Blog

Melindan käyttökatko ohi

Melindassa oli odottamaton käyttökatko 7.12. klo 20.35 - 8.12. klo 9.35. Käyttökatko vaikutti useisiin Kansalliskirjaston palveluihin, ja jatkamme asian selvittämistä CSC:n kanssa.

Melinda toimii nyt muuten normaalisti, mutta osalla Koha-kirjastojärjestelmää käyttävistä korkeakoulukirjastoista replikoinnit ovat edelleen katkolla.

Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta harmia!

Pitkän uran kuvailun parissa tehnyt Kiti Vilkki-Eriksson kertoo Melindan tekijät -haastattelussa työstään ja tulevaisuudensuunnitelmistaan. Hän on osallistunut Kansallisbibliografian kuvailutyöhön ja useiden kuvailua ohjaavien työryhmien toimintaan, hän on jättänyt jälkensä myös Melindan kuvailukäytäntöihin! Lue, millaisen viestin hän jättää meille. (Linkki: https://www.kiwi.fi/x/5gLDCw).

Kansalliskirjasto järjestää torstaina 3.12.2020 klo 10–12 Melindan syyswebinaarin. Webinaarin aiheena on Melindasta on moneksi - Melindan uudet metatiedon lähteet tukevat kuvailun ekosysteemin kehittymistä. Tarkempi ohjelma löytyy webinaarin ohjelmasivulta

Tilaisuus on suunnattu ensisijaisesti Melinda-kirjastojen kuvailijoille, mutta muutkin aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Webinaari järjestetään Zoom-etäyhteydellä. 

Ilmoittaudu 1.12. mennessä osoitteessa: https://www.lyyti.in/Melindawebinaari_2694

Ohjeita etäosallistumiseen: https://www.kiwi.fi/x/pIN3CQ

Melindan tekijät -sivulla Melinda-wikissä on julkaistu uusi haastattelu:

kolme kuvailijaa 3AMK-kirjastosta, Anna Kanerva Lamppu Metropoliasta, Mirva Moilanen Laurea-ammattikorkeakoulusta ja Marja Puntalo Haaga-Heliasta kertovat meille työstään ja vapaa-ajastaan muun muassa korona-aikana.

Muistattehan myös Melindan Twitter-tilin, jossa kerromme ajankohtaisista kuvailuun liittyvistä asioista. Jos sinulla on Twitter-tili, voit alkaa seurata @Melindapalvelu ’a tai käykää tutustumassa tiliimme osoitteessa https://twitter.com/Melindapalvelu

Muistutamme, että vielä ehdit vastata Kansalliskirjaston Kirjastoverkkopalveluiden asiakaskyselyyn. Kyselyyn voi vastata 9.10.2020 asti seuraavasta linkistä: https://fi.surveymonkey.com/r/kansalliskirjasto_2020. 

Kiitos arvokkaista näkemyksistäsi!

Osallistu kyselyyn Kansalliskirjaston palveluista

Kansalliskirjaston Kirjastoverkkopalvelut järjestää asiakaskyselyn asiakasorganisaatioilleen. Kyselyyn odotetaan vastauksia 9.10.2020 mennessä. Kyselyn osoite on: https://fi.surveymonkey.com/r/kansalliskirjasto_2020. 

Kansalliskirjaston Kirjastoverkkopalvelut tuottaa yhteisiä keskitettyjä palveluita yliopistokirjastoille, yleisille kirjastoille, ammattikorkeakoulukirjastoille ja erikoiskirjastoille, arkistoille, museoille sekä julkishallinnon organisaatioille. Kyselyssä pyydetään arvioimaan käyttämiäsi palveluita. Voit valita minkä palvelun tai palveluiden kysymyksiin vastaat; selvityksessä ovat mukana FinELib, Finna, Finto, Julkaisuarkistopalvelut, Kansallisbibliografia, Koha ja Melinda. Omaan vastausaikaasi vaikuttaa, kuinka monen palvelun kysymyksiin vastaat. Kysely on tietosuojattu eikä siinä kerätä henkilöiden yhteystietoja. Kyselyn toteuttaa Kansalliskirjaston toimeksiannosta WitMill Oy. 

