Blog

Osallistu kyselyyn Kansalliskirjaston palveluista

Kansalliskirjaston Kirjastoverkkopalvelut järjestää asiakaskyselyn asiakasorganisaatioilleen. Kyselyyn odotetaan vastauksia 9.10.2020 mennessä. Kyselyn osoite on: https://fi.surveymonkey.com/r/kansalliskirjasto_2020. 

Kansalliskirjaston Kirjastoverkkopalvelut tuottaa yhteisiä keskitettyjä palveluita yliopistokirjastoille, yleisille kirjastoille, ammattikorkeakoulukirjastoille ja erikoiskirjastoille, arkistoille, museoille sekä julkishallinnon organisaatioille. Kyselyssä pyydetään arvioimaan käyttämiäsi palveluita. Voit valita minkä palvelun tai palveluiden kysymyksiin vastaat; selvityksessä ovat mukana FinELib, Finna, Finto, Julkaisuarkistopalvelut, Kansallisbibliografia, Koha ja Melinda. Omaan vastausaikaasi vaikuttaa, kuinka monen palvelun kysymyksiin vastaat. Kysely on tietosuojattu eikä siinä kerätä henkilöiden yhteystietoja. Kyselyn toteuttaa Kansalliskirjaston toimeksiannosta WitMill Oy. 

Kyselyyn voi vastata useampi henkilö samasta organisaatiosta. Jokainen vastaus on meille tärkeä.

Lisätietoja kyselystä: Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto, kristiina.hormia@helsinki.fi

Lisätietoja kyselylomakkeesta: Heli Paavola, WitMill Oy, heli@witmill.fi

Kiitos arvokkaista näkemyksistäsi!

Melindan tekijät -sivulla Melinda-wikissä on julkaistu uusi haastattelu: Marita Ahvenjärvi, yleisten kirjastojen Melinda-veteraani ja musiikin kuvailija Tampereen kaupunginkirjastosta kertoo teille työstään.

Muistathan myös Melindan Twitter-tilin, jossa kerromme ajankohtaisista kuvailuun liittyvistä asioista. Jos sinulla on Twitter-tili, voit alkaa seurata @Melindapalvelu ’a tai käy tutustumassa tiliimme osoitteessa https://twitter.com/Melindapalvelu

"Laadukas metatieto on kirjastojen, arkistojen ja museoiden menestystekijä 2020-luvulla."
"Metatietoon liittyvät tarpeet ovat erilaisia eri organisaatioilla, mutta yhteinen ydin on jaettavissa ja keskitettävissä, mikä mahdollistaa järjestelmien ja tietojen yhteentoimivuuden ja paremmat palvelut loppukäyttäjille."
"YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN JA PAREMMIN – Kuvailun ekosysteemi tuottaa rikkaampaa metatietoa hyödyntämällä kunkin organisaation vahvuuksia."

Alkuvuodesta julkaistiin Kansalliskirjaston uusi metatietovisio,  joka kuvailee Kansalliskirjaston näkemystä metatiedon tuotannon ja käytön kehityssuunnista. Julkaisun tavoitteena on herättää koko KAM-kentällä keskustelua datasta, sen merkityksestä ja siitä, kuka sitä hallitsee. 

Tätä keskustelua varten Kansalliskirjasto ja Digime-verkosto järjestävät perjantaina 11.9. klo 9.30–12.00  Yhdessä uusiin seikkailuihin – KAM-organisaatiot ja visio metatiedosta -webinaarin

Ohjelmasivu: Webinaari: Yhdessä uusiin seikkailuihin – KAM-organisaatiot ja visio metatiedosta

Tervetuloa kuulemaan, esittämään kommentteja ja kysymyksiä etukäteen ja keskustelemaan webinaariin. 

Ilmoittautuminen pyydetään keskiviikkoon 9.9. mennessä: https://www.lyyti.fi/reg/Yhdessa_uusiin_seikkailuihin 

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden Melinda-tiimiin haetaan tietoasiantuntijaa

määräaikaiseen työsuhteeseen 1.9.2020 (tai sopimuksen mukaan) – 31.12.2024. Erityisvastuuna tietoasiantuntijan tehtävässä on Melindan asiakasyhteistyön ja viestinnän kehittäminen.

