Blog

Pääkaupunkiseudun kirjastojen Helmet-tietokannasta tuodaan rajapinnan kautta päivittäin uusien aineistojen metatietoja (pl. musiikki) Melindaan, josta tiedot ovat edelleen muiden kirjastojen hyödynnettävissä. Ratkaisu edesauttaa osaltaan kansallisen kuvailun ekosysteemin kehittymistä ja metatietoprosessien tehostumista.

”Toivomme, että yhteistyömme mahdollistaa mahdollisimman laajan metatietojen käytön koko kirja-alalle, ja on yhtenä steppinä kohti monialaista metatiedon ekosysteemiä.”, sanoo kirjastoverkon yhteisten palveluiden päällikkö Virva Nousiainen-Hiiri Helsingin kaupunginkirjastosta.

Yleisten kirjastojen Melinda

Yleisistä kirjastoista Melinda-yhteistyössä ovat jo mukana Pirkanmaan PIKI-kirjastot, Kokkolan seudun Anders-kirjastot, Varsinais-Suomen Vaski-kirjastot, Kuopion kaupunginkirjasto, Etelä-Pohjanmaan Eepos-kirjastot ja Keski-Suomen Keski-kirjastot. Koha-Suomen kanssa rakennetaan Melindan ja Koha/Täti-järjestelmän integraatiota. Useita uusia kirjastokimppoja on tulossa mukaan Melindaan vuosien 2019-2020 aikana. Uudet liittyvät kirjastot voivat valita erilaisista mukaantulon malleista itselleen sopivan. Perinteisen tietueiden siirrot sisältävän liittymistavan lisäksi on tarjolla myös kevyempiä mahdollisuuksia.

Melinda kuvailun ekosysteemin keskiössä

Metatietovaranto Melinda kokoaa kirjastoaineistojen kuvailevat metatiedot yhteen paikkaan ja tarjoaa tiedontuottamiseen tarkoitetun yhteisen ympäristön Suomen kirjastoille. Melindan laatutyöllä pyritään varmistamaan metatiedon standardinmukaisuus ja vaihdettavuus eri tietokantojen välillä. Kansalliskirjasto kehittää Melindaa jatkuvasti vastaamaan yhä paremmin kirjastojen ja koko kansallisen kuvailun ekosysteemin tulevia tarpeita.

Melinda sisältää edellä mainittujen yleisten kirjastojen kokoelmien lisäksi Suomen kansallisbibliografian (Fennica) ja Arto artikkelitietokannan sekä tietokanta-aineistojen metatiedot seuraavista kirjastoista: korkeakoulukirjastot, Eduskunnan kirjasto, Tilastokirjasto, Arkistolaitoksen kirjasto ja Varastokirjasto. Parhaillaan siirretään kansallisdiskografian (Viola) kuvailutuotantoa Melindaan.


Lisätietoja:
Helsingin kaupunginkirjasto:
Suunnittelija Marjut Puominen
marjut.puominen (at) hel.fi

Yleisten kirjastojen Melinda:
Tietoasiantuntija Eeva-Riitta Peltonen, Kansalliskirjasto,
eeva-riitta.peltonen (at) helsinki.fi

Kansallinen metatietovaranto:
Kehittämispäällikkö Minna Olkinuora-Tauru, Kansalliskirjasto,
minna.olkinuora-tauru (at) helsinki.fi

Melindan YSAsta YSOon -konversiolle on alustavasti sovittu katkopäiviksi 3. - 5.7.2019. Näiden päivien aikana Melindan kuvailutoiminnot (sekä Alephilla että luettelointirajapinnan kautta mm. Auroran kuvailutyökalulla) ja replikointi ovat pois käytöstä. Myös Melindan OPACissa ja poimintarajapinnoissa (Z39.50 ja SRU) saattaa esiintyä toimintakatkoja.


Tietoa konversiosta löytyy konversion wikisivuilta: YSAsta ja Allärsista YSOon siirtymä


Lue myös uutinen YSAsta YSOon siirtymästä Kansalliskirjaston verkkosivuilta: Kirjastot siirtyvät YSAsta YSOon - mikä muuttuu?

