Melinda-kuvailussa tietueeseen merkitään RDA-kuvailuohjeiden määrittelemät ydinelementit ja suomalaisten linjausten mukaiset lisäydinelementit. MARC 21 -sovellusohjeessa pakolliset RDA-kuvailun ydinelementit ja lisäydinelementit on merkitty kunkin kentän kohdalle. Myös Kuvalusääntöpalvelun sivulla RDA:n keventämislinjaukset ja ydinelementit 2018 on tietoa ydin- ja lisäydinelementeistä.

RDA-kuvailuohjeissa ei puhuta kuvailutasoista, mutta MARC 21 -tietueessa tietueen tasokoodi on pakollinen koodi. 

Tietueiden kuvailutaso ilmaistaan MARC 21 -formaatissa nimiön merkkipaikalla 17 (MARC 21 -formaatti, Nimiö).

Melinda-tietueiden suositeltava kuvailutaso on kansallinen kuvailutaso, jolloin nimiön merkkipaikan 17 (000/17) arvo on 4 = välitaso

Melinda-tietueissa voi kansallisen kuvailutason lisäksi olla muitakin tasokoodeja.

Yleisohje tasokoodin käsittelyyn

Alla kaikki MARC 21 -formaatin tasokoodit niin kuin ne on formaatissa määritelty. Listaan on lisätty kursiivilla tietoja koodien käytöstä Melindassa.

Tasokoodit 000/17