Katso lisää ja hae paikkaa: https://www.helsinki.fi/fi/avoimet-tyopaikat/tietoasiantuntija

Yhteistyökumppaniemme esittely saa jatkoa vielä näin vilkkaimman kesälomakauden korvalla, kun Katja Hyvärinen Itä-Suomen yliopiston kirjastosta ehti vastata kysymyksiimme. Itä-Suomen yliopisto kuuluu uudentyyppisen Alma-kirjastojärjestelmän käyttöönottajiin ja Katja on ollut aktiivisesti mukana prosessissa aineistonkuvailun puolella. Lue, mitä hän kertoo kuvailutyön kehityksestä, kansallisen yhteistyön eduista ja raivaussahan käytön opettelusta sivulla Katja Hyvärinen - kuvailun asiantuntija Itä-Suomen yliopistosta.

Satakirjastojen aineistonsiirto Melinda-tietokantaan on valmistunut. SATA-tietokannasta tuotiin kaikkiaan 1 193 481 tietuetta, joista osakohteettomia ja emotietueita oli yhteensä 348 730 kappaletta, osakohteita 844 751. Tuoduista tietueista 54 % (643 346) löysi vastineensa Melindassa ennestään olevista tietueista, uusien osuus oli 46 % (550 135).

Aineistonsiirrossa pudonneet 020-kentät on palautettu tietueille ja 020-kentän puuttumisen vuoksi syntyneet tuplatietueet poistettu. Myös 040-kentän tuplatoistumat on hankalimpia tapauksia lukuun ottamatta poistettu.

Satakirjastojen yhteystiedot ovat Melinda-wikin sivulla Sähköpostilistat ja palvelupostit -sivulla Melindan tietokantojen yhteystiedot

Satakirjastoissa aloitetaan kuvailutyö Melindaan elokuussa.

Tervetuloa mukaan Melinda-yhteisöön, Satakirjastojen kuvailijat!

Melindan tekijät

Uutta Melinda-wikissä! Sivustolla Melindan tekijät esittelemme yhteistyökumppaneitamme. Ensimmäiseksi esiteltäväksi valitsimme Renni Honkasen Helsingin kaupunginkirjastosta, sillä toukokuussa saimme valmiiksi lautapelien takautuvan tuonnin Helmet-tietokannasta. Lue, mitä Renni kertoo pelien kuvailusta ja pelaamisestaan sivulla Renni Honkanen – lautapelivelho Helmet-kirjastoista.

Kansalliskirjasto on työstänyt Melinda-Alma-integraatiota yhteistyössä Alma-järjestelmän käyttöönottavien kirjastojen ja Ex Libriksen kanssa. 1. aallon Suomen Alma-kirjastot ovat aloittaneet kuvailun ja kuvailutietueet siirtyvät integraation avulla Almasta Melindaan. Integraation perustoiminnallisuudet toimivat, mutta joidenkin lisätoimintojen osalta on vielä kehitettävää. Kansalliskirjasto on lähettänyt palautekyselyn 1. aallon kirjastoille toukokuussa. Nyt valmistellaan Melinda-integraatiota 2. aallon kirjastoille, jotka ottavat Alma-järjestelmän käyttöön heinäkuussa.

Melinda-Alma-toimintamallityöryhmä on keskustellut aktiivisesti kuvailuun liittyvistä asioista

Toimintamallityöryhmä on kokoontunut muutaman viikon välein käsittelemään Alman ja Melindan välisiä kuvailun yksityiskohtia ja käytännön asioita. Kaikki käsitellyt asiat on koottu aiheittain Melindan asiakaswikiin Yhteisesti sovittavat asiat -sivulle. Ryhmässä on mukana niin ensimmäisen kuin toisen aallon Alma-kirjastojen kuvailijoita, sekä Kansalliskirjaston Melinda-palvelusta Alma-integraation tekninen vastuuhenkilö Minttu Hurme, kuvailu- ja MARC 21 -vastuuhenkilö Minna Kantanen, sekä Alma-yhteyshenkilö Tanja Vienonen. Kokoukset on koettu hyödyllisiksi, koska Alma-kirjastojen edustajat ovat päässeet jakamaan kokemuksia ja hyviä käytäntöjä uuden järjestelmän kanssa toimimisesta. Seuraava kokous järjestetään 5.6.2020.