 


Korkeakoulukirjastojen kirjastojärjestelmämuutokset ovat käynnissä, ja osa kirjastoista ottaa käyttöön Ex Libriksen Alma-kirjastojärjestelmän. Viime viikolla aloitti työskentelyn tekninen työryhmä, joka ratkoo kansallisten palveluiden Finnan ja Melindan integrointia Almaan. Ryhmä koostuu Helsingin yliopiston, Tampereen yliopiston, Satakunnan ammattikorkeakoulun, Åbo Akademin ja Kansalliskirjaston asiantuntijoista. Ryhmä toimii mm. seuraavien tehtävien parissa:

 • edistää Alman ja kansallisten palveluiden välistä yhteentoimivuutta
 • ratkoo kysymyksiä yhdessä Ex Libriksen asiantuntijoiden kanssa
 • edistää Alman pilotti-integraatioita Finnaan (Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Åbo Akademi)

Finna- ja Melinda-palveluista tullaan viestimään ryhmän työn ja integraatioiden etenemisestä säännöllisesti. Seuraavan kerran välitämme ryhmän kuulumisia kirjastojen asiantuntijoille elokuussa.

Lisätietoja:
Finnan kehittämispäällikkö Erkki Tolonen, erkki.tolonen(at)helsinki.fi. 26.6.-7.8.2019 välisenä vastaamme palvelupostissamme finna-posti@helsinki.fi
Melindan kehittämispäällikkö Minna Olkinuora-Tauru, minna.olkinuora-tauru(at)helsinki.fi (28.6.2019 saakka). Heinäkuussa vastaamme palvelupostissamme melinda-posti@helsinki.fi

Melindan palvelusopimus uudistui

Melindan palvelusopimusta on päivitetty mm. EU:n tietosuoja-asetuksen edellytysten mukaiseksi. Kyseessä on sopimusuudistus, joka koskee kaikkia Melindassa mukana olevia organisaatioita. Tiedonhallinnan ohjausryhmä hyväksyi Melindan muutossopimuksen ja samalla uudistetun Melindan palvelusopimuksen liitteineen sähköpostikokouksessaan 22.–29.5.2019. Taustatietoa sopimusuudistuksesta: Muutossopimuksen kommenttikierroksen tulokset ja sopimuksen muutokset


Sopimusuudistuksessa tehdyt muutokset edellyttävät muutossopimuksen allekirjoittamista kaikilta Melindassa mukana olevilta organisaatioilta 15.9.2019 mennessä. Organisaatiot, joissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia, voivat allekirjoittaa uuden palvelusopimuksen.  

Toimi näin

Sopimusdokumentit ja ohjeet löytyvät Melindan asiakaswikistä: Palvelusopimus. Täydennä sopimukseen organisaatiotasi koskevat tiedot ja tulosta sekä allekirjoita dokumentit sivulta löytyvän ohjeen mukaisesti.

 • HUOM. Liite 1 Palvelinympäristön ylläpitosopimus ei ole julkinen
  • liite on toimitettu asiakkaille alkuperäisen palvelusopimuksen allekirjoituksen yhteydessä
  • liitteeseen ei ole tullut muutoksia
  • liite mukana tässä viestissä

 

Varmistathan, että nämä vaiheet on tehty ennen sopimuksen postittamista:

 • Täydennä organisaatiokohtaiset tiedot sopimusdokumentteihin, lisää myös sopimusyhteyshenkilön tiedot kohtaan 7.
 • Tulosta muutossopimus kahtena kappaleena
 • Allekirjoita ja päivää muutossopimus
 • Säilytä organisaatiotasi koskevat liitteet
 • Lähetä kaksi allekirjoitettua kappaletta muutossopimuksesta Kansalliskirjastoon allekirjoitettavaksi. HUOM. Muista merkitä kuoreen vastaanottajaksi Melinda/ Jaana Routakangas

Muutossopimuksen toimittaminen Kansalliskirjastoon

Muutossopimus lähetetään Kansalliskirjastoon sopimusasioita hoitavalle suunnittelija Jaana Routakankaalle osoitteella:

 

 

Kansalliskirjaston allekirjoituksella varustettu asiakkaan kappale muutossopimuksesta palautetaan asiakkaalle.

