Etsi talonmiehen tiedotuksista hakusanalla:

Talonmies tiedottaa 19.12.2023: Fennican lisäpainoksista, Helmet-tietueiden erätuonneista, RDA-sovellusohjeen muokkauksista, Metatietosanaston päivityksistä, moniosaisten monografioiden osien nimekkeiden merkitsemisestä, teoksen ensisijaisen nimekkeen merkitsemisestä silloin, kun se on eri kuin manifestaation päänimeke sekä Melindan vuoden 2024 tapahtumista ja koulutuksista.
Talonmies tiedottaa 10.10.2023: analyyttisistä kirjauksista, Metatietosanaston päivitykseen liittyvistä asioista, kaunokirjallisuuden ENNAKKOTIETO-asiasanoista, massakorjauksista ja paikalliskantoihin tehtävistä korjauksista sekä Melindan loppuvuoden 2023 tapahtumista ja koulutuksista.
Talonmies tiedottaa 1.6.2023: Kuvailutasoista ja riittävän hyvästä kuvailusta, RDA-sovellusohjeen päivityksistä, tiivistelmän nimekkeen tallentamisesta, käyttöoikeuksien metatiedosta, kansi- ja selkänimekkeistä sekä muista 264i-kentän fraaseista ja Metatietosanaston päivityksistä. Tietoa myös syksyn 2023 tapahtumista ja koulutuksista.
Talonmies tiedottaa 3.3.2023: 020-kentän uudesta ohjeistuksesta, Alephin valmiista sisältövaihtoehdoista, hakumahdollisuuksista talonmiehen tuokioitten ja kirjeitten sisällöistä, kustantajien auktorisoinnista, massakorjauksista, uuden Melindan tietomallista.
Talonmies tiedottaa 20.12.2022: Asterin teos/ekspressiokannan tunnisteista, ohjeistusta Melinda-tietueiden virheistä ilmoittamiseen, massakorjauksia, yhteystietojen muutoksia ja tulevia tapahtumia 2023.
Talonmies tiedottaa 12.10.2022: BookWhere-poimintaohjelman päivityksestä, copyright-vuodesta kuvailussa, massakorjauksista, Merge-esittelyn (tietueiden yhdistämistyökalu) tekstitetystä videotallenteesta, nimikirjaimista nimeke- ja vastuullisuustietojen sekä hakutietojen kuvailussa, saavutettavuuskenttien ohjeistuksesta, YKL-luokituksen kaunokirjallisuuden lisäluokista Aleph-kuvailuympäristössä, aikaontologia YSO-ajan käyttöönotosta, Melindan syksyn 2022 tapahtumista ja koulutuksista.
Talonmies tiedottaa 14.6.2022: nimeke- ja vastuullisuustiedoista, nimien tunnisteiden poiminnasta KANTOsta, loppupisteestä sarjakentissä 800-830, massakorjauksista ja tulevista syksyn tapahtumista ja koulutuksista.
Talonmies tiedottaa 4.4.2022: ylipitkistä kentistä Alephissa, muistutus uusien kuvailuohjeitten sijainnista, asiasanakorjauksista vanhoissa tietueissa, YSO- ja SLM-asiasanojen muuttamisesta kaksikielisiksi, ennakkotietoa saavutettavuuskentistä elokuva-aineistosta, massakorjauksista ja tulevista kevään tapahtumista ja koulutuksista.
Talonmies tiedottaa 16.12.2021: vuoden 2022 tapahtumat ja koulutukset, sidosasusta kansityypiksi, Yhteen vai erikseen? - tämän hetkinen ohje, virheellinen julkaisuaika, termiehdotukset Fintoon / Metatietosanastoon, tilannetietoa uusista ohjesivuista
Talonmies tiedottaa 16.9.2021: Eri sidosasuisten ja ISBN-tunnuksellisten tietueitten yhdistämisestä, Melinda-tietueet ilman omistavia kirjastoja, 884- ja 960-kentät, välimerkitys 700-kentän kirjauksissa, RDA-hakutiedoista toimijoiden nimissä, tulevia tapahtumia ja koulutuksia
Talonmies tiedottaa 23.6.2021: Valmiiden tietueitten käsittely (mukana Varastokirjaston tietueitten käsittely), 505-kentän indikaattorit, KUMEAn äänikirjaohjeet, pysyvät videotallenteet, asiaa Alma-kirjastoille ja Koha-järjestelmää käyttäville korkeakoulukirjastoille, Melindan massakorjaukset, syksyn 2021 tapahtumat ja koulutukset
Talonmies tiedottaa 1.4.2021: Ennakkotietojen ja Fennica-/Viola-tietueiden käsittely, yhteystietoja, kuvailun asiantuntijaryhmien kuulumisia, ajankohtaisia asioita
Talonmies tiedottaa 28.10.2020: YSO-termien kaksikielistäminen, YSO-termien muutokset, osoitteenmuutokset, ajankohtaiset
Talonmies tiedottaa 9.4.2020: Ajankohtaista: Koronakevään webinaareja ja listaa aiempien tilaisuuksien tallenteista
Talonmies tiedottaa 20.12.2019: Talonmiehen vuosi 2019, Kirjastoverkkopäivien Melinda-työpaja 24.10.
