Kuvaile tehokkaasti

Tallennusalustojen/kuvailupohjien käyttö

Primaarikuvailu

Kun kuvailet tietueen alusta alkaen itse, eli primaarikuvailet, käytä tallennusalustaa pohjana:

 • Omat tallennusalustat paikalliseen käyttöön.
  • Omiin tallennusalustoihin voit valmiiksi täyttää oman organisaation käytäntöjen mukaista sisältöä.

KUMEA-ryhmä on tehnyt esimerkkejä RDA-tallennusalustoista eri aineistotyypeille, katso sivu RDA-tallennusalustoja.

Minitietueen ja tallennusalustan yhdistäminen

Primaariluetteloinnissa ja hankinta- tai ennakkotietueen täydentämisessä voit käyttää apuna tallennusalustoja. Alla ohjeet eri kuvailuohjelmille.

 • Avaa minitietue näytölle muokattavaksi.
 • Valitse Edit Actions - Expand from Template (tai Ctrl+E).
 • Valitse avautuvasta luettelosta sopiva tallennusalusta joko palvelimelta tai omista tiedostoistasi.
Valittu tallennusalusta avautuu niin, että minitietueen kenttien sisältö säilyy.

Auktorisoitujen hakumuotojen käyttö

Käytä henkilö- ja yhteisönimistä sekä asiasanoista ainoastaan auktorisoituja hakumuotoja.

 • tärkeimmät kentät: 1XX, 6XX, 7XX, 8XX
 • (info) Suoraan julkaisusta kuvailukenttiin jäljennettävät tiedot (esim. kenttään 245 ja 264) eivät yleensä ole auktorisoituja muotoja.

Melindassa on käytössä auktoriteettitietokanta Asteri, joka sisältää:

Asterissa on lähinnä kotimaisia nimiä, mutta joitain ulkomaisia käännöskirjallisuudessa esiintyviä "hankalia" nimiä on otettu mukaan tietokantaan.

Ulkomaisten toimijoiden nimet voi tarkistaa eri maiden kansalliskirjastojen auktoriteettirekistereistä tai -tietokannoista. Alla muutama esimerkkilinkki:


Mikäli työkoneellasi ei ole Asteria, saat sen asennettua seuraavan ohjeen avulla: 

Hakumuotojen käyttö Koha-TäTissä: Finto ja Kanto/Asteri

Metatietosanasto ja vakiofraasit

Käytä yleisiä huomautuksia ja vakiofraaseja, fraasit ja vakiohuomautukset löydät Metatietosanastosta

Metatietosanasto on kuvailijan työkalu aineiston kuvailussa ja hauissa tarvittavien termien valinnassa. Metatietosanasto on jäsennelty RDA-rakenteen mukaisesti. Sanastoa täydennetään jatkuvasti.

Miksi metatietosanasto?

 • Yhdenmukaisten termien käyttö on tärkeää, koska se mahdollistaa tiedon automaattisen käsittelyn ja käännökset eri kielille.

Asterista poimittavien auktorisoitujen nimimuotojen ja asiasanojen lisäksi monien muiden kenttien sisältö voidaan Alephissa poimia valmiista vaihtoehdoista. Tällaisia vaihtoehtolistoja löytyy esimerkiksi erilaisille koodeille ja vakiofraaseille. Sisältövaihtoehdot liittyvät Metatietosanaston termeihin ja fraaseihin, MARC 21 -formaattiin, sen suomalaisiin soveltamiskäytäntöihin, sekä Alephin toiminnallisuuteen.

 • Aurorassa on poimittavissa valmiita sisältövaihtoehtoja joissain kentissä (mm. suhdetermit) ja kuvailupohjiin voi tallentaa fraaseja valmiiksi.

Muuntaja-ohjelma tietueiden aineistotyypin muuttamiseen

Muuntaja on Kansalliskirjastossa kehitetty ohjelma tietueiden muuntamiseen aineistotyypistä toiseen.

Muuntaja tuottaa e-aineistotietueita painetun version tietueista ja päinvastoin. Tulossa myös muunnoksia muiden aineistotyyppien välille.

Tarkemmat ohjeet Melinda-wikissä: Muuntaja-ohjelma.

Muuntaja toimii parhaiten Chrome-verkkoselaimella. Kirjaudu Muuntajaan omilla Melinda-tunnuksillasi.

Cyrillux-ohjelma tietueiden translitterointiin

Cyrillux on Kansalliskirjastossa kehitetty ohjelma kyrillisellä kirjaimistolla kuvailtujen tietueiden koneelliseen translitterointiin. Voit käyttää ohjelmaa sekä primaari- että poimintakuvailussa.

Cyrillux tukee sekä tieteellisissä kirjastoissa käytettävää kansainvälistä ISO 9 -standardia että yleisten kirjastojen käyttämää SFS 4900-standardia.

Cyrillux korvaa aikaisemmin kyrilliikan luetteloinnissa käytetyt kyrilliikkakonversiot. Tarkemmat ohjeet Melinda-wikissä: Cyrillux-ohjelma.

Cyrillux toimii Chrome-verkkoselaimella. Kirjaudu ohjelmaan Melinda-tunnuksillasi.
 • No labels