Samaan aikaan Alma-kirjastojen kuvailijoista muodostettu työryhmä on koonnut Helsingin yliopiston wikisivuille Ohjeita Alma-kuvailijoille. Ohjeiden työstö jatkuu ja niihin voi ehdottaa lisäyksiä esimerkiksi vastaamalla tähän viestiin, välitän viestinne eteenpäin työryhmälle. Almaan liittyvät toimintaohjeet linkitetään Melindan toimintaohjeeseen sen jälkeen kun Alma-ohjeet on siirretty Suomen Alma-kirjastoilla suunnitteilla olevaan Alma-wikiin. Muutoksia ohjeisiin tulee ainakin Alman metadataeditorin päivityksen vuoksi.

Toisen aallon kirjastoista on saatu viime aikoina lisävahvistusta toimintamallityöryhmään, tervetuloa uudet jäsenet! Toimintamallityöryhmän kokousmuistiot päivitetään kokouksen aikana Melindan avoimeen asiakaswikiin, josta ne kannattaa käydä lukaisemassa tuoreeltaan.

Webinaarit Alma-kuvailijoille

Maaliskuussa järjestettyyn Melinda-Alma-webinaariin osallistui parhaimmillaan yli 130 henkeä, kiitos kaikille osallistumisesta. Webinaarissa esiteltiin 1. aallon Alma-käyttöönottoa, Melinda-integraatiota, sekä Almassa kuvailua yleisesti. Webinaarin tallenne ja esitysmateriaalit löytyvät tapahtuman sivulta Melindan asiakaswikistä: Melinda-Alma-webinaari 2020-03-19. Seuraavaa webinaaria on alustavasti suunniteltu syys-lokakuun vaihteeseen ja siinä perehdytään tarkemmin Almassa toimimiseen erityisesti Melinda-yhteistyön kannalta.

Melinda-Alma-integraatio ja vielä selvitettävät asiat

Melindan ja Alman välinen kuvailuintegraatio on toiminut jo jonkin aikaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Alma-järjestelmää käyttävien kirjastojen kuvailijat kuvailevat aineistot Almaan, josta tietueet julkaistaan Melindaan siihen varatulla toiminnolla. Integraatiossa vielä selvitettäviä asioita ovat Low publishing -toiminnon low tagin poisto-ominaisuus, Fennica-tietueiden replikointi VST-prosessin kautta vapaakappalekirjastoille, sekä 0-osakentällisten auktoriteettien lataaminen Alman Community Zonelle. Sekä Low publishing -toiminto että 0-osakentälliset auktoriteetit vaativat toimia Ex Librikseltä, VST-prosessia testataan Turun yliopiston kirjastossa.

Osakohdetukea ei ole integraatiossa toistaiseksi tutkittu, mutta asiaa selvitetään Tampereen yliopiston kirjastossa. Nyt osakohteita käsitellään integraatiossa kuten yksittäisten julkaisujen tietueita.

Toisen aallon kirjastot hoitavat Melinda-integraation itse Ex Librikseltä ja Kansalliskirjastosta saamiensa ohjeiden mukaan ja se pyritään saamaan valmiiksi hyvissä ajoin ennen varsinaista käyttöönottoa heinäkuun lopulla. Melinda-palvelun asiantuntijat auttavat mahdollisissa integraatioon liittyvissä ongelmatilanteissa.

Kysely 1. aallon Alma-kirjastoille

Ensimmäisen aallon Alma-kirjastoilta toivotaan palautetta Melinda-integraatioon liittyvistä asioista vielä toukokuun aikana. Näiden kirjastojen edustajat voivat käydä vastaamassa kyselyyn tästä linkistä: https://www.lyyti.fi/questions/5bd204a5d4

Samanlainen palautekysely tehdään 2. aallon kirjastoille Alma-järjestelmän käyttöönoton jälkeen syksyllä. Tulokset käsitellään toimintamallityöryhmässä ja palaute lähetetään kootusti tiedoksi Suomen Alma-kirjastojen ohjausryhmälle.


Voitte lähettää mahdolliset tiedustelut ja lisäkysymykset Melindan palvelupostiin melinda-posti@helsinki.fi


Pitkän harkinnan jälkeen myös Melinda-palvelu siirtyi some-aikaan. Ota Twitterissä seurantaan @Melindapalvelu (https://twitter.com/Melindapalvelu), niin saat helposti tietoa Melindan koulutuksista, tapahtumista ynnä muista uutisista.

