Blog

Melinda-yhteistyöhön tulee mukaan uusia yleisiä kirjastoja. Melindan uusi tunnus (logo) otetaan käyttöön.

Kuopion kaupunginkirjasto on aloittanut kuvailun Melindassa tammikuun lopussa. Käyttöönoton yhteydessä kirjaston paikalliskannan aineistoja siirrettiin Melindaan noin 1,2 miljoonaa tietuetta. Seinäjoen kaupunginkirjaston - Eepos-kirjastojen mukaantulon valmistelut ovat alkamassa. Käyttöönoton aloitustilaisuus pidettiin tammikuussa. Tavoitteena on, että tuotantoon päästään syksyllä. Jo aiemmin yleisistä kirjastoista Pirkanmaan PIKI-kirjastot, Kokkolan seudun Anders-kirjastot ja Varsinais-Suomen Vaski-kirjastot ovat liittyneet Melinda-yhteistyöhön. Neuvotteluja käydään parhaillaan myös muiden yleisten kirjastojen kanssa.

Melindan visuaalinen ilme uudistuu

Hahmo Design Oy on suunnitellut ja toteuttanut kansalliselle metatietovarannolle uuden tunnuksen (logon), joka otetaan vaiheittain käyttöön Melindaan liittyvissä viestintä- ja koulutusmateriaaleissa sekä työvälineissä. Melindan verkossa olevan hakuliittymän (OPACin) ulkoasu on mukautettu uuteen ilmeeseen. Toiminnallisuudet ovat ennallaan.

Uuden tunnuksen myötä Melindan ilme raikastuu ja värimaailmaan tulee uusia sävyjä. Kirjastot voivat ladata tunnuksen tarvittaessa käyttöönsä. Siitä löytyy erilaisia versioita paino- ja ruutukäyttöön. Tunnuksen hyödyntämistä ohjaava graafinen ohje ja itse tunnukset löytyvät Melinda-wikistä tältä sivulta.

Melinda-yhteistyöllä tehostetaan kuvailutyötä kirjastoissa

Kansallinen metatietovaranto Melinda kokoaa kirjastoaineistojen kuvailevat metatiedot yhteen paikkaan ja tarjoaa tiedontuottamiseen tarkoitetun yhteisen ympäristön Suomen kirjastoille.

Melinda sisältää edellä mainittujen yleisten kirjastojen kokoelmien lisäksi Suomen kansallisbibliografian (Fennica) sekä tietokanta-aineistojen viitetiedot seuraavista kirjastoista: korkeakoulukirjastot, Eduskunnan kirjasto, Tilastokirjasto, Kansallisarkiston kirjasto ja Varastokirjasto.

Kansalliskirjasto kehittää Melindaa jatkuvasti vastaamaan yhä paremmin kirjastojen tulevia tarpeita.

Voit lukea lisää Melindasta Kansalliskirjaston helmikuun Missä mennään -katsauksesta sekä Melindan asiakaswikistä

Lisätietoja

Kysymykset, kommentit ja palaute sähköpostilla: melinda-posti(at)helsinki.fi

Melindan asiakaswikiä uudistetaan seuraavan viikon aikana. Wiki on koko ajan normaalisti käytössä, mutta muutostöistä saattaa aiheutua ajoittain pieniä häiriötä esim. sivujen keskinäisen järjestyksen muuttuessa. Pahoittelemme mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Kansalliskirjaston Melinda-talonmiesryhmä järjestää torstaina 30.11.2017 klo 14–15 Talonmiehen tuokion etäyhteydellä. 

Tilaisuuteen osallistutaan etäyhteydellä, yhteystiedot lisätään koulutussivulle lähempänä tilaisuutta.
Ohjelmaa päivitetään samalle sivulle: https://www.kiwi.fi/display/melinda/Tapahtumat+ja+koulutukset

Tuokioon voi ilmoittautua e-lomakkeella: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/84505/lomake.html

Ilmoittautumiset pyydetään 28.11.2017 mennessä.

Lisätietoja Melinda-talonmiesryhmästä:

https://www.kiwi.fi/display/melinda/Melinda-talonmiehen+palsta

Tervetuloa!

