Näille sivuille on koottu Melinda-kuvailun ohjeita ja Melindan tekniikkaan liittyviä ohjeita.
Melindan toimintaohjeeseen on tiivistetty Melindassa toimisen pelisäännöt. Melinda-talonmiehen palstalta voit lukea talonmiehen tiedotteet ja ohjeet.

Ohjeita yleisille kirjastoille, jotka harkitsevat liittymistä Melinda-palveluun, löytyy sivulta Ohjeita liittyville kirjastoille.

Näin ilmoitat tietoturvauhasta

Jos havaitset ylläpitämässämme järjestelmässä tietoturvauhan, lähetä meille siitä tieto salatun sähköpostin välityksellä. Sähköpostin salaaminen onnistuu seuraavan sivuston kautta: https://securemail.helsinki.fi

Tietoturvauhka voi liittyä esimerkiksi ylläpitämäämme järjestelmään, taustajärjestelmään tai järjestelmissä ylläpidettäviin henkilötietoihin.

  • No labels