Blog

Kansalliskirjasto suljetaan 18.3.-13.4. väliseksi ajaksi. Pyrimme kuitenkin pitämään normaalisti toiminnassa kaikki digitaaliset palvelumme, myös Melinda-palvelut siirtyvät "digiin".

Poikkeustilanne on julkistettu koko Helsingin yliopistoon ja toimimme yhteisten linjausten mukaan:

- Suuret yleisötilaisuudet on peruttu 31.5. asti.

- Mahdollisuuksien mukaan järjestämme tilaisuuksia etäyhteyksin, lisätietoja sivulla Tapahtumat ja koulutukset.

- Kokoukset pyritään järjestämään etäyhteyksien avulla.

- Henkilökunta työskentelee enimmäkseen etätöissä.

- Asiantuntijamme ovat tavoitettavissa sähköpostilla.

- Melinda-postissa vastaamme kysymyksiinne normaalisti.

Kansalliskirjastoon perustettu tilannekeskus seuraa tilannetta aktiivisesti. Päivitämme Kansalliskirjastoa koskevaa tietoa verkkosivuillamme Kansalliskirjasto suljettu.  

Lisätietoa koronavirustilanteesta Helsingin yliopistossa verkkosivulla Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa.


Kotimaisen artikkeliviitetietokanta Arton elämä itsenäisenä tietokantana päättyy joulukuun lopussa. Jatkossa Arto on osa metatietovaranto Melindaa, mutta kuitenkin erikseen haettavissa oleva kokoelma Finnassa.

Siirtymävaiheessa Arto-tallennuksessa, myös Arton syöttölomakkeella, on TALLENNUSKATKO PERJANTAINA 20.12.  KLO 11.00 ALKAEN.

Suurin osa Arton tietueista on jo viety Melindaan, mutta tallennuksen siirtyminen Melindaan on viivästynyt Melindan muista aikatauluista johtuen.

Arton oma käyttöliittymä (arto.linneanet.fi) suljetaan 31.12. aamulla.

Jatkossa tiedot löytyvät Finnasta (finna.fi ja joidenkin Finna-verkkokirjastojen erilliset Arto-välilehdet). Arton tiedot siis haravoidaan jatkossakin Finnan indeksiin, mutta Voyager-Arton sijaan Melindasta. Pikalinkit:

Arton kuvailu, myös syöttölomakkeella tallennus, on siirtymässä Melindaan

 • Artikkelien syöttölomake pyritään avaamaan uudelleen tammikuun aikana. Syöttölomakkeella ei siis valitettavasti voi tallentaa ennen kuin Melinda-integraatio on valmis ja testattu.
 • Arton luettelointitunnukset lakkautetaan toimimasta ennen Voyager-tietokannan sulkemista, jotta viimeiset tallennukset ja tilastot ehditään saada talteen. Uusimmat Arto-viitteet (ja vanhoihin tehdyt muokkaukset) viedään Melindaan tammikuun alussa. Tätä ennen Alephin kuvailutyökalullakin kannattaa välttää artikkelitietueiden tallennusta ja muokkausta. Tuplien välttämiseksi kannattaa ainakin tarkistaa Finnasta, että kukaan ei ole ehtinyt tallentaa esim. saman lehden kyseisen numeron viitteitä jo aikaisemmin. Melindassa ei siis näy vielä ajantasaista tilannetta Arton tallennuksesta.
 • Arto-tallennuksessa käytetään jatkossa YSOa (Yleinen suomalainen ontologia) YSA-asianaston tilalla. Syöttölomakkeelta poistetaan YSA-termien tallennusmahdollisuus ja Melindaan vietäville Arto-viitteille tehdään YSO-konversio.
 • Ne joilla on Aleph-Melindan tallennustunnukset voivat käyttää niitä myös artikkeliviitteiden tallennukseen Ainakin Melinda-ympäristössä. Muille tallentajille joudumme tekemään uudet tunnukset, mutta tähän palataan tarkemmin vuodenvaihteen jälkeen.

Lisätietoa

Arton Melinda-siirtymään liittyvät kysymykset voi lähettää vielä siirtymäajan osoitteeseen arto-posti@helsinki.fi (lomalla 23.12.-27.12.). Kaikissa Melindaan liittyvissä asioissa palvelee myös melinda-posti@helsinki.fi.

