Kirjastoalalla on tulevina vuosina edessä siirtyminen linkitettyyn dataan, mikä tulee vaikuttamaan käytössä oleviin kirjastojärjestelmiin. Tämän muutoksen yhteydessä uusimme metatietovaranto Melindan taustajärjestelmän. Selvitämme Kansalliskirjastossa jatkajaa Melindan alustana pitkään toimineelle Aleph-kirjastojärjestelmälle. Selvityksen kohteena ovat ensisijaisesti linkitettyä dataa tukevat avoimen koodin järjestelmät.

Selvitystyön lisäksi Kansalliskirjasto valmistelee toimenpiteitä, jotka edesauttavat siirtymistä. Melindan alustanvaihtoon liittyy läheisesti Linkitetty kirjastodata -projekti, jossa kehitetään linkitetyn datan tietomallia bibliografisen kuvailun käyttöön. Projekti julkaisi ensimmäisen raakaversion linkitetyn datan tietomallista vuoden 2023 alussa. Seuraava versio julkaistaan vielä kevään aikana, ja kehitystyö jatkuu tänä ja ensi vuonna. Projektissa laaditaan myös konversiosääntöjä MARC 21:n ja uuden tietomallin välille. Linkitetyn datan käyttöönotosta huolimatta MARC 21 tulee säilymään paikallisissa järjestelmissä vielä pitkään. 

Melindan taustajärjestelmän uusiutumisen yhteydessä myös Aleph-alustalla toimiva auktoriteettitietokanta Asteri tulee muuttumaan. Viime aikojen selvitystöissä on tutkittu lisää linkitetyn datan kuvailutyökalujen ominaisuuksia varsinkin auktoriteettien käytön ja tuotannon näkökulmasta. Tutkimukset jatkuvat myös rajapintojen ja integraatioiden osalta. Melindaan on tällä hetkellä integroitunut useita paikallisia kirjastojärjestelmiä. Tavoitteena jatkossa on, että integraatioiden tekniset ratkaisut olisivat nykyistä yhdenmukaisempia ja pohjautuisivat avoimiin rajapintoihin.

Lisätietoa: [email protected]

Katso myös aiemmat Melindan alustan uusimista koskevat tiedotteet: