Melinda-yhteistyö hyödyttää Melindassa mukana olevia kirjastoja monin tavoin. Keskeisiä Melindasta saatavia hyötyjä ovat kuvailuosaamisen kehittäminen, tehokkuuden lisääntyminen sekä kuvailun laadun pitäminen hyvällä tasolla. Melinda-kuvailijoilta saatu viesti on, että osaamisen kehittäminen on keskeisin Melindan hyödyistä, sillä ilman osaamista ei voi syntyä tehokkuutta eikä laatua. Millaista tukea osaamisen kehittämiseen Melinda-yhteistyö siis antaa kuvailijoille?

Tarjoamme Melinda-palveluissa monia keinoja osaamisen kehittämisen tueksi, mutta kuvailuosaamisen perustiedot on hyvä olla hallussa jo ennen Melinda-yhteisössä työskentelyä. Melinda tarjoaa muun muassa seuraavia asioita kuvailijan tueksi: 

  • Melinda-kuvailuun johdatuksena toimiva Melinda tutuksi -verkkokurssi löytyy DigiCampus-alustalta ja on vapaasti suoritettavissa. Verkkokurssista saat hyvät perustiedot, ja se sopii myös muille kuin Melinda-kuvailijoille. Kurssimateriaalia voi käyttää myös tukena kertaukseen.  
  • Melindan asiakaswikistä löydät muun muassa Melindan toimintaohjeen, joka sisältää linkitykset kaikkiin Melinda-kuvailijan tarvitsemiin ohjeisiin. Melindan toimintaohje on tarkoitettu aloituspisteeksi uudelle Melinda-kuvailijalle.  
  • Kuvailijan linkit -sivulta löydät kootusti kuvailun asiantuntijaryhmien ohjeistuksen. 
  • Kuvailuun liittyvää ajankohtaista tietoa voit lukea Talonmiehen kirjeistä, joita julkaistaan noin neljä kertaa vuodessa.   

Lisäksi osaamisen kehittämisen tukena ja ajankohtaisista asioista tiedottamiseksi tarjoamme Melinda-palveluissa runsaasti koulutuksia ja tilaisuuksia. 

  • Löydät tietoa sekä menneistä että tulevista tilaisuuksista Melindan asiakaswikin Tapahtumat ja koulutukset -sivulta. Aiemmin järjestettyjen tilaisuuksien materiaalit ovat myös nähtävissä kyseiseltä sivulta.  
  • Esimerkiksi 4.5.2023 järjestetyn Talonmies-Extran aiheena oli riittävän hyvä kuvailu. Lisätietoa tilaisuudesta löydät Tapahtumat ja koulutukset -sivulta. 
  • Pysyviä koulutustallenteita on julkaistu muun muassa Aleph-peruskoulutuksista, sisällönkuvailusta sekä Cyrillux- ja Merge-aputyökaluista.  

Melindan asiakaswikistä löydät kaikki yllä mainitut koulutusmateriaalit ja ohjeet sekä paljon muuta.