Lähdetietokannan koodi (metadatan tunniste)

Teoksen metadatan yksilöivä tunniste tai ID-numero tietokannassa, josta sen tietue on haravoitu. Lähdetietokantoja voivat olla esimerkiksi ISI Web of Science, Scopus, Pubmed, ArXiv, Cab Abstracts, Arto tai Fennica. Muotoilu tunnisteen mukaan. Toistettava kenttä.

 


*OKM: lähdetietokannan koodi

  • No labels