Kuopion kaupunginkirjasto tulee mukaan metatietovaranto Melindaan. Varsinais-Suomen Vaski-kirjastot aloittivat kuvailun Melindassa toukokuussa. Jo aiemmin Pirkanmaan PIKI-kirjastot ja Kokkolan seudun Anders-kirjastot ovat liittyneet Melinda-yhteistyöhön.

”Toivomme, että Melinda-yhteistyö kehittää luettelointia, lisää luetteloijien verkostoitumista ja osaamista sekä vähentää päällekkäistä työtä. Ajallisesti projekti osui hyvään saumaan: useamman lähikirjaston muuton ja remontin takia on tehty reippaasti poistoja ja samalla siivottu tietokantaa. BTJ luetteloi jo kirjoja RDA-säännöillä, joten Melinda-projektiin liittyvä RDA-konversio ja Kansalliskirjaston RDA-koulutus tulivat meille juuri oikeaan aikaan. Kuopiossa on vuoden alusta lähtien ollut verkkokirjastona Finna, joten Melindaan liittyminen on myös luonteva jatko Kansalliskirjaston ja Kuopion kaupunginkirjaston yhteistyössä”, valottaa tilannetta järjestelmä- ja verkkopäällikkö Liisa Rossi Kuopion kaupunginkirjastosta.

Kuopion käyttöönoton valmistelut ovat alkaneet. Tavoitteena on, että tuotantoon päästään vuoden vaihteessa tai ensi vuoden alussa.

Yleisten kirjastojen Melinda

Yleisten kirjastojen neuvosto (YKN) antoi yleisille kirjastoille marraskuussa 2016 suosituksen liittyä Melindaan. Parhaillaan käydään neuvotteluja seuraavista vuosien 2018-2019 mukaantuloista Aurora- ja Koha-kirjastojen kanssa. Koha-Melinda –integraatiota on jo suunniteltu yhdessä Koha-Suomen edustajien kanssa.

Mukaantulon kynnys madaltuu

Liittyvät kirjastot voivat valita erilaisista mukaantulon malleista itselleen sopivan. Perinteisen aineistosiirrot sisältävän liittymistavan lisäksi on tarjolla myös kevyempiä mahdollisuuksia. Kansalliskirjastoon on tänä vuonna palkattu uutta henkilökuntaa koordinoimaan mukaantuloja, kouluttamaan RDA-kuvailua ja Melinda-käytäntöjä sekä ratkomaan teknisiä kysymyksiä. Ensimmäiset räätälöidyt RDA-koulutukset on jo pidetty ja ne ovat saaneet kiitosta. Tekniikan oletetaan myös sujuvan jouheammin, kun useita yleisiä kirjastoja on jo kulkenut Melinda-tien ja teknisiä ongelmia on mukana ratkomassa yksi uusi työntekijä.

Tutustu uusiin Melinda-yhteyshenkilöihin verkossa ks. lisätietoja tai tilaisuuksissamme.

Yleisten kirjastojen Melinda-kuulumisista kerrotaan lisää Kirjastoverkkopäivillä 25.10.2017 rinnakkaissessiossa Yleisten kirjastojen Melinda; tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä. Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet Kirjastoverkkopäiville löytyy täältä.

Melinda-yhteistyöllä tehostetaan kuvailutyötä kirjastoissa

Kansallinen metatietovaranto Melinda kokoaa kirjastoaineistojen kuvailevat metatiedot yhteen paikkaan ja tarjoaa tiedontuottamiseen tarkoitetun yhteisen ympäristön Suomen kirjastoille. Melindan laatutyöllä pyritään varmistamaan metatiedon standardinmukaisuus ja vaihdettavuus eri tietokantojen välillä.

Melinda sisältää edellä mainittujen yleisten kirjastojen kokoelmien lisäksi Suomen kansallisbibliografian (Fennica) sekä tietokanta-aineistojen viitetiedot seuraavista kirjastoista: yliopistokirjastot, ammattikorkeakoulujen kirjastot, Eduskunnan kirjasto, Tilastokirjasto, Arkistolaitoksen kirjasto ja Varastokirjasto.

Kansalliskirjasto kehittää Melindaa jatkuvasti vastaamaan yhä paremmin kirjastojen tulevia tarpeita.