Melindan taustajärjestelmä Aleph siirtyy palvelimelta toiselle joulukuussa 2019 korkeakoulukirjastojen järjestelmäuudistuksesta johtuen.
Siirrosta aiheutuu itsenäisyyspäiväviikonlopulle käyttökatko Melindassa, jonka jälkeen palvelut toimivat kuten ennenkin.
Tiedot löytyvät myös Melinda-wikin sivulta Alephin palvelinvaihto 2019/12.

AIKATAULU 5.-9.12.2019

 • Palvelut nykyisellä palvelimella ajetaan alas torstaina 5.12.2019 klo 15.00
 • Tietojen siirto nykyiseltä palvelimelta uudelle palvelimelle tapahtuu perjantaina 6.12.2019
 • Palvelut uudella palvelimella käynnistetään lauantaina 7.12.2019
 • Palveluissa voi esiintyä vielä maanantaina 9.12.2019 väliaikaisia toimintahäiriötä ja katkoksia siirron jälkitoimista johtuen

MUUTOKSET

 • Melindan palveluissa ja toiminnallisuuksissa ei palvelinvaihdon seurauksena tapahdu muutoksia
 • Verkkotunnus (domainnimi) melinda.kansalliskirjasto.fi siirtyy ohjaamaan uudelle palvelimelle
 • Aleph-palvelimen palvelinnimi muuttuu: alina.csc.fiapp.aleph.csc.fi
 • Aleph-palvelimen IP-osoite muuttuu: 193.166.0.169 → 86.50.27.121

KÄYTTÄJIEN TOIMENPITEET

Toimintaohje Aleph-kuvailijalle

 • Päivitä työasemallasi Alephin asetustiedosto library.ini uudelle palvelimelle ohjaavaan versioon. Tarkka ohje tähän löytyy Melinda-wikistä sivulta Library.ini:n päivittäminen.
 • Työaseman virustorjunnan ja palomuurin pitää sallia Alephille yhteydenotto uudelle palvelimelle app.aleph.csc.fi (IP-osoite: 86.50.27.121) porttiin 6992
 • Jos kirjastossa on käytössä jonkinlainen keskitetty ohjelmajakelu, library.ini:n päivityksen voinee tehdä keskitetysti myös sen kautta
 • Jos kirjastossa on käytössä jonkinlainen keskitetty ohjelmajakelu, sen kautta asennettavaan Aleph-versioon on syytä tehdä myös library.ini:n päivitys
 • Uusi  palvelin on jo olemassa, päivitettyjä asetuksia voi halutessaan kokeilla jo ennen palvelinvaihtoa - muista tällöin kopioida nykyiselle palvelimelle ohjaava asetustiedosto talteen ja päivittää se kokeilun jälkeen takaisin päästäksesi jälleen tuotanto-Melindaan

Toimintaohje Aurora-kuvailijalle

 • Kirjastossa päivitetään keskitetysti Auroran asetuksiin Melindan yhteysosoitteet
 • Aurora-palvelimen palomuurin tulee sallia liikenne uudelle Aleph-palvelimelle (IP-osoite: 86.50.27.121)

Toimintaohje Melindasta muulla järjestelmällä poimintaluetteloivalle

 • Tarkista Melindan SRU/Z39.50 -yhteysosoite järjestelmässäsi
 • Kirjastojärjestelmäpalvelimen ja/tai työaseman palomuurin tulee sallia liikenne uudelle Aleph-palvelimelle app.aleph.csc.fi (IP-osoite: 86.50.27.121)

Terveisin,

Minttu Hurme
Tietojärjestelmäasiantuntija
Kansalliskirjasto, kirjastoverkkopalvelut


Kysymyksiä palvelinalustan vaihtamisesta voi lähettää Melinda-postiin: melinda-posti (at) helsinki.fi

Melindan ja Alman välistä integraatiota on suunniteltu teknisessä työryhmässä ja sitä toteutetaan Kansalliskirjaston ja Ex Libriksen asiantuntijoiden yhteistyönä. Tavoitteena on, että integraatio on täysin valmis joulukuussa, kun ensimmäisen aallon kirjastot siirtyvät Almaan.

