EU-projektirahoitustunniste

Julkaisun tekoon käytetty, OpenAIREn edellyttämä EU-projektin ID-tunnus, jos sellainen on myönnetty tekijälle. Syntax: info:eu-repo/grantAgreement/Funder/FundingProgram/ProjectID/ [Jurisdiction]/[ProjectName]/[ProjectAcronym].

 

*Soveltuessaan pakollinen: OpenAIRE
*Horizon 2020

  • No labels