Blog

Kevään toisessa Melindan tekijät -haastattelussa on vuorossa Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjaston informaatikko Silja Saarikoski. Silja on tehnyt pitkän työuran kirjastoalalla ja toiminut monenlaisissa tehtävissä.  

Lue Melindan asiakaswikistä, mitä Silja kertoo työstään ja tulevaisuuden suunnitelmistaan.

Melinda-yhteistyö hyödyttää Melindassa mukana olevia kirjastoja monin tavoin. Keskeisiä Melindasta saatavia hyötyjä ovat kuvailuosaamisen kehittäminen, tehokkuuden lisääntyminen sekä kuvailun laadun pitäminen hyvällä tasolla. Melinda-kuvailijoilta saatu viesti on, että osaamisen kehittäminen on keskeisin Melindan hyödyistä, sillä ilman osaamista ei voi syntyä tehokkuutta eikä laatua. Millaista tukea osaamisen kehittämiseen Melinda-yhteistyö siis antaa kuvailijoille?

Tarjoamme Melinda-palveluissa monia keinoja osaamisen kehittämisen tueksi, mutta kuvailuosaamisen perustiedot on hyvä olla hallussa jo ennen Melinda-yhteisössä työskentelyä. Melinda tarjoaa muun muassa seuraavia asioita kuvailijan tueksi: 

  • Melinda-kuvailuun johdatuksena toimiva Melinda tutuksi -verkkokurssi löytyy DigiCampus-alustalta ja on vapaasti suoritettavissa. Verkkokurssista saat hyvät perustiedot, ja se sopii myös muille kuin Melinda-kuvailijoille. Kurssimateriaalia voi käyttää myös tukena kertaukseen.  
  • Melindan asiakaswikistä löydät muun muassa Melindan toimintaohjeen, joka sisältää linkitykset kaikkiin Melinda-kuvailijan tarvitsemiin ohjeisiin. Melindan toimintaohje on tarkoitettu aloituspisteeksi uudelle Melinda-kuvailijalle.  
  • Kuvailijan linkit -sivulta löydät kootusti kuvailun asiantuntijaryhmien ohjeistuksen. 
  • Kuvailuun liittyvää ajankohtaista tietoa voit lukea Talonmiehen kirjeistä, joita julkaistaan noin neljä kertaa vuodessa.   

Lisäksi osaamisen kehittämisen tukena ja ajankohtaisista asioista tiedottamiseksi tarjoamme Melinda-palveluissa runsaasti koulutuksia ja tilaisuuksia. 

  • Löydät tietoa sekä menneistä että tulevista tilaisuuksista Melindan asiakaswikin Tapahtumat ja koulutukset -sivulta. Aiemmin järjestettyjen tilaisuuksien materiaalit ovat myös nähtävissä kyseiseltä sivulta.  
  • Esimerkiksi 4.5.2023 järjestetyn Talonmies-Extran aiheena oli riittävän hyvä kuvailu. Lisätietoa tilaisuudesta löydät Tapahtumat ja koulutukset -sivulta. 
  • Pysyviä koulutustallenteita on julkaistu muun muassa Aleph-peruskoulutuksista, sisällönkuvailusta sekä Cyrillux- ja Merge-aputyökaluista.  

Melindan asiakaswikistä löydät kaikki yllä mainitut koulutusmateriaalit ja ohjeet sekä paljon muuta.

Melindan aputyökalut

Melinda-kuvailijan aputyökalut (Cyrillux, Merge, Muuntaja ja Poistot) löytyvät nyt yhden sivun alta Melindan asiakaswikistä. Sivulla on muun muassa käyttöohjeita sekä suorat linkit aputyökaluihin. Samaisen sivun kautta löydät myös ohjeita Artikkelien kuvailutyökalua ja Melindan käyttäjätunnusten hallinnointia koskien.

Lisäksi kannattaa tutustua pysyviin koulutustallenteisiin Cyrilluxista ja Mergestä.