Kansalliskirjasto järjesti korkeakoulu- ja erikoiskirjastojen johtajille 23.9.2019 webinaarin, jossa päätettiin perustaa siirtymävaiheen ajaksi myös toinen työryhmä, jossa käsitellään Alma-kirjastojärjestelmän käyttöönottavien kirjastojen ja metatietovaranto Melindan yhteistyön toimintamallia ja yhteisiä kuvailukäytäntöjä - eli muita kuin tekniseen integraatioon liittyviä kysymyksiä. Marraskuussa toimintansa aloittavaan ryhmään on kutsuttu Alma-kuvailuun siirtyvien kirjastojen edustajia.

Ensimmäisessä aallossa Almaan siirtyvien kirjastojen Voyager-tietokantoihin tehdään kaksi konversiota marraskuun aikana

Kuluvalla viikolla teknisessä työryhmässä kävi ilmi, että integraation toimiminen luotettavasti edellyttää Melinda-tietueen tunnistetta paikalliskantojen tietueissa. Tunniste on puuttunut sellaisista tietueista, jotka eivät ole milloinkaan replikoituneet Melindasta Voyager-tietokantoihin. Joissain tietokannoissa Melinda-tunniste puuttuu suurimmasta osasta tietueita, mutta osassa se on lisätty esimerkiksi tietokantojen yhdistämisen yhteydessä. Keskustelujen pohjalta päädyttiin siihen, että näiden puuttuvien Melinda-tunnisteiden lisääminen onnistuu helpoiten, jos Kansalliskirjasto tekee sen keskitetysti ennen Voyager-tietokantojen metatietojen siirtämistä Almaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että marraskuun aikana tehdään erillisiä konversioita ja konvertoitujen tietueiden eräajoja ensimmäisessä aallossa Almaan siirtyvien kirjastojen tietokantoihin. Tiukasta aikataulusta johtuen konversiot käynnistetään välittömästi. Tarkkaa tietokantakohtaista aikataulua ei pystytä kertomaan, mutta kunkin tietokannan yhteyshenkilöitä informoidaan erikseen, kun tietokantakohtainen konversio ja eräajo käynnistetään. Isojen tietokantojen eräajoissa voi kulua useita päiviä. Kirjastojen kuvailijoita informoidaan, jos replikointi otetaan väliaikaisesti pois päältä. Toisen aallon kirjastojen tietokannat konvertoidaan alkuvuoden aikana.

Lisäksi Voyager-paikalliskantojen YSO-konversiot ovat käynnistyneet. Näissäkin Almaan ensimmäisessä aallossa siirtyvät kirjastot konvertoidaan marraskuussa. Konversiot tapahtuvat limittäin Melinda-tunnisteiden lisäyskonversioiden kanssa, mutta nämä kaksi konversiota kohdistuvat suurelta osin eri tietueisiin eikä niitä ole mahdollista yhdistää. YSO-konversioiden edistymistä voi seurata YSAsta YSOon -wikin Paikalliskantojen konversioiden tilanne -sivulla, jota päivitetään tilanteen mukaan.

Lisätietoja:

Melindan kehittämispäällikkö Minna Olkinuora-Tauru, minna.olkinuora-tauru (at) helsinki.fi, tietojärjestelmäpäällikkö Lassi Lager, lassi.lager (at) helsinki.fi 

YSO, YSO-paikat ja SLM Asterissa
YSO-, YSO-paikat- ja SLM-sanastojen uudet ja muuttuneet termit on päivitetty auktoriteettitietokanta Asteriin. Jatkossa nämä Finton sanastot päivitetään Asteriin kerran viikossa maanantaisin. Automaattinen jokapäiväinen päivitys käynnistyy vuonna 2020. Fintossa uudet termit näkyvät omalla välilehdellään.

Termikorjaukset Melindassa
Melindan YSO-konversiossa noin 3,5% termeistä jäi manuaalisesti korjattaviksi. Korjauslistalla on esimerkiksi sellaisia termejä, joita ei löytynyt sanastoista (mm. vapaan indeksoinnin termit, kirjoitusvirheet, muunkieliset termit sekä termit, jotka oli merkitty muototermiksi, mutta joita ei löytynyt SLM-sanastosta). Myös ne termit, joille on useampi kuin yksi vastine YSOssa, on korjattava käsin. Korjaamme konvertoitumattomat termit Melindaan Kansalliskirjastossa ja käsin tehdyt korjaukset replikoituvat paikalliskantoihin, mikäli muiden tekemien päivitysten replikoituminen on sallittu. Korjauslistan eniten käytettyjä termejä ehdotetaan lisättäväksi sanastoihin.

