Melinda versus paikallistietokanta

Kokoelmakohtaiset tiedot paikalliseen tietokantaan

Bibliografisten tietueiden luetteloinnin pääsääntö: laita kaikki kokoelmakohtaiset tiedot ainoastaan oman tietokannan tietueelle.

  • Esimerkiksi organisaatiokohtaiset huomautukset, kuten omistushistoria- tai nidekohtaiset huomautukset, merkitään vain kirjaston omaan tietokantaan. 

Jos Melinda-tietueeseen on merkittävä organisaatiokohtainen huomautus:

Alla olevassa kuvassa on esitetty yleisellä tasolla Melindassa ja paikallistietokannassa tehtävät toimenpiteet.


Melindan ja paikalliskantojen työnjako. Melindassa tehdään tarkistukset, bibliografinen kuvailu ja sisällönkuvailu, korjaukset, sekä auktoriteettitietueet. Paikalliskannoissa ovat sijainti- ja nidetiedot, asiakastiedot ja lainaus, sekä kaukopalvelu.

  • No labels