on merkitty julkaisuun. Toistettava kenttä.

 

Huomioita: Kenttä on lisätty, koska aiemmin tähän käyttöön ohjeistettu dc.rights.accessrights-kenttä on varattu DSpace-järjestelmässä sisäistä pääsyoikeustoimintoa varten.

  • No labels