Melindan suositeltava kuvailutaso on nk. kansallinen kuvailutaso (MARC 21 -koodi 000/17 arvo 4 = välitaso). Sen mukaan tietueeseen merkitään RDA-kuvailuohjeiden ydinelementit ja suomalaisten linjausten mukaiset lisäydinelementit. Nämä elementit on listattu Kansalliseen RDA-sovellusohjeeseen. MARC 21 -sovellusohjeeseen elementit on merkitty kunkin kentän kohdalle. Vuoden 2017 aikana Kuvailustandardien kansallinen kehittämisryhmä käy läpi suomalaiset linjaukset tarkoituksena keventää elementtien määrää ja toistoja.

Melindassa on myös muuntasoisia tietueita. Kansallisbibliografia on määritellyt oman tasonsa, jossa on mukana enemmän elementtejä kuin Melinda-tasolla. Kannattaa huomata, että tämän tason koodi on tyhjämerkki - tyhjältä näyttävä kohta on itse asiassa korkein taso eikä sitä pidä mennä tietueesta muuttamaan. Varastokirjaston primaariluetteloinnissa käytetään tasoa 3 (= vähimmäistasoa niukempi). Ennakkotietueet ovat tasoa 8. Muitakin koodeja voi käyttää tarvittaessa ja täydentää myöhemmin.

Yleisohje koodien käsittelyssä on, että kansallisbibliografian tietueen täydellistä tasoa ei muuteta. Jos täydennetään matalatasoista tai ennakkotietuetta (myös Fennican tietuetta) kirjastotasolle, koodi muutetaan arvoksi 4.

Kuvailutasoista ei RDA-ohjeissa enää varsinaisesti puhuta, vaan termit ja soveltaminen ovat MARC 21 -formaatin mukaisia.


Tasokoodit 000/17