Melindan poimintaluettelointiin käytettävien SRU- ja Z39.50-rajapintojen yhdistämistiedot muuttuvat. Vanhat rajapinnat poistuvat käytöstä 29.5.2020 mennessä. Uudet tiedot löytyvät Melindan asiakaswikistä sivulta: https://www.kiwi.fi/x/2oDmCQ

Jokaisen poimintaluettelointia käyttävän kirjaston tulee muuttaa tiedot omissa järjestelmissään.

Mahdolliset kysymykset voitte lähettää Melindan palvelupostiin osoitteeseen melinda-posti(at)helsinki.fi.

Kansalliskirjaston poikkeustilannetta on jatkettu ja Kansalliskirjasto pysyy suljettuna 13.5. saakka. Pyrimme kuitenkin pitämään kaikki digitaaliset palvelumme normaalisti toiminnassa.

Ajantasaista tietoa Kansalliskirjaston tilanteesta päivitämme verkkosivuille: https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/uutiset/kansalliskirjasto-suljettu-183-135  

Lisätietoa koronavirustilanteesta Helsingin yliopistossa: https://www.helsinki.fi/fi/ajankohtaista/koronavirustilanne-helsingin-yliopistossa

Kansalliskirjasto suljetaan 18.3.-13.4. väliseksi ajaksi. Pyrimme kuitenkin pitämään normaalisti toiminnassa kaikki digitaaliset palvelumme, myös Melinda-palvelut siirtyvät "digiin".

Poikkeustilanne on julkistettu koko Helsingin yliopistoon ja toimimme yhteisten linjausten mukaan:

- Suuret yleisötilaisuudet on peruttu 31.5. asti.

- Mahdollisuuksien mukaan järjestämme tilaisuuksia etäyhteyksin, lisätietoja sivulla Tapahtumat ja koulutukset.

- Kokoukset pyritään järjestämään etäyhteyksien avulla.

- Henkilökunta työskentelee enimmäkseen etätöissä.

- Asiantuntijamme ovat tavoitettavissa sähköpostilla.

- Melinda-postissa vastaamme kysymyksiinne normaalisti.

Kansalliskirjastoon perustettu tilannekeskus seuraa tilannetta aktiivisesti. Päivitämme Kansalliskirjastoa koskevaa tietoa verkkosivuillamme Kansalliskirjasto suljettu.  

Lisätietoa koronavirustilanteesta Helsingin yliopistossa verkkosivulla Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa.


Kotimaisen artikkeliviitetietokanta Arton elämä itsenäisenä tietokantana päättyy joulukuun lopussa. Jatkossa Arto on osa metatietovaranto Melindaa, mutta kuitenkin erikseen haettavissa oleva kokoelma Finnassa.

Siirtymävaiheessa Arto-tallennuksessa, myös Arton syöttölomakkeella, on TALLENNUSKATKO PERJANTAINA 20.12.  KLO 11.00 ALKAEN.

Suurin osa Arton tietueista on jo viety Melindaan, mutta tallennuksen siirtyminen Melindaan on viivästynyt Melindan muista aikatauluista johtuen.

Arton oma käyttöliittymä (arto.linneanet.fi) suljetaan 31.12. aamulla.

Jatkossa tiedot löytyvät Finnasta (finna.fi ja joidenkin Finna-verkkokirjastojen erilliset Arto-välilehdet). Arton tiedot siis haravoidaan jatkossakin Finnan indeksiin, mutta Voyager-Arton sijaan Melindasta. Pikalinkit:

