Näille sivuille on koottu Melinda-kuvailun ohjeita ja Melindan tekniikkaan liittyviä ohjeita.
Melindan toimintaohjeeseen on tiivistetty Melindassa toimisen pelisäännöt. Melinda-talonmiehen palstalta voit lukea talonmiehen tiedotteet ja ohjeet.

Ohjeita yleisille kirjastoille, jotka harkitsevat liittymistä Melinda-palveluun, löytyy sivulta Ohjeita liittyville kirjastoille.

Näin ilmoitat tietoturvauhasta

Jos havaitset ylläpitämässämme järjestelmässä tietoturvauhan, tee näin:

  1. Lähetä sähköpostiviesti osoitteeseen melinda-posti[at]helsinki.fi.
  2. Kirjoita viestin aihekenttään "Luottamuksellinen viesti". Jos kyseessä on erityisen kiireellinen asia, kirjoita aihekenttään "Luottamuksellinen viesti, KORKEA".
  3. Jätä itse viesti tyhjäksi, äläkä kirjoita siihen mitään luottamuksellisia tietoja. Melindan asiantuntija vastaa viestiisi ja aloittaa suojatun viestiketjun luottamuksellisten tietojen välittämistä varten.

Tietoturvauhka voi liittyä esimerkiksi ylläpitämäämme järjestelmään, taustajärjestelmään tai järjestelmissä ylläpidettäviin henkilötietoihin.


  • No labels