Jotkut termit konvertoituivat väärin, koska sanastoissa on puutteita: esimerkiksi Viborg (tanskalainen kaupunki) oli konvertoitunut ketjua purettaessa Viipuriksi. Muita ongelmallisia termejä olivat mm. Kemi, Georgia ja Lappi. Vastaavia vaikeasti havaittavia virheitä saattaa olla muissakin termeissä kuin paikkatermeissä. Mikäli havaitsette tällaisia virheitä, pyydämme ilmoittamaan niistä Melindan tietuenumeron kera sähköpostilla finto-posti@helsinki.fi

Paikalliskantojen konversiot
Kansalliskirjasto aloitti Voyager-järjestelmää käyttävien korkeakoulukirjastojen tietokantojen konvertoinnin lokakuun alussa. Voyagerista Kohaan siirtyneet tietokannat konvertoidaan marraskuussa. Viivästyksen syynä on Kohaan siirtymisen viimeistely.

Muita järjestelmiä kuin Voyageria käyttävien (tai käyttäneiden) kirjastojen tulee sopia konversiosta oman järjestelmätoimittajansa kanssa. Kaikille Finnaan kuuluville organisaatioille suositellaan YSO-konversion tekemistä, koska YSA/Allärs/Musa/Cilla-sanastojen ylläpito on lopetettu.

Termien automaattinen monikielellistäminen Melindassa
Sisällönkuvailu Melindassa tehdään edelleen kunkin organisaation omien käytäntöjen mukaan eli YSO-ja SLM-termit tallennetaan tietueisiin yhdellä tai kahdella kielellä. Kun termit on tallennettu tietueeseen yhdellä kielellä, sisällönkuvailu voidaan täydentää automaattisesti kaksikieliseksi. Tällainen termien automaattinen monikielellistäminen on tulossa Melindaan ensi vuonna.

Mukavaa syksyn jatkoa kaikille!
toivottavat Finto-tiimi ja Melinda-palvelut

Kesäkuussa tiedotimme työskentelynsä aloittaneesta teknisestä työryhmästä, joka ratkoo kansallisten palveluiden Finnan ja Melindan integrointia kirjastojärjestelmä Almaan. Ryhmä koostuu Helsingin yliopiston, Tampereen yliopiston, Satakunnan ammattikorkeakoulun, Åbo Akademin ja Kansalliskirjaston asiantuntijoista. Tässä uutisessa kerromme, miten integraatiotyö on edennyt kesäkuun jälkeen.

Finnan ja Alman integrointi edennyt sujuvasti

Kesän aikana Finnan integrointi Almaan on edennyt erittäin hyvin. Olemme haravoineet Alman testiympäristön aineiston Finnan testi-indeksiin ja sitä kautta kirjojen ja e-aineistojen saatavuustiedot saadaan näkyviin Finnassa. Testauksen perusteella kirjastojen asiakkaat pystyvät kirjautumaan Finnaan edelleenkin sekä korkeakoulujen Haka-tunnuksella että salasanaa käyttämällä.  Olemme toteuttaneet testiympäristössä myös uuden, sähköpostilla tapahtuvan kirjautumistavan, joka joissakin kirjastoissa tulee korvaamaan kirjastokortti/PIN-kirjautumisen.

Finnassa toimivat myös asiakastoiminnot, kuten asiakasprofiilin tietojen näyttäminen Finnassa, samoin kuin asiakkaan lainat ja maksut. Muun muassa kirjojen varaaminen ja lainojen uusiminen onnistuvat myös. Ominaisuuksien tarkempi testaus tapahtuu kirjastojen ensimmäisen koekonversion jälkeen syyskuun loppupuolella.

Tähän astisen integraatiotyön perusteella Almaan siirtyvät kirjastot voivat jatkaa kansallisessa Finna.fi-hakupalvelussa ja tarjota asiakkailleen Finna-verkkokirjaston jatkossakin.

Melindan ja Alman integraation selvitys käynnistynyt

Tarkemmat selvitykset kansallisen metatietovaranto Melindan ja Alman välisen integraation toteutusmahdollisuuksista on aloitettu elokuussa. Tutkittavina asioina ovat esimerkiksi rajapintojen toteutus ja auktoriteettitietueiden tuotanto ja hyödyntäminen. Selvittelyä jatketaan teknisessä työryhmässä ja Ex Libriksen asiantuntijoiden kanssa.