Kyselyyn voi vastata useampi henkilö samasta organisaatiosta. Jokainen vastaus on meille tärkeä.

Lisätietoja kyselystä: Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto, kristiina.hormia@helsinki.fi

Lisätietoja kyselylomakkeesta: Heli Paavola, WitMill Oy, heli@witmill.fi

Kiitos arvokkaista näkemyksistäsi!

Melindan tekijät -sivulla Melinda-wikissä on julkaistu uusi haastattelu: Marita Ahvenjärvi, yleisten kirjastojen Melinda-veteraani ja musiikin kuvailija Tampereen kaupunginkirjastosta kertoo teille työstään.

Muistathan myös Melindan Twitter-tilin, jossa kerromme ajankohtaisista kuvailuun liittyvistä asioista. Jos sinulla on Twitter-tili, voit alkaa seurata @Melindapalvelu ’a tai käy tutustumassa tiliimme osoitteessa https://twitter.com/Melindapalvelu

"Laadukas metatieto on kirjastojen, arkistojen ja museoiden menestystekijä 2020-luvulla."
"Metatietoon liittyvät tarpeet ovat erilaisia eri organisaatioilla, mutta yhteinen ydin on jaettavissa ja keskitettävissä, mikä mahdollistaa järjestelmien ja tietojen yhteentoimivuuden ja paremmat palvelut loppukäyttäjille."
"YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN JA PAREMMIN – Kuvailun ekosysteemi tuottaa rikkaampaa metatietoa hyödyntämällä kunkin organisaation vahvuuksia."

Alkuvuodesta julkaistiin Kansalliskirjaston uusi metatietovisio,  joka kuvailee Kansalliskirjaston näkemystä metatiedon tuotannon ja käytön kehityssuunnista. Julkaisun tavoitteena on herättää koko KAM-kentällä keskustelua datasta, sen merkityksestä ja siitä, kuka sitä hallitsee. 

Tätä keskustelua varten Kansalliskirjasto ja Digime-verkosto järjestävät perjantaina 11.9. klo 9.30–12.00  Yhdessä uusiin seikkailuihin – KAM-organisaatiot ja visio metatiedosta -webinaarin

Ohjelmasivu: Webinaari: Yhdessä uusiin seikkailuihin – KAM-organisaatiot ja visio metatiedosta

Tervetuloa kuulemaan, esittämään kommentteja ja kysymyksiä etukäteen ja keskustelemaan webinaariin. 

Ilmoittautuminen pyydetään keskiviikkoon 9.9. mennessä: https://www.lyyti.fi/reg/Yhdessa_uusiin_seikkailuihin 

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden Melinda-tiimiin haetaan tietoasiantuntijaa

määräaikaiseen työsuhteeseen 1.9.2020 (tai sopimuksen mukaan) – 31.12.2024. Erityisvastuuna tietoasiantuntijan tehtävässä on Melindan asiakasyhteistyön ja viestinnän kehittäminen.

Katso lisää ja hae paikkaa: https://www.helsinki.fi/fi/avoimet-tyopaikat/tietoasiantuntija

Yhteistyökumppaniemme esittely saa jatkoa vielä näin vilkkaimman kesälomakauden korvalla, kun Katja Hyvärinen Itä-Suomen yliopiston kirjastosta ehti vastata kysymyksiimme. Itä-Suomen yliopisto kuuluu uudentyyppisen Alma-kirjastojärjestelmän käyttöönottajiin ja Katja on ollut aktiivisesti mukana prosessissa aineistonkuvailun puolella. Lue, mitä hän kertoo kuvailutyön kehityksestä, kansallisen yhteistyön eduista ja raivaussahan käytön opettelusta sivulla Katja Hyvärinen - kuvailun asiantuntija Itä-Suomen yliopistosta.

Satakirjastojen aineistonsiirto Melinda-tietokantaan on valmistunut. SATA-tietokannasta tuotiin kaikkiaan 1 193 481 tietuetta, joista osakohteettomia ja emotietueita oli yhteensä 348 730 kappaletta, osakohteita 844 751. Tuoduista tietueista 54 % (643 346) löysi vastineensa Melindassa ennestään olevista tietueista, uusien osuus oli 46 % (550 135).