Voit lukea lisää Melindasta Kansalliskirjaston syyskuun Missä mennään -katsauksesta sekä Melindan asiakaswikistä
 

Lisätietoja:

Kuopion kaupunginkirjaston käyttöönotto:
Järjestelmä- ja verkkopäällikkö Liisa Rossi, Kuopion kaupunginkirjasto - Pohjois-Savon maakuntakirjasto, liisa.rossi(at)kuopio.fi

Yleisten kirjastojen Melinda:
Tietoasiantuntija Eeva-Riitta Peltonen, Kansalliskirjasto,
eeva-riitta.peltonen(at)helsinki.fi

Kansallinen metatietovaranto:
Kehittämispäällikkö Minna Olkinuora-Tauru, Kansalliskirjasto,
minna.olkinuora-tauru(at)helsinki.fi

Kansalliskirjasto järjestää Melinda–Aleph-peruskoulutuksen tiistaina 7.11. klo 10–16.00 Helsingissä. Melinda-Aleph-peruskoulutuksessa opitaan Melindan yhteiset pelisäännöt sekä Aleph-luettelointiohjelman perustoiminnot.

Melinda-Aleph-peruskoulutus koostuu kahdesta osiosta:

1) Melinda tutuksi MOOC -verkkomateriaalista, johon tutustutaan itsenäisesti (verkkomateriaali avautuu viikolla 41)

2) lähipäivästä "Aleph-kirjastojärjestelmän peruskäyttö ja Melinda-kuvailu käytännössä" 7.11.2017, jolloin tutustutaan harjoitusten avulla Aleph-luettelointiohjelman käyttöön ja Melindan kuvailukäytäntöihin.

Melinda–Aleph-peruskoulutus on tarkoitettu uusille Melinda-kuvailijoille sekä kaikille, jotka kaipaavat kertausta Melindan pelisääntöihin ja Aleph-luettelointiohjelman käyttöön. Lähipäivään osallistuvien edellytetään hallitsevan verkkomateriaalissa esitellyt perustiedot Melindan toiminnasta. Koulutukseen osallistujilla tulee olla Aleph-tunnukset. Niitä voi tiedustella omalta Aleph-yhteyshenkilöltään.

Tarkemmat tiedot koulutuksesta löydät Melinda-wikistä: Melinda-Aleph-peruskoulutus, syksy 2017.

Koulutukseen ilmoittaudutaan e-lomakkeella: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/82535/lomake.html

Tervetuloa!

Kansalliskirjaston Melinda-talonmiesryhmä järjestää torstaina 12.10.2017 klo 14–15 Talonmiehen tuokion etäyhteydellä.


Tällä kertaa koulutuksen aiheita ovat:

 • Ajankohtaista Melindasta / Minna Kantanen
 • Auktoriteettitietueiden ja bibliografisten tietueiden linkkaus / Minttu Hurme
 • Melindan palvelupostit / Aatu Nykänen
 • Kuvailun keventäminen / Ulla Ikäheimo

 

Etäyhteysosoite löytyy Melindan asiakaswikistä: https://www.kiwi.fi/display/melinda/Tapahtumat+ja+koulutukset

Tuokioon voi ilmoittautua e-lomakkeella:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/82788/lomake.html. Ilmoittautumiset pyydetään ti 10.10. mennessä.

 

Lisätietoja Melinda-talonmiesryhmästä: Melinda-talonmiehen palsta

 

Tervetuloa mukaan!

Kansalliskirjasto järjestää 24.–26.10.2017 Kirjastoverkkopäivät teemalla Askelmerkkejä tulevaan. Paikkana on Metsätalo Helsingissä.

Kirjastoverkkopäivien ohjelma on tänä vuonna runsas ja monipuolinen. Ohjelmaa järjestetään niin sisällönkuvailusta, kirjastoteknologiasta, avoimesta tieteestä kuin saavutettavuudestakin kiinnostuneille, Melindan, Finnan ja FinELibin ajankohtaisia kysymyksiä unohtamatta. Sisällöt soveltuvat erilaisissa kirjastoissa ja tehtävissä työskenteleville.

Melinda Kirjastoverkkopäivien ohjelmassa

Tiistaina 24.10. järjestetään työpaja Kuvailen, siis löydän! Käytännön kuvailukysymyksiä. Työpajassa käydään läpi tietueita ja tilanteita Melinda-kuvailussa.

