Julkaisun elinkaaritiedot

Julkaisun provenienssi-/muokkaushistoriatiedot. Usein järjestelmässä automaattisesti luotava kenttä, kun julkaisun metatietoja tai tietueeseen tallennettu(j)a tiedosto(j)a muokataan. Kentän tietoihin tallennetaan miten tietuetta tai siinä olevia tiedostoja on muokattu, milloin muokkaus on tehty ja kuka tietuetta on muokannut. HUOM: tietosuojasyistä kentän tulee näkyä vain rajatusti. Toistettava kenttä.


Huomioita: Julkaisun elinkaaritiedot tallentuvat DSpace-järjestelmässä automaattisesti, mutta kentän tiedot näkyvät tietoturvasyistä vain järjestelmän pääkäyttäjille.

  • No labels