Julkaisun painosmerkintä

Julkaisun mahdollinen painosmerkintä, jos sellainen on tarpeen merkitä, esim. 2. painos, erikoispainos, juhlapainos. Painostieto tulee tallentaa julkaisun metadataan niin kuin se on merkitty itse julkaisuun.


  • No labels