Kysyttävää?

Vastaa tähän viestiin tai ota yhteys Melindan palvelupostiin: melinda-posti@helsinki.fi

Otsikoi viesti näin: Melinda-muutossopimus 2019 Organisaation nimi

 

Muista pitää organisaatiosi Melinda-yhteyshenkilöiden tiedot ajan tasalla!

Kansalliskirjasto valmisteli syksyllä 2018 uuden liitteen lisäämistä Melindan palvelusopimukseen EU:n tietosuoja-asetuksen edellytysten mukaisesti. Tiedonhallinnan ohjausryhmä hyväksyi tietosuojaliitteen kokouksessaan 28.11.2018. Tietosuojaliitteestä järjestettiin kommenttikierros syys-lokakuussa 2018: Tietosuojaliitteen kommenttikierroksen tulokset ja liitteen muutokset

Tietosuojaliite otetaan käyttöön muutossopimuksella. Samalla muutossopimuksella sopimukseen liitetään CC0-lisenssiehdoista kertova liite sekä päivitetään muutamia määritelmiä ja vanhentuneita kohtia sopimustekstissä. Sopimuksen muuttamisen ehtoja halutaan yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa Finna-palvelusopimuksen ehtojen kanssa.  

Muutossopimusta varten järjestettiin vielä kommenttikierros huhtikuussa 2019. Uusille sopimuskumppaneille muutokset viedään suoraan sopimukseen. Asteri-tiedontuottajille  on tehty laajempi palvelusopimus, jossa on pieniä lisäyksiä Melindan yleiseen palvelusopimukseen. Tutustuaksesi muutossopimuksen kommenttikierroksen tuloksiin siirry sivulle: Muutossopimuksen kommenttikierroksen tulokset ja sopimuksen muutokset

Uudet sopimusdokumentit otetaan käyttöön kesäkuusta 2019 lähtien. Käyttöönotosta tiedotetaan ja annetaan ohjeita erikseen.

Kiitos kaikille sopimuskommentointiin osallistuneille!

Kirjastopäivät kokoavat alan ammattilaiset tällä viikolla Kulttuuritalolle Helsinkiin 5.-7.6.

Tervetuloa piipahtamaan osastolla, keskustelemaan Melindasta ja teille ajankohtaisista teemoista!

Melinda Kirjastopäivillä

Olemme mukana valtakunnallisten toimijoiden yhteisellä osastolla Puoli valtakuntaa kirjastojen palveluksessa (Osasto 31) torstaina 6.6. klo 12.00–13.00 ja 14.45-16.15 Kulttuuritalolla. Tutustu koko osaston ohjelmaan Kirjastot.fi:n sivuilla.

Pidämme Kirjastopäivillä myös tietoiskun IIK! Kuka pelkää Melindaa? torstaina 6.6. klo 10.00 Aino-salissa. Tietoiskuja on monista muistakin Kansalliskirjaston palveluista, ja niiden tiedot näet Kirjastopäivien sivuilta.

Kansalliskirjasto järjestää toukokuussa kaksi tapahtumaa kuvailijoille, Musiikin kuvailupäivän 15.5. ja Melinda-päivän 16.5. Molemmat tilaisuudet pidetään Helsingin yliopiston kielikeskuksen juhlasalissa, Fabianinkatu 26, klo 10-15.45. Tapahtumiin voi osallistua myös etäyhteydellä.

Musiikkipäivässä käsitellään RDA-kuvailuohjeita, käytännön kuvailukysymyksiä ja sisällönkuvailua sekä visioidaan tulevaisuuden musiikkikuvailua. Päivä ei kuitenkaan ole varsinainen RDA-koulutuspäivä. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille musiikkiaineiston kuvailijoille ja kuvailuasioista kiinnostuneille. Päivän tarkempi ohjelma sekä osallistumisohjeita löytyy Melindan asiakaswikistä.

