Rahoittaja

Julkaisun tai julkaisuun liittyvän tutkimusprojektin tai vastaavan rahoittajan nimi. Suositellaan kontrolloidun sanaston käyttöä, jos mahdollista. Suomalaiset yhteisönimet Fintossa: http://finto.fi/cn/fi/ ja kansainväliset yhteisönimet VIAF-tietokannassa: https://viaf.org/. Erota alayhteisön nimi yhteisön nimestä piste-välilyönti-yhdistelmällä. Toistettava kenttä.


Esimerkit:
Suomen Akatemia. Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta
Arabian kulttuurisäätiö
Christine och Göran Schildts stiftelse


  • No labels