Lisätietoja:

finna-posti@helsinki.fi
melinda-posti@helsinki.fi

Terveisin,

-- Minttu Hurme
Tietojärjestelmäasiantuntija
Kansalliskirjasto, kirjastoverkkopalvelut

 

Kirjastoverkon siirtymä YSAsta ja Allärsista YSOon etenee. Melinda-tietueiden sisällönkuvailussa luovuttiin YSA-, Allärs-, MUSA- ja Cilla-sanastojen käytöstä alkukesästä ja heinäkuussa Melinda-tietovarantoon ajettiin YSO-konversio-ohjelma. Melindan tietueista jonkin verran alle viisi miljoonaa sisälsi konvertoitavia tietoja ja näistä 98,2% konvertoitui suunnitellusti. 1,8% tietueista jäi jälkitarkastukseen ja näitä korjataan käsin sekä automaattisilla ajoilla myöhemmin.

Konversiossa käsiteltyjen tietueiden YSA-, Allärs-, MUSA- ja Cilla-sanastojen termit muutettiin YSO-, SLM- ja SEKO-käsitteiksi ja näiden yhteyteen lisättiin myös käsitteiden URI-tunnisteet. Samalla sisällönkuvailu täydennettiin kaksikieliseksi niin, että kaikissa Melinda-tietueissa on nyt sisällönkuvailutermit sekä suomeksi että ruotsiksi. Melindan OPAC näyttää kuitenkin termit vain käyttöliittymän kielellä. Termien siirtymistä Melindasta paikalliskantoihin voidaan ohjata replikoinnilla. Mikäli ette halua omaan tietokantaanne termejä usealla kielellä, ottakaa yhteyttä Melinda-postiin.

Konversion yhteydessä asiasanaketjut purettiin ja ketjujen osat jaettiin oikeisiin kenttiinsä. Musiikki- ja elokuva-aineistojen ketjuista puretuille yksittäisille käsitteille tuotettiin $8-osakentät, joiden järjestysnumeroilla on mahdollista tunnistaa puretut ketjut. Konversio tuotti Melindaan paljon lisää 653-kenttiä (653 Kontrolloimaton hakutermi), koska kaikki ne termit, joille ei löytynyt vastinetta konvertoitavista sanastoista, siirrettiin 653-kenttään. Käsiteltyihin aikakenttiin lisättiin sanastotunnus yso/fin tai yso/swe.

Jatkossa YSA-, Allärs-, MUSA- ja Cilla-termit karsitaan kaikista Melindaan saapuvista tietueista. Termien poisto ei toimi vielä aukottomasti, joten uusissakin Melinda-tietueissa voi esiintyä käytöstä poistuneiden sanastojen termejä. Nämä korjataan Melindassa massakorjauksina.

Seuraavaksi konvertoidaan paikalliset tietokannat. Kansalliskirjasto hoitaa keskitetysti korkeakoulukirjastojen Koha- ja Voyager-tietokantojen konversiot ja tiedottaa niiden etenemisestä kirjastoittain lähiaikoina. Lisätietoja korkeakoulukirjastojen tietokantojen konversioista voi kysyä palveluposteista koha-posti@helsinki.fi (Koha-kirjastot) tai systeemi-toimisto@helsinki.fi (Voyager-kirjastot). Muiden kirjastojen tulee olla yhteydessä omiin järjestelmätoimittajiinsa. Avoimen lähdekoodin konversio-ohjelma sekä ohjeet sen käyttöön löytyvät Kansalliskirjaston GitHubista: https://github.com/NatLibFi/yso-marcbib 

Jos teillä on kysyttävää YSO-konversiosta, sen vaikutuksista replikointiin tai havaitsette konversioon liittyviä virheitä Melinda-tietokannassa, voitte ottaa yhteyttä: Konversio: finto-posti@helsinki.fi
Tietuevirheet, replikointi: melinda-posti@helsinki.fi

Melindan YSAsta YSAon -konversion katkopäivät ovat 3.-5.7.2019, kuten ennakkotiedotteessa ilmoitettiin. Näiden päivien aikana Melindan (ja Asterin) kuvailutoiminnot (sekä Alephilla että luettelointirajapinnan kautta mm. Auroran kuvailutyökalulla) ja replikointi ovat pois käytöstä. Myös Melindan OPACissa ja poimintarajapinnoissa (Z39.50 ja SRU) saattaa esiintyä toimintakatkoja.