Melinda-päivän teemana ovat kuvailuympäristön ja käytännön kuvailun muutokset. Päivä tarjoaa Melindan kuvailijoille ajankohtaista tietoa, verkostoitumista ja keskustelua käytännön kuvailuaiheista. Tilaisuus on suunnattu ensisijaisesti Melindassa mukana oleville kirjastoille. Myös tämän päivän tarkempi ohjelma sekä osallistumisohjeita löytyy Melindan asiakaswikistä.

Ilmoittautumiset molempiin päiviin viimeistään 8.5. Tervetuloa!

eMelinda-kehitysohjelmaan liittyvän FinELib- ja avoimet metatiedot Melindaan -kyselyn tuloksista on julkaistu raportti Kansalliskirjaston Doria-julkaisuarkistossa. Kyselyn tuloksiin voi käydä tutustumassa osoitteessa http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019040210764

Kyselyyn vastasi yli kaksi kolmannesta Melinda-kirjastoista, kiitos kaikille vastanneille! Vastaukset selvensivät, miten lisensoiduissa ja Open Access e-kirjatietokannoissa olevaa metatietoa käytetään kirjastoissa.

Kansalliskirjaston Kirjastoverkkopalvelut-palvelualue muuttaa Helsingin keskustaan Kansalliskirjaston kortteliin.

 

Uusi käyntiosoitteemme on 28.1.2019 alkaen Yliopistonkatu 1 ja postiosoitteemme on PL 15 (Unioninkatu 36), 00014 Helsingin yliopisto. Sähköpostiosoitteemme ja puhelinnumeromme säilyvät ennallaan.

Lämpimästi tervetuloa tilaisuuksiimme Fabianiaan!

 

Aiheesta lisää Kansalliskirjaston verkkosivuilla olevassa tiedotteessa.

Kansalliskirjasto on valmistellut syksyllä 2018 uuden liitteen lisäämistä Melindan palvelusopimukseen EU:n tietosuoja-asetuksen edellytysten mukaisesti.

Kansalliskirjasto järjesti kommenttikierroksen sopimusuudistuksesta 17.9.-15.10.2018. Kierroksella saadut kommentit ja niihin annetut vastaukset on nyt julkaistu. Samoin on julkaistu kierroksella saadun palautteen perusteella muokattu Melindan tietosuojaliite, jonka Tiedonhallinnan ohjausryhmä hyväksyi kokouksessaan 28.11.2018. Tutustu kommenttikierroksen tuloksiin ja uuteen tietosuojaliitteeseen Melindan asiakaswikissä: https://www.kiwi.fi/display/melinda/Kommenttikierroksen+tulokset+ja+liitteen+muutokset 

Uusi liite otetaan käyttöön vuoden 2019 alusta lähtien muutossopimuksella. Käyttöönotosta tiedotetaan ja annetaan ohjeita erikseen. 

Kiitos kaikille sopimuskommentointiin osallistuneille!

Tiedustelut: melinda-posti@helsinki.fi

Melinda-kehitysohjelman ja kuvailutalkoiden ensimmäisen vaiheen toimenpiteiden edistymistä kartoitettiin huhti-toukokuun vaihteessa ja nyt kyselyn tuloksia koskeva raportti on valmistunut. Voit käydä tutustumassa siihen Kansalliskirjaston Doria-julkaisuarkistossa osoitteessa http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018080233264. Melinda-kirjastot vastasivat kyselyyn aktiivisesti, sillä vastausprosentti oli yli 80 %. Saimme myös runsaasti sanallista palautetta, jonka pohjalta kehitysohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä on tarkennettu. Suuri kiitos kaikille vastanneille! 

Seurantakyselyn tulosten pohjalta on ilahduttavaa voida todeta, että yhä useampi kirjasto kuvailee e-aineistoja Melindaan. On hienoa, että asia koetaan tärkeäksi monissa kirjastoissa ja sen eteen ollaan valmiita näkemään vaivaa. Toivottavasti sama toimintatapa säilyy vastaisuudessakin, sillä näin e-aineiston kuvailutiedon määrä jatkaa kasvuaan Melindassa, missä siitä on hyötyä kaikille kirjastoille. Jotta kehityssuunta pysyisi myönteisenä eMelinda-kehitysohjelmaa ja kuvailutalkoita jatketaan: työkalut, automatiikka ja ohjeistus kehittyvät edelleen, ja tietysti toivotaan lisää kirjastoja osallistumaan talkoisiin.

