Blog

Melinda-yhteistyö tarjoaa monia apukeinoja kirjastojen kuvailutyöhön. Kirjastoammattilaiset luovat ja rikastavat Melindassa metatietoa yhdessä yhteisin säännöin kaikkien hyödynnettäväksi. Toisten kuvailijoiden tekemä aiempi työ sekä käytettävissä olevat ennakko- ja auktoriteettitiedot helpottavat ja nopeuttavat kuvailutyötä. Nekin kirjastot, jotka eivät ole mukana Melinda-kuvailuyhteistyössä, voivat poimia Melindan tietueita kaikille avoimien rajapintojen kautta. Kansalliskirjasto kehittää Melinda-palvelua jatkuvasti vastaamaan yhä paremmin kirjastojen tarpeita. 2020-luvulla on näköpiirissä isoja muutoksia, kuten Melindan taustajärjestelmän uusiutuminen ja siirtyminen linkitettyyn metadataan. 

Melinda-kuvailuympäristössä työskentely on yhdessä oppimista. Uudet kuvailukäytännöt jalkautuvat kirjastokentälle usein juuri Melindan kautta. Tukea työskentelyyn on hyvin saatavilla. Ohjeistukset, koulutukset ja tilaisuudet kartuttavat ammattitaitoa ja kehittävät osaamista sekä edistävät Melinda-kirjastojen välistä vertaistukea, vuoropuhelua ja verkostoitumista. Kuvailun asiantuntijaryhmät sopivat yhdessä Kansalliskirjaston kanssa yhteisistä kuvailukäytännöistä ja kuvailustandardien soveltamisesta Melindassa. Teknisten laadunparannustoimien lisäksi nämä yhteisesti sovitut asiat edesauttavat merkittävästi Melindan tietueiden yhteentoimivuutta ja laatua. Viime kädessä laadukas kuvailu ja metatieto helpottavat tiedon käyttöä ja hakua sekä uudelleenkäyttöä. 

Lue lisää Melindan käyttäjätarinoista, hyödyistä ja tulevaisuuden näkymistä Melindan asiakaswikistä.

Melindan 10-vuotisjuhlavuoden kunniaksi olemme nostaneet Melindan tekijät -haastatteluissa esille Melinda-tiimiläisiä. Kolmantena ja viimeisenä haastatteluvuorossa on Melindan eri käänteissä samaiset kymmenen vuotta mukana ollut Melindan kehittämispäällikkö Minna Olkinuora-Tauru.

Lue Melindan asiakaswikistä, mitä Minna kertoo työstään ja Melindan tulevaisuuden näkymistä.

Melindan 10-vuotisjuhlavuoden kunniaksi nostamme Melindan tekijät -haastatteluissa esille Melinda-tiimiläisiä. Toisena haastatteluvuorossa on Melindan vaiheita jo alkutaipaleelta asti todistanut, monipuolinen it-asiantuntija Minttu Hurme.

Lue Melindan asiakaswikistä, mitä Minttu kertoo työstään ja Melindan tulevaisuuden näkymistä.

Järjestämme Melindan 10-vuotisjuhlan kunniaksi käytännönläheisen työpajan Melinda-kuvailijoille 29.11.2022 sekä juhlawebinaarin 30.11.2022. Juhlawebinaarissa keskustelemme siitä, mikä Melinda on tänään ja mihin se kehittyy tulevaisuudessa. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 25.11.2022.

Yhteistyöllä parempaa metatietoa -työpaja
Aika: 29.11.2022 klo 13–16
Paikka: etäyhteydellä
Ilmoittautuminen: 25.11.2022 mennessä
Ohjelmasivu: Yhteistyöllä parempaa metatietoa -työpaja
Työpajaa ei tallenneta.

Yhteistä metatietoa rakentaen – Melinda 10 vuotta juhlawebinaari
Aika: 30.11.2022 klo 10–15.30
Paikka: etäyhteydellä
Ilmoittautuminen: 25.11.2022 mennessä
Ohjelmasivu: Yhteistä metatietoa rakentaen – Melinda 10 vuotta juhlawebinaari
Webinaari tallennetaan.

Tervetuloa juhlimaan kanssamme 10-vuotiasta Melindaa!

