Linkitetty kirjastodata -projektin (LKD) päätavoite on laatia suomalaisen bibliografisen kuvailun tarpeisiin sovitettu linkitetyn datan tietomalli vuoden 2024 loppuun mennessä. Linkitetty data tarkoittaa metatietoa, jossa käytetään toiminnallisia tunnisteita tiedon linkittämiseen ja rikastamiseen. Käytännössä tämä tarjoaa uusia mahdollisuuksia kirjastodatan rikastamiseen ja vastavuoroisesti sen helpompaan hyödyntämiseen myös kirjastosektorin ulkopuolella. Tiedonhakijalle linkitetty data tarjoaa uusia mahdollisia näkökulmia ja lähestymistapoja tietoon. Kuvailijan kannalta tietomallin tavoitteena on mahdollistaa tehtyjen kuvailujen tehokkaampi uudelleenkäyttö sekä helpottaa RDA-kuvailusäännön soveltamista. Tietomalli pohjautuu BIBFRAMEen, joka on Kongressin kirjaston ylläpitämä linkitetyn datan tietomalli, jonka tavoitteena on korvata MARC21 keskipitkällä aikavälillä. Kehitettävä LKD-tietomalli tukee uudistunutta RDA-kuvailusääntöä sekä suomalaisia kuvailun käytäntöjä.

Nyt julkaistiin tietomallin ensimmäinen raakaversio 0.1.0, joka sisältää uudistuneen RDA:n mukaiset kansalliset suppean ja laajan kuvailutason elementit. Nämä on toteutettu BIBFRAMEn mukaisesti muutamilla lisäyksillä ja sisältävät linkit sekä BIBFRAMEen että RDA:han. Tietomalli myös jakaa BIBFRAMEn Work-tason RDA:n mukaisiin teos- ja ekspressiotasoihin. Huomattavaa kuitenkin on, että tietomallia laadittaessa keskeisenä tavoitteena on säilyttää mahdollisimman saumaton yhteentoimivuus BIBFRAMEn suuntaan, eli tehdyt muutokset eivät ole radikaaleja vaan noudattavat linkitetyn datan yhteentoimivuuden periaatteita.

Versio 0.1 on raakaversio ja käytetyt tunnisteet ovat väliaikaisia. Tietomalli ei ole valmis koekäyttöön vaan sitä kehitetään edelleen. Työstämme mallia vaiheittain ja tavoitteenamme on julkaista useampi versio tämän vuoden aikana ja osallistaa kuvailun asiantuntijaryhmät tietomallin kehitykseen mukaan. Tietomalli on nyt julkaistu schema.finto.fissä, mutta kehitämme edelleen mallin esitystapaa helppolukuisemmaksi ja paremmin käytettäväksi.

Kuvailijan kannalta on hyvä muistaa, että tietomallin tekniset yksityiskohdat eivät tule näkymään kuvailijan käyttöliittymässä vaan kuvailijan työtä ohjaavat edelleen kuvailuohjeet.

Lisätietoja tietomallista antaa projektipäällikkö Matias Frosterus ([email protected]).

  • No labels