Melindan kuvailutaso on välitaso

Melinda-kuvailussa tietueeseen merkitään RDA-kuvailuohjeiden määrittelemät ydinelementit ja suomalaisten linjausten mukaiset lisäydinelementit.
RDA-sovellusohje (KUMEA) pakolliset RDA-kuvailun ydinelementit ja lisäydinelementit on merkitty kunkin kentän kohdalle.

RDA-kuvailuohjeissa ei puhuta kuvailutasoista, mutta MARC 21 -tietueessa tietueen tasokoodi on pakollinen koodi.
Kuvalusääntöpalvelun sivulla Kuvailijan ohjeet, Kuvailutasot (2018) on tietoa RDA-sääntöjen ydin- ja lisäydinelementeistä.

Tietueiden kuvailutaso ilmaistaan MARC 21 -formaatissa nimiön merkkipaikalla 17 (MARC 21 -formaatti, Nimiö).

Melinda-tietueiden suositeltava kuvailutaso on kansallinen kuvailutaso, jolloin nimiön merkkipaikan 17 (000/17) arvo on 4 = välitaso

Melinda-tietueissa voi kansallisen kuvailutason lisäksi olla muitakin tasokoodeja.

 • Täydellinen taso: Kansallisbibliografia-kuvailussa tietueisiin tallennetaan enemmän elementtejä kuin Melinda-kuvailussa, ja siksi valmiisiin Fennica- ja Viola-tietueisiin merkitään täydellisen tason koodi, eli 'tyhjämerkki' (#).
  Vaikka merkkipaikka näyttää tyhjältä, sitä ei pidä mennä Fennica- tai Viola-tietueesta muuttamaan. 
 • Taso 2: Melindassa on mukana myös Fennica-tietueita, jotka ovat tasoa 2, koska ne on tuotettu koneellisesti kuvailtavan kohteen toisen ilmiasun tai sen metatietojen pohjalta.

 • Taso 3: Varastokirjaston primaariluetteloinnissa käytetään tasoa 3, joka tarkoittaa, että tietueen kuvailu ei täytä luetteloinnin vähimmäistason vaatimuksia.
 • Taso 5: Tarkistettu (ennakko)tieto, ei täytä kansallisen tason luettelointivaatimuksia
 • Taso 8: Ennakkotietueiden tasokoodi on 8.

Yleisohje tasokoodin käsittelyyn

 • Kansallisbibliografia-tietueen täydellistä tasoa ei koskaan muuteta (warning)
 • Tietuetta täydennettäessä koodi muutetaan vastaamaan uutta tasoa: kun täydennetään ennakkotietueen tai muuten matalamman tason tietueen kuvailu kansallisen tason kuvailuksi (koskee myös Fennican ennakkotietueita), tietueen tasokoodi muutetaan tasoon 4.

Alla kaikki MARC 21 -formaatin tasokoodit niin kuin ne on formaatissa määritelty. Listaan on lisätty kursiivilla tietoja koodien käytöstä Melindassa.

Tasokoodit 000/17

 • # - Täydellinen taso
  Kansallisbibliografian taso. Täydellinen MARC-tietue, kuvailun kohde on ollut käsillä.
  • Fennica- / Viola-tietueen taso. Tätä koodia ei saa muuttaa Melindassa. Muut kirjastot eivät voi käyttää tätä koodia.
 • 1 - Täydellinen taso, kuvailun kohde ei ole ollut käsillä
  Kuvailuun käytetyt tiedot on saatu muusta lähteestä kuin kuvailun kohteesta. Koodia käytetään pääasiassa takautuvassa konvertoinnissa, kun kaikki olemassa oleva luettelointitieto muunnetaan.
  • Melindassa ei aktiivisessa käytössä. Tietuetta täydennettäessä muutetaan vastaamaan uutta tasoa.
 • 2 - Täydellistä tasoa niukempi, kuvailun kohde ei ole ollut käsillä
  Kuvailuun käytetyt tiedot on saatu muusta lähteestä kuin kuvailun kohteesta. Koodia käytetään pääasiassa takautuvassa konvertoinnissa, kun kaikkea olemassa olevaa luettelointitietoa ei muunneta. Auktoriteettitiedot eivät ehkä ole ajan tasalla.
  • Käytössä myös esim. Fennica-tietueissa, jotka on tuotettu kuvailtavan kohteen toisesta ilmiasusta tai sen metatiedoista.
  • Tietuetta täydennettäessä muutetaan vastaamaan uutta tasoa.
 • 3 - Vähimmäistasoa niukempi
  Lyhyt tietue, joka ei täytä luetteloinnin vähimmäistason vaatimuksia.
  • Käytössä mm. Varastokirjaston primaariluetteloinnissa. Täydennettäessä muutetaan vastaamaan uutta tasoa.
 • 4 - Välitaso
  • Melindan suositeltu kuvailutaso.  Vastaa Kuvailustandardiryhmän määrittelemää RDA-kuvailun perustasoa.
 • 5 - Osittainen (alustava) taso
  Tietue, jota luetteloiva organisaatio ei pidä lopullisena (esim. auktoriteettitiedot eivät ole vahvistettuja muotoja tai tietue ei täytä kansallisen tason luettelointivaatimuksia).
  • Käytössä mm. Fennica-tietueissa, joissa ei vielä ole sisällönkuvailua. Täydennettäessä tietuetta koodi muutetaan vastaamaan uutta tasoa.
 • 7 - Vähimmäistaso
  Tietue, joka täyttää vähimmäistason vaatimukset ja jota luetteloiva organisaatio pitää lopullisena. Auktoriteetit ovat vahvistettuja.
  •  Täydennettäessä tietuetta koodi muutetaan vastaamaan uutta tasoa.
 • 8 - Ennakkotieto
  • Käytössä Melindassa, täydennettäessä muutetaan vastaamaan uutta tasoa.
 • u - Tuntematon
  Käytetään lähetettävissä tai vastaanotettavissa tietueissa korvaamaan paikallista koodaustasoa silloin kun sopivaa koodaustasoa ei pystytä määrittelemään. Koodia u ei käytetä uusissa tai päivitetyissä tietueissa.
  • Täydennettäessä tietuetta koodi muutetaan vastaamaan uutta tasoa.
 • z - Soveltumaton
  Koodaustason käsite ei sovellu tietueelle.
  • Käytetty joissain vanhoissa Fennica-tietueissa, täydennettäessä muutetaan vastaamaan uutta tasoa.



 • No labels