Metatietovaranto Melindan alustana pitkään toimineelle Aleph-kirjastojärjestelmälle etsitään jatkajaa. Selvityksen kohteena ovat ensisijaisesti linkitettyä dataa tukevat avoimen koodin järjestelmät. Päätöstä uudesta taustajärjestelmästä ei ole vielä tehty. Tällä hetkellä syvempien tutkimusten kohteena on Ruotsin Kungliga Biblioteketin kehittämä järjestelmä Libris XL sekä mahdolliset yhteistyömallien vaihtoehdot sen kanssa. Tarkastelun alla on erityisesti, missä määrin yhden maan käytössä olevan järjestelmän voisi tehdä yleispäteväksi ja siten muillekin käyttökelpoiseksi. Lisätutkimuksissa hankitaan ymmärrystä teknisistä ratkaisuista sekä niiden soveltuvuudesta jatkokehittämiseen.

Melindan alustanvaihtoon liittyy läheisesti Linkitetty kirjastodata -projekti, jossa kehitetään linkitetyn datan tietomallia bibliografisen kuvailun käyttöön. Syyskuussa avattiin projektin asiakaswiki, jonne kerätään projektin tuotokset ja tietopakettia linkitetystä datasta kirjastonäkökulmasta. Projektia esiteltiin myös kansainväliselle yleisölle BIBFRAME Workshop in Europe -konferenssissa Budapestissa. Esityksen tallenne ja kalvot ovat katsottavissa konferenssin sivuilla

Melinda juhlistaa syksyn aikana 10-vuotista taivaltaan (ks. Yhteistä metatietoa rakentaen - Melinda 10 vuotta). Tule mukaan keskustelemaan ajankohtaisista aiheista ja tulevaisuuden näkymistä 29.-30.11.2022. Ilmoittautuminen 10-vuotisjuhlatilaisuuksiin avataan marraskuun alkupäivinä, ja siitä tiedotetaan vielä erikseen.

Lisätietoa: melinda-posti@helsinki.fi

Katso myös aiemmat Melindan alustan uusimista koskevat tiedotteet:

Melindan 10-vuotisjuhlavuoden kunniaksi nostamme Melindan tekijät -haastatteluissa esille Melinda-tiimiläisiä. Ensimmäisenä haastatteluvuorossa on Melindan vaiheissa samaisen kymmenen vuotta mukana ollut, monipuolinen tekninen osaaja Henri Mäkilä.

Lue Melindan tekijät -haastattelusta, mitä Henri kertoo työstään ja Melindan tulevaisuuden näkymistä.

Tiedoksi BookWhere-ohjelmaa käyttäville Melinda-kirjastoille. BookWheren RDA-konversiosta on saatavilla uusi versio Kansalliskirjaston GitHubissa. Uuteen konversioversioon on tehty paljon muutoksia Melinda-palveluissa. Esimerkiksi 020 $q-kentän sidosasutyypit on muutettu nykyisin käytössä oleviksi kansityypeiksi.

Päivitä koneellesi uusi versio tai pyydä organisaatiosi sitä henkilöä, joka hoitaa Usemarcon-päivitykset, poimimaan uusi versio koneellesi/verkkoon.

Toivomme palautetta konversion toiminnasta melinda-postiin.

Melinda tutuksi -verkkokurssi on siirretty vanhalta Moodle-alustaltaan DigiCampukselle. Samalla kurssin sisältöjä on päivitetty ja muokattu.

Melinda tutuksi -verkkomateriaali on osa Kansalliskirjaston järjestämää Melinda-Aleph-peruskoulutusta. Verkkomateriaali on julkinen ja kaikille avoin. Voit suorittaa kurssin ilman erillisiä tunnuksia, jos kirjaudut kurssille vierailijana. Halutessasi voit myös käyttää HAKA-tunnuksia (yliopistot ja korkeakoulut), Google-tunnuksia tai luoda kurssille itse omat tunnukset. Vain tunnuksilla kirjautuneet voivat antaa palautetta kurssista. Tutustu tarvittaessa kirjautumisohjeisiin Melinda tutuksi -verkkokurssia koskevalla sivulla asiakaswikissä.

Vuosikymmenen aikana Melinda on juurruttanut paikkansa kansallisen metatiedon tuottamisen ytimessä. Melinda on kasvanut ja laajentunut voimakkaasti viime vuosina uusille kirjastosektoreille. Loppuvuodesta tulee kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun yliopistoyhteisön perinteikäs yhteistietokanta LINDA muuttui metatietovaranto Melindaksi. 