Arton kuvailu, myös syöttölomakkeella tallennus, on siirtymässä Melindaan

 • Artikkelien syöttölomake pyritään avaamaan uudelleen tammikuun aikana. Syöttölomakkeella ei siis valitettavasti voi tallentaa ennen kuin Melinda-integraatio on valmis ja testattu.
 • Arton luettelointitunnukset lakkautetaan toimimasta ennen Voyager-tietokannan sulkemista, jotta viimeiset tallennukset ja tilastot ehditään saada talteen. Uusimmat Arto-viitteet (ja vanhoihin tehdyt muokkaukset) viedään Melindaan tammikuun alussa. Tätä ennen Alephin kuvailutyökalullakin kannattaa välttää artikkelitietueiden tallennusta ja muokkausta. Tuplien välttämiseksi kannattaa ainakin tarkistaa Finnasta, että kukaan ei ole ehtinyt tallentaa esim. saman lehden kyseisen numeron viitteitä jo aikaisemmin. Melindassa ei siis näy vielä ajantasaista tilannetta Arton tallennuksesta.
 • Arto-tallennuksessa käytetään jatkossa YSOa (Yleinen suomalainen ontologia) YSA-asianaston tilalla. Syöttölomakkeelta poistetaan YSA-termien tallennusmahdollisuus ja Melindaan vietäville Arto-viitteille tehdään YSO-konversio.
 • Ne joilla on Aleph-Melindan tallennustunnukset voivat käyttää niitä myös artikkeliviitteiden tallennukseen Ainakin Melinda-ympäristössä. Muille tallentajille joudumme tekemään uudet tunnukset, mutta tähän palataan tarkemmin vuodenvaihteen jälkeen.

Lisätietoa

Arton Melinda-siirtymään liittyvät kysymykset voi lähettää vielä siirtymäajan osoitteeseen arto-posti@helsinki.fi (lomalla 23.12.-27.12.). Kaikissa Melindaan liittyvissä asioissa palvelee myös melinda-posti@helsinki.fi.

Melindan taustajärjestelmä Aleph siirtyy palvelimelta toiselle joulukuussa 2019 korkeakoulukirjastojen järjestelmäuudistuksesta johtuen.
Siirrosta aiheutuu itsenäisyyspäiväviikonlopulle käyttökatko Melindassa, jonka jälkeen palvelut toimivat kuten ennenkin.
Tiedot löytyvät myös Melinda-wikin sivulta Alephin palvelinvaihto 2019/12.

AIKATAULU 5.-9.12.2019

 • Palvelut nykyisellä palvelimella ajetaan alas torstaina 5.12.2019 klo 15.00
 • Tietojen siirto nykyiseltä palvelimelta uudelle palvelimelle tapahtuu perjantaina 6.12.2019
 • Palvelut uudella palvelimella käynnistetään lauantaina 7.12.2019
 • Palveluissa voi esiintyä vielä maanantaina 9.12.2019 väliaikaisia toimintahäiriötä ja katkoksia siirron jälkitoimista johtuen

MUUTOKSET

 • Melindan palveluissa ja toiminnallisuuksissa ei palvelinvaihdon seurauksena tapahdu muutoksia
 • Verkkotunnus (domainnimi) melinda.kansalliskirjasto.fi siirtyy ohjaamaan uudelle palvelimelle
 • Aleph-palvelimen palvelinnimi muuttuu: alina.csc.fiapp.aleph.csc.fi
 • Aleph-palvelimen IP-osoite muuttuu: 193.166.0.169 → 86.50.27.121

KÄYTTÄJIEN TOIMENPITEET

Toimintaohje Aleph-kuvailijalle

 • Päivitä työasemallasi Alephin asetustiedosto library.ini uudelle palvelimelle ohjaavaan versioon. Tarkka ohje tähän löytyy Melinda-wikistä sivulta Library.ini:n päivittäminen.
 • Työaseman virustorjunnan ja palomuurin pitää sallia Alephille yhteydenotto uudelle palvelimelle app.aleph.csc.fi (IP-osoite: 86.50.27.121) porttiin 6992
 • Jos kirjastossa on käytössä jonkinlainen keskitetty ohjelmajakelu, library.ini:n päivityksen voinee tehdä keskitetysti myös sen kautta
 • Jos kirjastossa on käytössä jonkinlainen keskitetty ohjelmajakelu, sen kautta asennettavaan Aleph-versioon on syytä tehdä myös library.ini:n päivitys
 • Uusi  palvelin on jo olemassa, päivitettyjä asetuksia voi halutessaan kokeilla jo ennen palvelinvaihtoa - muista tällöin kopioida nykyiselle palvelimelle ohjaava asetustiedosto talteen ja päivittää se kokeilun jälkeen takaisin päästäksesi jälleen tuotanto-Melindaan

Toimintaohje Aurora-kuvailijalle

 • Kirjastossa päivitetään keskitetysti Auroran asetuksiin Melindan yhteysosoitteet
 • Aurora-palvelimen palomuurin tulee sallia liikenne uudelle Aleph-palvelimelle (IP-osoite: 86.50.27.121)