 

Tietoa konversiosta löytyy konversion wikisivuilta: https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=73470747

Pääkaupunkiseudun kirjastojen Helmet-tietokannasta tuodaan rajapinnan kautta päivittäin uusien aineistojen metatietoja (pl. musiikki) Melindaan, josta tiedot ovat edelleen muiden kirjastojen hyödynnettävissä. Ratkaisu edesauttaa osaltaan kansallisen kuvailun ekosysteemin kehittymistä ja metatietoprosessien tehostumista.

”Toivomme, että yhteistyömme mahdollistaa mahdollisimman laajan metatietojen käytön koko kirja-alalle, ja on yhtenä steppinä kohti monialaista metatiedon ekosysteemiä.”, sanoo kirjastoverkon yhteisten palveluiden päällikkö Virva Nousiainen-Hiiri Helsingin kaupunginkirjastosta.

Yleisten kirjastojen Melinda

Yleisistä kirjastoista Melinda-yhteistyössä ovat jo mukana Pirkanmaan PIKI-kirjastot, Kokkolan seudun Anders-kirjastot, Varsinais-Suomen Vaski-kirjastot, Kuopion kaupunginkirjasto, Etelä-Pohjanmaan Eepos-kirjastot ja Keski-Suomen Keski-kirjastot. Koha-Suomen kanssa rakennetaan Melindan ja Koha/Täti-järjestelmän integraatiota. Useita uusia kirjastokimppoja on tulossa mukaan Melindaan vuosien 2019-2020 aikana. Uudet liittyvät kirjastot voivat valita erilaisista mukaantulon malleista itselleen sopivan. Perinteisen tietueiden siirrot sisältävän liittymistavan lisäksi on tarjolla myös kevyempiä mahdollisuuksia.

Melinda kuvailun ekosysteemin keskiössä

Metatietovaranto Melinda kokoaa kirjastoaineistojen kuvailevat metatiedot yhteen paikkaan ja tarjoaa tiedontuottamiseen tarkoitetun yhteisen ympäristön Suomen kirjastoille. Melindan laatutyöllä pyritään varmistamaan metatiedon standardinmukaisuus ja vaihdettavuus eri tietokantojen välillä. Kansalliskirjasto kehittää Melindaa jatkuvasti vastaamaan yhä paremmin kirjastojen ja koko kansallisen kuvailun ekosysteemin tulevia tarpeita.

Melinda sisältää edellä mainittujen yleisten kirjastojen kokoelmien lisäksi Suomen kansallisbibliografian (Fennica) ja Arto artikkelitietokannan sekä tietokanta-aineistojen metatiedot seuraavista kirjastoista: korkeakoulukirjastot, Eduskunnan kirjasto, Tilastokirjasto, Arkistolaitoksen kirjasto ja Varastokirjasto. Parhaillaan siirretään kansallisdiskografian (Viola) kuvailutuotantoa Melindaan.


Lisätietoja:
Helsingin kaupunginkirjasto:
Suunnittelija Marjut Puominen
marjut.puominen (at) hel.fi

Yleisten kirjastojen Melinda:
Tietoasiantuntija Eeva-Riitta Peltonen, Kansalliskirjasto,
eeva-riitta.peltonen (at) helsinki.fi

Kansallinen metatietovaranto:
Kehittämispäällikkö Minna Olkinuora-Tauru, Kansalliskirjasto,
minna.olkinuora-tauru (at) helsinki.fi

Melindan YSAsta YSOon -konversiolle on alustavasti sovittu katkopäiviksi 3. - 5.7.2019. Näiden päivien aikana Melindan kuvailutoiminnot (sekä Alephilla että luettelointirajapinnan kautta mm. Auroran kuvailutyökalulla) ja replikointi ovat pois käytöstä. Myös Melindan OPACissa ja poimintarajapinnoissa (Z39.50 ja SRU) saattaa esiintyä toimintakatkoja.


Tietoa konversiosta löytyy konversion wikisivuilta: YSAsta ja Allärsista YSOon siirtymä


Lue myös uutinen YSAsta YSOon siirtymästä Kansalliskirjaston verkkosivuilta: Kirjastot siirtyvät YSAsta YSOon - mikä muuttuu?