Aineistonsiirrossa pudonneet 020-kentät on palautettu tietueille ja 020-kentän puuttumisen vuoksi syntyneet tuplatietueet poistettu. Myös 040-kentän tuplatoistumat on hankalimpia tapauksia lukuun ottamatta poistettu.

Satakirjastojen yhteystiedot ovat Melinda-wikin sivulla Sähköpostilistat ja palvelupostit -sivulla Melindan tietokantojen yhteystiedot

Satakirjastoissa aloitetaan kuvailutyö Melindaan elokuussa.

Tervetuloa mukaan Melinda-yhteisöön, Satakirjastojen kuvailijat!

Melindan tekijät

Uutta Melinda-wikissä! Sivustolla Melindan tekijät esittelemme yhteistyökumppaneitamme. Ensimmäiseksi esiteltäväksi valitsimme Renni Honkasen Helsingin kaupunginkirjastosta, sillä toukokuussa saimme valmiiksi lautapelien takautuvan tuonnin Helmet-tietokannasta. Lue, mitä Renni kertoo pelien kuvailusta ja pelaamisestaan sivulla Renni Honkanen – lautapelivelho Helmet-kirjastoista.

Kansalliskirjasto on työstänyt Melinda-Alma-integraatiota yhteistyössä Alma-järjestelmän käyttöönottavien kirjastojen ja Ex Libriksen kanssa. 1. aallon Suomen Alma-kirjastot ovat aloittaneet kuvailun ja kuvailutietueet siirtyvät integraation avulla Almasta Melindaan. Integraation perustoiminnallisuudet toimivat, mutta joidenkin lisätoimintojen osalta on vielä kehitettävää. Kansalliskirjasto on lähettänyt palautekyselyn 1. aallon kirjastoille toukokuussa. Nyt valmistellaan Melinda-integraatiota 2. aallon kirjastoille, jotka ottavat Alma-järjestelmän käyttöön heinäkuussa.

Melinda-Alma-toimintamallityöryhmä on keskustellut aktiivisesti kuvailuun liittyvistä asioista

Toimintamallityöryhmä on kokoontunut muutaman viikon välein käsittelemään Alman ja Melindan välisiä kuvailun yksityiskohtia ja käytännön asioita. Kaikki käsitellyt asiat on koottu aiheittain Melindan asiakaswikiin Yhteisesti sovittavat asiat -sivulle. Ryhmässä on mukana niin ensimmäisen kuin toisen aallon Alma-kirjastojen kuvailijoita, sekä Kansalliskirjaston Melinda-palvelusta Alma-integraation tekninen vastuuhenkilö Minttu Hurme, kuvailu- ja MARC 21 -vastuuhenkilö Minna Kantanen, sekä Alma-yhteyshenkilö Tanja Vienonen. Kokoukset on koettu hyödyllisiksi, koska Alma-kirjastojen edustajat ovat päässeet jakamaan kokemuksia ja hyviä käytäntöjä uuden järjestelmän kanssa toimimisesta. Seuraava kokous järjestetään 5.6.2020.

Samaan aikaan Alma-kirjastojen kuvailijoista muodostettu työryhmä on koonnut Helsingin yliopiston wikisivuille Ohjeita Alma-kuvailijoille. Ohjeiden työstö jatkuu ja niihin voi ehdottaa lisäyksiä esimerkiksi vastaamalla tähän viestiin, välitän viestinne eteenpäin työryhmälle. Almaan liittyvät toimintaohjeet linkitetään Melindan toimintaohjeeseen sen jälkeen kun Alma-ohjeet on siirretty Suomen Alma-kirjastoilla suunnitteilla olevaan Alma-wikiin. Muutoksia ohjeisiin tulee ainakin Alman metadataeditorin päivityksen vuoksi.

Toisen aallon kirjastoista on saatu viime aikoina lisävahvistusta toimintamallityöryhmään, tervetuloa uudet jäsenet! Toimintamallityöryhmän kokousmuistiot päivitetään kokouksen aikana Melindan avoimeen asiakaswikiin, josta ne kannattaa käydä lukaisemassa tuoreeltaan.

