Julkaisumaa

Julkaisun kustantajan kotimaa. Suositellaan ISO 3166 -standardin mukaisen maakoodin käyttöä.


Huomioita:

Kenttään voi kirjata myös maan nimen kokonaisuudessaan. Tietojen haravoinnissa on eri tarpeet riippuen haravoijasta, esim. OKM:n julkaisutiedonkeruussa kolminumeroinen koodi ja RDA-sääntöjen mukaisessa kirjastokuvailussa usein kaksikirjaiminen MARC 21 -ohjeiden mukainen maakoodi. OKM:n julkaisutiedonkeruun mukainen numerokoodi vastaa suositeltua ISO 3166 -standardia, mutta sen hyödyllisyys tiedonhakijalle ei välttämättä ole kovin suuri. MARC 21 -maakoodit ovat Library of Congressin laatimat, eivätkä ne vastaa ISO 3166 -standardia. Tietoja haravoitaessa eri maakoodit tulee ottaa huomioon ja ne on tarpeen mukaan mapattava.

Lisätietoa:

https://wiki.eduuni.fi/display/cscvirtajtp/Koodistot
http://marc21.kansalliskirjasto.fi/maat.htm

*OKM: kolminumeroinen koodi

  • No labels