Tietueen sisältö

Julkaisuarkistoon tallennettavan teoksen muoto. Jos kyseessä on tekstiaineisto, vaihtoehtoja ovat: fulltext, metadataOnly, abstractOnly.

 

Huomioita: Tietoa voidaan tarvita tilastointiin, koska esimerkiksi pdf-muodossa tallennetut abstraktit voivat sekoittaa tuloksia. Julkaisuarkistoon mahdollisesti tallennettavaa kuva-aineistoa voi käsitellä fulltextinä, kuten aiemmin.

  • No labels