Lyhyesti sanottuna: kun kuvailet, kuvaile Melindaan! Niin vähennät kirjastojen päällekkäistä työtä. Jo muutaman e-aineistotietueen tallennus päivittäin Melindaan per kirjasto kumuloituu vuositasolla isoksi määräksi yhteiskäyttöistä kuvailutietoa, koska Melindassa meitä on mukana jo yli 40 kirjastoa ja kirjastojen yhteenliittymää.

 

Yhä useampi kirjasto kuvailee nyt myös sähköisiä aineistoja metatietovaranto Melindaan. Myönteinen kehityssuunta, joka vähentää kirjastojen päällekkäistä työtä, tuli ilmi äskettäin tehdystä eMelinda-seurantakyselystä.

 

eMelinda-kehitysohjelman ja talkoiden tavoitteena on sähköisten aineistojen kuvailujen kartuttaminen ja tehostaminen Melindassa. Kirjastoja on kesästä 2017 lähtien kannustettu osallistumaan talkoisiin ja kuvailemaan e-aineistoja Melindaan oman paikalliskannan sijaan. Kun sähköisten aineistojen metatiedot, erityisesti kotimaiset, kootaan kattavasti kansalliseen metatietovarantoon ovat ne kaikkien kirjastojen hyödynnettävissä. Kirjastojen päällekkäinen työ vähenee, ja kuvailutyö tehostuu.

 

Kartoitimme huhti-toukokuun vaihteessa eMelinda-kehitysohjelman ja talkoiden ensimmäisen vaiheen toimenpiteiden edistymistä. Seurantakysely oli auki Melinda-kirjastoille 19.4.-4.5.2018. Kyselyn vastausprosentti oli hyvä, yli 80 %. Myös sanallista palautetta tuli runsaasti. Kiitokset kaikille vastanneille!

 

Seurantakyselyn alustavia tuloksia oli esillä Melinda-päivässä 22.5.2018. Kolmasosa vastanneista kirjastoista on osallistunut eMelinda -talkoisiin melko paljon tai erittäin paljon, toinen kolmasosa on ollut mukana pienellä panoksella. Entistä enemmän on esimerkiksi alettu kuvailla organisaatioiden omia e-julkaisuja, vapaasti saatavilla olevia aineistoja, ostettuja yksittäisiä e-kirjoja ja kotimaisia digitaalisia oppimateriaaleja. Päivittäinen tietuemäärien kasvu on sähköisissä aineistoissa suhteellisesti suurempaa kuin metatietovarannossa keskimäärin muuten.

 

Yksi kolmasosa kyselyyn vastanneista kirjastoista ei ole vielä liittynyt eMelinda-talkoisiin. Näistä kirjastoista osalla syynä ovat olleet niukat resurssit, ja osa puolestaan on ollut odottavalla kannalla, muun muassa yhteistä ohjeistusta on kaivattu. Joukossa on lisäksi kirjastoja, jotka eivät lainkaan kuvaile e-aineistoja, mutta myös kirjastoja, jotka haluavat yhä kuvailla aineistot vain omaan paikalliskantaansa.

 

Seurantakyselyn tulosten pohjalta pohditaan tarkempia jatkokehitystoimia, mutta joka tapauksessa eMelinda-kehitysohjelma ja talkoot jatkuvat edelleen. Nyt onkin hyvä hetki vielä uusien kirjastojen tarkistaa sähköisten aineistojen kuvailukäytäntöjään sekä liittyä mukaan talkoisiin ja alkaa kuvailla sähköisiä aineistoja Melindaan, sillä Muuntaja on kypsynyt ja Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmän (Kumean) verkkoaineistojen kuvailuohje valmistunut. Muuntaja on Melinda-ympäristöön kehitetty helppokäyttöinen ohjelma tietueiden muuntamiseen aineistotyypistä toiseen, kuten painetun version tietueet e-aineistojen tietueiksi. Molemmista edellä mainituista apuvälineistä pidettiin käytännönläheiset esittelyt Melinda-päivässä.

