Julkaisun tunniste

Julkaisuarkistoon tallennetun julkaisun pysyvä tunniste, kuten DOI, Handle tai URN. Jos pysyvää tunnistetta ei ole, julkaisun URI/URL tallennetaan dc.identifier.other -kenttään. Tunnisteet voidaan tallentaa dc.identifier.other-kenttään myös, jos ei ole tarvetta tarkentaa mistä tunnisteesta on kyse. Vaihda kentän tarkenteeksi hakasulkujen tilalle tunnisteen lyhenne, kuten dc.identifier.urn.


Huomioita: 

Pysyvää tunnistetta ei pidä antaa pelkälle metadatatietueelle, jonka yhteydessä julkaisuarkistossa ei ole kokotekstitiedostoa tai muuta tallennetta. Muun kuin julkaisuarkistoon tallennetun version verkko-osoitteen voi kirjata esimerkiksi dc.relation.url-kenttään. 

Kokonaisten verkko-osoitteiden tallentaminen DOI:n tapauksessa aiheuttaa teknisiä ongelmia DSpace-julkaisuarkistoissa, pelkän numero-osan tallentaminen toimii paremmin.


*Pakollinen: OpenAIRE (miel. pysyvä tunniste)
*Horizon 2020: pysyvä tunniste
*Finna
*Soveltuessaan pakollinen: OKM

  • No labels