Webinaarit Alma-kuvailijoille

Maaliskuussa järjestettyyn Melinda-Alma-webinaariin osallistui parhaimmillaan yli 130 henkeä, kiitos kaikille osallistumisesta. Webinaarissa esiteltiin 1. aallon Alma-käyttöönottoa, Melinda-integraatiota, sekä Almassa kuvailua yleisesti. Webinaarin tallenne ja esitysmateriaalit löytyvät tapahtuman sivulta Melindan asiakaswikistä: Melinda-Alma-webinaari 2020-03-19. Seuraavaa webinaaria on alustavasti suunniteltu syys-lokakuun vaihteeseen ja siinä perehdytään tarkemmin Almassa toimimiseen erityisesti Melinda-yhteistyön kannalta.

Melinda-Alma-integraatio ja vielä selvitettävät asiat

Melindan ja Alman välinen kuvailuintegraatio on toiminut jo jonkin aikaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Alma-järjestelmää käyttävien kirjastojen kuvailijat kuvailevat aineistot Almaan, josta tietueet julkaistaan Melindaan siihen varatulla toiminnolla. Integraatiossa vielä selvitettäviä asioita ovat Low publishing -toiminnon low tagin poisto-ominaisuus, Fennica-tietueiden replikointi VST-prosessin kautta vapaakappalekirjastoille, sekä 0-osakentällisten auktoriteettien lataaminen Alman Community Zonelle. Sekä Low publishing -toiminto että 0-osakentälliset auktoriteetit vaativat toimia Ex Librikseltä, VST-prosessia testataan Turun yliopiston kirjastossa.

Osakohdetukea ei ole integraatiossa toistaiseksi tutkittu, mutta asiaa selvitetään Tampereen yliopiston kirjastossa. Nyt osakohteita käsitellään integraatiossa kuten yksittäisten julkaisujen tietueita.

Toisen aallon kirjastot hoitavat Melinda-integraation itse Ex Librikseltä ja Kansalliskirjastosta saamiensa ohjeiden mukaan ja se pyritään saamaan valmiiksi hyvissä ajoin ennen varsinaista käyttöönottoa heinäkuun lopulla. Melinda-palvelun asiantuntijat auttavat mahdollisissa integraatioon liittyvissä ongelmatilanteissa.

Kysely 1. aallon Alma-kirjastoille

Ensimmäisen aallon Alma-kirjastoilta toivotaan palautetta Melinda-integraatioon liittyvistä asioista vielä toukokuun aikana. Näiden kirjastojen edustajat voivat käydä vastaamassa kyselyyn tästä linkistä: https://www.lyyti.fi/questions/5bd204a5d4

Samanlainen palautekysely tehdään 2. aallon kirjastoille Alma-järjestelmän käyttöönoton jälkeen syksyllä. Tulokset käsitellään toimintamallityöryhmässä ja palaute lähetetään kootusti tiedoksi Suomen Alma-kirjastojen ohjausryhmälle.


Voitte lähettää mahdolliset tiedustelut ja lisäkysymykset Melindan palvelupostiin melinda-posti@helsinki.fi


Pitkän harkinnan jälkeen myös Melinda-palvelu siirtyi some-aikaan. Ota Twitterissä seurantaan @Melindapalvelu (https://twitter.com/Melindapalvelu), niin saat helposti tietoa Melindan koulutuksista, tapahtumista ynnä muista uutisista.

Melindan poimintaluettelointiin käytettävien SRU- ja Z39.50-rajapintojen yhdistämistiedot muuttuvat. Vanhat rajapinnat poistuvat käytöstä 29.5.2020 mennessä. Uudet tiedot löytyvät Melindan asiakaswikistä sivulta: https://www.kiwi.fi/x/2oDmCQ

Jokaisen poimintaluettelointia käyttävän kirjaston tulee muuttaa tiedot omissa järjestelmissään.

Mahdolliset kysymykset voitte lähettää Melindan palvelupostiin osoitteeseen melinda-posti(at)helsinki.fi.