Juhlistamme syksyn 2022 aikana Melindan taivalta sekä ennakoimme tulevia vuosia. Järjestämme käytännönläheisen työpajan Melinda-kuvailijoille tiistaina 29.11.2022 sekä juhlawebinaarin keskiviikkona 30.11.2022. Juhlawebinaarissa keskustelemme muun muassa siitä, mikä Melinda on tänään, ja mihin se kehittyy tulevaisuudessa. Lisäksi julkaisemme syksyn aikana sisältöjä viestintäkanavissamme.  

Laittakaa siis päivämäärät muistiin ja pitäkää silmällä kanaviamme! Tiedotamme työpajasta ja juhlawebinaarista tarkemmin lähempänä ajankohtaa.

Tervetuloa juhlistamaan kanssamme 10-vuotiasta Melindaa!

Monipuolisen työuran kirjastoalalla tehnyt Katri Kananen kertoo Melindan tekijät -haastattelussa työstään, kansalliskokoelman kuvailusta ja tulevaisuudensuunnitelmistaan. Lue, millaisen viestin Katri jättää meille eläkkeellelähdön kynnyksellä.

Aloitimme viime vuoden aikana Melindan uuden taustajärjestelmän, Aleph-kirjastojärjestelmän seuraajan vaihtoehtojen selvittämisen. Kiinnostuksen kohteena ovat ensisijaisesti linkitettyä dataa tukevat avoimen koodin järjestelmät. Aiempi tiedote luettavissa mm. Kansalliskirjaston verkkosivuilla. Melindan alustanvaihtoon liittyy läheisesti linkitetty kirjastodata -projekti. Projektista löytyy lisätietoa Kuvailun tiedotuspäivässä pidetystä esityksestä.

Maaliskuussa 2022 pidimme Melinda-kirjastojen johtajien ja pääkuvailijoiden kanssa vuorovaikutteisia Melinda huomenna -webinaareja, joissa käytiin selvitysvaiheen keskeisimpiä löydöksiä läpi. Kirjastot nostivat esiin monenlaisia kysymyksiä liittyen tulevaisuuden ratkaisuihin koskien linkitettyä dataa ja uutta taustajärjestelmää. Vastauksia avoimiin kysymyksiin on koottu Melinda-wikiin. Osa kohdista tarkentuu sitä mukaan kuin asiat etenevät.

Otamme selvitysvaiheessa nyt aikalisän, jolloin syvennämme vielä tutkimuksia kaikkein varteenotettavimpien vaihtoehtojen kanssa. 

Lisätietoa: melinda-posti@helsinki.fi

Tiedotimme syyskuussa 2021 Melindan uuden taustajärjestelmän selvitysvaiheen käynnistymisestä, Aleph-kirjastojärjestelmän jatkajan seuraajan etsimisestä. Kiinnostuksen kohteena ovat ensisijaisesti linkitettyä dataa tukevat avoimen koodin järjestelmät. Aiempi tiedote on luettavissa Kansalliskirjaston verkkosivuilla.

Selvitysvaiheessa on jo tarkasteltu Ruotsin Kungliga Biblioteketin kehittämää järjestelmää Libris XL sekä aloitettu avoimen lähdekoodin yhteisöjen kehittämien FOLIOn ja linkitetyn datan kuvailutyökalun Sinopian läpikäynti. 

Järjestämme maaliskuun 2022 aikana webinaareja Melinda-kirjastojen johtajien ja pääkuvailijoiden kanssa. Tapahtumien sisällöt poikkeavat hieman toisistaan riippuen kirjastosektorista ja mistä Melindaan integroituneesta järjestelmästä on kyse.

Kutsut ja ilmoittautumisohjeet tilaisuuksiin tulevat kirjastoille erikseen.

Lisätietoa: melinda-posti@helsinki.fi 

Kuvailuryhmien RDA-sovellusohjeet on siirretty uudelle yhteiselle wikialustalle. RDA-sovellusohjeet löytyvät nyt osoitteesta https://wiki.helsinki.fi/x/_S91Fw. 