Kirjastoalalla on tulevina vuosina edessä siirtyminen linkitettyyn dataan, mikä tulee vaikuttamaan käytössä oleviin kirjastojärjestelmiin. Tämän muutoksen yhteydessä uusimme metatietovaranto Melindan taustajärjestelmän. Selvitämme Kansalliskirjastossa jatkajaa Melindan alustana pitkään toimineelle Aleph-kirjastojärjestelmälle. Selvityksen kohteena ovat ensisijaisesti linkitettyä dataa tukevat avoimen koodin järjestelmät.

Selvitystyön lisäksi Kansalliskirjasto valmistelee toimenpiteitä, jotka edesauttavat siirtymistä. Melindan alustanvaihtoon liittyy läheisesti Linkitetty kirjastodata -projekti, jossa kehitetään linkitetyn datan tietomallia bibliografisen kuvailun käyttöön. Projekti julkaisi ensimmäisen raakaversion linkitetyn datan tietomallista vuoden 2023 alussa. Seuraava versio julkaistaan vielä kevään aikana, ja kehitystyö jatkuu tänä ja ensi vuonna. Projektissa laaditaan myös konversiosääntöjä MARC 21:n ja uuden tietomallin välille. Linkitetyn datan käyttöönotosta huolimatta MARC 21 tulee säilymään paikallisissa järjestelmissä vielä pitkään. 

Melindan taustajärjestelmän uusiutumisen yhteydessä myös Aleph-alustalla toimiva auktoriteettitietokanta Asteri tulee muuttumaan. Viime aikojen selvitystöissä on tutkittu lisää linkitetyn datan kuvailutyökalujen ominaisuuksia varsinkin auktoriteettien käytön ja tuotannon näkökulmasta. Tutkimukset jatkuvat myös rajapintojen ja integraatioiden osalta. Melindaan on tällä hetkellä integroitunut useita paikallisia kirjastojärjestelmiä. Tavoitteena jatkossa on, että integraatioiden tekniset ratkaisut olisivat nykyistä yhdenmukaisempia ja pohjautuisivat avoimiin rajapintoihin.

Lisätietoa: [email protected]

Katso myös aiemmat Melindan alustan uusimista koskevat tiedotteet:


Kevään ensimmäisessä Melindan tekijät -haastattelussa on vuorossa Turun kaupunginkirjaston palvelupäällikkö Kaisa Hypén. Kaisan työnkuva on moninainen, ja hän toimii muun muassa Melindan ja kuvailuyhteistyön ohjausryhmän puheenjohtajana sekä Yleisten kirjastojen neuvoston metatietoryhmässä.  

Lue Melindan asiakaswikistä, mitä Kaisa kertoo itsestään ja työstään.

Melinda-yhteistyö tarjoaa monia apukeinoja kirjastojen kuvailutyöhön. Kirjastoammattilaiset luovat ja rikastavat Melindassa metatietoa yhdessä yhteisin säännöin kaikkien hyödynnettäväksi. Toisten kuvailijoiden tekemä aiempi työ sekä käytettävissä olevat ennakko- ja auktoriteettitiedot helpottavat ja nopeuttavat kuvailutyötä. Nekin kirjastot, jotka eivät ole mukana Melinda-kuvailuyhteistyössä, voivat poimia Melindan tietueita kaikille avoimien rajapintojen kautta. Kansalliskirjasto kehittää Melinda-palvelua jatkuvasti vastaamaan yhä paremmin kirjastojen tarpeita. 2020-luvulla on näköpiirissä isoja muutoksia, kuten Melindan taustajärjestelmän uusiutuminen ja siirtyminen linkitettyyn metadataan. 

Melinda-kuvailuympäristössä työskentely on yhdessä oppimista. Uudet kuvailukäytännöt jalkautuvat kirjastokentälle usein juuri Melindan kautta. Tukea työskentelyyn on hyvin saatavilla. Ohjeistukset, koulutukset ja tilaisuudet kartuttavat ammattitaitoa ja kehittävät osaamista sekä edistävät Melinda-kirjastojen välistä vertaistukea, vuoropuhelua ja verkostoitumista. Kuvailun asiantuntijaryhmät sopivat yhdessä Kansalliskirjaston kanssa yhteisistä kuvailukäytännöistä ja kuvailustandardien soveltamisesta Melindassa. Teknisten laadunparannustoimien lisäksi nämä yhteisesti sovitut asiat edesauttavat merkittävästi Melindan tietueiden yhteentoimivuutta ja laatua. Viime kädessä laadukas kuvailu ja metatieto helpottavat tiedon käyttöä ja hakua sekä uudelleenkäyttöä. 