Keskiviikkona 25.10. ohjelmassa on Yleisten kirjastojen Melindaa käsittelevä rinnakkaissessio. Sessiossa esitellään Varsinais-Suomen alueen Vaski-kimpan kokemuksia mukaantulosta Melinda-yhteistyöhön. Lisäksi esitellään Melindaan mukaantulon askeleet. Esityksessä kerromme mm. mikä Melinda on, miten siihen pääsee mukaan ja siitä, mikä on metatietovarannon merkitys yleisille kirjastoille. Välitämme tietoa myös Melindassa pitempään mukana olleiden yleisten kirjastojen kokemuksista. Melinda-hankkeessa on käynnistynyt uusi vaihe (2017-2020): esittelemme uudet vastuuhenkilöt, koulutusmahdollisuudet ja palvelut yleisille kirjastoille.

Torstaina 26.10. pidetään Melinda ja Finna -rinnakkaisessio: Melinda on tiedonkuvailijan ympäristö ja Finna tiedonkäytäjän. Melinda sisältää myös  perinteisen hakuliittymän (OPAC). Missä määrin Finna voisi kattaa samat tarpeet kuin Melindan hakuliittymä (OPAC)?

Näitä rinnakkaissessioita voi seurata myös etäyhteyden välityksellä.

 

Kolmen päivän seminaarin ohjelmaan sekä muuhun tarpeelliseen tietoon voi tutustua verkko-osoitteessa: https://www.kiwi.fi/display/kivepa. Sivulta löytyy myös linkki iloittautumislomakkeeseen. Ilmoittaudu 8.10. mennessä!

Metatietovaranto Melindaa kehitetään jatkuvasti vastaamaan yhä paremmin kirjastojen tarpeisiin. Maaliskuussa 2017 Kansalliskirjasto kartoitti Melinda-kirjastojen e-aineistojen käsittelyyn liittyviä käytäntöjä ja haasteita verkkolomakkeella. Tavoitteena oli mm. saada parempi ymmärrys kirjastojen e-aineistojen käsittely- ja kuvailuprosessista sekä kartoittaa kirjastojen tulevaisuuden tarpeita. Lähes kaikki Melinda-kirjastot vastasivat kyselyyn.

Kyselyn aineistosta on koostettu raportti. Raportti sisältää yhteenvedon ja analyysin vastauksista sekä suunnitelman jatkotoimenpiteistä. Jatkotoimenpiteenä käynnistämme eMelinda -kehitysohjelman ja kutsumme kirjastosi mukaan talkoisiin: Kuvaillaan kotimaiset e-aineistot kattavasti kansalliseen metatietovarantoon. Kaikki hyötyvät!

Raportti löytyy Melinda-wikistä, sivulta Suunnitelmat ja raportit: Melindan e-aineistokysely (PDF).

 

Mahdolliset kysymykset ja kommentit pyydämme lähettämään 15.8.2017 mennessä  Melindan palvelupostiin osoitteella melinda-posti@helsinki.fi.

Kansalliskirjasto järjestää tiistaina 23.5.2017 klo 13–14 Melindan replikointikoulutuksen Adobe Connect -etäyhteydellä. Koulutuksessa käsitellään replikoinnin perusteita ja replikoinnin uudemman version uusia ominaisuuksia.

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti systeeminhoitajille ja luettelointivastaaville, mutta myös muut aiheesta kiinnostuneet voivat osallistua.

 

Koulutukseen ilmoittaudutaan e-lomakkeella:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/80093/lomake.html

Ilmoittautumiset pyydetään pe 19.5. mennessä.

 

Osallistujille lähetetään tarkemmat etäyhteysohjeet sekä yhteysosoite ilmoittautumisajan päätyttyä.

 

Lisätietoja Melindan koulutuksista: https://www.kiwi.fi/display/melinda/Tapahtumat+ja+koulutukset

 

Tervetuloa!

Kansalliskirjaston Melinda-talonmiesryhmä järjestää torstaina 18.5.2017 klo 14–15 Talonmiehen tuokion Adobe Connect -etäyhteydellä. Tämänkertaisia aiheita ovat:

 • Ajankohtaista Melindasta / Ulla Ikäheimo
 • RDA Toolkitin käyttö / Martin Engberg, Kansalliskirjaston Tutkimuskirjasto
 • Kustantajarekisteri / Kiti Vilkki-Eriksson
 • Tietueiden muuttaminen RDA-muotoon / Kiti Vilkki-Eriksson

 

Tuokioon voi ilmoittautua e-lomakkeella: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/80096/lomake.html. Ilmoittautumiset pyydetään ti 16.5. mennessä.