 


Korkeakoulukirjastojen kirjastojärjestelmämuutokset ovat käynnissä, ja osa kirjastoista ottaa käyttöön Ex Libriksen Alma-kirjastojärjestelmän. Viime viikolla aloitti työskentelyn tekninen työryhmä, joka ratkoo kansallisten palveluiden Finnan ja Melindan integrointia Almaan. Ryhmä koostuu Helsingin yliopiston, Tampereen yliopiston, Satakunnan ammattikorkeakoulun, Åbo Akademin ja Kansalliskirjaston asiantuntijoista. Ryhmä toimii mm. seuraavien tehtävien parissa:

 • edistää Alman ja kansallisten palveluiden välistä yhteentoimivuutta
 • ratkoo kysymyksiä yhdessä Ex Libriksen asiantuntijoiden kanssa
 • edistää Alman pilotti-integraatioita Finnaan (Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Åbo Akademi)

Finna- ja Melinda-palveluista tullaan viestimään ryhmän työn ja integraatioiden etenemisestä säännöllisesti. Seuraavan kerran välitämme ryhmän kuulumisia kirjastojen asiantuntijoille elokuussa.

Lisätietoja:
Finnan kehittämispäällikkö Erkki Tolonen, erkki.tolonen(at)helsinki.fi. 26.6.-7.8.2019 välisenä vastaamme palvelupostissamme finna-posti@helsinki.fi
Melindan kehittämispäällikkö Minna Olkinuora-Tauru, minna.olkinuora-tauru(at)helsinki.fi (28.6.2019 saakka). Heinäkuussa vastaamme palvelupostissamme melinda-posti@helsinki.fi

Melindan palvelusopimus uudistui

Melindan palvelusopimusta on päivitetty mm. EU:n tietosuoja-asetuksen edellytysten mukaiseksi. Kyseessä on sopimusuudistus, joka koskee kaikkia Melindassa mukana olevia organisaatioita. Tiedonhallinnan ohjausryhmä hyväksyi Melindan muutossopimuksen ja samalla uudistetun Melindan palvelusopimuksen liitteineen sähköpostikokouksessaan 22.–29.5.2019. Taustatietoa sopimusuudistuksesta: Muutossopimuksen kommenttikierroksen tulokset ja sopimuksen muutokset


Sopimusuudistuksessa tehdyt muutokset edellyttävät muutossopimuksen allekirjoittamista kaikilta Melindassa mukana olevilta organisaatioilta 15.9.2019 mennessä. Organisaatiot, joissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia, voivat allekirjoittaa uuden palvelusopimuksen.  

Toimi näin

Sopimusdokumentit ja ohjeet löytyvät Melindan asiakaswikistä: Palvelusopimus. Täydennä sopimukseen organisaatiotasi koskevat tiedot ja tulosta sekä allekirjoita dokumentit sivulta löytyvän ohjeen mukaisesti.

 • HUOM. Liite 1 Palvelinympäristön ylläpitosopimus ei ole julkinen
  • liite on toimitettu asiakkaille alkuperäisen palvelusopimuksen allekirjoituksen yhteydessä
  • liitteeseen ei ole tullut muutoksia
  • liite mukana tässä viestissä

 

Varmistathan, että nämä vaiheet on tehty ennen sopimuksen postittamista:

 • Täydennä organisaatiokohtaiset tiedot sopimusdokumentteihin, lisää myös sopimusyhteyshenkilön tiedot kohtaan 7.
 • Tulosta muutossopimus kahtena kappaleena
 • Allekirjoita ja päivää muutossopimus
 • Säilytä organisaatiotasi koskevat liitteet
 • Lähetä kaksi allekirjoitettua kappaletta muutossopimuksesta Kansalliskirjastoon allekirjoitettavaksi. HUOM. Muista merkitä kuoreen vastaanottajaksi Melinda/ Jaana Routakangas

Muutossopimuksen toimittaminen Kansalliskirjastoon

Muutossopimus lähetetään Kansalliskirjastoon sopimusasioita hoitavalle suunnittelija Jaana Routakankaalle osoitteella:

 

 

Kansalliskirjaston allekirjoituksella varustettu asiakkaan kappale muutossopimuksesta palautetaan asiakkaalle.

Kysyttävää?