Talonmies tiedottaa 19.8.2019: YSAstaYSOon-konversio Melindassa valmis, Muistilista Melinda-sisällönkuvailuun, Huomioitavaa Helmet-tietueissa Melindassa, Syyskauden Talonmiehen tuokiot ja koulutukset
Talonmies tiedottaa 19.6.2019: YSAstaYSOon-konversio, YSO-kuvailu Melindassa, Kansalliskirjaston kirjastojärjestelmä vaihtuu Voyagerista Kohaan, Muistutuksia Melinda-kuvailusta (suhdetermiä ei merkitä tekijä-teos-viittauksissa ja Metatietosanaston ammattitermejä ja suhdetermejä käytetään eri tarkoituksiin), Syksyn tärkeitä päivämääriä
Talonmies tiedottaa 18.1.2019: Ajankohtaista: kevään tärkeät päivämäärät, RDA Toolkitin kansallinen lisenssi, Kirjastoverkkopalvelut muuttaa Leipätehtaalta keskustakampukselle
Talonmies tiedottaa 1.11.2018: Ajankohtaista: syksyn tärkeät päivämäärät, aineistotyypin vaihtaminen Aleph-ohjelmassa, muistutuksia Melinda-kuvailusta (aineistojen kirjoitusvirheiden merkitseminen kuvailuun, verkoaineistojen termit ja fraasit)
Talonmies tiedottaa 21.6.2018: voy-cat-listan ilmoitukset, Melinda-kirjastojen yhteystiedot wikissä, uutta Aleph-ohjelmassa, muistutuksia Melinda-kuvailusta (040 ja linkkien merkitseminen), Arton tietueita Melindassa
Talonmies tiedottaa 22.3.2018: Aleph-ohjelman version vaihto, Melinda-tietueiden koodokentät (008, 007, 006), kevään tilaisuudet ja tapahtumat
Talonmies tiedottaa 2.2.2018: Ajankohtaista: eMelinda, Alephin version vaihto keväällä, MARC 21 -formaattiasiaa, kevään tärkeät päivät
Talonmies tiedottaa 18.12.2017: Talonmiehen vuosi 2017, muistutus voy-cat-listan käytöstä, mitä tulossa vuonna 2018
Talonmies tiedottaa 22.9.2017: Kirja-aineiston 008 kenttä, UDK-version merkitseminen, Marc21-formaatin päivitykset, Melindan massamuutokset, syksyn tärkeitä päivämääriä
Talonmies tiedottaa 9.3.2017: 040-kenttä, metatietosanaston lisäykset, kuvailun sähköpostilistat, tulevia tilaisuuksia
Talonmies tiedottaa 17.1.2017: KiTT-tilastointimerkinnän muutos, MARC 21 -päivitykset ja uudet tag tablet, tulevat talonmiehen tuokiot
Talonmies tiedottaa 9.8.2016: RDA-kuvailuohjeiden sovellusta ja koulutusta, syksyn talonmiehen tuokiot, 008/23 ja 24
Talonmies tiedottaa 10.6.2016: Merge+, Kirjavälityksen ennakkotiedot, roolitermit, RDA-konversio, kesäloma-ajan yhteydenotto
Talonmies tiedottaa 4.5.2016: RDA-konversio, tietokantahuolto, auktoriteettien käyttö
Talonmies tiedottaa 23.3.2016: RDA-konversio, Merge+
Talonmies tiedottaa 3.2.2016: Tuki RDA-käyttöönottoon, Talonmiehen tuokio 10.2., uudet asiakaswikit
Talonmies tiedottaa 9.11.2015: Jatkuvat julkaisut vs. monografiat, kirjastoverkkopäivien työpaja, yhtenäistettyjen nimekkeiden käännökset poimituissa tietueissa, tulevat tapahtumat, RDA-konversio testattavana
Talonmies tiedottaa 21.8.2015: Tuplatietueiden yhdistelyajo, kuvailukysymysten kohdistaminen, toimintaohjeen päivitys (poimitun tietueen ja minitietueen yhdistäminen), uudet blogimerkinnät, tasokoodimuistuttelua
Talonmies tiedottaa 26.6.2015: Automaattiset korjaukset kesällä, PIKI-kirjastojen liittyminen Melindaan, RDA-konversio, sovellusohjeen nimenmuutos
Talonmies tiedottaa 29.4.2015: Sähköpostilistat ja palveluosoitteet, DROP-komentojen käyttö, huomautusfraasit, kiinteiden kenttien tyhjämerkit ja täyttömerkit, talonmiehen tuokio 20.5.
