Vaihtoehtoinen tunniste

Kustantajan version tai toiseen julkaisuarkistoon tallennetun artikkeliversion tunniste, esimerkiksi PubMed, ArXiv, Handle tai toisen organisaation URN. Vaihda kentän tarkenteeksi hakasulkujen tilalle tunnisteen lyhenne, kuten dc.relation.arxiv. Toistettava kenttä.

 

Huomioita: Kustantajan version DOI-tunniste on tässä suosituksessa mainittu erikseen omana kenttänään: dc.relation.doi. Toisen organisaation URN-tunnistetta ei pidä tallentaa dc.identifier.urn-kenttään, sillä tämä kenttä on varattu vain oman julkaisuarkiston URN-tunnisteelle. Parempi kenttä on esimerkiksi dc.relation.urn-kenttä. Muun kuin julkaisuarkistoon tallennetun version verkko-osoitteen voi kirjata esimerkiksi dc.relation.url-kenttään.

 

*Suositeltu: OpenAIRE (skeema)
*OKM

  • No labels