Lue lisää Melindan käyttäjätarinoista, hyödyistä ja tulevaisuuden näkymistä Melindan asiakaswikistä.

Melindan 10-vuotisjuhlavuoden kunniaksi olemme nostaneet Melindan tekijät -haastatteluissa esille Melinda-tiimiläisiä. Kolmantena ja viimeisenä haastatteluvuorossa on Melindan eri käänteissä samaiset kymmenen vuotta mukana ollut Melindan kehittämispäällikkö Minna Olkinuora-Tauru.

Lue Melindan asiakaswikistä, mitä Minna kertoo työstään ja Melindan tulevaisuuden näkymistä.

Melindan 10-vuotisjuhlavuoden kunniaksi nostamme Melindan tekijät -haastatteluissa esille Melinda-tiimiläisiä. Toisena haastatteluvuorossa on Melindan vaiheita jo alkutaipaleelta asti todistanut, monipuolinen it-asiantuntija Minttu Hurme.

Lue Melindan asiakaswikistä, mitä Minttu kertoo työstään ja Melindan tulevaisuuden näkymistä.

Järjestämme Melindan 10-vuotisjuhlan kunniaksi käytännönläheisen työpajan Melinda-kuvailijoille 29.11.2022 sekä juhlawebinaarin 30.11.2022. Juhlawebinaarissa keskustelemme siitä, mikä Melinda on tänään ja mihin se kehittyy tulevaisuudessa. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 25.11.2022.

Yhteistyöllä parempaa metatietoa -työpaja
Aika: 29.11.2022 klo 13–16
Paikka: etäyhteydellä
Ilmoittautuminen: 25.11.2022 mennessä
Ohjelmasivu: Yhteistyöllä parempaa metatietoa -työpaja
Työpajaa ei tallenneta.

Yhteistä metatietoa rakentaen – Melinda 10 vuotta juhlawebinaari
Aika: 30.11.2022 klo 10–15.30
Paikka: etäyhteydellä
Ilmoittautuminen: 25.11.2022 mennessä
Ohjelmasivu: Yhteistä metatietoa rakentaen – Melinda 10 vuotta juhlawebinaari
Webinaari tallennetaan.

Tervetuloa juhlimaan kanssamme 10-vuotiasta Melindaa!

Melindan 10-vuotisjuhlavuoden kunniaksi nostamme Melindan tekijät -haastatteluissa esille Melinda-tiimiläisiä. Ensimmäisenä haastatteluvuorossa on Melindan vaiheissa samaisen kymmenen vuotta mukana ollut, monipuolinen tekninen osaaja Henri Mäkilä.

Lue Melindan tekijät -haastattelusta, mitä Henri kertoo työstään ja Melindan tulevaisuuden näkymistä.

Metatietovaranto Melindan alustana pitkään toimineelle Aleph-kirjastojärjestelmälle etsitään jatkajaa. Selvityksen kohteena ovat ensisijaisesti linkitettyä dataa tukevat avoimen koodin järjestelmät. Päätöstä uudesta taustajärjestelmästä ei ole vielä tehty. Tällä hetkellä syvempien tutkimusten kohteena on Ruotsin Kungliga Biblioteketin kehittämä järjestelmä Libris XL sekä mahdolliset yhteistyömallien vaihtoehdot sen kanssa. Tarkastelun alla on erityisesti, missä määrin yhden maan käytössä olevan järjestelmän voisi tehdä yleispäteväksi ja siten muillekin käyttökelpoiseksi. Lisätutkimuksissa hankitaan ymmärrystä teknisistä ratkaisuista sekä niiden soveltuvuudesta jatkokehittämiseen.