Toimintaohje Melindasta muulla järjestelmällä poimintaluetteloivalle

 • Tarkista Melindan SRU/Z39.50 -yhteysosoite järjestelmässäsi
 • Kirjastojärjestelmäpalvelimen ja/tai työaseman palomuurin tulee sallia liikenne uudelle Aleph-palvelimelle app.aleph.csc.fi (IP-osoite: 86.50.27.121)

Terveisin,

Minttu Hurme
Tietojärjestelmäasiantuntija
Kansalliskirjasto, kirjastoverkkopalvelut


Kysymyksiä palvelinalustan vaihtamisesta voi lähettää Melinda-postiin: melinda-posti (at) helsinki.fi

Melindan ja Alman välistä integraatiota on suunniteltu teknisessä työryhmässä ja sitä toteutetaan Kansalliskirjaston ja Ex Libriksen asiantuntijoiden yhteistyönä. Tavoitteena on, että integraatio on täysin valmis joulukuussa, kun ensimmäisen aallon kirjastot siirtyvät Almaan.

Kansalliskirjasto järjesti korkeakoulu- ja erikoiskirjastojen johtajille 23.9.2019 webinaarin, jossa päätettiin perustaa siirtymävaiheen ajaksi myös toinen työryhmä, jossa käsitellään Alma-kirjastojärjestelmän käyttöönottavien kirjastojen ja metatietovaranto Melindan yhteistyön toimintamallia ja yhteisiä kuvailukäytäntöjä - eli muita kuin tekniseen integraatioon liittyviä kysymyksiä. Marraskuussa toimintansa aloittavaan ryhmään on kutsuttu Alma-kuvailuun siirtyvien kirjastojen edustajia.

Ensimmäisessä aallossa Almaan siirtyvien kirjastojen Voyager-tietokantoihin tehdään kaksi konversiota marraskuun aikana

Kuluvalla viikolla teknisessä työryhmässä kävi ilmi, että integraation toimiminen luotettavasti edellyttää Melinda-tietueen tunnistetta paikalliskantojen tietueissa. Tunniste on puuttunut sellaisista tietueista, jotka eivät ole milloinkaan replikoituneet Melindasta Voyager-tietokantoihin. Joissain tietokannoissa Melinda-tunniste puuttuu suurimmasta osasta tietueita, mutta osassa se on lisätty esimerkiksi tietokantojen yhdistämisen yhteydessä. Keskustelujen pohjalta päädyttiin siihen, että näiden puuttuvien Melinda-tunnisteiden lisääminen onnistuu helpoiten, jos Kansalliskirjasto tekee sen keskitetysti ennen Voyager-tietokantojen metatietojen siirtämistä Almaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että marraskuun aikana tehdään erillisiä konversioita ja konvertoitujen tietueiden eräajoja ensimmäisessä aallossa Almaan siirtyvien kirjastojen tietokantoihin. Tiukasta aikataulusta johtuen konversiot käynnistetään välittömästi. Tarkkaa tietokantakohtaista aikataulua ei pystytä kertomaan, mutta kunkin tietokannan yhteyshenkilöitä informoidaan erikseen, kun tietokantakohtainen konversio ja eräajo käynnistetään. Isojen tietokantojen eräajoissa voi kulua useita päiviä. Kirjastojen kuvailijoita informoidaan, jos replikointi otetaan väliaikaisesti pois päältä. Toisen aallon kirjastojen tietokannat konvertoidaan alkuvuoden aikana.

Lisäksi Voyager-paikalliskantojen YSO-konversiot ovat käynnistyneet. Näissäkin Almaan ensimmäisessä aallossa siirtyvät kirjastot konvertoidaan marraskuussa. Konversiot tapahtuvat limittäin Melinda-tunnisteiden lisäyskonversioiden kanssa, mutta nämä kaksi konversiota kohdistuvat suurelta osin eri tietueisiin eikä niitä ole mahdollista yhdistää. YSO-konversioiden edistymistä voi seurata YSAsta YSOon -wikin Paikalliskantojen konversioiden tilanne -sivulla, jota päivitetään tilanteen mukaan.

Lisätietoja:

Melindan kehittämispäällikkö Minna Olkinuora-Tauru, minna.olkinuora-tauru (at) helsinki.fi, tietojärjestelmäpäällikkö Lassi Lager, lassi.lager (at) helsinki.fi