Osallistujille lähetetään tarkemmat etäyhteysohjeet sekä yhteysosoite ilmoittautumisajan päätyttyä.

 

Lisätietoja Melinda-talonmiesryhmästä:https://www.kiwi.fi/display/melinda/Melinda-talonmiehen+palsta

 

Tervetuloa!

 

Melinda-talonmiesryhmä järjestää torstaina 30.3.2017 klo 14–15 Talonmiehen tuokion Adobe Connect -etäyhteydellä.

Tämänkertaisen tuokion aiheita:

 • Ajankohtaista Melindassa / Ulla Ikäheimo
 • Auktoriteettitietueiden teko Fennicassa ja Asterissa / Maarit Huttunen, Tutkimuskirjasto
 • Osakohteiden yhdistäminen Merge+-ohjelmalla / Ulla Ikäheimo

Tilaisuuden esitykset ja tallenne löytyvät sivulta Tapahtumat ja koulutukset

Lisätietoja Melinda-talonmiesryhmästä:

https://www.kiwi.fi/display/melinda/Melinda-talonmiehen+palsta

Melinda-päivä 5.4.

Kansalliskirjasto järjestää keskiviikkona 5.4.2017 Melinda-päivän. Päivä järjestetään Helsingissä Kansalliskirjaston tiloissa Leipätehtaalla (Kaikukatu 4, Helsinki) klo 9.30 – 16.00. Tilaisuuteen on myös etäosallistumismahdollisuus.

 

Päivän aikana käsitellään Melindan ajankohtaisia aiheita sekä tarjotaan kuvailijoille mahdollisuus verkostoitua, vaihtaa kokemuksia ja jakaa hyviä käytäntöjä.

Tilaisuus on suunnattu ensisijaisesti Melindassa mukana oleville kirjastoille.

 

Päivän tarkempi ohjelma sekä osallistumisohjeita löytyy Melindan asiakaswikistä: https://www.kiwi.fi/x/uIOcB

 

 

Tervetuloa!

Melinda-talonmiesryhmä järjestää torstaina 26.1.2017 klo 14–15 Talonmiehen tuokion Adobe Connect -etäyhteydellä.

Tämänkertaisen tuokion aiheita:

 • Ajankohtaista ja muistiinmerkittävää Melindasta / Ulla Ikäheimo
 • Auktoriteettien käyttö / Ulla Ikäheimo
 • Uusia ja päivitettyjä ohjelmia / Minttu Hurme
  • low tagien poisto-ohjelma
  • merge+-ohjelman uusi versio
  • Melinda-luetteloinnin tilastot

Tuokioon voi ilmoittautua e-lomakkeella osoitteessa https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/76665/lomake.html
Ilmoittautumiset pyydetään ti 24.1. mennessä.

Osallistujille lähetetään tarkemmat etäyhteysohjeet sekä yhteysosoite ilmoittautumisajan päätyttyä.

Lisätietoja Melinda-talonmiesryhmästä:
https://www.kiwi.fi/display/melinda/Melinda-talonmiehen+palsta


Tervetuloa!

Kirjastojen Voyager-tietokannat päivitetään uusimpaan versioon vuodenvaihteessa. Päivitys tapahtuu keskiviikkona 28.12.2016 alkaen. Yksittäisen tietokannan kohdalla päivityksestä aiheutuvan käyttökatkon arvioidaan kestävän 1-2 päivää. Todennäköisesti kaikki tietokannat saadaan päivitettyä ja uudelleen indeksoitua maanantaihin 2.1.2017 mennessä. Vuoden 2017 ensimmäinen viikko kannattaa kuitenkin varata päivityksen jälkiselvittelyihin, vaikka kannat olisivatkin jo käytössä.

Kaikkien domainien (Armas, Linnea1 ja Linnea3) palvelut ajetaan alas tiistai-illan 27.12. normaalin päivityskatkon alkaessa kello 22.00. Voyager-tietokantojen käyttökatko alkaa silloin, ja päättyy päivityksen valmistuttua.

