Metadatan lähteen lyhenne/nimi

Lähdetietokannan tai -organisaation lyhenne tai nimi, jos metadata on haravoitu julkaisuarkistoon muualta. Nimen/lyhenteen tulee vastata dc.source.identifier-kentässä annettua metadatan tunnistetta. Lähdetietokannan tai -organisaation tunnisteeksi suositellaan standardoitua lyhennettä, jos sellainen löytyy. Toistettava kenttä.

 

Huomioita: Kenttään voi primääriluetteloinnin tapaan tallentaa oman organisaation ISIL- tai muun tunnuksen, jos halutaan kertoa mikä organisaatio on luonut metadatan. Kirjastojen ja vastaavien organisaatioiden kansainvälinen standarditunnus ISIL on pysyvä, vaikka tietokannan nimi muuttuisi. Esimerkiksi Fennica-kansallisbibliografian ISIL-tunnus on FI-NL ja Kansalliskirjaston ISIL-tunnus taas FI-H.

Lisätietoja: http://isil.kansalliskirjasto.fi/

  • No labels