Sivustolta löytyvät kaikki kuvailun asiantuntijaryhmien (KUMEA, Muusa, Sisku) kirjastoaineistojen kuvailuohjeet. Lisäksi Toimijakuvailupalvelun ylläpitämät toimijoiden kuvailuohjeet on linkitetty sivustolle. Huomioithan, että ohjeiden nimiin on tullut muutoksia. Kuvailuryhmät päivittävät parhaillaan linkkejä, joten osa uusien sivujen linkeistä ei vielä toimi.  

Uudistuksen tavoitteena on saada kaikki ohjeet samaan paikkaan, jolloin ohjeet ovat helpommin löydettävissä ja niiden ylläpito helpottuu. Sivustoon liittyvää palautetta voi antaa esimerkiksi wikin kommenttitoiminnolla. 

Vanhoja ohjesivuja ei enää päivitetä ja pääsy vanhoille sivuille päättyy kokonaan 31.3.2022. Muistattehan siis päivittää kirjastonne ylläpitämiin ohjeisiin linkit uudelle RDA-sovellusohjesivustolle.  

Lisätietoja: 

Ja kuvailun asiantuntijaryhmät: 

Kuvailun asiantuntijaryhmien RDA-ohjesivut siirretään yhteiselle wikialustalle vuodenvaihteessa. Siirron tavoitteena on saada kaikki ohjeet samaan paikkaan, jolloin ohjeet ovat helpommin löydettävissä ja niiden ylläpito helpottuu. Siirto käynnistyy tiistaina 14.12., ja uusi sivusto on käytössä 17.1.2022 alkavalla viikolla. 

Asiasta tiedotetaan tarkemmin tammikuun 2022 alkupuolella. 

Lisätietoja: Minna Kantanen, minna.kantanen@helsinki.fi 

Melinda-Alma-toimintamallityöryhmän jatko

Melinda-Alma-toimintamallityöryhmä perustettiin vuonna 2019 kirjastojärjestelmämuutosten yhteydessä integraation ja käyttöönottovaiheen tueksi. Toimintamallityöryhmän tarkoituksena oli käsitellä Melinda-Alma-integraatioon liittyviä asioita, ja ryhmä on kokoontunut säännöllisesti parin viime vuoden ajan. Ryhmässä on ollut mukana kuvailijoita niin ensimmäisen integraatioaallon kuin toisenkin aallon Alma-kirjastoista sekä Aalto-yliopistosta ja lisäksi Kansalliskirjaston asiantuntijoita.

Melinda-Alma-integraation keskeneräisiä asioita sekä muitakin Melindan ja Alman välisiä asioita on nostettu esille ryhmän keskusteluissa. Kokouksissa on myös ratkottu kuvailukysymyksiä, pohdittu ohjeistusta ja tarkasteltu integraation palautekyselyiden vastauksia. Toimintamallityöryhmä on järjestänyt Alma-kirjastojen kuvailijoille koulutuswebinaareja sekä tiedottanut integraation vaiheista ja asiakastuen toimintamallista. Viime kuukausina selvitettäviä asioita on ollut vähemmän, ja siten on tultu johtopäätökseen, ettei toimintamallityöryhmän ole tarpeen jatkaa toimintaansa nykyisessä muodossaan. Varsinainen Melinda-Alma-toimintamallityöryhmä päättää toimintansa vuoden 2021 loppuun. Kiitokset kaikille ryhmässä mukana olleille asiantuntijoille!

Keskustelu ryhmässä on ollut hyvää ja arvokasta, ja yhteistyötä Kansalliskirjaston, Melinda-palvelujen ja Alma-kirjastojen välillä tullaankin jatkamaan muissa muodoissa. Tarkoituksena on esimerkiksi järjestää yhteisiä webinaareja tarpeen mukaan, ja lisäksi Melinda-palveluista voidaan tarvittaessa osallistua Alma-kirjastojen RM-kyselytunneille.

Palautekyselyiden pohjalta tehdyt jatkotoimenpiteet

Palautekysely Melinda-Alma-integraatiosta tehtiin ensimmäisessä aallossa Alma-kirjastojärjestelmään siirtyneille kirjastoille touko-kesäkuussa 2020, toisessa aallossa siirtyneille marras-joulukuussa 2020 ja Aalto-yliopistolle tammikuussa 2021. Kaikkien palautekyselyiden vastaukset koottiin yhteiseen raporttiin, joka on kokonaisuudessaan luettavissa Melindan asiakaswikissä: Melinda-Alma-integraatiokyselyiden raportti. Kyselyiden perusteella laadittiin lista jatkotoimenpiteistä ja niiden toteutuksen seurannasta. Jatkotoimenpiteen jakautuivat seuraavaan seitsemään osa-alueeseen: yhteistyön kehittäminen, tiedottaminen ja viestintä, asiakastuki, koulutus ja ohjeistus, toiminnallisuuksien kehittäminen yhteistyössä Ex Libriksen kanssa, aineistot sekä auktoriteettiyhteistyö.

