Melindan toimintaohje on kuvailuprosessin mukaan jäsennelty ohjeistus Melinda-ympäristössä toimimiseen. Siihen on koottu linkit kuvailijan tarvitsemiin muihin ohjeisiin ja resursseihin. Toimintaohje on tarkoitettu kaikkien Melinda-kirjastojen käyttöön, mutta esimerkiksi Kansallisbibliografian tai Varastokirjaston osalta kuvailuprosessin yksityiskohdissa voi olla eroja.

Toimintaohjeessa on lisäksi yksityiskohtaisia ohjeita Aleph-, Aurora-, ja Koha-kirjastojärjestelmällä kuvaileville kirjastoille.

Alma-kirjastot

Alma-kirjastojärjestelmää käyttävien kuvailijoiden ohjeet lisätään toimintaohjeeseen niiden valmistuttua. Luonnoksiin voi käydä tutustumassa täällä: https://wiki.helsinki.fi/display/LUM/Ohjeita+kuvailijalle

Melindan työskentelykäytäntöjä ja apuvälineitä kehitetään jatkuvasti, minkä lisäksi Melindaan tulee mukaan uusia kokoelmia ja tiedontuottajia aika ajoin. Näistä syistä myös toimintaohjetta päivitetään tarpeen vaatiessa.

Ohjeeseen liittyvää palautetta voi lähettää osoitteeseen melinda-posti [at] helsinki.fi.


Melindan, kirjastojärjestelmien ja Finnan yhteistoiminta. Kirjaston työntekijä kuvailee julkaisut Melindaan, josta tietueet siirtyvät kirjastojärjestelmiin, josta haravoidut tietueet saatavuustietoineen ovat asiakkaiden käytössä Finnassa.

Kuva: Kansalliskirjasto 2020
  • No labels