Julkaisuun liittyvien henkilöiden ja yhteisöjen tunnisteet

Kentän nimi voi esimerkiksi olla dc.contributor.orcid. Tekijän henkilökohtainen ORCID-tunniste tai muu tunniste, kuten ISNI. Jokainen tunniste omaan kenttäänsä. Toistettava kenttä.

 

Huomioita: dc.contributor-kentän käyttö tiedon tallentamiseen ei ole paras mahdollinen vaihtoehto, asiaa on mietittävä tarkemmin.

Esimerkki: https://orcid.org/0000-0000-0000-0000.

*Horizon 2020
*OKM: organisaation omat tekijät

  • No labels