Vastaa tähän viestiin tai ota yhteys Melindan palvelupostiin: melinda-posti@helsinki.fi

Otsikoi viesti näin: Melinda-muutossopimus 2019 Organisaation nimi

 

Muista pitää organisaatiosi Melinda-yhteyshenkilöiden tiedot ajan tasalla!

Kansalliskirjasto valmisteli syksyllä 2018 uuden liitteen lisäämistä Melindan palvelusopimukseen EU:n tietosuoja-asetuksen edellytysten mukaisesti. Tiedonhallinnan ohjausryhmä hyväksyi tietosuojaliitteen kokouksessaan 28.11.2018. Tietosuojaliitteestä järjestettiin kommenttikierros syys-lokakuussa 2018: Tietosuojaliitteen kommenttikierroksen tulokset ja liitteen muutokset

Tietosuojaliite otetaan käyttöön muutossopimuksella. Samalla muutossopimuksella sopimukseen liitetään CC0-lisenssiehdoista kertova liite sekä päivitetään muutamia määritelmiä ja vanhentuneita kohtia sopimustekstissä. Sopimuksen muuttamisen ehtoja halutaan yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa Finna-palvelusopimuksen ehtojen kanssa.  

Muutossopimusta varten järjestettiin vielä kommenttikierros huhtikuussa 2019. Uusille sopimuskumppaneille muutokset viedään suoraan sopimukseen. Asteri-tiedontuottajille  on tehty laajempi palvelusopimus, jossa on pieniä lisäyksiä Melindan yleiseen palvelusopimukseen. Tutustuaksesi muutossopimuksen kommenttikierroksen tuloksiin siirry sivulle: Muutossopimuksen kommenttikierroksen tulokset ja sopimuksen muutokset

Uudet sopimusdokumentit otetaan käyttöön kesäkuusta 2019 lähtien. Käyttöönotosta tiedotetaan ja annetaan ohjeita erikseen.

Kiitos kaikille sopimuskommentointiin osallistuneille!

Kirjastopäivät kokoavat alan ammattilaiset tällä viikolla Kulttuuritalolle Helsinkiin 5.-7.6.

Tervetuloa piipahtamaan osastolla, keskustelemaan Melindasta ja teille ajankohtaisista teemoista!

Melinda Kirjastopäivillä

Olemme mukana valtakunnallisten toimijoiden yhteisellä osastolla Puoli valtakuntaa kirjastojen palveluksessa (Osasto 31) torstaina 6.6. klo 12.00–13.00 ja 14.45-16.15 Kulttuuritalolla. Tutustu koko osaston ohjelmaan Kirjastot.fi:n sivuilla.

Pidämme Kirjastopäivillä myös tietoiskun IIK! Kuka pelkää Melindaa? torstaina 6.6. klo 10.00 Aino-salissa. Tietoiskuja on monista muistakin Kansalliskirjaston palveluista, ja niiden tiedot näet Kirjastopäivien sivuilta.

Kansalliskirjasto järjestää toukokuussa kaksi tapahtumaa kuvailijoille, Musiikin kuvailupäivän 15.5. ja Melinda-päivän 16.5. Molemmat tilaisuudet pidetään Helsingin yliopiston kielikeskuksen juhlasalissa, Fabianinkatu 26, klo 10-15.45. Tapahtumiin voi osallistua myös etäyhteydellä.

Musiikkipäivässä käsitellään RDA-kuvailuohjeita, käytännön kuvailukysymyksiä ja sisällönkuvailua sekä visioidaan tulevaisuuden musiikkikuvailua. Päivä ei kuitenkaan ole varsinainen RDA-koulutuspäivä. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille musiikkiaineiston kuvailijoille ja kuvailuasioista kiinnostuneille. Päivän tarkempi ohjelma sekä osallistumisohjeita löytyy Melindan asiakaswikistä.

Melinda-päivän teemana ovat kuvailuympäristön ja käytännön kuvailun muutokset. Päivä tarjoaa Melindan kuvailijoille ajankohtaista tietoa, verkostoitumista ja keskustelua käytännön kuvailuaiheista. Tilaisuus on suunnattu ensisijaisesti Melindassa mukana oleville kirjastoille. Myös tämän päivän tarkempi ohjelma sekä osallistumisohjeita löytyy Melindan asiakaswikistä.

Ilmoittautumiset molempiin päiviin viimeistään 8.5. Tervetuloa!