Melindan alustanvaihtoon liittyy läheisesti Linkitetty kirjastodata -projekti, jossa kehitetään linkitetyn datan tietomallia bibliografisen kuvailun käyttöön. Syyskuussa avattiin projektin asiakaswiki, jonne kerätään projektin tuotokset ja tietopakettia linkitetystä datasta kirjastonäkökulmasta. Projektia esiteltiin myös kansainväliselle yleisölle BIBFRAME Workshop in Europe -konferenssissa Budapestissa. Esityksen tallenne ja kalvot ovat katsottavissa konferenssin sivuilla

Melinda juhlistaa syksyn aikana 10-vuotista taivaltaan (ks. Yhteistä metatietoa rakentaen - Melinda 10 vuotta). Tule mukaan keskustelemaan ajankohtaisista aiheista ja tulevaisuuden näkymistä 29.-30.11.2022. Ilmoittautuminen 10-vuotisjuhlatilaisuuksiin avataan marraskuun alkupäivinä, ja siitä tiedotetaan vielä erikseen.

Lisätietoa: [email protected]

Katso myös aiemmat Melindan alustan uusimista koskevat tiedotteet:

Tiedoksi BookWhere-ohjelmaa käyttäville Melinda-kirjastoille. BookWheren RDA-konversiosta on saatavilla uusi versio Kansalliskirjaston GitHubissa. Uuteen konversioversioon on tehty paljon muutoksia Melinda-palveluissa. Esimerkiksi 020 $q-kentän sidosasutyypit on muutettu nykyisin käytössä oleviksi kansityypeiksi.

Päivitä koneellesi uusi versio tai pyydä organisaatiosi sitä henkilöä, joka hoitaa Usemarcon-päivitykset, poimimaan uusi versio koneellesi/verkkoon.

Toivomme palautetta konversion toiminnasta melinda-postiin.

Melinda tutuksi -verkkokurssi on siirretty vanhalta Moodle-alustaltaan DigiCampukselle. Samalla kurssin sisältöjä on päivitetty ja muokattu.

Melinda tutuksi -verkkomateriaali on osa Kansalliskirjaston järjestämää Melinda-Aleph-peruskoulutusta. Verkkomateriaali on julkinen ja kaikille avoin. Voit suorittaa kurssin ilman erillisiä tunnuksia, jos kirjaudut kurssille vierailijana. Halutessasi voit myös käyttää HAKA-tunnuksia (yliopistot ja korkeakoulut), Google-tunnuksia tai luoda kurssille itse omat tunnukset. Vain tunnuksilla kirjautuneet voivat antaa palautetta kurssista. Tutustu tarvittaessa kirjautumisohjeisiin Melinda tutuksi -verkkokurssia koskevalla sivulla asiakaswikissä.

Vuosikymmenen aikana Melinda on juurruttanut paikkansa kansallisen metatiedon tuottamisen ytimessä. Melinda on kasvanut ja laajentunut voimakkaasti viime vuosina uusille kirjastosektoreille. Loppuvuodesta tulee kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun yliopistoyhteisön perinteikäs yhteistietokanta LINDA muuttui metatietovaranto Melindaksi. 

Juhlistamme syksyn 2022 aikana Melindan taivalta sekä ennakoimme tulevia vuosia. Järjestämme käytännönläheisen työpajan Melinda-kuvailijoille tiistaina 29.11.2022 sekä juhlawebinaarin keskiviikkona 30.11.2022. Juhlawebinaarissa keskustelemme muun muassa siitä, mikä Melinda on tänään, ja mihin se kehittyy tulevaisuudessa. Lisäksi julkaisemme syksyn aikana sisältöjä viestintäkanavissamme.  

Laittakaa siis päivämäärät muistiin ja pitäkää silmällä kanaviamme! Tiedotamme työpajasta ja juhlawebinaarista tarkemmin lähempänä ajankohtaa.

Tervetuloa juhlistamaan kanssamme 10-vuotiasta Melindaa!

Monipuolisen työuran kirjastoalalla tehnyt Katri Kananen kertoo Melindan tekijät -haastattelussa työstään, kansalliskokoelman kuvailusta ja tulevaisuudensuunnitelmistaan. Lue, millaisen viestin Katri jättää meille eläkkeellelähdön kynnyksellä.