Talonmies tiedottaa 27.3.2015: Korjausajot, Asterin viittausmuodot, kirjapainotiedot (260), vanhentuneet Aleph-tunnukset, Allärsin tunnus, tuplailmoitukset
Talonmies tiedottaa 6.3.2015: Melindan sisältö -osio Metiva-wikiin, automaattisten korjausajojen tilanne
Talonmies tiedottaa 29.1.2015: talonmiestoiminta, tuplailmoitukset
Talonmies tiedottaa 3.12.2014: Asteri-tarkistukset, Fennica-tietueiden koodit, sarjakirjaukset (490/830), ISBN- ja ISSN-tunnusten suhde (020/022)

Talonmies tiedottaa 16.9.2021: Eri sidosasuisten ja ISBN-tunnuksellisten tietueitten yhdistämisestä, Melinda-tietueet ilman omistavia kirjastoja, 884- ja 960-kentät, välimerkitys 700-kentän kirjauksissa, RDA-hakutiedoista toimijoiden nimissä, tulevia tapahtumia ja koulutuksia
Talonmies tiedottaa 23.6.2021: Valmiiden tietueitten käsittely (mukana Varastokirjaston tietueitten käsittely), 505-kentän indikaattorit, KUMEAn äänikirjaohjeet, pysyvät videotallenteet, asiaa Alma-kirjastoille ja Koha-järjestelmää käyttäville korkeakoulukirjastoille, Melindan massakorjaukset, syksyn 2021 tapahtumat ja koulutukset
Talonmies tiedottaa 1.4.2021: Ennakkotietojen ja Fennica-/Viola-tietueiden käsittely, yhteystietoja, kuvailun asiantuntijaryhmien kuulumisia, ajankohtaisia asioita
Talonmies tiedottaa 28.10.2020: YSO-termien kaksikielistäminen, YSO-termien muutokset, osoitteenmuutokset, ajankohtaiset
Talonmies tiedottaa 9.4.2020: Ajankohtaista: Koronakevään webinaareja ja listaa aiempien tilaisuuksien tallenteista
Talonmies tiedottaa 20.12.2019: Talonmiehen vuosi 2019, Kirjastoverkkopäivien Melinda-työpaja 24.10.