 

Käyttökatkon vaikutus

Voyager-järjestelmien päivityskatkon aikana järjestelmä ei ole asiakkaiden tai henkilökunnan käytettävissä. Finnan indeksissä on tiedot sitä käyttävien kirjastojen aineistosta, mutta saatavuustietoja Voyager-kannoista ei saada katkon aikana. Voyagerin asiakastoiminnallisuudet (lainojen uusinta, varaukset, jne) eivät ole Finnankaan kautta käytettävissä.

 

Melindassa voi luetteloida myös katkon aikana, mutta tietueiden replikointi Voyager-paikalliskantoihin on pois päältä. Katkon aikana tehty kuvailutyö päivittyy replikointien käynnistämisen jälkeen paikalliskantoihin seuraavasti:

 • Paikalliskantaan uusina lisätyt, Melindasta tietokantatunnuksen (LOW-tagin) lisäyksellä poimitut tietueet replikoituvat kaikki paikalliskantaan  
 • Päivitysten kohdalla tilanne on monimutkaisempi:
  • niiden paikalliskantojen osalta, joissa sallitaan kaikkien Melinda-kuvailijoiden tekemien päivitysten replikoituminen paikalliskantaan, myös tauon aikana päivitetyt tietueet replikoituvat normaalisti
  • niiden paikalliskantojen osalta, joissa on rajoitettu muiden kuvailijoiden tekemien päivitysten replikoitumista paikalliskantaan, Melindassa katkon aikana tehdyt päivitykset voivat jäädä replikoitumatta sellaisissa tapauksissa, joissa joku muu on tallentanut tietueen Melindassa oman kuvailijan jälkeen ennen replikoinnin uudelleenkäynnistämistä

 

Päivitykseen valmistautuminen

Ohjeistusta ja tietoa löytyy Kirjastojärjestelmäpalveluiden asiakaswikistä: https://www.kiwi.fi/x/VYU4B

Voyager-päivityksen myötä tuleviin uusiin piirteisiin voi tutustua Ex Libriksen toimittamien dokumenttien kautta: Voyagerin dokumentaatio

Toivomuksena on, että kirjastot testaisivat uusia asiakasohjelmia (clientteja), jotka ovat jo asennettavissa omille koneille. Kumea-työryhmä testaa myös uusia asiakasohjelmia.

 

 

Melindaan liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Melindan palveluosoitteeseen melinda-posti@helsinki.fi.

Voyager-järjestelmään liittyvissä kysymyksissä ota yhteys Kirjastojärjestelmäpalveluiden palveluosoitteeseen systeemi-toimisto@helsinki.fi.

Kansalliskirjasto tarjoaa kansallisia infrastruktuuripalveluja erityisesti kirjastoverkolle, mutta myös muille organisaatioille. Toteutamme asiakaskyselyn Kansalliskirjaston palveluista joka toinen vuosi.

Tämä kysely koskee seuraavia Kansalliskirjaston organisaatioasiakkailleen tarjoamia palveluja:

 • Finna
 • Finto
 • julkaisuarkistot
 • kirjastojärjestelmät
 • FinELib
 • Elektra
 • kansalliset tietokannat (Arto, Fennica, Viola)
 • Melinda
 • Juuli
 • asiasanastot ja ontologiat
 • formaattipalvelut
 • URN-tunnuspalvelu sekä
 • kansallinen tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta KITT2.

Kysymme jälleen

 • kuinka tärkeinä pidät palvelujamme
 • kuinka olemme onnistuneet palveluiden tarjoamisessa
 • kuinka todennäköisesti suosittelisit palveluita muille sekä
 • kuinka palveluja tulisi kehittää.

Lomakkeen täyttäminen vie noin 15 minuuttia.  Kyselyyn voi vastata useampi henkilö samasta organisaatiosta. Jokainen vastaus on meille arvokas!

Pääset kyselyyn tästä

Voit vastata kyselyyn 21.12.2016 saakka.

Vastausten perusteella laadimme toimenpideohjelman palvelujen kehittämiseksi. Julkaisemme toimenpideohjelman sekä kyselyn tulokset verkkosivuillamme.

Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä sähköpostitse: kk-kvp-viestinta(at)helsinki.fi