Kyselyiden jälkeen tehtyjä toimenpiteitä olivat muun muassa asiakastuen toimintamallien esittely Melindan Talonmiehen tuokiossa keväällä 2021. Lisäksi Alma-kuvailijan ohjeistus linkitettiin Melindan toimintaohjeeseen Melindan asiakaswikissä. Syksyllä 2021 on myös pohdittu uusia yhteistyön muotoja toimintamallityöryhmän lopettaessa toimintansa nykyisessä muodossaan. Toiminnallisuuksien kehittämisen osalta työn alla ovat sanastopäivitysten automaattinen, tiheästi tapahtuva haravointi Fintosta Aleph-Asteriin ja sieltä Alman Community Zonelle sekä teos- ja ekspressioauktoriteettien luonti Alephiin ja haravointi sieltä Alman Community Zonelle. Lisäksi selvityksessä on Alma-Melinda-integraation osakohdetuen kehittäminen ja Alma-kirjastojen saatavuustiedot Melindaan päivittävän LOW-publishing -toiminnon jatkokehittäminen. Aineistojen osalta seurannassa on e-aineistojen määrä Melindassa. Tarkastelun alla on, onko Almaan siirtyminen vaikuttanut kotimaisten e-aineistojen määrään. Lisäksi Alma-kirjastoilla on mahdollista osallistua Asterin toimija-auktoriteettien tuotantoon Aleph-järjestelmällä.

Tekninen tilannekatsaus

Alman ja Melindan välinen integraatio koostuu useammasta toiminnosta:

 • Varsinainen kuvailuintegraatio - tietueiden poiminta ja päivittäminen Melindasta Almaan ja tietueiden kontribuutio Almasta Melindaan 
  • toimii vakiintuneesti
  • osakohdeperheiden käsittelyyn varsinainen Alma-Melinda -integraatio ei tarjoa välineitä
   • osakohdeperheen voi poimia Melindasta ulkoisella poimintaohjelmalla (esim. MarcEdit) ja tuoda Almaan, jonka jälkeen osakohteet ovat käsiteltävissä samoin kuten muutkin tietueet
 • Low publishing -prosessi - Melindan tietueiden tietokantatunnusten ylläpito Alman saatavuustietojen perusteella
  • toimii vakiintuneesti
  • Alma lähettää saatavuustiedon poistopyynnön Melindalle aina niissä tilanteissa, joissa tietueella ei ole Alman päässä saatavuustietoja, joten Melindan päähän on lisätty mahdollisuus olla tekemättä tietokantatunnuksen poistoa määritellyissä tapauksissa, esim. Turun yliopiston tietokantatunnuksen poisto e-vapaakappaletietueista
 • VST-replikointi - Melindassa tehtyjen tietuemuutosten siirtyminen Almaan
  • käytössä ainoastaan Turussa manuaalisesti Kansallisbibliografia-filtterin kanssa
   • Ei tietoa siitä, milloin filtteröidyn VST-replikoinnin käyttö olisi mahdollista automaattisesti
 • Asterin auktoriteetit
  • sekä toimija- että sanastoauktoriteetit haravoidaan Asterista Alman Community Zonelle käytettäväksi Alma-kuvailussa
  • sanastoauktoriteeteissa päivitys Fintosta Asteriin useamman viikon välillä (toistaiseksi manuaalinen prosessi), joka johtaa viiveeseen myös Almaan päivittymisessä
  • tulevien 'aikaontologia'-sanastoauktoriteettien sekä teos/ekspressio-auktoriteettien osalta myös Alma-haravointi ja -kuvailukäyttö tulee suunnitella yhdessä Alma-kirjastojen ja Ex Libriksen kanssa


Jatkossa Alma-Melinda-asioissa voi ottaa yhteyttä:

 • alma-yhteyshenkilot(at)helsinki.fi
 • melinda-posti(at)helsinki.fi