Talonmies tiedottaa 19.8.2019: YSAstaYSOon-konversio Melindassa valmis, Muistilista Melinda-sisällönkuvailuun, Huomioitavaa Helmet-tietueissa Melindassa, Syyskauden Talonmiehen tuokiot ja koulutukset
Talonmies tiedottaa 19.6.2019
: YSAstaYSOon-konversio, YSO-kuvailu Melindassa, Kansalliskirjaston kirjastojärjestelmä vaihtuu Voyagerista Kohaan, Muistutuksia Melinda-kuvailusta (suhdetermiä ei merkitä tekijä-teos-viittauksissa ja Metatietosanaston ammattitermejä ja suhdetermejä käytetään eri tarkoituksiin), Syksyn tärkeitä päivämääriä
Talonmies tiedottaa 18.1.2019: Ajankohtaista: kevään tärkeät päivämäärät, RDA Toolkitin kansallinen lisenssi, Kirjastoverkkopalvelut muuttaa Leipätehtaalta keskustakampukselle

Talonmies tiedottaa 1.11.2018: Ajankohtaista: syksyn tärkeät päivämäärät, aineistotyypin vaihtaminen Aleph-ohjelmassa, muistutuksia Melinda-kuvailusta (aineistojen kirjoitusvirheiden merkitseminen kuvailuun, verkoaineistojen termit ja fraasit)
Talonmies tiedottaa 21.6.2018: voy-cat-listan ilmoitukset, Melinda-kirjastojen yhteystiedot wikissä, uutta Aleph-ohjelmassa, muistutuksia Melinda-kuvailusta (040 ja linkkien merkitseminen), Arton tietueita Melindassa
Talonmies tiedottaa 22.3.2018: Aleph-ohjelman version vaihto, Melinda-tietueiden koodokentät (008, 007, 006), kevään tilaisuudet ja tapahtumat
Talonmies tiedottaa 2.2.2018: Ajankohtaista: eMelinda, Alephin version vaihto keväällä, MARC 21 -formaattiasiaa, kevään tärkeät päivät
Talonmies tiedottaa 18.12.2017: Talonmiehen vuosi 2017, muistutus voy-cat-listan käytöstä, mitä tulossa vuonna 2018
Talonmies tiedottaa 22.9.2017:
Kirja-aineiston 008 kenttä, UDK-version merkitseminen, Marc21-formaatin päivitykset, Melindan massamuutokset, syksyn tärkeitä päivämääriä
Talonmies tiedottaa 9.3.2017: 040-kenttä, metatietosanaston lisäykset, kuvailun sähköpostilistat, tulevia tilaisuuksia
Talonmies tiedottaa 17.1.2017: KiTT-tilastointimerkinnän muutos, MARC 21 -päivitykset ja uudet tag tablet, tulevat talonmiehen tuokiot
Talonmies tiedottaa 9.8.2016: RDA-kuvailuohjeiden sovellusta ja koulutusta, syksyn talonmiehen tuokiot, 008/23 ja 24
Talonmies tiedottaa 10.6.2016: Merge+, Kirjavälityksen ennakkotiedot, roolitermit, RDA-konversio, kesäloma-ajan yhteydenotto
Talonmies tiedottaa 4.5.2016: RDA-konversio, tietokantahuolto, auktoriteettien käyttö
Talonmies tiedottaa 23.3.2016: RDA-konversio, Merge+
Talonmies tiedottaa 3.2.2016: Tuki RDA-käyttöönottoon, Talonmiehen tuokio 10.2., uudet asiakaswikit
Talonmies tiedottaa 9.11.2015: Jatkuvat julkaisut vs. monografiat, kirjastoverkkopäivien työpaja, yhtenäistettyjen nimekkeiden käännökset poimituissa tietueissa, tulevat tapahtumat, RDA-konversio testattavana
Talonmies tiedottaa 21.8.2015: Tuplatietueiden yhdistelyajo, kuvailukysymysten kohdistaminen, toimintaohjeen päivitys (poimitun tietueen ja minitietueen yhdistäminen), uudet blogimerkinnät, tasokoodimuistuttelua
Talonmies tiedottaa 26.6.2015: Automaattiset korjaukset kesällä, PIKI-kirjastojen liittyminen Melindaan, RDA-konversio, sovellusohjeen nimenmuutos
Talonmies tiedottaa 29.4.2015: Sähköpostilistat ja palveluosoitteet, DROP-komentojen käyttö, huomautusfraasit, kiinteiden kenttien tyhjämerkit ja täyttömerkit, talonmiehen tuokio 20.5.
Talonmies tiedottaa 27.3.2015: Korjausajot, Asterin viittausmuodot, kirjapainotiedot (260), vanhentuneet Aleph-tunnukset, Allärsin tunnus, tuplailmoitukset
Talonmies tiedottaa 6.3.2015: Melindan sisältö -osio Metiva-wikiin, automaattisten korjausajojen tilanne
Talonmies tiedottaa 29.1.2015: talonmiestoiminta, tuplailmoitukset
Talonmies tiedottaa 3.12.2014: Asteri-tarkistukset, Fennica-tietueiden koodit, sarjakirjaukset (490/830), ISBN- ja ISSN-tunnusten suhde (020/022)

  • No labels