 

Kun kuvailet, kuvaile Melindaan! Kaikki hyötyvät! Jo muutaman e-aineistotietueen vienti päivittäin Melindaan per kirjasto kumuloituu vuositasolla isoksi määräksi yhteiskäyttöistä kuvailutietoa, koska Melindassa on mukana jo yli 40 kirjastoa ja kirjastojen yhteenliittymää.

 

Lisätietoja

Kysymykset, kommentit ja palaute sähköpostilla: melinda-posti(at)helsinki.fi

Kumean verkkoaineiston kuvailuohje

Melinda-wiki

Melindan palvelut ovat poissa käytöstä ke 9.5.2018 klo 16.00 alkaen. Katkon oletataan päättyvän viimeistään maanantaina 14.5.2018 klo 8.00.

Palvelukatko johtuu Melindan järjestelmän versiopäivityksestä.

Melinda-päivä 22.5.

Kansalliskirjasto järjestää tiistaina 22.5.2018 Melinda-päivän. Päivä järjestetään Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan auditoriossa 116 (Unioninkatu 35, Helsinki) klo 10-15.45. Ennen ohjelman alkua aamukahvitarjoilu klo 9.30 alkaen.

 

Tilaisuuteen on myös etäosallistumismahdollisuus, lukuun ottamatta iltapäivän ryhmätyöskentelyosiota.

 

Päivän teemana ovat eMelinda ja sähköiset aineistot. Päivä tarjoaa Melindan kuvailijoille ajankohtaista tietoa, verkostoitumista ja keskustelua käytännön kuvailuaiheista.

 

Tilaisuus on suunnattu ensisijaisesti Melindassa mukana oleville kirjastoille.

Päivän tarkempi ohjelma sekä osallistumisohjeita löytyy Melindan asiakaswikistä: https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=93197198

 

Tervetuloa!

Kansalliskirjasto järjestää Melinda-Aleph-peruskoulutukseen 18.4., klo 10-16.00, päivä alkaa aamukahvilla klo 9.30.

Paikka: Helsinki, Fabianinkatu 28, Oppimiskeskus Aleksandria, atk-luokka K130.

 

Melinda-Aleph-peruskoulutuksessa opitaan Melindan yhteiset pelisäännöt sekä Aleph-luettelointiohjelman perustoiminnot.

Melinda-Aleph-peruskoulutus koostuu kahdesta osiosta:

1) Melinda tutuksi MOOC -verkkomateriaalista, johon tutustutaan itsenäisesti (https://mooc.helsinki.fi/login/index.php )

2) lähipäivästä "Aleph-kirjastojärjestelmän peruskäyttö ja Melinda-kuvailu käytännössä" 18.4.2018, jolloin tutustutaan harjoitusten avulla Aleph-luettelointiohjelman käyttöön ja Melindan kuvailukäytäntöihin.

 

Melinda–Aleph-peruskoulutus on tarkoitettu uusille Melinda-kuvailijoille sekä kaikille, jotka kaipaavat kertausta Melindan pelisääntöihin ja Aleph-luettelointiohjelman käyttöön. Lähipäivään osallistuvien edellytetään hallitsevan verkkomateriaalissa esitellyt perustiedot Melindan toiminnasta.

 

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on vähintään 5. Koulutusluokkaan mahtuu enimmillään 20 henkilöä. Tilaisuudessa ei ole etäyhteyttä, sillä koulutus sisältää hands on -harjoittelua. Tilaisuuden ohjelma on Melindan asiakaswikin sivulla: https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=90312949

Ilmoittautumiset pyydetään torstaihin 29.3.2018 mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään vahvistusviesti koulutukseen mahtumisesta viimeistään 3.4.2018. Muutama henkilö voidaan ottaa varasijalle.